„Globalny PODRĘCZNIK SUWERENA” autorstwa Johnny’a Liberty – Spis Treści, Wstęp i Rozdział Pierwszy tłum. Peter Sovereig, tłumaczenia kolejnych Rozdziałów II i III z Internetu (źródło w tekscie).

Źródla relacji oraz Suwereni tłumaczący dalsze Rozdziały są w wpisane w tekst. Źródło oryginału : http://www.freeinfosociety.com/media/pdf/3089.pdf

 

Odzyskaj siedem aspektów suwerenności i odzyskaj amerykański umysł

 

Globalny PODRĘCZNIK SUWERNA

Autorstwa Johnny’ego Liberty

 

Dedykowany tysiącom pionierów

którzy przybyli wcześniej i przyczynili się do badań i stworzenie tego podręcznika.

 

 

© 2004 Institute for Communications Resources, Inc. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE BEZ UPRZEDZENIA

Żadna część tej książki nie może być używana ani reprodukowana w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody wydawcy i autora.

Ta książka została udostępniona jako własność publiczna, z zastrzeżeniem praw autora w 2006 roku

 

Adres pocztowy w Ameryce Północnej: Institute for Communications Resources, Inc. c / o 60 North Main Street # 102

Ashland, Oregon [97520] niedomowe, zwolnione z zamków błyskawicznych

 

Międzynarodowy adres pocztowy: Institute for Communications Resources, Inc.

c / o Apartado 5956 El Dorado, Panama City,

Republika Panamy, Zona 6

 

Międzynarodowy adres wysyłkowy: Institute for Communications Resources, Inc. Budynek Sun Towers, 1. piętro, biuro nr 39

Via Ricardo J. Alfaro

Betania, Panama City, Republika Panamy

 

Zastrzeżenia prawne:

Informacje zawarte w tej publikacji lub we wszelkich konsultacjach dotyczących nasze usługi w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako świadczące o legalności porady,

ale ma charakter czysto edukacyjny, zarówno pod względem formy, jak i treści.

 

Specjalne podziękowania:

Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, badaczom i pionierom kto stworzył tę książkę źródłową.

 

Deklaracja misji:

Aby stworzyć i doświadczyć kontekstu dla wolności, suwerenność i świadomość pojawiająca się na całym świecie…

Aby stworzyć i doświadczyć wyrównanego przywództwa zaangażowanego w nasze cele …

Oklaskuj początkującego

 

Cele:

Aby rozwijać i budować wolne przedsiębiorstwo, zrównoważoną infrastrukturę gospodarczą w podstawowe obszary pożywienia, wody, powietrza, schronienia, energii, środowiska, technologii, komunikacji, edukacji i zdrowia i wellness.

Aby zbudować globalne Centera mediów i zasobów, strukturę komunikacyjną dla tworzenia sieci i tworzenia możliwości na całym świecie.

Rozwijaj zwycięskie nawyki

 

 

Przegląd rozdziałów

(Uwaga! numery stron pochodzą z oryginalnej wersji językowej)

Przedmowa    7

Niebezpieczne i ekscytujące czasy Rozpoczyna się historia wolności Biografia Johnny'ego Liberty

Rozdział pierwszy      12

Prawda jest dziwniejsza niż fikcja Prawda jest gatunkiem zagrożonym

Bez zaprzeczania - bycie odpowiedzialnym Dzień Niepodległości

Niezależna prasa

Umiejętność korzystania z mediów i aktywizm internetowy Cenzura i kwestie bezpieczeństwa

Podział rodziny i plemienia

Prawda nie jest ani lewa, ani prawa

Rozdział drugi 26

Wielkie zdjęcie

Suwerenność duchowa i psychiczna Mentalność stada

Policowanie siebie Suwerenność emocjonalna Przełamywanie lęków Samodzielność, samorządność

Gniew i wina nie biorą na siebie odpowiedzialności Władza to nazwa gry

Suwerenność jest źródłem mocy

Rozdział trzeci            34

Suwerenność tubylców i doktryna odkrycia Prawa rdzennych traktatów

Rdzenni władcy Ameryki Północnej Wiadomości z ludów tubylczych Suwerenność na Hawajach dzisiaj Lekcje dla aspirujących władców

Rozdział czwarty        46

Władza tworzy zasady

 

Specjalna wiedza to potęga Iluminaci i masoni

Władza nie gra według reguł, które ustanawia Globalna struktura władzy

Organizacja Narodów Zjednoczonych NAFTA / GATT

Stan New Columbia Amerykańska struktura władzy

Agencja Zarządzania i Zarządzania (FEMA)

Rząd federalny jako przestępczość zorganizowana Państwo bezpieczeństwa narodowego i CIA

Rozdział piąty 64

Konspiracja a fakt: kto korzysta z terroryzmu? Agenci dezinformacji i grupy nienawiści Kontrola przestępczości i terroryzm domowy Legislacyjna historia administracji Clintona Ustawa o zwalczaniu terroryzmu z 1996 r Rząd chroni ludzi?

Rozdział szósty          76

Odsłanianie Nowego Porządku Świata Wojna z amerykańskim suwerenem Posłuchaj perkusji tyranii

Działania państwa policyjnego Rozszerzone uprawnienia policji i Obce siły zbrojne

Wojna z narkotykami - wojna z prawami człowieka Budowanie więzień zamiast szkół

Wolność zdrowia czy faszyzm? Edukacja oparta na wynikach Zagrożone prawa rodzicielskie

Implanty biochipów, śledzenie i generowanie mikroczipów Genetyczne wampiry i suwerenne prawa

Seizure Fever: The War on Property Rights Bankowość na rzecz Nowego Porządku Świata

Rozdział siódmy         98

Złote i srebrne pieniądze

Zamienniki pieniądza papierowego lub banknoty Rezerwy Federalnej (FRN) Wprowadzenie do obiegu waluty zadłużenia

Międzynarodowy kartel bankowy System Bankowości Rezerwy Federalnej

Amerykanie śpią na ekonomicznym kole świata Największa Republika

Nieistotna dialektyka ekonomiczna Wykładniczo podnosi pułap zadłużenia

Zalecenia inwestycyjne dotyczące wyjścia z zadłużenia

Rozdział ósmy            112

Federalny, korporacyjny rząd Stanów Zjednoczonych jest Wieczystym bankructwem Reorganizacja Federal United States Inc.

Bunt i zdrada przeciwko Stanom Zjednoczonym Upadłość i suwerenność Stanów Zjednoczonych Równoważenie budżetowego fiaska

Strategie upadłościowe

 

Suwerenność gospodarcza

Rozdział dziewiąty      122

Rząd bez podatków i tyranii

Brak bezpieczeństwa społecznego

Ustawa o prywatności i ustawa o wolności informacji Co to jest Internal Revenue Service?

Przekazanie władzy

IRS to dziwaczny system zbierania podatków Indywidualny plik główny

Krótka historia „podatku dochodowego”? Wymagania dotyczące wstrzymania płatności Podatek dochodowy jest dobrowolny Suwerenne obywatelstwo i IRS

Uzyskanie dowodu zastawu i sądu Postępowanie z audytem

System zarządzania wydajnością i rozpoznawania zwrotów Płace to nie dochód, ale własność

Zawiadomienie o zamiarze zastawu i Zawiadomienie o potrąceniu

Rozdział dziesiąty       142

Ku nowemu porządkowi świata Republika Vs. Demokracja

Wyprodukowane wojny, rewolucje i konflikty Kto wygrał rewolucję amerykańską?

Kto stworzył rewolucję francuską? Kto zarabia pieniądze, robi wojny?

Emancypacja czy niewolnictwo dla wszystkich? Pierwotna 13. poprawka

Czternasta (lub piętnasta) poprawka, „USA obywatel" Tytuły szlacheckie i 17 (lub 18) poprawka

Korporacje urodzone i na tronie

World War I: Foundation of New World Order Kto kupił i sprzedał rosyjską rewolucję?

Pożyczanie na zawsze z przyszłości:

Wasze dzieci „zapłacą” za to

Wojna i przygotowania do wojny: Twoje dzieci „umrą” w niej Dobrobyt i wielki kryzys

Nowy ład: „socjalizm” Kradzież więcej niż pieniędzy

II wojna światowa: wojna, która wygrała świat? Syjonizm i stworzenie Izraela

Rozdział jedenasty     164

Wczesna Ameryka Kościół i państwo

Kolonizacja Ameryki Północnej

Ameryka: pierwsze państwo narodowe Bractwa Czternastu prezydentów przed Waszyngtonem Słynna nieunikniona mowa o wojnie

Deklaracja Niepodległości

Historia flagi Stanów Zjednoczonych Artykuły Konfederacji

I Konstytucja „dla” Stanów Zjednoczonych Ameryki II Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

Dwie różne jurysdykcje w Ameryce Suwerenne państwa republiki

Korporacyjne stany federalne i ustawa Buck Prawa państwa według dziesiątej poprawki

Suwerenne, Amerykańskie Narodowości ORAZ suwerenne „państwo” Obywateli Imigracja i naturalizacja w suwerennym państwie i Towarzystwa Prawnw Deklarowanie obywatelstwa

Rozdział dwunasty     186

Narody de Jure są określone przez prawo

Prawo naturalne i niezbywalne suwerenne prawa Podstawowe pojęcia prawa

Konstytucja rządzi

Prawa ławy przysięgłych i kto ocenia prawo? Czyja flaga płynie dziś w Ameryce?

Wyróżnienia prawa amerykańskiego Należyta procedura i Karta praw Prawa do piątej poprawki

Stanowe i federalne systemy sądowe

Prawo federalne i kodeks Stanów Zjednoczonych Ograniczenia jurysdykcji federalnej i federalnej Suwerenność i rozdzielenie władz

Miejsce i jurysdykcja Prawo zwyczajowe

Powołanie się na Common Law Venue Wielkie pisma

Podziemni Prawnicy

Konstytucyjne sądy prawa powszechnego

Rozdział 13     208

Od prawa publicznego do porządku publicznego Kolor prawa

Umowy adhezyjne

Jednolity kodeks handlowy (UKC) Obrona twierdząca

Adwokaci lub tytuł 42 Prawnicy

Rozdział czternasty    222

Międzynarodowe prawo narodów

Roszczenia wzajemne i zniesławienia w Admiralicji / morzu

Rozdział piętnasty      228

Wprowadzające narzędzia do wolności STRATEGIA BEZ KONFRONTACJI ADMINISTRACJA PRZED PROWADZENIEM

Ogólne oświadczenia pod przysięgą i konstruktywne informacje prawne Cicha akcja tytułu

Odmowy za oszustwa i zawiadomienia o zaniedbaniu Ulgi niezgodne z prawem

Policja i zatrzymanie ruchu Fałszywe aresztowanie i uwięzienie Pismo Habeas Corpus

Petycja o naprawienie krzywd Ponowna deklaracja niepodległości

Rozdział szesnasty     240

Elementy sądu

 

JURYSDYKCJA WYZWANIA PRZED PISANIEM

Kwestionowanie jurysdykcji „ustawowej” Artykuł I, Pozwy i wnioski sądowe

Rada z wyboru

Trudne przysięgi urzędu

Argumenty pierwotnej 13. poprawki Artykuł III, Pozwy i wnioski sądowe Amerykańska flaga pokoju

Działania w zakresie praw obywatelskich: tytuł 42 U.S.C. § 1983 Zastawy handlowe i prawa zwyczajowe

Rozdział siedemnasty            256

Cnoty i słuchanie

Rozwiązywanie problemów i uczenie się Wizje na następne tysiąclecie

Nowa kosmologia Gotowość do nauczania Gotowość do przetrwania Zmiany

Zrównoważony pogląd na środowisko Depolaryzacja lewicy i prawicy Przełamanie mentalności ofiary Poszerzanie wyobraźni

Agenda 16

Tworzenie raju na ziemi

Przywracanie zrównoważonej ekonomii

Złoto i srebro, skrypty lokalne, handel wymienny i spichlerz chleba z Surowców

Rozdział osiemnasty  274

Odzyskaj swój kraj

Kwestionuj bezprawne działania rządu Znieść System Rezerwy Federalnej

Ustawy o uprawnieniach awaryjnych i wojennych Przywrócenie konstytucyjnego systemu pieniężnego Policja i wojsko przeciwko

Nowy Porządek Świata

Milicja obywatelska i niestosowanie przemocy Zasada domu

Jural Societies and Townships Przywrócenie Republiki Konstytucyjnej

Rozdział dziewiętnasty           290

Alaska: stan nieregularny Niepodległość dla Hawajów (an) Krótka historia Republiki Teksasu

Rządy tymczasowe ustanowione w Królestwie Hawajów Międzynarodowe uznanie dla amerykańskiego suwerena

Rozdział dwudziesty   302

Odzyskanie nieodłącznej amerykańskiej suwerenności Porządkowanie dokumentów

Uporządkowanie oświadczeń pod przysięgą Porządek w firmie

Prawo do podróży Pozowanie siebie na postoju

Zabezpieczenie prawa do podróżowania

 

Restrukturyzacja zobowiązań podatkowych Uporządkowanie podatków

Restrukturyzacja w podmiotach zagranicznych Objaśnienie zagranicznych trustów

Rodzaje trustów

Tytuły majątkowe i patenty na grunty Odkrywanie Ameryki na nowo

Skorowidz i informacje          337

O tej edycji

Słowa z przeszłości

 

 

 

Przedmowa

 

Wprowadzenie

 

Niebezpieczne i ekscytujące czasy

 

Johnny Liberty, autor

 

Uwaga: ta ostatnia edycja podręcznika Global Sovereign’s Handbook zostanie opublikowana jako bezpłatny e-book w celu maksymalnego rozpowszechnienia pomysłów i pasji stojących za pracą mojego życia. Johnny Liberty to nie tylko człowiek, ale idea, której czas znów nadszedł.

Prosimy o swobodne i szerokie rozpowszechnianie tej pracy, aby rozbudzić pomysły i pasje, które ponownie uczynią nasz kraj wielkim.

 

Rozejrzyj się. To niebezpieczne czasy dla korzystania ze swoich praw i wolności w tych Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 

Są to również ekscytujące i doniosłe czasy życia i opowiadania się za wolnością w domu i na całej planecie. Czasy wciąż się zmieniają. Obecna fala odchodzi od tyranii w kierunku wzmocnionych i rozszerzonych wolności. Łańcuchy ludzkiej niewoli zostaną zerwane, a nowe pokolenie wyzwoli potężną moc rzadko spotykaną na ziemi.

 

Wstań i daj się policzyć. Stań w obronie swojej indywidualnej suwerenności. Rzuć wyzwanie władzy i ugruntowanemu światopoglądowi. Zbadaj swoje przekonania i uwolnij swoje umysły. Miejcie współczucie i kochajcie swoich wrogów.

 

Jedna prawdziwa Ameryka Gdzie jest prawdziwa Ameryka?

 

W naszym obecnym rządzie nie można znaleźć prawdziwej Ameryki. Bo ci są zbyt ignoranccy, ślepi i tchórzliwi, by bronić naszych najcenniejszych praw. Oni bowiem są zdeterminowani, by zniszczyć Konstytucję Stanów Zjednoczonych i zniszczyć ją dla własnego interesu i władzy.

 

Prawdziwej Ameryki nie można znaleźć w obumarłym, oszołomionym społeczeństwie bez siły woli do obrony ich najbardziej podstawowych interesów własnych, praw i wolności. Bo to są zagubione owce.

Wszyscy oni są zbyt chętni do zaakceptowania ich uwarunkowań i indoktrynacji bez kwestionowania autorytetu lub źródła przekonań.

Nie patrzcie na żadną z tych fałszywych Amerykanów ani nie słuchajcie odpowiedzi fałszywych proroków. Nie ma tam bowiem odpowiedzi. Prawdziwej Ameryki nie można znaleźć w naszym obecnym kierownictwie ani w telewizji. Pojawia się nowe przywództwo i tam znajdziesz nadzieję i modlitwy dla przyszłych pokoleń.

Ci przywódcy są niewidoczni, czasami trudni do znalezienia, ale mimo to istnieją. Nie rodzą się, ale są stworzone.

 

Pragnij wolności i prawdy

 

Jak bardzo pragniesz wolności? Ile chcesz twojej własnej suwerenność? Jak bardzo siebie kochasz? Życie niekwestionowane i niesprawdzone nie jest życiem, które warto przeżyć. Masz więc wybór.

Zbadać swoje życie, swoje przekonania i uczyć się z historii lub być skazanym na powtarzanie błędów z przeszłości. O ile więcej ludzi umrze, nie znając cel ich życia? Ilu więcej będzie cierpieć z powodu braku w kraju obfitości?

 

Lunatykowanie czy przebudzenie? Czy nadal lunatykujesz przez swoją egzystencję, czy budzisz się do bębnienia o wolność, suwerenność i świadomość pojawiającą się na całym świecie?

Odwracasz się od przyjaciela, sąsiada, członka rodziny lub rodaków, czy też stoisz obok nich w potrzebie? Bo jeśli nie staniesz po ich stronie, to kto stanie za tobą?

Odwaga i poświęcenie, które uczyniły Amerykę wielką, sprawią, że Ameryka znów stanie się wielka, ale w nowy sposób.

 

Każdy wygrywa, bez grabieży

 

Tym razem wszyscy wygrywają. Jest mnóstwo dla każdego.

Nie ma potrzeby rasizmu, bigoterii czy ludobójstwa jakiejkolwiek rdzennej kultury. Przyszłość jest inkluzywna i każdy ma swój udział.

Ale każdy musi także szanować swoje prawa i właściwości. Nie może być legalnego rabunku ani wymówki, żadnego prawa usprawiedliwionego, by okradać jednego i dawać drugiemu. Każdy mężczyzna i każda kobieta są odpowiedzialni za własne kreacje, własną produktywność i konsekwencje swoich działań.

Chrońcie życie, wolność i własność innych osób, a wy także będziecie chronieni. Splądrujcie się nawzajem, a zostaniecie splądrowani.

 

Proszę o szczerość, bez tyranii

 

A przede wszystkim, proszę o uczciwość.

Dość już kłamstw, oszustw i nieuczciwości, które stworzyły wielką iluzję na temat stanu narodu. Dość fałszywych obietnic bezpieczeństwa i komfortu prowadzących coraz bardziej niebezpiecznie w kierunku tyranii. Powiedzmy całą prawdę i nic innego. To święta przysięga honoru, że odważysz się mówić prawdę.

Jeśli jesteś ślepy na pojawiającą się wokół ciebie tyranię, dobrze się rozejrzyj.

Jeśli nie zauważysz znaków, napisów na ścianie, możesz również nie zauważyć, że twoje wolności i własność są atakowane nie przez wrogów z innych krajów, ale od wewnątrz przez twój własny tak zwany „rząd”.

 

Rząd jako oszustwo

 

Ten nasz „rząd” w Ameryce jest dziś monumentalnym oszustwem. Podatek dochodowy jest oszustwem. Liderzy, którzy obiecują gwiazdy i nie dostarczają niczego poza kłamstwami, są oszustami. Przestań wierzyć w kłamstwa wokół ciebie. Przynajmniej możemy powiedzieć prawdę o tym.

 

Przedmowa

Niebezpieczne i ekscytujące czasy

 

Ta książka i poprzednie wydania miały misję.

Ta misja polegała na odkryciu i ujawnieniu ukrytych prawd o amerykańskiej historii, prawie, ekonomii i polityce, abyśmy Wy i ty i ja mogli odzyskać nadane nam przez Boga prawa i wolności jako suwerennego narodu.

Ta książka jest o wolności. Chodzi o suwerenność jednostki. Chodzi o przywrócenie odpowiedzialności w rządach ludzi i mówienie prawdy o stanie naszego narodu i dzisiejszego świata.

Dedykowany jest zarówno bojownikom o wolność, jak i miłośnikom wolności, ponieważ bez tych dzielnych pionierów i wojowników Ameryka i świat z pewnością byłyby stracone.

Dołącz do nas teraz, aby uwolnić nie tylko nasze umysły, serca i duchy, ale także łańcuchy ludzkiej niewoli.

 

Prolog z Kursu Edukacyjnego Sukcesu

 

Jeśli chcesz odnieść sukces, poświęć swój czas i energię z najbardziej efektywnymi i kompetentnymi ludźmi w każdej dziedzinie, którą chcesz opanować.

Otaczaj się nauczycielami, którzy inspirują, dodają siły i są zgodne z Twoimi osobistymi zasadami i celami.

 

Autorzy i współautorzy tego kursu odnoszą sukcesy, ponieważ odkryli kluczowe elementy tego programu w trakcie swojego życia i już z powodzeniem zastosowali i zintegrowali każde narzędzie zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Zabiorą Cię od pomysłu do mety w krótszym czasie niż większość ludzi spędza co tydzień na oglądaniu telewizji.

A jeśli uda nam się zainspirować Cię i dostarczyć te ważne informacje, wrócisz po więcej w naszych programach szkoleń z zakresu edukacji przywódczej (faza druga, trzecia i czwarta).

Wersja online z dodatkowymi łączami dla klientów Success Education, przejdź do: www.icresource.com/se/se1source/cd1of12track1.0.htm

 

Rozpoczyna się historia wolności

 

Oto historia współczesnego poszukiwacza prawdy i wolności. Historia zaczyna się pewnego mrocznego wieczoru w drodze do Nowego Świata.

Po długiej podróży morskiej jego przodkowie mieli przybyć do ziemi obiecanej swojego pokolenia.

Mieli nadzieję i modlitwę, aby mogli żyć w kraju, w którym panuje wolność i sprawiedliwość. Chociaż Nowy Świat był pełen możliwości i niebezpieczeństw, byli oddani tej podróży.

Nie było bezpieczeństwa, niewielki komfort, a podstawowe przetrwanie zawsze było problemem, ale nie było odwrotu.

Prawie pamięta, jak tam był i czuł strach i podekscytowanie związane z ich przybyciem. W chwili, gdy postawili stopę na ziemi, padli na kolana i modlili się.

Podziękowali za sukces ich długiej podróży i modlili się, aby przyszłość nadal była obiecująca, siedem pokoleń później.

Reszta to historia - historia, o której wielu z nas zapomniało lub postanowiło nie pamiętać. Nasi przodkowie, niezależnie od rasy, kultury czy narodu, wytyczyli nam ścieżkę, którą podążaliśmy. Mamy wobec nich obowiązek wypełnienia obietnicy Nowego Świata.

 

Historia toczy się wcześnie rano, ponad osiem lat temu. Podobnie jak wielu jego sąsiadów, zapadł w głęboki sen.

Wychowywał rodzinę składającą się z trojga dzieci, wykonując dwie prace, które ledwo mogły ich utrzymać i nie był w stanie związać końca z końcem. To był ten chłodny poranek, kiedy ciężko spojrzał w lustro:

Co ja robię ze swoim życiem? Dlaczego to taka walka?

Tak ciężko pracuję; ale ledwo może wyprzedzić rachunki. Co jest nie tak z tym obrazem?

Musi być coś więcej.

Jaki jest cel mojego pobytu tutaj?

 

Spojrzał ciężko w lustro, szukając odpowiedzi. Ale lustro milczało. Widział tylko jego twarz zniszczoną wiekiem i stresem. Ale pod tą twarzą był duch - gotowy wybuchnąć uśmiechem.

Było w nim coś tak znajomego, co było żywe i oddane tej podróży.

Po raz kolejny nie było bezpieczeństwa, niewielki komfort, a podstawowe przetrwanie często było problemem. To wtedy wiedział, że jego życie wkrótce się zmieni.

Wyczuł strach, że nie będzie wiedział, co przyniesie przyszłość. Ale czuł też podekscytowanie swoją decyzją. Podziękował za ten punkt zwrotny, ponownie spełniając nadzieje i modlitwy swoich przodków, aby pewnego dnia mógł znowu żyć w kraju, w którym panowała wolność i sprawiedliwość.

Wiedział, że to będzie trudna droga, ale miał odwagę i siłę, by nią podążać.

To prawda, która ostatecznie go uwolniła. To nie była prawda, że mu powiedziano. To nie była czyjaś wersja prawdy. To była prawda, którą odkrył na ścieżce samopoznania i doświadczenia. Jego celem było nic innego jak bycie odnoszącą sukcesy istotą ludzką.

Tak to się zaczęło:

 

Najpierw była kwestia pieniędzy. Wierzył, że gdyby tylko miał dość pieniędzy, wszystkie jego problemy zniknęłyby.

Czy to brzmi znajomo? Jednak im więcej zarabiał, tym więcej miał problemów i tym więcej rachunków. Zaczął więc badać naturę pieniądza, jak został stworzony i kto go kontrolował.

To, co odkrył, było zdumiewające i szokujące. Prawdę mówiąc, przez całe życie nie miał żadnych prawdziwych

„pieniędzy” ani żadnych prawdziwych „pieniędzy”. To ustawiło go na nowym kursie.

Był zdecydowany nie tylko poznać naturę pieniędzy, ale także uczyć innych tego, co odkrył.

Jak odkryjesz na tym kursie, miał problemy z własnym myśleniem, które trzymały z dala od niego pieniądze. Istniał również plan tworzenia i dystrybucji pieniędzy, który uniemożliwiał ich obieg.

 

Tak więc istniała zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna kontrola nad pieniędzmi, które należało uwolnić, aby mógł być wolny finansowo.

Kwestia pieniędzy, a brakowało ich, była poważna.

Ale było więcej. Dowiedziawszy się o pieniądzach, poznał także historię.

Chociaż brał udział w lekcjach historii w szkole, nie był to przedmiot, który go interesował - aż do teraz. Odkrył, że poznając historię, mógł lepiej zrozumieć swój obecny stan, podobnie jak rozumiał historię swojego przodka.

Odkrył, że historia była zawsze pisana przez zwycięzców wojny - ale zawsze były dwie strony tej historii. Jedna strona historii została opowiedziana jako oficjalna wersja, a druga… została uciszona.

Nawet dzisiaj nasza historia jest rewidowana, popularyzowana i opowiadana przez media. Historia historii jest zawsze opowiadana z uprzedzeniami. Jako osoba zaangażowana w poważne badania wiedział, że musi znać obie strony tej historii, a potem sam zdecydować.

Jak więc zweryfikował historię i odkrył brakującą stronę historii? Niektóre z nich zostały wykonane przez uważne czytanie między wierszami materiałów źródłowych i zestawianie odsyłaczy. Ale przede wszystkim zostało to odkryte przez odkrycie prawa.

W szkole uczyło się bardzo mało prawa, z wyjątkiem tego, co dotyczyło historii. Odkrył, że prawo jest bardzo precyzyjnym i dokładnym zapisem, który był przekazywany z pokolenia na pokolenie i jest dostępny w publicznych rejestrach do weryfikacji.

Historie mogły zostać utracone, a historie powtórzone, ale prawo pozostało trwałym zapisem wydarzeń. Aby zrozumieć historię, trzeba nauczyć się języka i kontekstu prawa.

Jedna informacja doprowadziła do kolejnej, jak świetna historia detektywistyczna. Zgodnie z tradycją Sherlocka Holmesa i doktora Watsona, odkrywał kawałek po kawałku gigantycznej układanki, która nie miała żadnego sensu, dopóki wszystkie elementy nie zostały ostatecznie ułożone.

Potem zapaliło się światło i po raz pierwszy zobaczył wspaniały projekt, który był tak oczywisty, gdy został odkryty - krystalicznie czysty dla każdego, kto szukał prawdy.

Wszystko zostało połączone w niepodzielny system. System pieniężny był powiązany zarówno z kontekstem prawnym, jak i z historią, która stworzyła narody na poziomie politycznym.

A wszystko to było związane z naszym wewnętrznym światem - fizycznymi, emocjonalnymi, duchowymi i mentalnymi aspektami naszego życia.

Musiał więc zerwać zasłonę z oczu i skupić się na syntezie tych materiałów w to, co obecnie nazywamy

„siedmioma aspektami suwerenności”.

Zostało to dodatkowo rozszerzone, aby objąć wszystkie aspekty swobodnego rozwoju biznesu i edukacji dotyczącej sukcesu.

Kiedy rozpoczynał tę pracę, krajobraz polityczny był inny niż obecnie. Ta praca pojawiła się na końcówce biegu administracji Clintona w ciągu ostatnich ośmiu lat.

Zaczynał jako zagorzały zwolennik Clintona i Demokratów, a skończył wyrzekając się całego systemu politycznego Demokratów i Republikanów.

Odkrył, że znajduje się w środku kulturalnej, ekonomicznej i politycznej wojny, która toczy się obecnie przeciwko umysłom i mieniu ludzi na całym świecie.

Wiedział, że jest osobą, która może odzyskać wolność i sprawiedliwość, o które zabiegali jego przodkowie, i wieść niezwykle udane życie.

 

Góra ignorancji, z którą się zmierzył na początku tej pracy, uległa erozji. Przekształciła się w jasne wybory, których można dokonać, aby stać się prawdziwie wolną jednostką. W przyszłości będzie się albo władcą, albo niewolnikiem. Nie będzie jazdy po płocie … bez szarej strefy pomiędzy.

Na tym kursie dowiesz się o wolności i o tym, jak żyć w siedmiu aspektach suwerenności. To jest podstawa poszukiwania prawdy… i wszystkiego, co nastąpi.

 

Biografia Johnny'ego Liberty

 

John David Van Hove, znany również jako Johnny Liberty, jest pedagogiem, wizjonerem, planistą strategicznym całych systemów, badaczem, menedżerem biznesowym, konsultantem i specjalistą w zakresie swobodnego rozwoju biznesu w przedsiębiorstwach.

Jest zaangażowany w rozwój i finansowanie 300 lub więcej strategicznych firm w ciągu najbliższych pięciu lat, mając na celu zbudowanie bezpłatnej infrastruktury przedsiębiorstwa na całym świecie.

Ten plan obejmuje ekologiczną żywność, niedrogie schronienie, energię odnawialną, środowisko, technologię, komunikacja, edukacja, sztuka i muzyka, filmy o zdrowiu i świadomości.

John David Van Hove jest dyrektorem zarządzającym Institute for Communications Resources (ICR), który zapewnia infrastrukturę komunikacyjną i sieciową dla globalnego rozwoju biznesu na wschodzących rynkach świata, a także tworzy elementy edukacyjne i szkoleniowe, takie jak kurs Success Education .

Oferuje usługi w zakresie strukturyzacji i tworzenia spółek za pośrednictwem naszych partnerów marketingowych i partnerów stowarzyszonych, takich jak Southern Oregon Resource Center. Jest także wydawcą World Good News Service, The Waking Giant News Service lub WGNS.

Pod swoim pseudonimem Johnny Liberty jest autorem jedenastu książek, w tym bestsellerowego Global Sovereign’s Handbook, Sovereign American’s Handbook, Sovereign Hawaiians Handbook, książki o indywidualnym procesie suwerenności oraz Allodial Titles and Land Patents.

Opracował obszerne badania prawne w dziedzinie suwerenności i prawa amerykańskiego, a także był głównym badaczem i współautorem seminarium Global One Audio, opublikowanego przez IGP.

 

Przedmowa Biografia Johnny'ego Liberty

 

Pan Liberty był głównym mówcą na wielu imprezach na morzu i prowadził seminaria dla ponad 100 000 osób. John David Van Hove opracował programy szkolenia liderów ICR, które będą oferowane jako programy wprowadzające, zaawansowane i dla absolwentów dla osób, które ukończyły ten podstawowy kurs edukacji sukcesu.

Pan Van Hove studiował nauki biologiczne, psychologię humanistyczną i filozofię Wschodu w Michigan State University w latach siedemdziesiątych działacza.

Wiele podróżował, badając i doświadczając wielu kultur, potencjałów sieciowych i identyfikując kluczowe osoby, organizacje, firmy, projekty, programy i media w wielu obszarach systemów. Owoce całego życia badań i nawiązywania kontaktów są dostępne na stronie internetowej ICR

pod adresem: http://www.ICResource.com

 

John David Van Hove to prawdziwy człowiek renesansu z wieloma różnorodnymi talentami, kształtującymi nową myśl na czele zmian społecznych, politycznych i gospodarczych.

Od wczesnych lat siedemdziesiątych wywierał potężny i pełen współczucia wpływ na miliony ludzi. Był tam podczas rewolucji komunikacyjnej i pojawienia się Internetu.

Był tam podczas ruchu potencjału ludzkiego, założył wspólnoty i ośrodek edukacji ekologicznej, zbudował siedem domów, grał i pisał muzykę, wychowywał trzy rodziny, wyprodukował setki koncertów i wydarzeń, badał i przyczynił się do uczynienia koncepcji suwerenności słowo domowe.

Obecnie zajmuje się swobodnym rozwojem biznesu i organizowaniem nowych finansowych modeli biznesowych, aby zrewolucjonizować bankowość i kapitalizację firm w nowym tysiącleciu.

 

Aby zapoznać się z inną biografią J.L., zobacz: http://www.ICResource.com/BIOS/JL.htm

 

 

 

Rozdział pierwszy

 

Odzyskaj siedem aspektów suwerenności i odzyskaj amerykański umysł.

 

ODZYSKIWANIE AMERYKAŃSKIEGO MYŚLENIA

 

Autorstwa Johnny’ego Liberty

 

Dedykowany tysiącom pionierów

którzy przybyli wcześniej i przyczynili się do badań i stworzenie tego podręcznika.

 

 

Prawda jest dziwniejsza niż fikcja

 

„Sprawdzianem najwyższej inteligencji jest umiejętność jednoczesnego trzymania w umyśle dwóch przeciwstawnych idei czasu i nadal zachowując zdolność do funkcjonowania ”.

- FA. Scott Fitzgerald

 

My, naród amerykański, byliśmy rażąco oszukani co do naszego prawdziwego i zgodnego z prawem suwerennego amerykańskiego obywatelstwa narodowego LUB „stanu”.

 

Nastąpiło to poprzez atak na politykę i praktykę publiczną, kłamstwa rządu, oszustwa i propagandę, publiczne media i edukację, a także zagrożenie biurokratyczne, przymus i przymus, a także manipulacje systemem politycznym, gospodarczym i prawnym od czasów wojny domowej.

 

„Jeśli rząd porusza ustami, kłamią”. 1

 

My, Naród, zostaliśmy pozbawieni naszej suwerenności i naszych podstawowych, niezbywalnych praw do samostanowienia gwarantowanych przez Deklarację Niepodległości (1776), Rewolucję Amerykańską (1775- 1781), Artykuły Konfederacji (1781) i Traktat z Paryż z Wielką Brytanią (1783).

Ograniczone uprawnienia i jurysdykcja przyznane rządowi federalnemu przez Konstytucję Stanów Zjednoczonych (1789) i Kartę Praw (1791) były przywłaszczane i ignorowane przez pokolenia.

O ile My, Lud, nie obudzimy się z długiego, głębokiego snu, te potężne narzędzia amerykańskiego prawa, nasi obrońcy wolności i wolności zostaną na zawsze wygnani z naszej ojczyzny.

 

„Amerykanie mogą się wkrótce obudzić, bezdomni w kraju swoich przodków”. 2

 

My, Lud, znajdujemy się w ogniu globalnego ataku na suwerenność zarówno obywateli, jak i prawa narodów. Ofiarami tej napaści są nasze wolności, prawa własności, rzetelny proces prawny, podstawowe niezbywalne prawa wszystkich ludzi i naszego ukochanego kraju - Stanów Zjednoczonych Ameryki.

„Niewidzialna” i tajna wojna toczy się przeciwko Stanom Zjednoczonym Ameryki na korzyść elitarnej arystokracji i konsorcjum międzynarodowych bankierów nastawionych na zdobycie globalnego imperium kosztem narodu amerykańskiego i wszystkich obywateli świata. 3

 

Ameryce grozi utrata cennych wolności i stanie się tyrańskim, totalitarnym, zaawansowanym technologicznie państwem policyjnym.

 

Nasz rząd jest arogancki z władzą i zapomina o niej obowiązek służyć narodowi amerykańskiemu.

 

Rząd zintensyfikował swój ciągły atak ludzi poprzez spory sądowe, wykluczenia, przepadek własności i tak zwana „wojna z przestępczością i narkotykami”.

 

Rząd jest bankrutem politycznym, moralnym i ekonomicznie i nie był uczciwy w ujawnianiu konsekwencje polityki i priorytetów wydatków. A zatem My, naród, jesteśmy na skraju ekonomii i polityki katastrofa. My, naród amerykański, jesteśmy polityczni, ekonomiczni więźniowie obcej, suwerennej, niewidzialnej struktury Władzy działając poprzez korporacje federalne, stanowe i lokalne rządy, Bank Rezerw Federalnych i jego zagranica zleceniodawcy oraz korporacje krajowe i zagraniczne.

My, Ludzie, mamy przeczucie, że coś jest okropne źle, niezadowolenie i złość, które wskazują na zakres wyzysk, dominacja i kontrola, do których jesteśmy tematem, ale często nie potrafią wyartykułować lub zrozumieć, co się faktycznie dzieje.

Charakter ucisku jest przeważnie niewidoczny, „legalny” i gospodarczy. My, ludzie, jesteśmy opodatkowani śmiercią i zadłużony w „niewolę ekonomiczną” przez jednostki i instytucje, które nie mają moralnej lub legalnej władzy na mocy Amerykański system prawny 4

My, naród amerykański, byliśmy systematycznie okradani i zbankrutowany przez specjalne interesy i urzędników publicznych czerpać ogromne korzyści z wprowadzonych systemów politycznych i prawnych miejsce, by służyć ich celom.

 

Prawa są uchwalane „przez strukturę Władzy i dla Władzy Struktura." My, Amerykanie, podlegamy opodatkowaniu reprezentacja przez władze federalne, stanowe i lokalne nie służą już naszym najlepszym interesom. Zamiast tego utrwalają i chronią swój nieograniczony wzrost na nasz koszt.

Nasze wojsko jest obecnie pod dowództwem cudzoziemców moce zamierzające stworzyć Nowy Porządek Świata, jeden świat rząd i armia światowa poprzez militaryzację Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ).

„Traktat podpisany przez byłego prezydenta George'a Busha umieszcza oszacowanie i pobranie wszystkich podatków, nawet od majątku lokalnego pod auspicjami ONZ i tworzy międzynarodową organy ścigania i międzynarodowy bank danych ”. 5

 

„Można to prawdopodobnie wykazać faktami i liczbami

że nie ma wyraźnie rdzennej Amerykańskiej klasy przestępczej z wyjątkiem Kongresu ”.

- Mark Twain

 

My, Lud, zostaliśmy zaprogramowani, uwarunkowani i wykształcony, aby widzieć, czuć, myśleć i działać społecznie i „politycznie” poprawny."

Polityczna poprawność to program społeczny promulgowany przez tradycyjna lewica - nie pytaj, nie mów, nie wyrażaj sprzeciwu.

Doskonale koresponduje z religijnym fundamentalistą programowanie tradycyjnej prawicy. Obie są paraliżującą i kontrolującą umysł propagandą maszyn.

 

Jest to zgodne z globalnym projektem i strategią tak subtelne, tak niewidoczne, a jednocześnie tak wszechobecne, że niewielu naszych najlepsze intelekty zerwały zasłonę.

Nasz powiewający flagą, pusty patriotyzm często nie odzwierciedla tego rzeczywiste realia dzisiejszej Ameryki, tak samo jak ona czci puste, powierzchowne i mitologiczne symbole naszej przeszłości.

Większość Amerykanów nadal „wierzy”, że żyjemy w „wolnym” kraju w systemie „wolnej przedsiębiorczości”. Większość Amerykanów nadal ufa i oczekuj, że duży rząd się nimi zajmie, i wierz że rząd ma dobre intencje i jest dobry. A jednak wszyscy wiedz, że nie ma „darmowego” obiadu (zwłaszcza uczniów).

 

My, Naród, otrzymujemy małe fragmenty ważnych wiadomości i informacje z mediów głównego nurtu (1% faktów), ale tak ledwo zaczął rozumieć amerykańską historię, prawo, ekonomia i polityka jako cały system.

Bez całego globalnego obrazu my, ludzie, jesteśmy beznadziejnie zniewolony. Musimy przebić się przez tę zasłonę oszustwo i kłamstwa.

Musimy mówić prawdę bez względu na cenę. Musimy wziąć skuteczne działania zgodne z efektem zmiany. Musimy tworzyć alternatywy dla Nowego Porządku Świata.

 

Musimy zjednoczyć się jako nowy naród i ponownie odkryć Ameryka dla wszystkich ludzi, niezależnie od rasy, wyznania, płci, lub kolor. Taka jest nasza wizja ponownego odkrycia Ameryki.

To jest niepospolity rozsądek!

 

„To niesamowite, jak tylko ludzie staje się podmiotem, szybko w niego wpada całkowite zapomnienie o swojej wolności że trudno go pobudzić do punktu odzyskanie go, posłuszeństwo tak łatwo i chętnie to powie ... że ten lud nie ma tak dużo stracił swoją wolność, tak jak wygrał swoje zniewolenie ”.

—Etienne de la Boetie

 

Podsumowując, siła suwerenności to:

 

Opierając się na przyrodzonej naturze wolnej jednostki;

Jest źródłem autorytetu, z którego pochodzą wszystkie prawa i powstają rządy;

Opiera się na działaniu indywidualnego bytu najwyższy;

Jest to prezent, który sam sobie podarujesz.

Wersja online z dodatkowymi linkami dla naszego sukcesu Klienci edukacyjni, przejdź do: www.ICResource.com/SE/SE1SOURCE/CD1of12Track5.0.html

 

Prawda jest gatunkiem zagrożonym

 

UnCommon Sense wstrząśnie fundamentami twoich przekonań o historii Ameryki i świata, prawie, ekonomii i Polityka.

Odkryjesz, że rząd federalny Stanów Zjednoczonych kilkakrotnie zbankrutował od 1933,6 i tak się stało systematycznie ukrywał to przed narodem amerykańskim.

Odkryjesz, że Banknoty Rezerwy Federalnej (FRN) nie są legalne „pieniądze”, ale weksle zobowiązujące podatników i obywateli USA do zwrotu „podatków” dochodowych do Federalnego Bank Rezerw, a nie rząd Stanów Zjednoczonych.

 

Odkryjesz, że Bank Rezerw Federalnych jest prywatną, trust, niebędący częścią rządu Stanów Zjednoczonych. Cała ziemia alodialna i legalne „pieniądze” (tj. Złoto / srebro) w Stany Zjednoczone Ameryki zostały

„zastawione” na Federal Reserve Bank od 1913 r. Jako zabezpieczenie i „płatność” przed niespłacalnym długiem federalnym.

Mienie, pojazdy mechaniczne, akty urodzenia, parki narodowe i lasy oraz aktywa wszystkich organizacji non- profit i for-profit korporacje zostały zastawione jako zabezpieczenie przed dług federalny - dług, którego nigdy nie można spłacić. Nie możesz złożyć „spłaty” długu w Rezerwie Federalnej Banknoty (FRN), tylko z legalnymi „pieniędzmi”.

Bank Rezerw Federalnych i jego zagraniczni zleceniodawcy / wierzyciele kontrolują federalne Stany Zjednoczone rządu i kierują wszelkimi działaniami prawnymi i publicznymi polityki kredytowej i monetarnej. Kongres Stanów Zjednoczonych jest po prostu „powiernikiem” kontynuacji upadłość korporacji rządowej Stanów Zjednoczonych.

IRS jest agencją windykacyjną dla międzynarodowych Fundusz Walutowy (MFW) ściągający od bankrutów federalnych Bank Rezerw (FRB).

Twój podatek dochodowy nie trafia do Stanów Zjednoczonych rządu, ale aby spełnić Twoje indywidualne zobowiązanie dług federalny.

Twój podatek dochodowy nie obejmuje podstawowych usług rządowych które są opłacane akcyzą, podatkami od sprzedaży i innymi podatkami.

 

„Kiedy dobrze zapakowana sieć kłamstw została sprzedana stopniowo do masy przez pokolenia, prawda wyda się całkowicie niedorzeczna a jego mówca to szalony wariat ”.

- Drezno James

 

Obywatele USA nie mogą „posiadać” prawdziwego i legalnego tytułu do ziemi chyba że zaktualizowałeś patent ziemi i usunąłeś jakiś obciążenia lub zastawy jako suwerenny obywatel amerykański LUB Obywatel

„Państwa”.

 

Korporacja rządu Stanów Zjednoczonych zrezygnowała z roszczenia przekazując całą własność w Stanach Zjednoczonych na rzecz zagranicznego tytułu / wierzycieli, jako zabezpieczenie niespłacalnego długu.

Kiedy „kupiłeś” swoją nieruchomość lub nieruchomość, ty otrzymała „akt”, a nie tytuł prawny.

„Czyn” reprezentuje jedynie słuszny lub korzystny interes w powierniczy majątek „będący własnością” państwa działającego jako powiernik.

Bez tytułu allodialnego sprawowanego jako suwerenne stanowisko, banki pożyczające Ci tak zwane

„pieniądze” mogą postawić zastaw Twoja własność, dopóki nie zostanie w pełni „rozładowana”.

Jeśli nie spłacisz kredytu hipotecznego, bank przejmie dom własność. Nawet jeśli po trzydziestu latach zapłacono w całości z FRN, nadal nie posiadasz prawdziwego tytułu, a masz jedynie posiadanie za prostą opłatą.

 

Obywatele USA nie „posiadają” swoich „pojazdów silnikowych”. Jako powiernik, państwo posiada prawdziwy tytuł i ma prawną „własność” w (Twojej) własności.

Otrzymujesz „Certificate of Title”, który zaświadcza, że jesteś „Posiadacz korzyści”. Prawny „właściciel” ma do tego prawo wymagać od „posiadacza odsetek” zarejestrowania go na państwowych tablicach rejestracyjnych, posiadania prawa jazdy wydanego przez państwo oraz ubezpieczenie.

Zasadniczo wynajmujesz do użytku „rządowe” pojazd. Intencją legislacyjną Kodeksu pojazdów silnikowych jest regulują wyłącznie komercyjną eksploatację pojazdów silnikowych.

Na Twojej „osobie”, Twojej własności i twoją przyszłą produktywność w kierunku „spłaty” niespłacalnego długu federalnego.

Większość Amerykanów jest całkowicie bankrutami i tak się nie stało otrzymywali prawdziwe „pieniądze” za pracę przez całe życie.

Dziewięćdziesiąt dwa procent wszystkich Amerykanów jest bankrutami w wieku sześćdziesięciu dwóch lat. Chyba że zdobędziesz wykształcenie i nie ochronisz tego, co z ciebie zostało aktywa teraz, Amerykanie obudzą się, pewnego dnia tak szybko Thomas Jefferson ostrzegł, potrząsają zmęczonymi głowami i zastanawiam się, co się stało.

Bezdomność i proliferacja społeczna, rasowa i przemoc polityczna to zaawansowane symptomy niezgłoszonego Bankructwa stanowego i federalnego.

My, Naród i nasi przywódcy polityczni nieświadomie „Sprzedaliśmy” nasz kraj, nasze wolności i nasze dzieci przyszłość dla przywilejów, świadczeń, uprawnień tymczasowych i krótkoterminowych „sukcesów” nielicznych uprzywilejowanych (obywateli).

Obywatele USA w ogóle nie są „obywatelami”, ale poddani i własność Dystryktu Kolumbii, mieszkańcy i franczyzobiorców zbankrutowanych federalnych Stanów Zjednoczonych korporacja rządowa utworzona na podstawie prawa miejskiego.

Odkryjesz, że Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, a Karta Praw nie ma zastosowania do „U.S. obywatele ”.

Obywatele USA są podmiotami i majątkiem podlegającym przepisom „Statutowe”, Admiralicja i prawo morskie, prawo wojskowe i Stan wojenny pod nieujawnionym domniemaniem umowa międzynarodowa. Obywatele USA nie mają konstytucji ochrony lub niezbywalne prawa, tylko przywileje i „Prawa” przyznane przez rząd.

„Osoby” prawne, urodzone lub naturalizowane w federalnych Stanach Zjednoczonych Stany zostały utworzone wyłącznie przez 14. poprawkę później nastąpiła wojna domowa. Czternasta Poprawka nigdy nie była legalnie ratyfikowana.

Twój głos ma charakter wyłącznie doradczy i nie oznacza bezpośredniego wyboru, wpływać na prawo publiczne lub tworzyć je. Twój głos zobowiązuje Cię do zapłaty Obligacje gminne, powiatowe i państwowe w postaci podatków od nieruchomości.

Gdyby Twój głos kiedykolwiek naprawdę coś zmienił, to by tak się stało nielegalne dawno temu.

 

Flaga Admiralicji i wojska ze złotymi frędzlami, nie Flaga amerykańska, powiewa w owalnym gabinecie prezydenta i w większości tak zwanych „sądów” w tym kraju.

 

Obywatele USA są prawnie „niepełnosprawni”, „podopieczni stanu”, uważane za niekompetentne dzieci niezdolne do ich zrobienia własne decyzje, działając w wymiarze sądowym lub w suwerennej sprawie.

My, Lud, musimy odzyskać nasze pełnomocnictwo do działania sądowo w ramach naszej suwerennej władzy i powstrzymać rząd od działania w naszym imieniu bez naszej zgody.

My, naród, musimy odzyskać amerykański system prawny i przywrócić nasze niezbywalne suwerenne prawa. My, Naród, mamy jednostronną władzę deklaracji oświadczenie pod przysięgą i nota prawna, nieograniczona moc i prawo do kontrakt i zorganizować nasze sprawy z niewielką lub żadną zaangażowanie rządu.

My, Naród, mamy moc tworzenia wielkich jury ścigać funkcjonariuszy publicznych, którzy naruszają nasze niezbywalne lub konstytucyjnie chronione prawa w „kolorze prawa” poprzez Tytuł 42, §§§1983, 1985, 1986 LUB Tytuł 18, §§241, 242 akcje.

My, Lud, musimy sprawić, by nasz rząd był odpowiedzialny Konstytucja Stanów Zjednoczonych, suwerenność narodu i Amerykański system prawa zwyczajowego.

 

Zapomniałeś, w jakim „kraju” mieszkasz. Federalny Rząd „Stanów Zjednoczonych” to zagraniczna korporacja w odniesieniu do „Stanów Zjednoczonych Ameryki”, a nie do kraju mieszkasz lub jesteś winien wierność. 7 My, Naród, jesteśmy suwerennymi, „państwowymi” obywatelami i obywatelami pod zwierzchnictwem stanowych i federalnych konstytucji.

My, Naród, nieświadomie odebraliśmy nasze niezbywalne prawa i własność, stając się czternastą poprawką,

„USA obywateli ”pod jurysdykcją federalnych „Stanów Zjednoczonych”.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego i podatek dochodowy, z kilkoma wyjątki dotyczące dochodów uzyskanych za granicą są dobrowolne umowy są obowiązkowe dla rządu federalnego pracownicy i obywatele USA, którzy otrzymują świadczenia z rząd.

My, Lud, możemy zgodnie z prawem odzyskać naszą prawdziwą, suwerenną, Amerykańskie obywatelstwo narodowe LUB „stanowe” i odbierz nasze rząd od tych, którzy chcieliby zniszczyć nasz kraj własny interes.

 

„Miałem kiedyś kraj ale sprzedali go w dół rzeki.

Jak przejęta farma zlicytowane do licytanta, który zaoferował najwyższą cenę ”.

—Bruce Cockburn 8

 

Podsumowanie siedmiu aspektów

 

Każdy aspekt suwerenności definiuje sferę osoby odpowiedzialnej. To wymaga odwagi, wiary, dobroci i zadowolenie z osiągnięcia poziomów radości, do których jesteśmy zdolni naszym życiem.

Siedem aspektów suwerenności to:

Uzyskanie zdrowia fizycznego i dobrego samopoczucia;

Osiągnięcie zdrowia emocjonalnego i równowagi;

Praktykowanie duchowej suwerenności i złotej zasady

Uwolnienie się od umysłowej niewoli;

Osiągnięcie suwerenności gospodarczej i finansowej niezależności;

Wybór obywatelstwa;

Ustanowienie prawdziwej niezależności w swoim wybranym kraju (Narodzie). Oto siedem aspektów suwerenności. Suwerenność jest nastawieniem (postrawą).

 

To sposób bycia. To jest sposób życia.

Bez zaprzeczania - bycie odpowiedzialnym Największe wyzwanie w odzyskaniu naszego suwerena Obywatelstwo to zrywanie łańcuchów zaprzeczania i brania odpowiedzialność za uwolnienie się od mentalnego, emocjonalnego i niewolnictwa gospodarczego.

Wymaga odwagi otwarcia oczu i doświadczenie „ekonomii holokaustu”9 masowych proporcji i wykucia odpowiedniej, ludzkiej odpowiedź.

 

Dzień Niepodległości

 

Wymaga niezależności, myślenia i współczucia istota ludzka rozróżnia „rzeczywistość” od fałszu obrazy wyświetlane przez kłamstwa, propagandę, reklamę, rozpraszanie uwagi i oszustwo.

EROZJA RZECZYWISTOŚCI - niezdolność do dyskryminacji między tym, co prawdziwe, a tym, co jest fikcją.

 

Przywracanie dyskryminacji

 

Musimy wydobyć i oddzielić naszą indywidualną moralność sumienie i inteligencja od przytłaczających, uzależniających, niedoinformowane, handlowe, informacje publiczne, nieaktualne media, które skaziły naszą zdolność do dyskryminacji między tym, co prawdziwe, a tym, co jest fikcją.

Ta niezdolność do rozróżniania, rozróżniania i naszej często pozorna obojętność i apatia jest opisywana jako

„Erozja rzeczywistości” i na co dzień przyśpiesza.

Dyskryminacja i integracja to dwie nieodłączne zdolności ludzki umysł, niezbędny do przetrwania. Musimy się nauczyć pomyśl samodzielnie 10

 

„Przede wszystkim nie cierpimy z powodu naszych wad lub nasze słabości, ale z naszych złudzeń.

Nie nawiedza nas rzeczywistość, ale przez te obrazy, które umieściliśmy w ich miejscu ”.

—Daniel Boorstin 11

 

Przywracanie zdolności reagowania

 

Po pokoleniach uczenia się i programowania nieodpowiedzialność, dbanie o numer jeden, zdobycie mojego, zrobienie twoja sprawa, naród amerykański się poddał cnota za występek, prawa do przywilejów, długoterminowa trwałość dla krótkoterminowych zysków i przyjemności.

Bez „zdolności reagowania” (tj. Zdolności do reagowania) Amerykanie zostaną beznadziejnie zniewoleni 12

 

Wróć do cnoty

 

Bez powrotu do cnoty, do etyki i moralności widocznej w prawa naturalnego, naród amerykański ulegnie samozniszczeniu w demokratyczna tyrania przemocy tłumu.

Wystarczy wziąć pod uwagę brutalność widoczną w środkach masowego przekazu i gloryfikacja ofiary w telenowelach.

Nawet jeśli wykraczamy poza zaprzeczanie, weźmy zdolność reakcji i zastosuj inteligentną cnotę, ogrom problemów, Obawy i problemy, które pojawiają się jednocześnie, paraliżują nas do bezczynności, mimo że mamy dostęp do inteligentnych informacji, rozwiązań i strategii.

Ignorancja nie jest błogością. „Jeśli przedstawiony problem ... wydaje się być związany więcej wysiłku lub poświęcenia, niż możemy sobie wyobrazić, lub jeśli nawet maksymalny wysiłek ... nie zdołałby zapobiec tragedii, kusi nas, aby zerwać więź między bodźcem a reakcją emocjonalną ”.

—Al Gore, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych 13

 

Podsumowanie suwerenności psychicznej

 

Podsumowując, suwerenność psychiczna obejmuje:

Masz swój umysł, własne myśli, pomysły i wnioski;

Jedną z funkcji umysłu jest pamięć lub przechowywanie;

Inną funkcją umysłu jest skupianie myśli i energia;

Musisz trenować swój umysł, aby skupiał się zarówno na Intencji, jak i na Uwadze;

Musisz nauczyć się dokonywać własnych rozróżnień w umysle;

Aby przyjąć wyższe prawdy, nasz sposób myślenia musi przesunąć się, aby objąć paradoks;

Suwerenność psychiczna polega na samodzielnym myśleniu i dokonywanie własnych wyborów;

 

Wymyśl oryginalny pomysł w 30 dni lub krócej;

Pokonaj wszystkie systemy kontroli umysłu, będąc czujnym i spostrzegawczym;

Ponownie rozważ polityczną poprawność;

Uwolnij się od martwych punktów, które utrzymują to samo działanie wzorców umysłowych starej ery;

Rozwiń swój sposób myślenia w potężną postawę osiągnięcie sukcesu w swoim życiu.

 

Wersja online z dodatkowymi linkami do Success Education klienci, przejdź do: www.ICResource.com/SE/SE1SOURCE/CD2of12Track2.0.htm

 

Niezależna prasa

 

Czy jest jakaś wątpliwość nawet tak zwanych „niezależnych” wolnych prasa nie jest już źródłem ważnej

„prawdy” i uczciwości opinia?

Szacuje się, że mniej niż 1% faktycznej bazy wiadomości i informacje w mediach głównego nurtu. Większość z nich to szum insynuacje, rozrywka i propaganda odwracają naszą uwagę od rzeczywistości i prawdy.

 

Drzemka wieczorna

 

Media główne i alternatywne są karmione łyżeczką propaganda rządowa i informacje publiczne za pośrednictwem departamenty public relations na szczeblu krajowym, federalnym, stanowym oraz samorządy lokalne i międzynarodowe korporacje.

Aby myśleć samodzielnie, musimy pościć z obu mainstreamowe i alternatywne media i przestrzegaj tej maksymy.

 

BRAK ODPADÓW NA WEJŚCIU - BRAK ODPADÓW

 

Struktura władzy i globalna elita kontrolują wszystkie pięć dużych sieci telewizyjne, stacje publiczne i sieci kablowe w tym PBS i CNN.

 

Większość Amerykanów otrzymuje 90% wiadomości, informacji i widok świata z telewizji.

To, co w dzisiejszych czasach uchodzi za wiadomości, jest przerażające dla każdego inteligentne i obraźliwe dla tych, którzy tego nie robią.

Większość reporterów i ich redaktorów jest zbyt zajęta węszeniem życie prywatne urzędników i celebrytów przeprowadzać uzasadnione badania lub zgłaszać dochodzenie w sprawie prawdziwe problemy.

Kradzież Twojej uwagi Istnieją poważne kwestie, które zasługują na więcej uwagi niż życie seksualne prezydenta Williama Clintona, senatorze Bob Pamiętniki Packwood, O.J. Proces Simpsona, Tanya Harding eskapady, życie seksualne tej czy innej gwiazdy lub inne nieistotny spin medialny, który odwraca naszą uwagę od prawdziwych problemów i obawy.

Większość mediów głównego nurtu, podążając ścieżką tabloidy, skupia uwagę opinii publicznej na sprawach niezwiązanych z problemami i kieruje publiczny program polityczny w kierunku pożądanych celów światowa elita.

Większość alternatywnych mediów jest zbyt zajęta reagowaniem na cokolwiek media głównego nurtu koncentrują się na tym, aby kiedykolwiek zauważyć, co jest naprawdę dzieje się niezależnie od prasy głównego nurtu inicjatywa w tworzeniu wiadomości.

NOWOŚCI = PROPAGANDA

 

Prasa Niezależna

 

Doniesienia śledcze i mówienie prawdy w dzisiejszych mediach klimat to ciężka i niebezpieczna praca dla reportera czy redaktora jeśli chcesz zachować pracę. Utrzymanie niezależnej, wolna prasa ma jednak zasadnicze znaczenie dla dalszego istnienia zdrowa republika konstytucyjna.

 

Spinning the Issues "nakręcanie sztucznych problemów" (tłum. @surja7, przyp. PS.)

 

Polityka publiczna jest kształtowana przez „wizerunek problemu”, a nie przez „rzeczywistość problemu”. Polityka publiczna będzie tym, czym będzie polityka powinno wyglądać, a nie to, co faktycznie rozwiązuje problem dłoń.

Kluczem są spinowcy, twórcy obrazów i propagandyści stanowisk dotyczących decydentów w rządach lub w działach relacji korporacji.

 

Ci spin doktorzy i ci, którzy reżyserują za kulisami tworzą politykę publiczną opartą na opinii publicznej, a następnie ustawodawcy przestrzegają, pisząc statuty. Ustawodawcy tego nie robią kierują się kierowaną przez media opinią publiczną.

Media posuwają się nawet do tego, że „tworzą” (czyli fabrykują) plik wiadomości pasujące do ich programu politycznego. Obejrzyj film, Wag Pies z Dustinem Hoffmanem. To szokująca możliwość! 14

 

Porzucenie statku wolności

 

„Niezależna” prasa jako strażnicy „rzeczywistości” opuścił statek wolności. Dziennikarstwo uległo pogorszeniu w zgrabną rozrywkę i sensację, nawet jeśli chodzi o awangardy branży medialnej.

Często dziennikarze i prezenterzy podsycają płomienie niezadowolenie poprzez wprowadzanie przemocy, rasizmu i dezinformację w społeczności.

Z mojego punktu widzenia obywatelstwo nie ma być sportem widowiskowym zaaranżowanym przez media. Prawdziwe „wiadomości” nigdy nie należy go mylić z „rozrywką”.

Prawdziwe „wiadomości” nie zawsze są tym, czym są obecnie media nakierujące twoją uwagę. Czy dostrzegasz różnicę między wiadomościami a rozrywką? Jeśli nie, oboje jesteśmy na plusie kłopot. 15

 

„Nie ma czegoś takiego w dzisiejszych czasach na świecie historii w Ameryce jako niezależnej prasy.

Ty to wiesz i ja to wiem. Nie ma jednego z Ty, który odważysz się napisać swoją szczerą opinię, a jeśli tak, wiesz z góry, że tak nigdy nie pojawiają się w druku.

Co tydzień otrzymuję wynagrodzenie, aby ukryć swoją szczerą opinię papieru. Inni z was otrzymują podobne wynagrodzenie pensje za podobne rzeczy i każdy z was, kto byłoby na tyle głupie, żeby pisać uczciwe opinie wyszedłby na ulicę i szukał innego praca..."

„Zadaniem dziennikarza jest zniszczenie prawdę, szczere kłamstwo, wypaczenie, oczernianie, płaczliwość nogi Mamony i sprzedać swój kraj i jego gonić za chlebem powszednim. Ty to wiesz i ja to wiem, a co to za szaleństwo opiekanie niezależnej prasy? Jesteśmy narzędziami i wasale bogatych ludzi za kulisami. Jesteśmy pajacykami. Pociągają za sznurki, i my tańczymy. Nasze talenty, nasze możliwości i nasze życie to wszystko własność innych mężczyzn. Jesteśmy intelektualistami prostytutki ”.

—John Swinden, były szef New York Times16

 

Umiejętność korzystania z mediów i aktywizm internetowy

 

Rozrywka jest opium dla narodu amerykańskiego z seksem, narkotykami, rock and rollem i religią. Amerykańska kultura medialna jest najbardziej rozpowszechniona i przekonujące w dzisiejszym świecie.

My, Lud, uzależniliśmy się od masy konsumpcja obrazów, podniesiona powyżej i unieważniająca rzeczywistość i prawda na każdej przerwie reklamowej. Ponad jedna szósta PNB jest wydawana na marketing i reklamę (tj. propaganda).

 

Manipulacja mediami

 

Ponieważ Amerykanie boją się kultów, narkotyków handlarze, terroryści, przestępczość, gangi, dzieci i wykorzystywanie seksualne dzięki ciągłemu bombardowaniu mediów jesteśmy niezwykle podatny na masową manipulację mediami w te obszary.

 

Poprzez tworzenie faktów, dowodów i tworzenie sztucznych wrogów, media mogą łatwo wrobić jednostka lub grupa jako sprawca podczas mszy świadomość przygotowuje się do zlinczowania ich bez próby.

Większość ludzi nie ma rozeznania i nie może powiedzieć różnica między szumem lub kłamstwem a treścią lub faktem.

„Zabawiamy się na śmierć pod szarym niebem ”.

- Bruce Cockburn

 

 

 

Ramowanie faktów za pomocą kłamstw

 

Media głównego nurtu oskarżają, formułują fakty i codziennie skazuje niewinnych ludzi za pomocą transmisji w sieci insynuacje i oszczercze kampanie mające na celu zdyskredytowanie, bez procesu, bez aktu oskarżenia przez wielką ławę przysięgłych, bez istotne dowody.

Wystarczą nawet śmiałe kłamstwa.

Co gorsza, szybko staje się to praktykowanym standardem zawodu prawnika.

 

Zdyskredytowanie Źródła

 

Uważaj na zdyskredytowanie legalnych źródeł wiadomości, ludzie i informacje. Spójrz dwa razy na wiadomość i plik komunikator, którego media próbują zdyskredytować.

Głód mediów na terapię szokową, sensacyjne historie i filmy tygodnia prowadzą ich do kłamstwa, podsycania strachu, demonizowania i śmiertelnego oszustwa.

Strzec się. Zawsze czytaj i przeglądaj między wierszami wiadomość. W wielu przypadkach przekazem są media.

 

Cel medialny

 

Media można wykorzystać do informowania, edukowania, rozrywki, inspirować lub kontrolować.

Najczęściej media są wykorzystywane do reklamy, kontrolować i okiełznać energię klasy niewolników, podobnie w filmie Matrix. Gospodarczych, konsumenckich niewolników trzymają mają władzę i żyją, aby służyć potrzebom i celom.

 

Struktura władzy i globalna elita.

 

My, Lud, konsumujemy, aby struktura Władzy i światowa elita może żyć długo i prosperować.

Struktury władzy i globalna elita są kontrolerami energii, wampiry i pijawki. Te struktury, instytucje i ludzie

„potrzebują” kontroli, dominacji, podboju, wykorzystywania i wykorzystywania innym, aby „przetrwać” na pożądanym przez siebie „poziomie życia”.

Podważanie i wymazywanie woli ludzi i wdrażanie dyrektyw struktury władzy i Globalna elita to „jedyna” praca polityka, szkoła publiczna i media.

Bez siły woli uwaga publiczna może być skierowana jak tani magicy trikują, by dalej rozwijać iluzję.

Struktura władzy i globalna elita poprzez ich marudni politycy używają mediów i pieniędzy do manipulacji opinia publiczna, a nawiasem mówiąc, czas i czas być wybierani jeszcze raz. Media głośno i wyraźnie powtarzają ich przesłanie.

Przywracanie umiejętności korzystania z mediów.

 

Co możemy zrobić?

 

Najpierw musimy wycofać zgodę i wycofać naszą uwagę z telewizora i codziennych wiadomości. My musimy przywrócić naszą siłę woli i zacząć żyć świadomie.

 

Po drugie, musimy zbadać i wycofać naszą ignorancję i przekonania, naszą indoktrynację i uwarunkowanie i zaczynamy myśleć samodzielnie i tworzyć oryginalne myśli i pomysły tworzyć rzeczywistość, którą preferujemy.

Po trzecie, możemy tworzyć i organizować niezależne sieci komunikacyjne, serwisy informacyjne i zasoby centra zaszyfrowane za pomocą PGP dla zachowania prywatności.

Musimy skutecznie organizować się w skali globalnej, aby przeciwdziałać korporacyjne rządy wieczne przygotowania do wojny i atak mediów na napiętą wrażliwość domeny Amerykanów.

 

Maszyna do prania mózgu, programowania, propagandy przeciwko Ameryce i reszcie świata wysoce skuteczny i bardzo kosztowny dla struktury władzy. To pochłania dużo energii i wysiłku, aby nakarmić ludzi dwadzieścia cztery godziny na dobę z kłamstwami i oszustwami.

Po czwarte, możemy umożliwić organizowanie się całego wolnego świata i sieci poprzez wizjonerskie wykorzystanie Internetu, prywatne systemy konferencyjne telefoniczne, radio krótkofalowe, podziemne publikacje i media oraz serwisy informacyjne.

Organizuj struktury komunikacyjne, ludzi sieci, zasoby, umiejętności i informacje oraz rozpowszechniać je szeroko.

Sieci komunikacyjne to nasza największa wielka karta dla powstrzymanie ingerencji Nowego Porządku Świata i przywracanie wolności na całym świecie.

 

Internet rodzi się dla wolności

 

Internet już sprawdził się jako szybka droga wolność - od zera do prędkości światła.

Nie ma centralnego węzła i zasady anarchii. Brakuje wolności słowa i wypowiedzi kontroli.

Internet powstał w 1969 roku dzięki dofinansowaniu z Pentagon w celu ułatwienia komunikacji post- nuklearnej w zdarzenie wybuchu jądrowego. Sieć WWW <www> była urodził się w 1992 roku, nieco ponad dziesięć lat temu, kiedy to pierwsza przeglądarka oprogramowanie zostało opracowane i rozdane za darmo. Obecnie w domenie świat. Nie ma już usprawiedliwienia dla analfabetyzmu komputerowego.

 

Budowanie struktury komunikacyjnej

 

Z wiarygodnego źródła ludzie szanują i honorują, słowo usta są nadal najpotężniejszym medium ze wszystkich. Sieć jest klucz do szczęścia i klucz do organizacji sieci komunikacyjnych. Chodź, mów. Podziel się tym, co wiesz.

Nie zapominaj o ludzkim wymiarze komunikacji i interakcja serca, umysłu i duszy. Kluczem jest uczciwość słowo. Myśli, słowa i czyny muszą być zgodne skuteczną komunikację prawdy.

Wykorzystaj wszystkie dostępne media i zasoby komunikacyjne, nad i pod ziemią, aby przekazać wszystkim swoje przesłanie ludzie. „Jeśli nie lubisz wiadomości, wyjdź i zrób niektóre własne. ”

Mając ręce stale skupione na wideo lub cyfrowym kamera lub nagrywarka audio mogą być najlepszą ochroną przeciw nowemu porządkowi świata.

Nie chcą, aby prawda ujrzała światło dzienne. Zachowaj kamery i magnetofony toczą się przy każdej konfrontacji rząd lub ci, którzy chcieliby ukraść twoją wolność, Twoje prawa i własność.

Ostatnią rzeczą, jakiej chce struktura władzy i globalna elita, każdy powinien znać prawdę.

 

„Funkcja mediów w Stany Zjednoczone mają zaszczepić i bronić ekonomicznych, społecznych, i program polityczny grup uprzywilejowanych zdominować krajowe społeczeństwo i państwo ”.

—Noam Chomsky, Zgoda na produkcję 18

 

Cenzura i kwestie bezpieczeństwa

 

Kiedy ostatni raz miałeś inteligentną publiczność rozmowa na kontrowersyjny temat bez uczuć zaatakowany, osądzony i / lub unieważniony?

 

Aby temu zapobiec, stosuje się wiele taktyk cenzury przeciwstawne punkty widzenia od skorzystania z okazji wyrażać siebie.

Przede wszystkim My, Lud, wzajemnie się cenzurujemy i pilnujemy, zaprzeczając swobodne wyrażanie pomysłów. Ta mentalność cenzury zaczyna się w nasze domy, rodziny i szkoły.

Cenzura może wiązać się z całkowitym zaprzeczeniem czasu antenowego lub finansowanie, limity czasowe w debatach, mecze okrzyków, groźby spory sądowe, ograniczenia przedmiotowe, siedmiosekundowe opóźnienie na radio lub telewizja na żywo, publiczne poniżanie, dyskredytowanie lub fałszywe oskarżenia itp. Reklamodawcy wpływają na media w podobny sposób, m.in. uzależniając sponsorowanie od cenzury jakiegokolwiek negatywne raporty dotyczące ich firm. Zastanawiać się, dlaczego nie dostałeś ostatnio żadnych prawdziwych wiadomości?

Cenzura może uchronić uszy przed słyszeniem opinii i / lub słowa, które już osądziłeś jako nieważne lub niewłaściwe, ale również uniemożliwia jakąkolwiek możliwość dialogują inteligentne rozwiązania i budowanie koalicji.

Malujemy się w kącie, nie mając dokąd pójść. Jesteśmy tak niepewni naszego punktu widzenia, że musimy temu zapobiegać inni od wyrażania swoich?

 

Mądrość niepewności

 

Nie możesz przewidzieć przyszłości. Nie wiesz, kiedy jesteś zamierzać umrzeć. Czujesz się niepewnie, ponieważ niepewność jest drogą życia. Nie ma bezpieczeństwa, nawet po śmierci.

Mądrość niepewności to wschodnia koncepcja poza zrozumieniem większości zachodnich umysłów.

My, ludzie, musimy wrócić do wartości, które szanują i szanuj całe życie i nasze najgłębsze, najprawdziwsze poczucie człowieczeństwa Natura.

Nie tylko jesteśmy odłączeni od Ziemi, ale także straciliśmy dotykać naszego własnego człowieczeństwa. To może być najtrudniejsza i najbardziej satysfakcjonująca podróż.

 

„Tutaj będę śmiały. Jeśli jest nad nami siła (I że jest, cała natura woła głośno przez wszystko jej dzieła).

Musi rozkoszować się cnotą;

A to, czym się cieszy, musi być szczęśliwe. "

-Benjamin Franklin

 

Kontrola umysłu niekoniecznie jest formalnym „praniem mózgu” jak pranie mózgu jeńców wojennych w obozy koncentracyjne lub jak zabójcy szkolący CIA to brudna robota polityczna, chociaż to forma kontroli umysłu dzieje się rutynowo.

Kontrola umysłu to każdy narzucony system, który tłumi ludzka wola myślenia, działania i odczuwania niezależnie od otoczenia wpływy.

To poszerza zakres „kontroli umysłu” na wszystkie formy manipulacji ludzkim umysłem, czy to subtelne lub przymus. Większość ludzkości żyje w jednym umyśle więzienie lub inne. Oto jak to działa.20

 

Dogmaty

 

Historia pokazała najskuteczniejszy sposób kontrolowania i zamknąć ludzki umysł poprzez wprowadzenie sztywne, nieelastyczne „dogmaty”.

Dogmaty to wpojone przekonania polityczne lub religijne i zaprogramowane dla dzieci od najmłodszych lat strach, poczucie winy lub skrajny terror.

Ta indoktrynacja ma miejsce w systemach rodzinnych, kościołach, szkoły i media - we wszystkich kulturach i społeczeństwach.

Często wymaga to dużego zaangażowania i lat terapii zrezygnuj z intensywnego treningu dogmatycznego (np. katolicki Szkoła).

„Fundamentalizm” to podstawa wszelkich dogmatów - moja droga myślenie jest jedyną „właściwą” lub

„moralną” drogą myślący.

 

Na planecie łatwowiernych i podatnych umysłów myślenie dogmatyczne, wojna jest nieunikniona, a konflikt rozkwitnie na wszystkich poziomach.

Ten chaos i zamęt trafiają bezpośrednio w ręce globalni manipulatorzy, którzy dzielą i podbijają, kontrolując wszystkie strony konfliktu, a następnie przedstawiając ich program Rozwiąż problem."

W ten sposób ich program jest utrwalony niezależnie od tego, kto „wygrywa” wojna lub zwycięstwo w bitwie.

 

Presja rówieśników

 

Przeważnie pilnujemy            siebie nawzajem         w  celu   zachowania  zgodności  i  ślepoty  przestrzeganie niekwestionowanych zasad i norm, niekwestionowany przez „presję rówieśników”.

Historia jest taka: „Albo wierzysz w nasz sposób, albo widzimy rzeczy jak to robimy, albo będziemy cię ostracyzmem, poniżać i krytykować do golisz się lub odchodzisz ”.

Nasi rodzice, nauczyciele, ministrowie, przywódcy i celebryci wszyscy Zrób to. Ustanowili „wzory do naśladowania”, które naśladujemy i naśladujemy.

Bądź jak Mike! Ha. A co z „Be like me?” Kto jest zachęcając do tego?

 

Prześladowanie i zabójstwo postaci

 

Media wzywają do atakowania i dyskredytowania charakter każdego, kto zdalnie odchodzi od status quo. Jeśli kiedykolwiek byłeś geniuszem, naukowcem, wynalazcą, uzdrowicielem, nauczycielem lub prawdziwym wizjonerem, będziesz w stanie odnosić się do wielu okazje, w których spotkały się Twoje świeże i innowacyjne pomysły o sporym oporze.

Muszą dać lekcję tym, którzy kwestionują autorytet o zepsuciu systemu. W końcu „Nie możesz walczyć z City Hol!"

 

Zabójstwa polityczne

 

Jeśli byłeś kiedyś aktywistą, demaskatorem, reformistą lub polityczny innowator, możesz odnosić się do wielu prześladowania naszych przywódców (np. John & Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, Leonard Peltier, John F. Lennon).

Nasze cmentarze są pełne dobrych ludzi, którzy byli ofiarami przez system lub skazany na śmierć w jakiejś strasznej wojnie o celu, którego nigdy nie rozumieli ani nie odważyli się zapytać.

 

Polityczni więźniowie

 

Nasze więzienia są pełne takich nonkonformistów, których jedyni zbrodnią było odważyć się rzucić wyzwanie władzom i władzom system.

Tylko 40% naszej populacji więziennej to w rzeczywistości „przestępcy”.

 

Edukacja publiczna jako kontrola umysłu

 

Edukacja publiczna jest instytucją programowania społecznego i kontrola umysłu w celu zaszczepienia wartości społecznych i narodowych, uprzedzenia i predyspozycje u naszych dzieci w młodym wieku i wrażliwy wiek.

„Dumbing Us Down” Johna Gatto opisuje szczegóły ukrytego program edukacji publicznej przerażająco trafny. Kontrola edukacji publicznej jest również zasadą Manifestu Komunistycznego Media publiczne jako kontrola umysłu Główne gazety codzienne, serwisy informacyjne i Stacje radiowe / telewizyjne są instytucjami kontroli umysłu przekręcanie drobnych faktów w ogromne fikcje, aby zachować masowy umysł zajęty nieistotnością i fałszywym zabezpieczeniem (np. O.J. Simpson, pozamałżeńskie sprawy Billa Clintona,

.... a wojna w Iraku trwa).

 

Że ludzie wciąż zwykle sięgają po gazety lub słuchają kanał informacyjny, który spodziewa się dostać

„wiadomości”, jest tego świadectwem ich skuteczność w masowej hipnozie. My, ludzie, jesteśmy w trans. Z tego snu jesteśmy zniewoleni.

Jesteśmy zahipnotyzowani w otępieniu. Że media to maszyna propagandowa do kontrolowania naszych umysłów nie jest tak daleko odcinek wyobraźni biorąc pod uwagę jawne manipulacja naszymi pragnieniami realizowanymi poprzez reklama, infomerciale, rozrywka oraz tzw "Aktualności."

Dlaczego tak wielu ludzi wciąż oddaje swoje myśli każdego dnia poza mną, zwłaszcza że prawda świeciła od jakiegoś czasu jasno.

 

Kontrola umysłu nie jest nową informacją.

Koncepcja jest reprezentowana do szerszej dystrybucji i ponowne rozpatrzenie. Przestań czytać wieczorne wiadomości. Początek myśląc zamiast tego o sobie i żyjąc w swoim świetle własny projekt. 23

 

Licencja małżeńska to umowa trójstronna z Państwem

 

Zgoda na zawarcie małżeństwa jest trójstronną umową z państwem i opiera się na starym prawie własności. W społeczeństwie patriarchalnym mężczyzna posiadał jego nasienie i jaja samic były uważana za własność. Jeśli mężczyzna i kobieta zdecydowali się dostać żonaci, potrzebowali „zgody” ojca, który dał jego córka (tj. majątek) daleko.

Gdyby ojciec nie wyraził zgody, mogliby uciec, ale bez zgoda ojca, majątek (tj. tytuł) nie przenieść.

 

Małżeństwo według prawa zwyczajowego

 

Jeśli mieszkaliście razem przez siedem lat, a ojciec też zgodziła się na małżeństwo ani nie zaprzeczyła, a następnie para byłby w związku małżeńskim zgodnie z prawem zwyczajowym. ZA

Małżeństwo common law jest uznawane w każdym stanie amerykańskim republika.

 

Stan jako prawny rodzic

 

W amerykańskim systemie prawnym doktryna parens patria potwierdza, że państwo jest prawnym rodzicem i dziećmi wytworzone z małżeństwa licencjonowanego przez państwo stanowią własność i ruchomości państwowej.

 

Zgodnie ze starym prawem własności, jeśli jesteś ruchomym lub własność państwa, wtedy potrzebna jest zgoda państwa (tj. ojciec) zawrzeć związek małżeński (o czym świadczy małżeństwo licencja) oraz majątek pochodzący z małżeństwa (tj. dzieci) również należy do państwa Cele Nowego Porządku Świata, struktura władzy i światowe elity są tym samym, co komunista Manifest. Przeczytaj go i opłakuj utratę swoich praw i własność.

W najlepszym interesie leży rozpad rodziny i plemienia państwa dążącego do rozszerzenia swojej bazy władzy.

 

Rodzicielstwo państwowe

 

Kiedy załamuje się system rodzinny, państwo staje się nowym, „ulepszonym” rodzicem.

Państwo narzuca kontrolę wychowywania dzieci za pośrednictwem publicznych agencji edukacyjnych i zdrowia publicznego oraz działy zasobów ludzkich.

W ten sposób państwo dominuje nad biologicznym rodzicem w wywieraniu wpływu na dziecko i kontrolowaniu go do osiągnięcia pełnoletności.

Państwo decyduje o tym, czego naucza się w szkołach publicznych. Plik Państwo decyduje, czego dziecko się nauczy i jaką ścieżkę kariery będą włączone. Państwo decyduje, co jest właściwe społecznie zachowanie i co jest poprawne politycznie. Państwo decyduje i określa nadużycie, a co jest odpowiednim uczuciem lub dyscyplina w rodzinie.

 

Cała ta władza w rękach państwa jeszcze bardziej zraża dzieci od swoich biologicznych rodziców, którzy są niczym więcej niż strażnicy mienia państwowego.

 

Rodzice biologiczni są bezsilni

 

Czy ty, jako rodzic, nigdy nie czułeś, że twoje dzieci są poza domem?

twoich rąk? Przeczytaj „Konwencję ONZ o prawach dziecka”, a zorientujesz się, co jest na horyzoncie „Prawa rodzicielskie w najbliższej przyszłości”. 26

 

W tradycyjnych systemach plemiennych, gdzie rodziny i społeczności są zbyt silnie związane, aby je rozbić lub zastąpione przez państwo, rodzice mogą być indoktrynowani przez religia dawna, zaprogramowana przez system edukacyjny lub pod wpływem mediów, aby poprzeć program państwa oraz stać się poprawnymi politycznie, akceptowanymi społecznie manipulatorzy swoich dzieci.

 

My, dzieci, stajemy się ludźmi

 

Rezultat dla dziecka jest taki sam na różne sposoby – my Dzieci uczą się oddawać nasze umysły i moc zewnętrzne władze i instytucje.

My, Dzieci, oddajemy naszą moc i stajemy się jej niewolnikami manipulatorzy społeczni i polityczni, czy to państwo, czy biologiczni rodzice.

Niezależność, myślenie i wolna wola są tłumione niezależnie od tego, czy jest kapitalistą, socjalistą, społeczeństwo komunistyczne lub tak zwane społeczeństwo demokratyczne.

 

Nadzieja dla dzieci

 

Nasza przyszła nadzieja leży w ustanowieniu suwerenności dla wszystkich ludzi, począwszy od duchowych i emocjonalnych suwerenność rozciągająca się następnie na polityczną, gospodarczą i królestw prawnych.

To jest największe wyzwanie naszych czasów - wystarczająco dużo wolnego ludzie, wystarczająco młodzi i otwarci, aby zmienić wzór na od negatywnej (tj. destrukcyjnej) energii do pozytywnej (czyli twórcza) energia. Ostatecznym wyzwaniem jest życie w wolności jako suwerenne jednostki albo zgińcie niewolnicy globalnych manipulatorów!

Wybór nalezy do ciebie.

 

Podsumowanie aspektów prawnych

 

Podsumowując, suwerenność prawna obejmuje:

Kurs mający na celu poznanie Twoich indywidualnych praw i jak są zabierane przez twoją ignorancję prawo;

Wybór obywatelstwa;

Zrozumienie prawa handlowego, administracyjnego i sądowego - środki zaradcze;

Masz prawo prowadzić interesy w swojej wybranej jurysdykcji.

Zobacz także Prawo amerykańskie i międzynarodowe

 

Prawda nie jest ani lewa, ani prawa

Polityczne spektrum prawicy i lewicy i całe to przekomarzanie się o liberałach i konserwatystach, kapitalistach, komunistach, Obecnie są Socjaliści, Republikanie i Demokraci bez znaczenia dla zakorzenionych instytucji Mocarstwa Struktura.

 

Spolaryzowany sposób myślenia

 

Większość naszego myślenia i wynikający z niego konflikt zostaje złapany spolaryzowany tryb czerni lub bieli, prawy lub lewy dualność.

 

Ta niekończąca się i nieistotna debata mocno wpływa na ręce struktury Władzy i globalnej elity, zachowując ludzie podzieleni, w ten sposób podbici. To najstarsza gra w książka.

Wystawiasz dwóch przeciwników, których chcesz kontrolować, przeciwko każdemu z nich inne i nie będą już widzieć, że kontrolujesz obie strony gry.

Podobnie jak wyrażanie zgody na presję grupy rówieśniczej, zgadzamy się grać Dziel i podbijaj grę. Robimy to sobie i każdemu innemu nieświadomie, jeśli nie celowo.

Struktura władzy i globalna elita są całkiem zadowolone pozwól ludziom atakować i zabijać się nawzajem, zamiast się skupiać uwagę na ich eskapady.

Dodatkowo oszczędza im to koszt pocisku! Obudź Ameryko! Obudź się, świecie!

 

Zunifikowany sposób myślenia

 

Prawda nie jest ani prawicowa, ani lewicowa, liberalna ani konserwatywna, Czarny ani biały.

Cała prawda i tylko prawda jest połączeniem, a stapianie poszczególnych punktów widzenia w paradoks rzeczywistość, integracyjna i wszechstronna Prawda jest rzeczywiście znacznie dziwniejsza niż fikcja.

 

 

Poprawność polityczna

 

Wszyscy znamy chrześcijaństwo, islam, konserwatystę fundamentalizm tzw. prawicy.

Polityczna poprawność to otępiający umysł, zorientowany na poczucie winy, intelektualny fundamentalizm lewicy, liberał, socjalizm i globalna elita komunistyczna, chcąca zniszczyć wolną myśl, niezależne dochodzenie i budowanie prawdziwego konsensusu.

 

Oba są obecnie nieistotne w dążeniu do prawdy i przywrócenie twojej suwerenności.

Uważaj na tych, którzy zachęcają cię do zdrady Twoi przyjaciele, rodzina i sąsiedzi w imieniu rząd.

Uważaj na D.A.R.E. programy, Neighborhood Watch i inne programy społecznościowe zorientowane na policję zdecydowały się na podważenie do Twojej prywatności.

To część strategii niszczenia publicznych i zaufanie społeczności (np. Orwell's 1984).

 

Jak ostatnio słyszałem na kampusie dużego uniwersytetu, „W latach sześćdziesiątych to było My kontra Oni. Dziś z nadejście poprawności politycznej, to my kontra my ”. 27

Przestańmy ze sobą walczyć i skupmy się na prawdziwych problemach, prawdziwe problemy, prawdziwi sprawcy.

 

„Widzieliśmy wroga i to my”.

—Pogo

 

Fala zbrodni lub wojna przeciwko ludziom

 

Rzekoma „fala zbrodni” uderzająca w Amerykanina Krajobraz jest generowany przez medialną sensację, nieudane polityka gospodarcza rządu federalnego i nieudolna priorytety legislacyjne i dyrektywy zagranicznych wierzycieli Stany Zjednoczone (tj. MFW).

Dlaczego w 1995 roku budujemy 150 dużych nowych więzień, kiedy poziom poważnej przestępczości faktycznie spada? Jak to możliwe, że plik jednocześnie wzrasta postrzeganie „fali przestępczości”?

Jaki jest ukryty plan? Kto ma wypełnić te więzienia, jeśli nie poważni przestępcy?

 

Bojkotuj media

 

Przestań wspierać atak mediów na twoją wrażliwość.

Bojkotuj telewizję, chyba że możesz oglądać z najwyższą starannością dyskryminacji i sceptycyzmu.

 

Przestań wierzyć w to, co słyszysz lub co jest na ciebie rzutowane bez udowadniania tego samemu. Sam myśl.

Odrzuć wszelkiego rodzaju fundamentalistyczne myślenie, czy ten tzw. Początek z lewej lub prawej strony.

Ludzie kłamstwa

 

Amerykanie są obecnie najbardziej kontrolowanymi ludźmi w świecie, rzekomo żyjący w „wolnym” kraju, ale nie mogą tego zobaczyć.

Według M. Scotta Pecka, Amerykanie są „ludźmi kłamstwa”, którzy wierzą w kłamstwo tak całym sercem, że możemy już tego nie zauważyć, ani nie zależy nam na tym, by widzieć rzeczywistość taką, jaka jest.

„Erozja rzeczywistości” jest najpoważniejszą u nas (społeczną – przyp.: PS) niepełnosprawnością umysłową czas - niezdolność do odróżnienia tego, co jest rzeczywiste od co jest wyobrażone 28

Ta wewnętrzna ślepota łączy się z ignorancją, strachem, zaprzeczeniem a nieodpowiedzialność skutkuje kryzysem po jego stworzeniu w naszych życiach.

Po raz kolejny prawda jest znacznie dziwniejsza niż fikcja.

 

Poddanie się bez świadomości

 

Większość ludzi na ulicach Ameryki już to zrobiła oddali swoje serce i duszę, kraj i naród, ciało i bez wahania pracuj dla obcych mocarstw myśli, bez świadomości.

Według Jay Leno przeprowadzającego wywiady z ludźmi na ulicy, wielu młodych ludzi nawet nie wie, ile jest planet w naszym Układzie Słonecznym, nie mówiąc już o polityce, ekonomii czy systemy prawne faktycznie działają.

Wielu ludzi, młodych i starych, nigdy ich nie doświadczyło prawdziwą „wolność” w ich życiu.

Całe życie pracują dla złudzenia Amerykański sen, 92% wszystkich Amerykanów jest bankrutami sześćdziesiąt dwa lata.

Spaceruj dziś po ulicach Ameryki.

Zobaczysz zestresowanych, pokonanych i zdemoralizowanych ludzi, większość, którzy już się poddali i zrezygnowali – to ich nieszczęsny los.

 

Mimo to oddali zamek, kolbę i lufę w pierwszym ujęciu wojskowej okupacji, obce mocarstwa (np. Wojska ONZ) nie zostały jeszcze zwolnione (chyba że obejmują Waco, Ruby Ridge, Oklahoma City, 9/11 i liczne inne naloty na Amerykanów).

Cokolwiek stało się z brawurą i siłą woli Amerykanów?

 

My, Ludzie, lepiej wezwijmy trochę odwagi, by stawić czoła i obudźmy się, aby poczuć przyszłość.

Być może przebudzenie zajmie kolejny poważny kryzys (miejmy nadzieję, że nie wojna, głód, zaraza czy coś innego projektowe załamanie gospodarcze).

 

„Jeśli będziemy dalej podążać w tym samym kierunku, prawdopodobnie skończymy tam, dokąd zmierzamy ”.

 

Profilaktyka to najlepsze lekarstwo. Wykształcone działanie jest lekarstwem na apatię i obojętność. 29

 

Podsumowanie aspektów politycznych

 

Podsumowując, suwerenność polityczna obejmuje:

Tworzenie odrębnego podmiotu politycznego jako prawdziwego narodu w ramach prawa narodów, suwerennego, niezależnego i wolnego;

Czytanie, studiowanie i ponowne ustanawianie naszych konstytucji stanowe i federalne lub naruszanie wolności i dobrobyt, którym pierwotnie cieszyliśmy się przez pokolenia;

Powstanie globalnej republiki.

 

Uwagi i źródła

ODZYSKIWANIE AMERYKAŃSKIEGO UMYSŁU

 

Cytat Bo Gritza zaczerpnięty z przemówienia w Preparedness Expo, Seattle, Waszyngton, 1993.

Parafrazowane na podstawie słynnego cytatu Thomasa Jefferson.

Zobacz także deklarację wojny iluminatów People of America, Silent Weapons for Quiet Wars; William Cooper, Behold A Pale Horse, s. 36.

Termin „niewolnictwo ekonomiczne” został ukuty przez Johnny'ego Wolność.

Pozyskano z dokumentu traktatu 1016, Rada z dnia Europejska Konwencja OECD o wzajemnej pomocy podatkowej Sprawy podpisane przez federalne Stany Zjednoczone 28 czerwca, 1989.

Źródło: HJR 192.

Corpus Juris Secundum, §1785.

Z albumu Bruce'a Cockburna (zapomniałem, który). Zobacz także: http://www.icorp.net/songsearch/dir/c/cockburn,bruce.htm

Johnny Liberty ukuł termin „ekonomiczny holokaust”.

Źródło: Joel Achenbach, który pisze dla The

Tropic, niedzielny magazyn Miami Herald i Washington Post. Joel ukuł termin „rzeczywistość” erozja."

Źródło: Daniel Boorstin, autor The Image: Przewodnik po pseudo-wydarzeniach w Ameryce (1992).

Johnny Liberty ukuł wyrażenie „zdolność reakcji”.

Źródło: Albert Gore, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych autor Earth in the Balance (Plume, Houghton- Mifflin, Nowy Jork, 1993, s. 28).

Zobacz także: Wag the Dog with Dustin Hoffman and Robert De Niro, Woody Harrelson i Willie Nelson (New Line Cinema / Mercury). Komiksowa satyra na temat użycie i nadużycie władzy w Ameryce. http://www.polygramus.com/inrb_jan98/wag_the_dog.html

Z komentarzy Daniela Schorra na Narodowym Klub prasowy. Zobacz także ich listę przemówień: http://www.pava.purdue.edu/Contents/n p97.html

John Swinden; komentarze byłego szefa The New York Times wznosi toast niezależnej prasy w National Press Club, 1953.

Na podstawie prezentacji Scotta Davida, programisty http://gpgonline.com na seminarium Global II na Arubie.

Źródło: Noam Chomsky, Manufacturing Consent (South End Press, 1989).

Johnny Liberty odpowiedział tym artykuł w listach do redaktora dla Williamette Week, 21 maja 1997 r Maureen O'Hagan i Dan Richardson.

Tamże.

Zobacz także: Dumbing Us Down: The Hidden Curriculum obowiązkowej nauki Johna Gatto.

Źródło: Walking the Planks autorstwa Freda Shannona, Starszy felietonista Ellis County Press, podsumował z The Free American, czerwiec 1998, s. 52. Zobacz też: Manifest komunistyczny Karola Marksa.

Zobacz także: Preston B. Nichols with Peter Moon, The Projekt Montauk (Sky Books, Nowy Jork, 1992) ORAZ Książki i filmy Anthony'ego Hildera http://www.ufomind.com/people/h/hilder

Zobacz            także:  książki i           nagrania          Carolyn           Myss   o          tym,     dlaczego         my       nie            leczyć http://www.cybersunrise.com/Health% 20Books / cmyss.htm

Na podstawie serii audio Erica Madsena, Team Law.

Zobacz także: Komitet Praw Dziecka ONZ http://www.unhchr.ch/html/crc_cos.htm

Podsłuchałem tę kwestię w filmie PCU.

M. Scott Pack ukuł wyrażenie „ludzie kłamstwa”. Znajdź jego książki i kasety pod adresem: http://reston- va.com/peck.htm

NANS, jesień 1996, s. 3. Subskrybuj w Ameryce Północnej Serwis informacyjny: (800) 299-4497.

Zobacz witrynę internetową Republiki Teksasu http://www.flash.net/~robertk OR http://www.applink.net/~wmills/reptex          LUB     http://www.Texas.by.net        LUB     http://www.Republic-of- Texas.by.net

 

Ta strona jest niezapisana celowo

 

Rozdział Drugi

 

Żródło - Link do tłumaczenia Rozdziału Drugiego : https://bladymamut.wordpress.com/2013/12/31/podrecznik-globalnej-suwerennosci-johny-liberty/ Dzieki uprzejmosci highlander60/ Chicago @highlander60 z www.chat

Źródło relacji : http://www.chat.ariowie.com Tłumaczenie: Żaneta Tyborowska

Korekta: BladyMamut

Skład, redakcja i post-korekta: PeterSovereign

 

Podręcznik Globalnej Suwerenności – INDYWIDUALNA SUWERENNOŚĆ – Johny Liberty Posted: 31 grudnia, 2013 in Suwerenność, Tłumaczenie, Świadomość

Tagi: Indywidualna suwerenność, Johny Liberty, Lęk, Odwaga, Prawo, Suwerenność, Wolność 3

 

Podręcznik Globalnej Suwerenności – Johny Liberty

Tytuł oryginału: The GLOBAL SOVEREIGN’S HANDBOOK by Johnny Liberty

 

 

INDYWIDUALNA SUWERENNOŚĆ

 

Z dedykacją dla tysięcy pionierów, którzy przybyli i przyczynili się do pracy badawczej oraz stworzenia tej książki.

 

PEŁEN OBRAZ

 

„Suwerenność sama w sobie, oczywiście, nie podlega prawu, ponieważ jest twórcą i źródłem prawa, lecz w naszym systemie, podczas gdy suwerenne władze są delegowane do rządowych biur, Suwerenność sama w sobie pozostaje z ludźmi przez których i dla których istnieją i działają wszystkie rządy.

— supreme Court Decision, Woo Lee vs. Hopkins 118 U.S. 3561″

 

Gdy po raz pierwszy zacząłem edukację dotyczącą kwestii suwerenności, byłem w szoku znajdując tak niewielu Amerykanów bez jakiegokolwiek pojęcia o suwerenności, z wyjątkiem ograniczającym się do powiązania tego do rdzennej ludności zmagającej się z niezależnością.

Uważając suwerenność za główne pojęcie wokół którego obracają się wszystkie polityczne, ekonomiczne i prawne systemy, byłem zdumiony jak szybko, w przeciągu kilku pokoleń suwerenność stała się pojęciem prawie nieobecnym w języku angielskim.

Jak nauczałem przez lata, coraz więcej ludzi zaczynało otwierać oczy na swoją własną suwerenność , w szczególności w Ameryce – jedynym kraju na świecie traktującym suwerenność jednostki ponad tą rządową Czy jesteśmy Amerykanami czy też nie, wszyscy jesteśmy istotami ludzkimi urodzonymi z prawem do praktykowania swoich praw i wolności bez względu na polityczny, ekonomiczny czy prawny system danego narodu pośród którego się narodziliśmy.

Suwerenność dotyczy bycia sobą, prezentowania siebie a NIE polegania na ekspertach i fachowcach by zrobili to za ciebie.

 

MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ ODPOWIEDZIALNIE

 

Odzyskanie i odnowienie globalnej suwerenności dla wszystkich ludzi wymaga równoczesnego aktywowania wielu poziomów. My Ludzie musimy przede wszystkim najpierw odzyskać naszą duchową, umysłową i emocjonalną suwerenność, a potem z wolą swobodnego działania odzyskać , odnowić lub stworzyć naszą polityczną, ekonomiczną i prawną suwerenność.

 

Duchowa – Umysłowa - Emocjonalna Polityczna – Ekonomiczna - Prawna

 

Na przestrzeni lat zauważyłem, że nie można kogoś do czegoś zmusić. Możesz uczyć ludzi o politycznej, ekonomicznej i prawnej suwerenności, ale bez stawienia czoła naszym lękom, bez woli czy odwagi do działania – większość ludzi nie podejmie nawet żadnych kroków. Mowa jest bezwartościowa, słów jest mnóstwo, a działanie jest cenne i rzadkie.

 

Niezależność – współzależność

 

Można dać ludziom wszystkie narzędzia, dostęp do zasobów i rzeczy, nawet do planów budowy ich wymarzonego domu, ale bez duchowej, umysłowej i emocjonalnej suwerenności dom pozostaje niewybudowaną, nierzeczywistą ideą istniejącą w przestworzach.

 

Ta praca naukowa jest dedykowana tym którzy mają pasję i żywość do wolności oraz kompetencję by tu i teraz realizować skuteczne działania.

 

Jak tylko przestaniemy postrzegać siebie jako odosobnione jednostki, poznamy siebie jako część błyskawicznie integrującej się globalnej sieci, jako komórka nerwowa rozbudzonego globalnego umysłu. Peter Russell, The Global Brain2

 

Duchowa i umysłowa suwerenność

 

Wolność jest z łatwością zrównywana ze źródłem wszelkiego stworzenia. Musisz sobie uświadomić, że to w Tobie jest to źródło i że jesteś prawdziwie jedyny i kompletny takim jakim jesteś. Musisz sobie uświadomić, że jesteś odpowiedzialny za kreowanie swojej własnej rzeczywistości i upoważniony z tego miejsca do kreowania pomyślności i dostatku

 

Wolność jest kreatywna

 

Pomyślność i dostatek też są równe wolności. Pomyślność nie równa się pieniądzom, ale prawdziwemu dostatkowi. Wolność nie jest czymś o co musimy walczyć. Wolność to coś więcej niż zdolność przemieszczania się, ale również kierowanie wewnętrznym światem, swobodne podążanie w dowolnym kierunku bez oporu. Prawość jest definiowana jako równanie naszych myśli, słów i czynów. By być prawdziwie wolnym musisz zdeklarować swoją duchową i emocjonalną suwerenność.3 Co się stanie gdy gatunek ludzki zrzeknie się intelektu i władzy? Co się stanie gdy zasłona dyskrecji zostanie podniesiona do momentu gdy dni światowej dominacji i globalnej manipulacji się skończą?

 

Tak jak mówi o tym David Icke w swojej książce ”I prawda cię wyzwoli” nieliczna elita nie może dominować i kontrolować miliardów ludzi i wypowiadać wojny dla swoich korzyści, chyba że miliony zechcą być traktowani jako ekonomiczni niewolnicy i mięso armatnie.

Zbiorowa świadomość jest kumulacją całości myśli emitowanych każdej chwili przez rasę ludzką. Myśli te mogą być negatywne lub pozytywne. Obecnie panuje przytłaczający wir negatywnych myśli różnorakich form oraz energii trzymającej zbiorową świadomość ludzką osadzoną u źródła czakry strachu i kontroli. To dotyczy każdego pojedynczego gatunku na Ziemi.

 

„Gdy raz możesz zmanipulować myśli jednego pokolenia, wtedy łatwiej przychodzi narzucenie woli na przyszłe pokolenia ponieważ masz teraz zaprogramowanych rodziców i ‚przywódców’ nieświadomie działających w twoim imieniu. To zmowa by zmanipulować w ludziach poczucie własnej jaźni i przez to również kreowanie fizycznej rzeczywistości. „4

 

Jeśli nie odzyskamy z powrotem naszych myśli i nie zaczniemy myśleć i decydować za siebie by żyć jako współtwórcy w tym pięknym wszechświecie, współtworząc naszą własną rzeczywistość z duchowością, będziemy poddani dotkliwej kontroli umysłu i manipulacji które okradają nas codziennie z życiowej siły.

Zbyt długo istoty ludzkie pozwalają innym myśleć za nie i narzucać sobie czyjeś idee. Struktury władzy żywią się negatywną energią i nasze własne negatywne myśli uwieczniają ten szaleńczy żer.5

 

Musimy przeprogramować i na nowo uwarunkować samych siebie do momentu ”odczarowania”. Musimy oddać się intensywnemu procesowi nauczania, odzyskać nasz własny umysł, myśleć, zbojkotować media głównego nurtu, edukacyjne uwarunkowania, czytać książki, słuchać audio i video kaset, uczęszczać na wykłady i dostrzec co dla nas jest prawdą.

 

To jest korzeniem całego nauczania o suwerenności – odzyskanie i odnowienie twojej duchowej, mentalnej i emocjonalnej suwerenności, potem wzięcie całkowitej odpowiedzialności za kreowanie własnej rzeczywistości oraz konsekwencji. Potem musimy zdeklarować również naszą polityczną, ekonomiczną i prawną suwerenność.

 

WOLNOŚĆ

 

„Żyjemy w wieku ciemności. Zimne, kamienne oczy ze stali.

Ze strachu pochodzi potrzeba kontroli. Kiedy powstaniemy i odpuścimy?

Modlę się o Złoty Wiek. Ciepłe uśmiechy i oczy duszy.

Osadzone w miłości która budujemy całkiem nowy świat. Kiedy się obudzimy i tak będzie?

Żyjemy w potężnej wizji prawdy. Stojąc razem w naszej suwerenności. Serce z sercem, łączymy się w jedność.

Będzie tu sprawiedliwość i wolność” Johnny Light

 

Gromadna mentalność

 

[przypis wydawcy: podziękowania dla Davida Icke’a za inspirację i wkład do tych sekcji]

 

Wszyscy jesteśmy częścią tej samej świadomości. Podziały są tylko w naszych głowach. Te postawy które przyjęła większość ludzi pozwalają kilku kontrolować los tej planety. Należy nam się duchowe przebudzenie. Boże strzeż nas od religii. Religia jest największą formą kontroli umysłu poprzez manipulowanie strachem, winą i wstydem. Duchowość jest przeciwieństwem religii.

Ludzie są zmuszani do negowania tego kim są. Od urodzenia jesteśmy nauczani by się dostosowywać, by wygodnymi i żyć w sferze ‚wolnej od udręki’. Wszystkie społeczeństwa i dogmaty, religie i polityki są generalnie ‚wolne od udręki’ jeśli się dostosujesz. Jesteśmy całkowicie zostawieni sobie ponieważ nie jesteśmy postrzegani jako groźba dla ustanowionego porządku.

Ta gromadna mentalność pozwala na rządzenie światem kilku władczym(masterfull) manipulatorom. Jesteśmy stłaczani przez uwarunkowania i strach tak jak pasterz pogania swe stado kijem (np. uwarunkowania) i psem pasterskim (np. policja).

 

My Ludzie reagujemy zgodnie z kierunkiem w którym zmierzają struktury władzy. Na przykład, władza ustroju kieruje problemem (np. Bośnia), media podnoszą problem do rangi histerii, wtedy ludzie reagują: ”Coś trzeba z tym zrobić, co …..zamierza(ją) z tym zrobić?”

Winić kogoś lub coś za ten problem i nie brać żadnej odpowiedzialności. Struktury władzy wkraczają by ratować nas z obmyślonym już rozwiązaniem i prowadzą nas krok w kierunku scentralizowanego totalitarnego rządu światowego.

Dzięki Bośni jesteśmy krok bliżej ku armii złożonej z 60 000 żołnierzy nagromadzonych w Europie. To był z góry zamierzony rezultat. Nawiasem mówiąc, tym samym regionem Europy usprawiedliwiano uwikłanie w I i II Wojnę Światową.

 

Problem – Reakcja – Rozwiązanie

 

Te strategie kontrolowania wielkich populacji są aranżowane od pokoleń. Kiedy światowa Organizacja Zdrowia (WHO) chce byśmy ustawiali się w kolejce w klinikach po zastrzyki przeciw grypie, po prostu podnoszą alarm w mediach, że przewidują epidemie grypy w następnym roku. Kreują problem by osiągnąć pożądaną reakcję. My Bezmyślni Zwolennicy (Ludzie Owce) reagujemy, ustawiamy się w kolejce by dostać zastrzyki przeciw grypie i oczywiście, panuje epidemia grypy.

 

Ludzie obudźcie się!

Stopniowo, krok po kroku nasza wolność i wrażliwość eroduje i My Bezmyślni Zwolennicy (Ludzie Owce) jesteśmy prowadzeni piekielną drogą oddając naszą władzę z każdym krokiem w tym tańcu. Przestrasz ich, a ludzie będą domagać się zabrania im władzy. Staliśmy się wygodni oddając naszą władzę i wypierając się samych siebie. To jest postrzegane jako ”normalne” – status quo. Gdy tylko włączy się ten stan umysłu / mentalność, broni normy – cokolwiek strefa ”komfortu / wolna od udręki” rozpatruje jako rzeczywistość.

Bardziej obawiamy się tego co myślą o nas inni ludzie niż tego co my sami o sobie myślimy. Jeśli wystąpimy z gromady i pójdziemy własną drogą, zatańczmy jak sami sobie zagramy, inni to zauważą i mogą przestać nas lubić.

 

Jeśli ewakuujesz się z własnej „strefy komfortu” i będziesz mieć własny rozum, będziesz samodzielnie myśleć, sam dochodzić do wniosków, wtedy inni nie będą tego aprobować.

Pytasz : ”Co pomyśleliby inni niewolnicy gdybym był wolny? Łee, mama i tata tego nie zaakceptują”. Jak również nasi przyjaciele, ukochani, być może nawet nasze dzieci będą nas nienawidzić. Czy jesteśmy aż tak słabi, tak tchórzliwi, że nie możemy wystąpić i żyć własnym życiem?6

 

Pilnowanie siebie samych

 

Przeważnie pilnujemy siebie nawzajem i innych, jesteśmy jak policjanci. Nie jest możliwe, by garstka ludzi kontrolowała i rządziła światem, jeśli ludzie nie są wspólnikami w tym planie. Gdy ktoś z nas się nie dostosowuje, zmuszamy się wzajemnie do konformizmu poprzez stosowanie technik winy, potępienia i wstydu. Za wszelką cenę dbamy o więzienie, aby mieć ”spokojny umysł”.

 

Bo jeśli kiedykolwiek mielibyśmy stanąć twarzą w twarz z prawdą, nasze życie zostałoby rozdarte, a to ”udręka”. Musielibyśmy żyć w strefie ”pełnej udręki” i kwestionować ustanowiony porządek. Musielibyśmy kwestionować autorytety i pytać „dlaczego”? Musielibyśmy zajrzeć w głąb i poznać samych siebie. Prawdziwa wojna toczy się w naszej psychice pomiędzy tymi frakcjami. Nasze więzienia nie mają ścian poza tymi psychologicznymi, którymi siebie wzajemnie uwarunkowujemy poprzez systemy projekcji i negacji, takie jak system rodzin, kościołów, szkół, mediów, rządu i policji.

 

”Nie daj się omamić systemowi, wszystko czego chce to Tobą rządzić” – Bruce Cockburn

 

Z powodu zaszufladkowania naszych instytucji w formę piramidy, gdzie ludzie z dołu nie wiedzą co robią ludzie poziom wyżej, niewielu ludzi w ogóle „kojarzy fakty/łączy kropki”.

Tylko garść ludzi na samej górze ma pełen obraz. Większość interakcji z rządem zachodzi poprzez urzędników na przodujących stanowiskach, którzy nie mają nigdy pojęcia czym zajmuje się ich biuro. Ci na górze są od myślenia. Rób co Ci każą. Nie zadawaj pytań. Nie dawaj odpowiedzi lub ”porad prawnych”

 

Na co My Ludzie pozwalamy trwać? Jak wiele śmierci i opresji tolerujemy z powodu naszej gromadnej mentalności, nie chwiej łódką mentalności, nie kwestionuj mentalności władz!

Takie postawy wykreowały ogrom cierpień dla istot ludzkich i zniszczenie wielu miejsc na ziemi. I co może to kiedyś powstrzymać, jeśli nie stawimy sobie samym czoła i nie otworzymy oczu na naszą prawdziwą jaźń i moc.

 

Emocjonalna suwerenność

 

Studnia łez i smutku w głębi mego serca pogłębia się. Uroniłem łzę nad trudami i niekiedy zbędnymi cierpieniami współodczuwających istot na przestrzeni historii ludzkości. Te łzy są również za mnie samego. Porządny płacz jest zdrowy, ludzki i święty. Jesteśmy uczuciowymi istotami czy tego chcemy czy też nie. Musimy ponownie nauczyć się jak autentycznie wyrażać nasze emocje bez wyrzutów czy obarczania tym winą innych ludzi. Musimy odzyskać nasze człowieczeństwo.

Utrata ludzkiego i planetarnego potencjału, niszczenie tego co jest właściwie piękne na tej Ziemi przebiega w alarmującym tempie. Ubolewam, nad tymi straconymi możliwościami.

 

Ubolewam, nad naszą wiarą w kulturę śmierci. Są chwile gdy idąc ulicą wydaje mi się, że ludzkie emocje są martwe. Czy naprawdę nie ma uczuć czy tez jesteśmy mistrzami w maskowaniu i tłumieniu ich? Musimy otworzyć się by otrzymać uzdrowienie (tj. całość) dla nas samych i dla innych. Bez uzdrowienia uczuć cały wysiłek by odzyskać naszą suwerenność w zewnętrznej sferze będzie stracony. Musimy zacząć odzyskiwanie naszej suwerenności od wewnątrz. Tak, posiadanie uczuć jest ludzkie. Bycie człowiekiem jest boskie.

My Ludzie wydajemy się być wciąż w dużej mierze nieświadomi siebie i swoich możliwości. Kiedy się ockniemy i poczujemy tą stratę? Ubolewam nad smutkiem w mym sercu i bólem i cierpieniem nagromadzonym przez historię. Żadne wykroczenie przeciwko komuś z nas nie jest też wykroczeniem przeciwko każdemu z nas.

 

Musimy uwolnić strach i przerażenie nagromadzone przez pokolenia wieczną negatywną energią na tej planecie.

To niezbędne do oczyszczenia, wyklarowania i odmłodzenia duszy ludzkiej. To wymaga więcej niż umysłowego procesu by oczyścić ludzką duszę z tych wspomnień, które nie dają ci swobody. Musisz wyzwolić je od fizycznych wspomnień, jak również od swojego duchowego i emocjonalnego organizmu. Poświęć czas na odrodzenie, masaż, hipnoterapię lub jakikolwiek reżim, który na Ciebie działa, by dotrzeć do korzenia strachu i przerażenia które cię hamują.

 

Gdy raz uwolnione, dostępny będzie bezmiar radości, by wytwarzać pozytywną energię (tj. miłość) i obdarzać nią innych wokół ciebie – szczególnie samego siebie.

 

„Oto definicja emocjonalnej suwerenności. Przede wszystkim oznacza to swobodę i wolność. Stan emocjonalnej suwerenności jest osiągalny gdy osoba rozpoznaje zarówno umysłowo jak i emocjonalnie, że on lub ona jest całkowitym twórcą jej/jego rzeczywistości i posiada wyłączną odpowiedzialność za siebie.”7

 

Przedzieranie się przez lęki

 

Strach musi zostać poddany wyzwaniu, by mógł zostać przezwyciężony. Jesteśmy tak zaznajomieni i oswojeni ze swoimi lękami, że zaakceptowaliśmy je jako niezbędną i nieuniknioną część nas samych. Tak długo jak nasz styl życia, wierzenia i lęki nie zostaną poddane wyzwaniu, będziemy w stanie tylko w połowie załatwiać nasze życiowe sprawy.

 

”Jedyna rzecz której nie możesz ukryć to okaleczone wnętrze.”8

‚Załataj dziury w sobie samym.” Scott David

 

Według Michaela Connaway’a musisz złamać porządek i powitać chaos w swoim życiu, by efektywnie poddawać wyzwaniom swoje lęki. Życie w chaosie konfrontuje lęki.

Ponadto musisz zamknąć tylne drzwi i wszystkie wyjścia ewakuacyjne wykorzystywaniu i współzależności, jeśli chcesz osiągnąć sukces w pokonaniu swych lęków. Niewiarygodne, że więcej ludzi bardziej boi się publicznych wystąpień (tj. bycia widzianym) niż śmierci.

 

Strach = Kontrola

 

Odkąd jesteśmy wyobrażeniami samych siebie, możemy tworzyć nasze lęki, miłość, pozytywną lub negatywną energię. Większość naszych lęków to po prostu wyobrażenie z niewielkim lub żadnym odniesieniem do rzeczywistości. Czyż to nie interesujące jak wielu ludzi boi się pająków, wiewiórek czy też innych stworzeń, które są tysiąc razy mniejsze i słabsze fizycznie niż ogromne istoty ludzkie? Czy myśli o sobie samym, że jesteśmy aż tak mali? Wielu ludzi boi się zmian, nawet gdy tam gdzie są jest to krzywdzące uwłaczające.

Bardziej obawiają się zmiany niż wykorzystywania. ”Nawet jeśli wiem, że będę obciążony podatkami czy atakowany przez rząd, za bardzo obawiam się zmian.”

Dlaczego kobiety pozostają w toksycznych związkach? Bo bardziej boją się zmiany niż przemocy samej w sobie. Przynajmniej wiedzą czego się spodziewać w toksycznym związku. To strefa komfortu. To typowy przykład mentalności ofiary.

 

DODAWANIE ODWAGI – włóż odwagę do schowka Twojego życia

 

Wielu ludzi jest zbyt skłonnych do zadowalania się w życiu byle czym, pracując za minimalną pensję lub mając pracę (tj. Prawie Spłukany) w której ledwo wiążą koniec z końcem, zamiast mierzyć wysoko i zapewniać dobry byt i odnosić sukcesy. Jesteśmy zbyt zaangażowani w ”trzymanie tego wszystkiego w garści” lub przynajmniej zachowanie pozorów czy swojej racji, tak bardzo, że jesteśmy skłonni żyć w kłamstwie, aby zostać tacy sami.

Miej odwagę i staw czoła swoim lękom. Nagroda jest większa niż koszty.9

 

”Zwycięzcy kochają pot, krew i kochają być brudni.” – Michael Connaway

 

Samo-odpowiedzialność i samo-rządzenie

 

Ludzkość jako całość chce codziennie rozdawać swą odpowiedzialność za to co wydarzyło się na świecie. Rzadko szukamy w sobie odpowiedzialności. Zamiast tego wymagamy by ”inni” zrobili coś z ”problemami” na świecie i zrzucamy na innych strach, winę i wstyd by zmanipulować ich do zrobienia tego za nas.

Jeśli trzeba istnieją ”problemy” i rzekłbym, że wszystkie problemy tworzą się w umysłach istot ludzkich. Potem rozwiązanie ich wymaga w pierwszej kolejności wzięcia odpowiedzialności za ich stworzenie. Nic nie jest problemem dopóki nie zaczniemy czegoś postrzegać jako problem. Weź odpowiedzialność.

Pragnienie ludzkości by pozbawić się swego rozumu umożliwiło strukturze rozwinąć się przez setki jeśli nie tysiące lat, która to dziś jest na skraju stworzenia globalnie /faszystowskiej/komunistycznej/kapitalistycznej dyktatury. Żałuję że faszyzm nie skończył się wraz z Adolfem Hitlerem. Tak po prostu nie jest. Co gorsze jest często obecny za uśmiechniętą twarzą mówiącą „Miłego dnia” podczas gdy cię oszukują.

Rasa ludzka często wydaje się być jak stado zdezorientowanych i zagubionych owiec. My Stado owiec dajemy się zbyt łatwo prowadzić przez samozwańczych pasterzy, którzy ostatecznie doprowadzają do naszej niewoli jeśli nie rzezi.

Czas przestać zachowywać się jak owce czy kontrolowani niewolnicy i zacząć akceptować wolę władzy która jest naszym wrodzonym prawem jako współtwórców tej pięknej planety, w tym wielowymiarowym wszechświecie możliwości. My Ludzie musimy odzyskać nasze umysły i nie będzie to łatwe. Ta zależność i wygoda posiadania innych od myślenia za siebie jest teraz epidemią na naszej planecie.

Niewielu nauczyło się jak myśleć, jak dostrzegać, scalać i odróżniać fakty od fikcji. Niewielu przeczyta jeszcze kiedykolwiek książkę, nie mówiąc już o poważnym przestudiowaniu planów ogólnoświatowej dominacji i kontroli globalnej elity.

Odzyskajcie z powrotem swoje umysły!

Odpowiedzialność za odzyskanie naszych umysłów, za odzyskanie naszych władz z powrotem zaczyna się i kończy w nas. Myśl konstruktywnie i pro aktywnie. Kwestionuj każdy status quo, mainstream i alternatywę szczególnie tą pochodzącą od władz. Dziel się wiedzą dobrowolnie i obudź tych dookoła siebie na możliwość zrzucenia łańcuchów opresji, transu kontroli umysłu oraz manipulacji, która opadła na rasę ludzką jak chmura. Ludzkości obudź się!10

 

Złość i obwinianie to nie wzięcie odpowiedzialności

 

Niektórzy z nas mają za sobą bycie złym i obwinianie innych za wiele rzeczy w naszym życiu, nie rozumiejąc lub nie biorąc odpowiedzialności w pierwszej kolejności za to jak my stworzyliśmy sytuacje. Niektóre ze sposobów którymi staramy się to zmienić, wydostać się z systemu, naprawdę ciągną nas głębiej w konfrontację, która skutkuje mniejszą wolnością, a większą męczarnią.

 

Powiedzmy, że jesteś kimś kto studiuje Konstytucję i amerykańską historię i zdajesz sobie sprawę że istnieje sprzeczność pomiędzy tym co było ustalone a tym co dzieje się teraz. To równie dobrze mogłoby cię zdenerwować i mógłbyś chcieć odpłacić się komuś za oszukanie ciebie. Jeśli jesteś jednostką, która ma duże poczucie bycia ofiarą , niepewności i strachu ta sytuacja może cie denerwować. Ponieważ nie chcesz spojrzeć i mieć do czynienia ze źródłem swojej złości – Twoim wewnętrznym poczuciem bycia ofiarą – Twoim upustem suwerenności i wolności – będziesz uzewnętrzniać represje i widzieć ”system” jako przestępca. Więc zaczniesz ich winić, obarczać winą kogoś lub zewnętrzną strukturę za Twój ból i złość.Więc może zostaniesz pociągnięty do sądu, a w systemie sądowym, często wygrywa lepszy oskarżyciel.

 

Wtedy ktoś kto jest zły decyduje się obalić system. Powiedzmy że odmawiają zarejestrowania samochodu, nabyć ubezpieczenie samochodowe lub prawo jazdy. Poprzez swój gniew chcą złożyć oświadczenie – spowodować kłopot, niekoniecznie dowiedzieć się jak legalnie czy prawnie się wycofać. To kreuje sprzeciw wobec każdej struktury z którą walczą aby się wydostać i generalnie reakcję lub konsekwencje systemu. Może się to zakończyć aktem oskarżenia lub nakazem aresztowania albo poddaniem napastliwym oskarżeniom. I co więcej to nie jest najinteligentniejszy sposób na zostanie wolnym i suwerennym.

 

Jeśli zamierzasz wydostać się z systemu lepiej upewnij się ze robisz to legalnie i/lub prawnie aby nie kreować okoliczności których będziesz potem żałować. Większość ludzi wie niewiele o tych rzeczach co może być dla nich niebezpieczne. To tylko równoważy siłę struktury. To nie uwolni ale przywiąże ich do niej.

Człowiek nigdy nie patrzy na prawdziwy powód swojej złości – wyrzeczenie się indywidualnej suwerenności – i zamiast tego wini kogoś innego za tę stratę.

 

Nigdy nie będziesz suwerenny jeśli będziesz winić kogoś innego za cokolwiek. ZAWSZE musisz brać kompletną i całkowitą odpowiedzialność nie tylko za to co dzieje się w środku, ale za to co dzieje się na zewnątrz. Jest wiele osób które czują, że są zaangażowane w dobrą sprawę gdy reagują gniewem. Ale moja rada jest taka, że złością i obwinianiem NIGDY nie rozwiążesz strukturalnych kwestii naszego systemu. To nigdy nie złamie struktury.

 

Pytanie: co złamie strukturę?

 

Po pierwsze to wymaga inteligentnego zrozumienia struktury samej w sobie, dlaczego została stworzona i jak się utrzymuje. Potem będzie konieczne by przetworzyć każdy gniew, męczeństwo lub poczucie bycia ofiarą, które czujesz i by być gotowym do spójnego działania – NIE złością czy obwinianiem.

 

Obecnie są ludzie którzy zaczynają słyszeć głos własnego sumienia, którzy przetwarzają bycie ofiarą, zaczynają dostrzegać prawdziwą naturę struktury i jak to zostało tu umieszczone.

I jak zdają sobie sprawę że to ich własne sumienie, nie mogą wciąż trzymać go nietkniętego. Muszą podążać za własną spójnością. W tym wyborze by podążać za integralnością jasno i wyraźnie – struktura zaczyna się zmieniać.

Problemem jest nie struktura, która cię zniewala, ale fakt że pozwoliłeś by cię zniewoliła. Jeśli zaczniesz rozumieć dlaczego na to pozwoliłeś, zaczynając od tego dlaczego zapomniałeś, że ją tu umieściłeś, wtedy prawdziwa suwerenność jest tuż za rogiem.

 

Władza to Nazwa tej Gry

 

Istoty ludzkie były terroryzowane by poddawać się facetowi z większą buławą od świtu tzw. cywilizacji. Tyrani od zawsze władali słabszymi. Ofiary zawsze racjonalizowały i usprawiedliwiały ich hańbę i winę. Posiadanie władzy i kontroli nad innymi nazywa się grą strachu i terroru. Potrzeba władzy nad innymi to symptom duchowej choroby, wprawdzie słabości, głęboko zakorzenionej niepewności siebie i nieufności wszechświata. Czy kiedykolwiek patrząc w oczy tyranowi zauważyłeś w nich pewność siebie i miłość do siebie samego? Nie, ja widzę strach i przerażenie zakorzenione w jego postawie. Oni po prostu kreują własną rzeczywistość ze strachu oszukując wszystkich by uwierzyli że są potężni. Nie kupuj tego. Prawdziwa moc pochodzi z siły charakteru nie siły rąk. Zapytaj samego siebie kto jest tyranem w twoim życiu? Kto ustala zasady w twoim życiu? Czy to rząd? Czy to twoi rodzice, małżonek, dzieci, nauczyciele, kaznodzieje, eksperci czy profesjonaliści?

 

Jeśli nie ustalasz zasad wtedy robi to kto inny, (Bold & Just – P.S.)

 

jeśli nie masz wolności czy przytomności umysłu by ustalać zasady w swoim życiu, wtedy nie jesteś wolny. Gdy nie jesteś władca wtedy ktoś inny nim jest. Jeśli nie bierzesz odpowiedzialności za rządzenie sobą, będą tobą rządzić. Gwarantowane!

 

Suwerenność to tak naprawdę żadna wielka tajemnica. To tylko dobrze trzymany sekret. Chodzi o posiadanie wolności i przytomności umysłu by ustalać zasady w swoim własnym życiu, jak tylko nie naruszasz czyichś praw czy wolności w tym procesie. Czy możesz sobie wyobrazić taki świat?

Ci którzy zasilają się władzą ad innymi nie chcą byś sobą rządził. W przeciwnym razie musieliby znaleźć nowe źródło zatrudnienia. Globalna elita musiałaby zdobyć pracę jaką ma każdy inny. Więc przestań narzekać i jęczeć na swoje życie. Stwórz lepsze w którym ty staniesz się zarządzającym, suwerenem.

 

Suwerenność jest Źródłem Władzy

 

Suwerenność jest źródłem potęgi i władzy z której wyrastają wszystkie prawa i rządy. To źródło władzy z której powstają i są obalane wszystkie rządy. Suwerenność jest centralnym pojęciem stojącym za wszystkimi politycznymi, ekonomicznymi i prawymi systemami. Wszystkie wojny są toczone wokół kwestii suwerenności.

Kto jest suwerenem?

Kto ma władzę nad kimś innym?

Kto powinien dominować?

Kto ustala zasady?

 

Suwerenność jest również punktem w którym krzyżują się sfery duchowa i polityczna. Zewnętrzny i wewnętrzny świat spotykają się, jak na górze – tak i na dole, w koncepcji suwerenności. Ktokolwiek ustanawia suwerenność buduje rząd, korporacje, banki i zewnętrzne struktury do zakładania i utrzymywania ”Struktury Władzy” która działa pod wyłączną władzą suwerena.

Tylko niedawno pojęcie suwerenności rozszerzyło się do sfery zwykłych ludzi, jako nieodłączne od wszystkich wolnych ludzi w wolnej republice, z ludzi i przez ludzi.

 

”Gdy miała miejsce [Amerykańska] Rewolucja ludzie z każdego stanu stali się swoimi suwerenami.”

– Pollard v Hagan 3 H. 212.

 

Według historii, na Zachodzie przed Amerykańską Rewolucją i założeniu Zjednoczonych Stanów Ameryki były dwa źródła suwerenności. Były monarchie, królowie i królowe różnych europejskich nacji, kościół katolicki, papież, Watykan. Większość rodów wciąż operuje jako suwerenne władze w dzisiejszym świecie wraz z wieloma innymi nakładającymi się i czasem rywalizującymi strukturami Władzy.

 

Monarchie - papież

 

Według historii, na Wschodzie, datując tysiące lat wstecz, byli królowie, królowe, cesarzowie, koczowniczy barbarzyńcy i życzliwi plemienni ludzie. Typowe zarówno dal Wschodu i Zachodu jest to że większość zwykłych ludzi nie miało praw czy tez ucieczki od władcy. Rządy były absolutne i sprawiedliwość była błyskawiczna i często bezwzględna.

Suwerenne władze zniszczyły tysiące tubylczych plemion i setki suwerennych nacji poprzez kolonizację, wojnę, niewolnictwo, choroby i ekonomiczne podboje od zarania dziejów. Historia jest przepełniona przykładami władców i całych nacji władającymi nad innymi dla swojej ekonomicznej i politycznej korzyści.

 

SUWEREN – najwyższa, absolutna, niekontrolowana potęga i władza nad ciałem politycznym; wolność od zewnętrznej kontroli; najwyższa władza niepodlegająca innej władzy; cieszy się autonomią; uznany lider; źródło praw i rządów; porządkuje różne byty i struktury, by kierować i utrzymywać aktywa.

 

PODDANY – lojalny wobec władcy lub innego rządzącego, jest podległy jego/jej prawom. Termin jest mało używany w krajach w których panuje republikański ustrój.

Brytyjski rząd został stworzony przez rządzący ród monarchii Anglii. Król i królowa są dziś wciąż u sterów tej struktury Władzy pomimo nieco splamionego wizerunku.

Choć może się wydawać że Królowa Anglii nie ma władzy wykonawczej w odniesieniu do dzień w dzień funkcjonującego brytyjskiego parlamentu, to wciąż reprezentuje długotrwały rodowód władzy i potęgi z których został stworzony ten właśnie rząd.

Na przykład, ród rodziny królewskiej posiada ogromne aktywa kapitałowe w Funduszach Powierniczych Panujących z siedzibą na Isle of Man gdzie wydzielają majątek i kapitał królewskim ulubieńcom w zamian za lojalność. Choć ich władza została pomniejszona z powodu wzrostu potężnych rodzin bankowców, królewscy są wciąż suwerenami władzy z którymi się rywalizuje. Bardzo możni ludzie zostali obdarowani ziemią przez ”Suwerena” wliczając Virginia Company i New England Company, które jako pierwsze zostały nadane w Nowym Świecie skąd ojcowie założyciele otrzymali swoje tytuły i majątki.13

Brytyjczycy wciąż są ”poddanymi” królowej gdziekolwiek przebywają wliczając kraje jak Kanada. Królowa Anglii i jej spadkobiercy są wciąż u sterów niezaprzeczalnej, niewidzialnej, zakulisowej struktury Władzy Brytyjskiego Imperium na świecie, chociaż niektóre z jej administracyjnych obowiązków zostały oddane rządowi. Królowa Anglii jest również najbogatszą kobietą świata z potężną władzą i kontrolą nad tymi nabytkami. Ten przykład odnosi się również do innych monarchii i ich poszczególnych rządów.14

 

Ang. REAL – od hiszpańskiego słowa ”royal”(królewski), dotyczący sukcesji królewskich tytułów posiadania i majątków ziemskich; wszystkie tytuły płynące od władcy; korzeń terminu ”real” estate (nieruchomość).

Rząd Watykanu został utworzony przez kościół katolicki w zenicie jego władzy z papieżem jako „Suwerenem”. Watykan jest ”Ultra suwerennym Powiernikiem Prawa Kanonicznego”z którego własności i nabytki są udzielane papieskim ulubieńcom w zamian za lojalność. 15

„Powiernictwa Prawa Kanonicznego” służyły jako baza większości demokratycznych i parlamentarnych rządów uformowanych w Nowym Świecie wliczając Mayflower Compact, Commonwealths i Konstytucję Stanów Zjednoczonych Ameryki. To reprezentuje długotrwały rodowód struktury Władzy która powstała podczas Cesarstwa Rzymskiego i trwa do dziś.

Papież w dalszym ciągu sprawuje ogromną władzę zarówno nad światową kongregacją Rzymsko-katolicką jak i ekonomiczną oraz polityczną władzę poprzez administrowanie swymi nabytkami.

Rzymsko-katolicki kościół jest największym właścicielem ”nieruchomości(real estate)” na świecie . Wiele z czasów nowożytnego kolonializmu i ustanowienia Nowego Świata powstało z papieskich dekretów i było uzasadniane przez prawo kanoniczne.

 

Jako, że suwerenność jest źródłem potęgi i władzy, z których powstają wszystkie prawa, każda suwerenna władza stworzyła swój własny system praw i narzuciła go na innych. Prawa były przekazywane z pokolenia na pokolenie, z narodu na naród n przestrzeni długiej historii.

 

Gdy suwerenne władze kolonizowały miejscowe terytoria i nacje i ”odkryły” Amerykę, przyniosły i ustanowiły swoje własne prawa. Amerykański system praw dołączył prawa które wywarły wpływ na kraj.

Król Anglii i papież sprowadzili do Ameryki ze sobą swoje prawa. Król Anglii skodyfikował ”Prawo Powszechne”pochodzące z Mozaikowego Prawa za Starego Testamentu i innych praw naturalnych zaczynając od Magny Karty (1215), Petycji Praw (1618) i aktu Habeas Corpus (1679) to była baza przez którą pierwotne kolonie sobą rządziły.

Trzydzieści osiem z czterdziestu ośmiu stanów opierały swoje własne stanowe konstytucje na Prawie Powszechnym Anglii. Wyjątkiem była Luizjana która opierała swoją konstytucję na francuskim Prawie Powszechnym. Alaska i Hawaje są nieuregulowanymi ”stanami”, bardziej własnościami Stanów czy federalnymi Stanami. Królestwo Hawajów było również niepodległą nacją przed obaleniem i bezprawną aneksją.

 

Papież skodyfikował ”prawo kanoniczne” które było scalone z prawem powszechnym i było podstawą prawa z którego Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki wywodzi swoją władzę i podstawowe założenia religijnej wolności ”Doktryna Odkrycia” była papieskim dekretem który wybrukował drogę nowożytnemu kolonializmowi, wyzyskowi miejscowych ludzi na świecie, międzynarodowemu prawu i systemowi sądowemu na świecie.

 

PRAWO POWSZECHNE – niepisane, naturalne prawo skodyfikowane w Anglii z Mozaikowego Prawa Starego Testamentu. Magna Karty (1215) Petycji Praw 1618 i aktu Habeas Corpus (1679)

 

PRAWO KANONICZNE – zasady moralne i prawa zintegrowane z różnych religijnych tradycji, szczególnie Rzymsko-katolickiego kościoła, prawa dane przez BOGA poprzez intuicje i zdrowy rozsądek; zasady życia, wolności i pogoni za szczęściem; zasady religijnej wolności w 1 Poprawce do Konstytucji

 

Suwerenne władze projektują, kreują i obalają rządy z wolą. Zakładają korporacje, ustanawiają organizacje powiernicze i komercyjne przedsiębiorstwa, angażują w wojny by ochronić lub rozszerzyć swoje wpływy i administrować ekonomiczne kontrole przez system centralnych banków.

Suwereni są niewidzialną strukturą Władzy pociągająca za sznurki wszystkich korporacji, banków i narodowych stanów.

Suwereni są potężniejsi niż prezydenci, senatorzy, kongresmeni czy inni wysocy rangą rządowi urzędnicy. Suwereni są potężniejsi niż międzynarodowe korporacje (CEO) lub gubernatorzy 50 korporacyjnych Stanów. Dziś struktury suwerennej władzy są złożone i przeważnie niewidzialne, siec jednostek, powiernictw biznesowych, prawnych fikcji, korporacji, zagranicznych bytów, państw stanowych i centralnych banków.

Suwereni działają ze źródła wszelkiej potęgi i władzy, chronieni zasadą używania siły,mając dostęp do ekonomicznej i politycznej władzy która w dużej mierze jest niedostępna zwykłym ludziom. Ale My Ludzie mamy dziką kartę, którą możemy jeszcze w pełni grać. W Stanach Zjednoczonych Ameryki to My Ludzie jesteśmy Suwerennymi władzami – jeśli to odzyskamy i odnowimy!

W Stanach Zjednoczonych Ameryki każdy mężczyzna i każda kobieta ma wrodzone prawo by być Królem czy Królową w swoim własnym domu, na swojej własnej posesji bez wtargnięcia czy ingerencji rządu

 

My ludzie jesteśmy suwerennymi obywatelami Ameryki lub też ”stanowymi” mieszkańcami i nie ma wyższej władzy. To nasz wybór, by odzyskać naszą suwerenność i ustanowić na nowo legalny ”de jure(zgodny z treścią)” rząd złożony z ludzi, przez ludzi i dla ludzi.

 

”Nie ma czegoś takiego jak potęga wrodzonej suwerenności rządu [federalnych] Stanów Zjednoczonych.. w tym kraju suwerenność mieszka w ludziach i Kongres nie może używać żadnej władzy której oni (suwerenni ludzie) nie mają powierzonej przez Konstytucje: Wszystko inne jest wstrzymane”

– supreme Court Justice Field16

 

PRZYPISY I ŹRÓDŁA:

zobacz również komentarze Prezesa Sądu John’a Jay’a (władcy bez poddanych) w Chisholm v. Georgia, 2 Dall. 418 at 471 (1793).

cytat z The Global Brain (J.P. Tarcher Inc., p.93) Peter Russel

zaczerpnięte z prezentacji Fredrica Lehrmana na III ogólnoświatowym wykładzie w Arubie Zob. również: Prosperity Consciousness: How To Tap Your Unlimited Wealth (Nightingdale Conant).

cytat I inspiracja zaczerpinięta z The Truth Shall Set You Free (Bridge of Love, Cambridge, 1995), p. 21. David Icke

jw.

jw.

zaczerpnięte z Internetu Spiritual Sovereignty, Germane, & Llyssa Royal.

z piosenki John’a Lennona zob. Jego książkę I muzykę http://www.spydersempire.com/empirezi ne/features/debut/ lennon- books-PERSONAL.html

zaczerpnięte z prezentacji Michael’a Connaway’a, Michael Connaway Motivations at the Global II seminar in Aruba. Zob. Również kasety udio I video: How To Bring Your Dreams to Pass: Empowered AND Breaking the Fear Barrier.

inspiracja z David Icke’s The Truth Shall Set You Free (Bridge of Love, Cambridge, 1995). 11 zaczerpnięte z Internetu Internet, Spiritual Sovereignty, Germane, & Llyssa Royal.

12 zaczerpnięte z a confidential essay of the Capital Parish of the Oversoul. 13 zaczerpnięte z Alexander Christopher, Pandora’s Box, str 110.

14 zaczerpnięte z a confidential essay of the Capital Parish of the Oversoul. 15 zob. Również Lonnie Crockett, Trusts Explained.

16 zaczerpnięte z J ulliard v. Greenman, 110 U.S. 421 (1884).

 

Rozdział Trzeci

 

Suwerenność Ojczysta (lokalna) i Doktryna Odkrycia

 

Żródło - Link do tłumaczenia Rozdziału Drugiego : https://bladymamut.wordpress.com/2013/12/31/podrecznik-globalnej-suwerennosci-johny-liberty/ Dzieki uprzejmosci highlander60/ Chicago @highlander60 z www.chat

Tłumaczenie: Żaneta Tyborowska Korekta: BladyMamut

Skład, redakcja i post-korekta: PeterSovereign

 

 

„Samostanowienie jest decydowaniem poprzez naród jaką formę rządu chcą ustanowić bez odniesień do życzeń jakiegokolwiek innego narodu… ludzie mają szeroki wybór pomiędzy całkowitą asymilacją z innym narodem, autonomią, wolnym zrzeszeniem, wspólnotą narodów

lub całkowitą niepodległością i suwerennością.”

— Francis Anthony Boyle, Prawnik

 

Notka Edytora: Chciałbym podziękować Stephenowi Newcomb za jego badania dotyczące Doktryny Odkrycia [zasada Międzynarodowego Prawa wg której nowo odkryte ziemie należą do państwa którego obywatele je odkryli, zapoczątkowana przez Sąd Najwyższy USA w 1823r.].

W tej kwestii teologia Chrześcijańska i tubylcza/rdzenna są ciągle w konflikcie. Nie ma duchowego usprawiedliwienia dla ludobójstwa, ani całkowitego zniszczenia kultury. Jeśli twoja religia nie wyznaje tej złotej zasady, nie ma ona ci nic do zaoferowania.

 

Zanim zaczniemy mówić o kwestiach suwerenności w odniesieniu do USA, musimy poruszyć kwestię suwerenności narodowej. Większość Amerykanów słyszała termin „suwerenność” tylko w odniesieniu do rdzennych zmagań do suwerenności i samostanowienia oraz uznania ich rdzennych kultur i narodowości.

Zachodnie narody i struktury Władzy nie mogą kontynuować prześladowania ludności lokalnej w swoim destrukcyjnym pościgu za własnością i bogactwem oraz obecnie wymarłą amerykańską koncepcją „boskiego przeznaczenia.” Nie ma już więcej kontynentów, ani ludzi do podbicia.

Ostateczna granica jest wewnętrzna i duchowa, ale zarazem polityczna i środowiskowa, a my musimy wziąć pod uwagę rdzennych ludzi w naszym ostatecznym dążeniu do suwerenności dla wszystkich ludzi.

My, Ludzie [nawiązanie do początkowych słów Konstytucji USA] mamy duchowy dług wobec rdzennej ludności [Indian], który nigdy nie będzie spłacony.

Dopóki nie dokona się proces wybaczenia krzywd i uzdrowienia, nie nastanie prawdziwe szczęście w naszym kraju (USA), ani w jakimkolwiek innym Europejskim narodzie.

Zachodni świat jest pełen poczucia winy i wstydu za czyny dokonane w imię „postępu.”

40 lat zanim Krzysztof Kolumb postawił nogę na kontynencie Amerykańskim, Papież Mikołaj V dał pozwolenie portugalskiemu królowi Alfonsowi „na złapanie, zwyciężenie, poddanie Saracenów, Pogan i innych wrogów Chrystusa… zagarnięcie ich własności i uczynienie z nich wiecznych niewolników.”

Tym dokumentem oraz jego poprzednikiem w prawie rzymskim („ziemia niczyja”), Papież Mikołaj wypowiedział wojnę przeciwko wszystkim Nie-Chrześcijańskim ludom na świecie.

W Stanach Zjednoczonych przyjmuje się oficjalnie rozdział Kościoła od państwa, ale nie widać tego podejścia w stosunku do rdzennej ludności Ameryki Północnej.[1]

 

„Doktryna Odkrycia i starożytna doktryna Chrześcijańskiego świata, nadal służy jako podstawa federalnego prawa dotyczącego Indian w Stanach Zjednoczonych”

—Steven T. Newcomb

 

Po tym jak Papież Aleksander VI usłyszał o „odkryciu” Kolumba, wydał bullę Inter Cetera w 1943 (4 Maja), w której deklarował że „Katolicka wiara i religia Chrześcijańska powinna się szerzyć na świecie, a barbarzyńskie narody powinny być obalone i nawrócone.” [2]

Wezwał on monarchów Hiszpanii i Portugalii do podbicia i nawrócenia wszystkich nowo odkrytych terenów. W zasadzie wiązało się to z założeniem, że poganie nie mają żadnych praw.

A kiedy rdzenna ludność podpisywała traktat, nie uważano go za obowiązujący, ponieważ lokalna ludność nie była jednostką według prawa kanonicznego. W ten sposób unieważniano wiele traktatów i umów przez pokolenia, a rdzenna ludność nadal jest prześladowana i cierpi wielką niesprawiedliwość z rąk tych, którzy ją podbili. Korzenie religijnego prześladowania i rasizm sięgają daleko i głęboko zarówno w USA jak i świecie.

Amerykański Sąd Najwyższy formalnie wpisał “Doktrynę Odkrycia” do prawa USA podczas sprawy Johnnson vs McIntosh (1823). Sędzia Główny John Marshall napisał wtedy:

“Odkrycie [ziem] dało tytuł rządowi, jako przedmiot lub przez tych w czyim imieniu było dokonane, przeciw wszystkim Europejskim rządom.”

 

„Indianom nadal odmawia się ich praw ponieważ nie byli oni Chrześcijanami w momencie przybycia Europejczyków.” — Steven Newcomb

 

Mało ludzi zdaje sobie sprawę, że prawny podział na Chrześcijan i tzw. „pogan (Heathens)” (rdzenną ludność, Rdzennych Amerykanów [Indian], ludzi) funkcjonuje do dziś jako „prawo ziemi.”

Opierając się na Doktrynie Odkrycia i opartym na niej prawie federalnym, rząd USA nadal odmawia rdzennej ludności uznania ich suwerenności i praw do ziem ich przodków w Północnej Ameryce.

Rdzenna ludność ma niezbywalne, naturalne prawo do dążenia do niepodległości jako niezależny naród, którego nigdy nie została pozbawiona w świetle Amerykańskiego prawa, ale które też nie było i nie jest przestrzegane.[4]

W mojej analizie twierdzę, że rdzenna ludność Ameryki Północnej nigdy nie utraciła swojej niepodległości, ale została podbita prawie do stopnia całkowitego unicestwienia. Ich ziemie zostały zawłaszczone przez rząd federalny.

Wielu rdzennych ludzi zniechęconych i zastraszonych aktami ludobójstwa skierowanym przeciwko nim tymczasowo poddało się systemowi federalnemu pod kierownictwem rządu federalnego.

Rdzenna ludność ma możliwość odzyskania swojej niezależności poprzez odcięcie się od rządu federalnego i odnowienie politycznej, ekonomicznej i prawnej suwerenności jako naród (np. Plemię Onondaga z Nowego Jorku).

Jednym z wielu kroków, aby zakończyć te niemoralne, chociaż „legalne”, praktyki kolonizacji i eksploatacji byłoby odwołanie Doktryny Odkrycia przez Papieża Jana Pawła II.

Został napisany i wysłany submitted list otwarty do Jana Pawła II w celu rozważenia, jednak został on zignorowany. [5]

Kolejnym krokiem powinno być przywrócenie suwerenności poprzez przywrócenie „dziedziczności” praw do ziemi plemionom w strukturach „Suwerennego Powiernictwa” lub poprzez uaktualnienie plemiennych aktów własności.

Przywrócenie samowystarczalności, tradycji i języków plemiennych oraz samowystarczalności rdzennej ludności opartej na posiadanej ziemi i dobrej sytuacji ekonomicznej, jest głównym i najważniejszym wyzwaniem dla suwerenności.

Federalny rząd USA uznaje tę suwerenność w sposób bardzo praktyczny, dla swojej własnej korzyści. Spójrz na fragment pisemnego oświadczenia złożonego pod przysięgą przez byłego pracownika CIA wysokiego szczebla, który był odpowiedzialny za wyprodukowanie kopii oprogramowania Inslaw w rezerwacie Cabazon.

 

„Indianie Cabazon są suwerennym narodem. Ich suwerenna nietykalność jest powodem dla którego możliwe było udoskonalenie i/lub wyprodukowanie tam materiałów, które poza rezerwatem musiałyby zostać poddane ścisłej kontroli” — Michael J. Riconsciuto[6]

 

Kluczowe do odzyskania plemiennej suwerenności jest usunięcie z rezerwatów kasyn oraz innych form hazardu, górnictwa oraz innych destrukcyjnych dla środowiska dziedzin przemysłu. Są one politycznymi i ekonomicznymi środkami do kontroli i regulacji zasobów rezerwatów poprzez przemysł korporacyjny.

Tak więc rezerwaty stały się podmiotem Nowego Światowego Porządku, tak jak inni ludzie na świecie.[7]

Jeśli zyski generowane z tych przedsiębiorstw były by wykorzystywane mądrze to posłużyły by do szybkiej przebudowy plemiennej infrastruktury i szybkiego rozwiązania korporacyjnych organizacji oraz innych więzów, poza dyplomatycznymi, z rządem federalnym oraz władzami stanowymi. Wszystkie biznesy lub przedsiębiorstwa prowadzone przez rdzenną ludność powinny zostać zintegrowane w struktury Powiernictwa Suwerennego .

 

To może stać się prawnym instrumentem do wdrożenia suwerenności dla narodów plemiennych, które potem zostaną uznane na świecie poprzez utworzenie samorządów (autonomii) według Prawa Narodów.

Istnieje ponad 3000 rdzennych narodów na świecie, często narodów w narodach, które nie zostały uznane przez międzynarodową opinię jako suwerenne narody z niezbywalnymi prawami do samostanowienia.

Ruchy dążące do suwerenności działają prężnie w silniejszych plemiennych kulturach w Północnej Ameryce i na świecie [patrz także: Światowe Ruchy Walczące o Suwerenność/Global Sovereignty Movements]

 

Podsumowanie na temat Suwerenności

 

W skrócie, siła suwerenności jest:

1 Oparta na wrodzonej naturze wolnej jednostki,

Źródłem władzy z którego wypływają wszystkie prawa i rządy,

Oparta na działaniach jednostki będącej supreme wyjątkowej jednostki,

Jest darem, który decydujesz dać sam (tłum: PS) sobie.

 

Umowy międzynarodowe rdzennych

 

Nota Edytora: Umowy między narodowe są w hierarchii ponad wszystkimi innymi prawami Konstytucyjnymi. Zaliczają się do niego traktaty zawarte z rdzenną ludnością. Dopóki My Ludzie nie będziemy przestrzegać obietnic danych rdzennej ludności, kłamstwa i oszustwa nie znikną. Zostaniemy złapani we własną sieć kłamstw. Uczciwość w każdej kwestii to imperatyw (konieczność) dla suwerennych ludzi.

 

Rdzenni narody i ludzie mają prawo do zapewnienia bezpieczeństwa swoim domostwom, ziemi, oraz posiadania środków do ich utrzymania.

Rdzenni Amerykanie stracili ogromne tereny i pieniądze z powodu kolonizacji białego człowieka.

Rdzenna ludność lub Indianie – jak nazywa się ich w statutach prawnych – nie byli zobowiązani do płacenia jakichkolwiek podatków.

Ustawa Akt Buck z 1940 roku, wyłącza Indian z płacenia jakichkolwiek podatków i innych należności (Indianie są nieopodatkowani)[8], Federalne Stany Zjednoczone mogą ściągać podatki tylko z „obywateli Stanów Zjednoczonych”

 

„Kongres powinien mieć władzę do regulowania handlu z plemionami Indiańskimi”

— Konstytucja USA [1:8:3]

 

Rdzenne narody i ludzie mają prawo do respektowania traktatów które zostały wynegocjowane i podpisane przez rząd. Prawa umów międzynarodowych w Ameryce Północnej i w większości kolonizowanego świata, nie były przestrzegane (respektowane) przez rządy, ponieważ rdzenni ludzie tak jak „obywatele USA” obecnie, byli uznawani za „podopiecznych państwa.”

 

Indianie znajdowali się pod jurysdykcją Biura do Spraw Indian, które podlegało regulacji prawu federalnemu USA, które z kolei wywodzi się z Doktryny Odkrycia prawa kanonicznego.

 

Z punktu widzenia rządu federalnego traktaty były negocjowane z jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (nieistniejącymi pod względem prawnym), „nie uznawanymi” narodowościami, nie posiadającymi Obywatelstwa, ani żadnych praw stanowych, rządowych/federalnych, ani międzynarodowych.

Z tego powodu rząd federalny działa tak jakby traktaty z rdzenną ludnością nie miały mocy prawnej i traktuje je inaczej niż np. traktaty z Europejskimi narodami.

Jako „podopieczni państwa” bez jakiegokolwiek obywatelstwa, rdzenni Amerykanie nie mieli wstępu do sądów stanowych, ani federalnych.

Nie mogli więc zaskarżyć pogwałcenia zawartych z nimi traktatów, ani zmusić rząd USA do podjęcia jakichś akcji w tej sprawie.

Rdzenni Amerykanie nie byli, ani suwerennymi obywatelami „stanowymi” tak jak biali właściciele ziemscy, ani nie byli obywatelami federalnych Stanów Zjednoczonych.

Awaryjne statuty prawne pozwalają na uchylenie (anulowanie) Indiańskich Traktatów gdy któreś z Indiańskich plemion stanowi realne (lub zaaranżowane) zagrożenie i przejawia wrogość.[10]

Jest to wygodna wymówka dla rządu USA do nie respektowania tych traktatów poprzez zadeklarowanie stałego stanu “zagrożenia” w rezerwatach i na ziemiach Indian. Te „awaryjne” prawa muszą przestać obowiązywać, a potem należy ustanowić praworządne rządy.

 

„Umowy między narodowe są nadrzędnym prawem na terenie na którym obowiązują i z tego względu obowiązkowym w sądzie bez względu czy działa z, czy bez dodatku innych praw”

—U.S. vs. Peggy, 1 Crs. 103,2 L. ed. 49

 

Obecnie, ani „umowy między narodowe” rdzennych Amerykanów, ani “obywateli USA”, nie są respektowane przez federalne Stany Zjednoczone. Karta Praw Stanów [pierwsze dziesięć poprawek do Konstytucji Stanów Zjednoczonych] była traktatem zawartym między suwerennymi obywatelami, a rządem federalnym Stanów Zjednoczonych(S.Z), który nie ma wpływu na obywateli S.Z.

Rdzenni Amerykanie zostali obrabowani ze swojej ziemi i umów przez te same suwerenne struktury Władzy, które teraz okradają obywateli S.Z. z ich ziemi i umów.

Co ironiczne, a może to kwestia karmy, ziemia ukradziona od rdzennej ludności na podstawie Doktryny Odkrycia jest teraz znowu systematycznie zagrabiana przez tą samą starą strukturę Władzy, zarówno w kraju jak i za jego granicami. „Rdzenni Amerykanie, suwerenni ‚stanowi’ obywatele i obywatele S.Z. są teraz kolonizowani na nowo!”

 

Strategie przywrócenia rdzennym praw do umów międzynarodowych zawierają poniższe założenia, które nigdy nie zostały wprowadzone w życie i byłyby ciekawym przypadkiem do zanalizowania. Obecnie, wielu rdzennych Amerykanów posiada numer ubezpieczenia Social Security Numbers [coś w rodzaju nr pesel] lub zostali oni urodzeni lub przystosowani jak „obywatele S.Z.”.

 

Rdzenna ludność będąca obywatelami S.Z. ma prawa cywilne, prawa do wynagrodzeń oraz prawo regresu w sądach federalnych i może wymusić przestrzeganie umów na podstawie jurysdykcji prawa Morskiego LUB Militarnej/Wojskowej. „Prawo morza”, a nie „prawo ziemi” obowiązuje w sądach federalnych.

Argumentacja (podstawy) umowy leży w międzynarodowym kontrakcie, lub jego braku, a nie w nich samych czy prawie zwyczajowym.

 

Wielu rdzennych Amerykanów nie posiadających dokumentu przynależności do Rdzennych Amerykanów (który stwierdza, że są nadal suwerennymi ludźmi) zostało ostatnio przysposobionych jako „obywatele S.Z.” Mimo, że rdzenni obywatele S.Z. są pod jurysdykcją federalną (tak jak rdzenni ludzie w rezerwatach bez praw cywilnych) i „zrzekli się” swojej suwerenności i niezbywalnych praw, tak jak inni obywatele S.Z., mogą oni ciągle przywrócić swoją pełną suwerenność jako „stanowi” obywatele z możliwością pełnych praw stanowych, federalno-konstytucyjnymi oraz możliwości zawierania umów międzynarodowych.

Poprzez rezygnację z obywatelstwa S.Z. i przyjęcie suwerenności stanowej, rdzenni Amerykanie mogą uzyskać suwerennym obywatelem „stanowym” i żądać swoich praw do umów międzynarodowych w imieniu

 

wszystkich rdzennych Amerykanów ze swojego plemienia poprzez „pozew zbiorowy” w sądach federalnych pod jurysdykcją i procedurami prawa Morskiego. Admiralicji lub procedurami prawa morskiego.

 

Akty własności ziemi wspólnej w rezerwacie mogą być uaktualnione w imieniu starszych plemiennych i oddane w ramy Suwerennego Funduszu (Powiernictwa) dla całego plemienia. Co zakrawa na ironię, ta strategia odzyskiwania suwerenności może być stosowana zarówno przez skolonizowanych rdzennych Amerykanów, jak i skolonizowanych Amerykańskich obywateli.

 

„Traktat jest prawem ziemi, określając reguły przyznawania praw obywatelom i podmiotom prawnym.”

—In re Cooper, 143 U.S. 472, 12 Sup Ct. 453, 36L. Ed. 232

 

Podsumowanie – Siedem Aspektów

 

Każdy aspekt suwerenności definiuje rzeczywistość odpowiedzialnej jednostki – potrzeba odwagi, wiary, dobroci i zadowolenia, aby osiągnąć najwyższy możliwy poziom radości w naszym życiu. Siedem aspektów suwerenności to:

Osiągnięcie zdrowia fizycznego i dobrobytu

Osiągnięcie zdrowia emocjonalnego i równowagi

Korzystanie z “duchowej” suwerenności i złotej zasady

Uwolnienie się od mentalnej (umysłowej) niewoli

Osiągniecie suwerenności (niepodległości) ekonomicznej i niezależności finansowej

Wybór własnego obywatelstwa

Określenie/ ustanowienie prawdziwej niepodległości w narodzie który wybierzesz. To siedem aspektów suwerenności; która jest postawą i sposobem na życie.

 

Rdzenni Suwereni Północnej Ameryki

 

Notka Edytora: Rdzenni Amerykanie obecnie przejawiają sporą dozę zniecierpliwienia jeśli chodzi o respektowanie ich ziem i praw przez federalne, stanowe i lokalne władze. Musimy jako suwerenni Amerykanie i „stanowi” obywatele być tego świadomi oraz wspierać suwerenność rdzennej ludności i popierać jej prawo do samostanowienia.

 

W tworzeniu praworządnego rządu (władz), suwerenny Amerykanin musi rozważyć (wziąć pod uwagę) żądania i rewindykacje (odszkodowania, zwrot mienia) dla rdzennych mieszkańców Północnej Ameryki których ziemie, prawa i kultura były dziesiątkowane przez ostatnie trzy stulecia.

Suwerenni (niepodlegli, niezależni) Amerykanie muszą honorować i respektować suwerenność rdzennej ludności, i wykształcić z nimi dyplomatyczne stosunki podczas zasłużonego okresu rekonstrukcji i rewindykacji.

 

Nowe suwerenne narody powstają na całym świecie, nie tylko Ameryce Północnej. Nadszedł czas gdy albo wszyscy będziemy suwerennymi (niezależnymi) ludźmi i będziemy respektować nawzajem siebie, swoje kultury i swoje ziemie, lub wszyscy staniemy się niewolnikami Nowego Światowego Porządku.

 

Dyplomacja – nie stan wiecznej wojny

 

Tak jak Hawajczycy, i inne ludy na świecie, suwerenni rdzenni ludzie Północnej Ameryki nigdy nie utracili swojej niezależności. Ich suwerenność była stłamszona, ale nie przestała istnieć; chociaż w niektórych wypadkach mogła zostać unicestwiona przez ludobójstwo.

Konstytucja USA odnosi się do „nieopodatkowanych Indian = nieopodatkowanych suwerenów.”

 

Do dnia dzisiejszego działania na terenach rezerwatów Indiańskich, w tym kasyna, nie są poddane opodatkowaniu, chociaż zubożały rząd amerykański rozważał ostatnio użycie oddziałów wojskowych aby

 

zebrać podatki w rezerwatach (np. plemienia Mohawk). Byłoby to niekonstytucjonalne i wbrew sumieniu. Istnieją niezbite dowody że suwerenność rdzennej ludności nie została zniszczona, chociaż znajduje się obecnie pod wpływem ataków.

 

Nieopodatkowani Indianie = Nieopodatkowani Suwereni

 

Procesy odzyskiwania suwerenności przez rdzenną ludność są podobne do siebie, mimo że w tamtym nie było żadnego konstytucjonalnego rządu na miejscu. Zamiast tego istniały formy samostanowienia takie jak rady, kiva (miejsce spotkań i rytuałów Indiańskich), wodzowie plemion, itp., które funkcjonowały przez tysiące lat.

Ta sytuacja może być naprawiona poprzez przywrócenie rządów (władz) wzorowanych na swoich poprzednikach np. Konfederacja Plemienia Irokezów, lub tradycyjne rady starszych. Zasady suwerenności są uniwersalne i pochodzą z prawa naturalnego.

 

” Królestwu Hawajów nie wystarczy bycie tylko narodem i pozostawanie w zależności ekonomicznej od USA i inwestowanych w nie pieniędzy, które mają za zadanie kontrolować nie tylko Hawajczyków

ale i ludzi na całym świecie.”

—John David Van Hove, były Ambasador Kólestwa Hawajów w USA

 

Te prawa muszą być rozwinięte i wprowadzone w życie, aby sprostać wyzwaniom współczesnego skolonizowanego świata, który nadal jest na drodze do zderzenia z tradycyjnymi kulturami. Ale era kolonializmu dobiega końca.

Rdzenni ludzie zaczynają się efektywnie organizować i walczyć przeciwko historycznym naruszeniom. Wkrótce wygrają oni tę walkę gdy państwa kolonizujące osiągną bankructwo; poddając się politycznie, ekonomicznie, i moralnie Nowemu Światowemu Porządkowi.

Suwerenne, rdzenne (tubylcze) narody świata nie mogą popełnić błędu i zaakceptować statusu „narodu w narodzie (w ramach narodu amerykańskiego)”, ani prosić o uznanie swoich racji ONZ. Suwerenna ludność musi podnieść się z kolan i nie akceptować niczego poza niezależnym statusem – politycznie, ekonomicznie i pod względem prawnym.

 

Umysłowa Suwerenność – podsumowanie

 

Posiadasz swój własny umysł, myśli, idee i wnioski

Jedną z funkcji umysłu jest jego pojemność – pamięć

Kolejną funkcją umysłu jest myślenie i energia

Musisz ćwiczyć swój umysł na skupieniu się zarówno na intencji jak i na uwazności.

Naucz się rozróżniać rzeczy w swoim umyśle

Dostrzeż wyższe prawdy, nasz sposób myślenia musi się zmieniać, aby dostosowywać się do paradoksów życia

Suwerenność mentalna polega na myśleniu i dokonywaniu wyborów samodzielnie.

Wykreuj swoją własną oryginalną ideę w 30 lub mniej dni

Pokonaj systemy kontroli umysłu poprzez bycie czujnym

Przemyśl jeszcze raz polityczną poprawność

Uwolnij się od schematów myślenia

Wykształć swój sposób myślenia jako nastawienie na osiągnięcie sukcesu w twoim życiu

 

Nowinki o Rdzennych Narodach Onondaga upiera się o samostanowienie.

 

Naród Onondaga nalegał na samostanowienie i niezależność od rządu federalnego przez stulecia. Po wjeździe na tereny Plemienia Onondaga wkraczasz do innego kraju. Nie uznają oni federalnej jurysdykcji, ani nie uważają się za obywateli USA. Poruszają się oni z własnymi paszportami. Odrzucają uznanie federalnych

 

programów, uznawanych przez inne plemiona zakładających, że są „narodem w narodzie”, za cenę utraty swojej niezależności i suwerenności.

Rząd federalny nie uznaje jednak niepodległości plemienia Onondaga, z czego wynikła niezliczolna liczba sporów prawnych między ludem Onondaga, a Stanem Nowy Jork, który rości sobie swoją jurysdykcję nad tym Narodem.

Według wodza Irvinga Powlessa, według zachodnich standardów plemie żyje w „biedzie”, jednak członkowie plemienia uważają siebie jako błogosławionych, aby być wolnymi i nie akceptują pułapek cywilizacyjnych takich jak podatki, pobór do wojska i spisy ludności.

Wódz Powless jest członkiem plemiennej rady wybieranej przez matki klanów w ich społeczeństwie matriarchalnym. Zapewnia on, że wśród współplemieńców jest wiele szczęśliwych ludzi zadowoleni, którzy nie cierpią głodu oraz są głęboko zakorzenieni we własnej kulturze. „Nadal tu jesteśmy… przetrwaliśmy bez rezygnacji z naszej pozycji przez ostatnie 200 lat…”

 

Naród Oneida dąży do Ekonomicznej Niezależności

 

Okoliczne plemię Oneida ma inną strategię suwerenności niż Onondaga.

Jego członkowie są przekonani, że prawdziwa niezależność jest budowana na ekonomicznej niezależności. Zarobili oni 100 mln dolarów na zyskach z kasyn od 1993 roku i rozszerzyli swój areał ziemi z 32 do 4000 akrów.

 

Plemienny zarząd zainstalowany przez Biuro Do Spraw Indian nie pozostawia niezależnego głosu rdzennej ludności, a wręcz jest środkiem do interwencji rządu federalnego w sprawy Indian.

Nie mówiąc już o niemoralności zbierania zysków z hazardu – duchowej prostytucji.

 

Wiele plemion podążało tą drogą, można ją uznać za krótkotrwałą strategię w kierunku osiągnięcia długo trwałej suwerenności, jeśli nie doprowadzi do zatracenia serc i dusz ludzi w trakcie tego procesu.

Te plemiona mogłyby odzyskać ekonomiczną niezależność gdyby przekształciły zasoby finansowe w infrastrukturę która zapewniłaby im samowystarczalność i współzależność.

 

Shawnee Wypowiada Wojnę USA

 

23 stycznia 1990 roku w Rezerwacie Shawnee doszło do interwencji sił zbrojnych w celu grabieży własności plemienia i narzucenia cywilnej jurysdykcji na Kraj Indian Shawnee i jego obywateli, jak twierdzi Wódz Jimmie

D. Oyler.

Ostatni podatek narzucony na plemię zmusił wodza do napisania „Postulatu Ostrzegawczego” do Gubernatora Billa Gravesa, Sekretarza Urzędu Skarbowego (Secretary of Revenue) oraz (Board of Tax Appeals) Zarządu Apelacji Podatkowych w sprawie zwrotu własności Indian i/lub pieniężnej rekompensaty za tą własność zagrabioną 23 stycznia 1990 roku. Pozywa on o kwotę 1,000, 000 dolarów.

Wódz Jimmie D. Oyler wraz z innymi członkami plemienia wysłali prawne ostrzeżenie do Stanu Kansas mówiące o tym, że cokolwiek mniej niż „całkowita współpraca i przestrzeganie Konstytucji S.Z. oraz Traktatów między S.Z. a Shawnee i innymi” doprowadzą do stanu wojny.

 

Grupy w północnej Federacji Rosyjskiej zwracają się do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rdzennej Ludności o pomoc międzynarodową w negocjacjach z prezydentem Jelcynem.

Apelują do „politycznych partii i ruchów, rosyjskiej opinii publicznej, ludzi dobrej woli którym nieobojętne jest życie i prawa wszystkich narodowości” o „wsparcie dla mniejszości rosyjskich.”

Socjo-ekonomiczne warunki wśród rdzennej ludności północy Rosji nadal się pogarszają i istnieje poważne ryzyko wymarcia ludów Aleutów, Ket, Iganasa, Negidalet, Orok, Oroch, Tofalar, Enet i Yukagir.

V.B. Szustow, główny sekretarz Stowarzyszenia Rdzennych Ludzi Północy, Syberii i Dalekiego Wschodu mówi, że aneksacja ziem w celu „zachłannej eksploatacji ropy, gazu naturalnego, węgla, złota i wydobycia metali nieżelaznych bez należytej kompensacji dla rdzennych ludzi północy zagraża 29 narodom na które składa się w sumie około 200,000 ludzi”.

 

Zapewnia on też, że „przejście do gospodarki rynkowej charakteryzuje się całkowitym zerwaniem z tradycyjnymi działaniami ekonomicznymi i tradycyjnym sposobem życia, niekontrolowanym wzrostem bezrobocia i ubóstwa, zagrażającym życiu poziomowi przestępczości i alkoholizmu o wskaźniku śmiertelności 1,5 – raza większym niż średnia krajowa.”

 

W rezultacie, grupy rdzennych mieszkańców domagają się rozpoczęcia negocjacji z rządem Rosji „póki nie jest za późno”, zwracając się o bezpośrednią rekompensatę, gwarancję tradycyjnego użycia zasobów, działań ekonomicznych, usług socjalnych, rozwoju ekonomicznego, reprezentacji w rządzie i związanymi z tym kwestiami.

Niestety ta strategia ma wadę – jest skierowana do NGO organu ONZ. Chociaż apel o międzynarodowe uznanie niesprawiedliwego traktowania jest potrzebny, to niestety jest on skierowany do tej samej struktury Władzy, która była pierwotnym powodem tej niesprawiedliwości. Czy można zwracać się do wilka żeby przestał jeść kury?

 

Naród Huaorari Okupuje Platformę Wiertniczą

 

Naród Huaorani pochodzący z Ekwadorskiej Amazonii (ONHAE) zajął platformę naftową należącą do firmy Maxus Ecuador Inc., jak twierdzi rzecznik Huaorani.

Firma Maxus Ecuador Inc. zaprzecza zajęciu platform, jednak lokalna gazeta Quito Daily donosi, że na miejscu znajduje się 100 żołnierzy którzy mogą zostać użyci do usunięcia protestujących.

 

Plemię Huaorani twierdzi, że pomimo „Umowy o Przyjaźni, Szacunku i Wzajemnym Wsparciu” podpisanej między lokalną ludnością a firmą Maxus, jej warunki nie zostały dotrzymane przez Maus Ecuador Inc., a prawdziwe intencje zostały ujawnione w jej manipulacjach i paternalizmie [sposób zarządzania przedsiębiorstwem, polegający na całkowitym lub częściowym uzależnieniu pracowników od pracodawcy], który spowodował utratę autonomii ludzi Huaorani.

W rezultacie, Huaorani zaproponowali nową umowę rządowi Ekwadoru oraz firmie Maxus, dotyczącą wydobycia ropy w „Bloku 16”.

Zakładała ona przestrzeganie kulturalnej, organizacyjnej i terytorialnej spójności plemienia Huaorani i gwarantowała jego członkom udział w podejmowaniu decyzji dotyczących wydobycia ropy na ich terenie.

Plemię domaga się także koordynowania przez firmę jej działań z ekonomicznym planem rozwoju ludu Huaorani.

 

Indianie grożą zbiorowym samobójstwem

 

Około 250 Indian Brazylijskich, w których historii występowały samobójstwa, grożą walką między sobą aż do skutku śmiertelnego lub zbiorowym samobójstwem jeśli zostaną wypędzeni ze swojego rancza w zachodniej części lasu deszczowego.

Dziesiątki rodzin Indian Kaiowa-Guarani żyło na 1230 akrowym ranczu, 800 mil na zachód od Brazylii, od kiedy zostało ono uczynione rezerwatem kilka lat temu. Wcześniej tego roku, prezydent Fernando Henrique Cardoso podpisał dekret pozwalający na kwestionowanie przydziału ziemi na rezerwaty w sądzie, poprzedni właściciel rancza Miguel de Oliveira złożył pozew w sądzie, a wyrok który zapadł nakazywał Indianom opuszczenie tej ziemi.

 

Tubylcy/rdzenni mieszkańcy byli wykorzystywani przez pokolenia jako zasoby naturalne. Zarówno w byłym Związku Sowieckim, Brazylii, Ekwadorze, południowym-zachodzie ameryki Północnej, jak i w innych częściach świata.

Rdzenni ludzie doświadczyli destrukcji swojej suwerenności o wiele wcześniej niż Amerykańscy patrioci, więc możemy się od siebie uczyć.

Dosyć jednej rasy nad inną. Musimy szanować suwerenność wszystkich ludzi, każdej kultury i narodu.

 

Stan wojenny w Big Mountain w Arizonie

 

Biuro do Spraw Indian (BIA) zablokowało coroczne zebranie plemienia Dine na podzielonych ziemiach Indian Hopi w Big Mountain, Arizona.

Na terenie Black Mesa w północnej Arizonie wprowadzono stan wojenny w Maju 1996. Działając z polecenia Roberta Caroline z Biura do Spraw Indian oraz prezesa plemienia Hopi, Ferrilla Secakuku z Kykotsmovi, agenci rządowi uzbrojeni w broń automatyczną wymusili zamknięcie dróg, przeszukiwali mieszkania bez nakazu; nastąpiły również bezprawne aresztowania, kradzież rzeczy osobistych, zapasów jedzenia i lekarstw oraz zastraszanie legalnych mieszkańców tej ziemi w ich własnych domach i na ich własnych posiadłościach.

Mieszkania Louise i Ruth Benally w społeczności Big Mountain, oraz okoliczne tereny, zaroiły się od funkcjonariuszy prawa.

Zgłoszono także przypadki przemocy takie użycie siły lub pałek użytych do rozdzielenia i odprowadzenia osób do aresztu.

 

Doszło do eskalacji przemocy kiedy grupa kobiet ze Starszyzny chciała uchronić młodzież z plemienia Dine przed aresztowaniem – policja próbowała wtedy aresztować Starszyznę, która usiadła blisko siebie, obejmując się nawzajem, w celu uchronienia przed rozdzieleniem. Członkowie rodzin i wspierające ich osoby przybywały nadal na miejsce zdarzenia. Starszyzna zwróciła się do mediów i społeczeństwa Amerykańskiego z prośbą o pomoc, wskazując na rozmiar przemocy i okupację ich domów, które należały kiedyś do ich przodków.

Władze Plemienia Hopi zapowiedziały również, że będą próbowały przerwać obchody nadchodzącego święta Lipcowych Tańców w Big Mountain.

 

Kolejna Odmowa Zwolnienia Warunkowego dla Leonarda Peltiera

 

W marcu 1996 kolejny raz oddalono wniosek o zwolnienie warunkowe dla Leonarda Peltiera. Komisja Zwolnień Warunkowych twierdzi, że pomimo informacji dostarczonych im przez kuratora sądowego, pozytywnych opinii dotyczących więźnia, oraz przyznania przez rząd braku bezpośrednich dowodów przeciwko Peltierowi, wygodniej jest trzymać niewinną osobę w więzieniu niż rozpatrzyć jego kontrowersyjną sprawę i warunkowe zwolnienie.

Komitet Obrony Leonarda Peltiera zachęca ludzi do wyrażania swojego sprzeciwu drogą telefoniczną lub faksem. Ludzie każdej rasy mają w swojej historii więźniów politycznych, którzy walczyli, zginęli lub zostali uwięzieni dla dobra sprawy.

 

Zbudowanie strategicznej i dyplomatycznej więzi z innymi suwerennymi jednostkami, szczególnie z rdzennymi mieszkańcami Północnej Ameryki, miałoby pozytywne skutki dla niezależności obywateli USA.

Aby przetrwać i być członkiem “kolejnego światowego porządku”, amerykańscy suwereni muszą się ukorzyć i rozpocząć proces rekonstrukcji swojego kraju. Jak powiedział Bob Dylan „Człowiek który się nie odradza, umiera.” Wybór jest wasz. Amerykanie – rośnijcie lub umierajcie!

 

Suwerenność na Hawajach obecnie

 

Notka Edytora: Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o dzisiejszym Królestwie Hawajów (państwo istniejące na Hawajach w latach 1810-1893) zajrzyj do „Liberty’s Sovereign Hawaii(an)s Handbook (Podręcznika Niepodległych Hawajów Johnny’ego.)” Suwerenność jest pojęciem żywym w sercach i umysłach Hawajczyków. Mieszkają tu niezależni ludzie – odebrano im ziemię i kraj, ich język i kultura przejęli najeźdźcy. Pomimo tego witają oni słowami „alo’ha” obcokrajowców, którzy okupują ich naród.

Hawajczycy to pokojowi kochający ludzie mieszkający na morzu i lądzie, którzy zaakceptowali część współczesnego świata i zintegrowali ją ze swoją tradycją i kulturą. Jednak wiatr zmian zawitał na te wyspy po raz kolejny i pojawiła się możliwość odzyskania suwerenności dla Hawajczyków.

 

„Na Hawajach nadszedł czas, żeby rdzenni Hawajczycy odzyskali suwerenność która prawowicie oraz prawnie jest ich – odzyskali ziemie, własności, prawa, tradycje, swoje dziedzictwo, kulturę i język”

—John David Van Hove, Były Ambasador Królestwa Hawajów w USA

 

Obecnie ludzie na ulicach często wypowiadają słowo “suwerenność”, jakby słyszeli bicie dzwonu wolności. Chociaż prawdopodobnie nie uświadamiają sobie całej głębi i kontekstu, to pojęcie suwerenności rozumieją ją oni lepiej niż większość północnej Ameryki.

 

Suwerenność jest w sercu i duszy każdego człowieka, gdzie zaczyna się i kończy duch wolności.

ALO’HA — z duchem lub oddechem.

HA’OLE — bez ducha lub oddechu.

 

Każde dziecko urodzone na tym świecie jest niezależną istotą od urodzenia, z wrodzoną predyspozycją do wolności.

Ta wola wolności jest aktywnie tłamszona przez struktury władzy. Jesteśmy programowani przez media i system edukacji, żeby zrezygnować z naszej wolności i prawa do suwerenności w zamian za iluzję bezpieczeństwa.

 

Chociaż na początku dziecko jest zależne od opieki rodziców, a dalej we współczesnych czasach od państwa, dziecko w końcu staje się dorosłym, który osiąga pełny potencjał niezależności, dzięki dojrzałości i mądrości. My Ludzie musimy odrzucić kajdany naszego społecznego i edukacyjnego programowania przez władze, której systematyczna kontrola i manipulacja przez tych którzy wykorzystują nasze pragnienia i wolę dla swoich korzyści, przy czym ogranicza nasze wizje i marzenia.

 

Polityczne, ekonomiczne i prawne potęgi muszą zostać obnażone tym czym są naprawdę – czyli gigantyczną fikcją prawną chciwych piratów oraz zorganizowaną przestępczością na pełnym morzu. Ich jedyna prawdziwa władza pochodzi z ignorancji i zgody ludzi na całym świecie.

Suwerenność jest obecnie kluczową kwestią na tej planecie. Suwerenność to bycie wolnym od jakiejkolwiek kontroli innego narodu – brak jakiejkolwiek wyższej instancji ustawodawczej niż Bóg.

 

Suwerenność nie jest przywilejem przyznanym przez jeden naród innemu, ale prawem wrodzonym w każdemu człowiekowi. ONZ ogłosił że:

 

„Wszyscy ludzie mają prawo do samostanowienia; poprzez to prawo mogą określać swój status polityczny i wybierać sposób rozwoju ekonomicznego, socjalnego i kulturalnego.”

 

Ta wypowiedź w żaden sposób nie implikuje, że te prawa wywodzą się od jakiejś władzy, albo niezależny suwerenny naród musi zostać uznany przez Organizacje Narodów Zjednoczonych. Nie musi!

Twór jakim jest ONZ sam przyznaje, że tak nie jest oraz, że istnieje prawo naturalne oraz Prawo Narodów (Law of Nations).

 

Mądrość Królowej

 

„Nie mogłam cofnąć czasu żeby dokonać politycznej zmiany, ale nadal jest czas żeby ocalić nasze dziedzictwo.

Musicie pamiętać żeby strach przed porażką nigdy nie zatrzymywał was przed działaniem.

Brak elastyczności i tolerancji oraz uprzedzenia to droga do utraty każdego ziemskiego królestwa.

Prowadzi do niej też zbytnia elastyczność i tolerancja, oraz brak jakiegokolwiek osądu. To działa jak ostrze brzytwy. Trzeba znaleźć trudno uchwytny złoty środek. Osiągnąć niebiańskie królestwo to słyszeć to co niewypowiedziane, widzieć niewidoczne oraz poznać niepoznane – to znaczy Alo’ha.

Na tym świecie każda rzecz ma dwa aspekty; w niebie jest tylko Jeden.”

—Lili’uokalani, 1917 rok

 

Lekcje dla Aspirujących do Suwerenności

 

Notka Edytora: Dziękuję Estar Holmes za napisanie tego tekstu.

Rozporządzenie Północno-Zachodnie jest pierwszą pełną deklaracją polityki rządu USA dotyczącej narodu Indian.

Polityka ta rozwinęła się na przestrzeni kilku stuleci plemienno-kolonialnych relacji i odzwierciedlała dobre intencje Europejskiego prawa zwyczajowego (common law).

Ta sama doktryna została wcielona w życie w ustawie z 7 sierpnia 1789 roku jako jedna z pierwszych deklaracji Kongresu USA pod nową Konstytucją.

Maksymy prawa zwyczajowego wcielone w tej polityce były jednak w sprzeczności z wszechogarniającym pragnieniem zagarnięcia ziem Indian i już 40 lat później, chciwe intencje rządów stanowych i federalnego wyszły na jaw.

 

„Powinno się postępować wobec Indian zawsze w dobrej wierze, ich ziemia, ani własność nigdy nie powinna być wzięta bez ich zgody,

a ich prawa własności i wolność nigdy nie powinny być najechane lub pogwałcone …”

— Rozporządzenie Północno-Zachodnie, 1787

 

W 1830 roku Andrew Jackson podpisał Ustawę Wysiedlenia Indian (Indian Removal Act). Nie był on otwarcie wrogi, ponieważ autoryzował on rząd federalny do wysyłania negocjatorów do Indian którzy mieli przekonywać ich do sprzedaży po korzystnej cenie jeśli się na to zgodzą.

W praktyce to była katastrofa, wpływowe indywidua i rząd stanowy, który zaokrąglił ich terytoria oraz sprzeciw Indian wobec postanowień tej ustawy spowodował użycie siły przez rząd amerykański.

W tamtym czasie Plemię Cherokee było w posiadaniu dużej połaci ziemi w granicach stanu Georgia. Cherokee byli uznawani za najbardziej cywilizowane plemię. Zaadaptowali reprezentacyjną formę rządu i konstytucję, napisaną na wzór amerykańskiej.

Wszystko wskazywało na fakt, że chcą oni pozostać suwerennym narodem, mieszkającym na terytorium swoich przodków oraz że nie chcą się przeprowadzić na ziemie na zachód od rzeki Mississippi.

 

Mimo tego Stan Georgia niecierpliwił się do przejęcia ziem Cherokee i podjął decyzję aby działać na własną rękę. Arbitralnie utworzył hrabstwa, narzucając sztucznie wykreowane granice na historyczne terytorium Cherokee i wymusił swoją jurysdykcję i prawa na plemieniu Cherokee.

Kiedy Cherokee próbowali wyrazić swoje niepokoje dotyczące tej sytuacji przed Kongresem S.Z. zostali zlekceważeni i odsunięci, więc wynajęli Williama Wirta, który w ich imieniu złożył pozew bezpośrednio w Sądzie Najwyższym. Sędzia Najwyższy John Marshall stwierdził, że nie ma jurysdykcji do wydawania decyzji w sprawie Cherokee przeciwko stan Georgia, ponieważ Indianie nie są odrębnym narodem ze względu zaklasyfikowania ich oddzielnie w Klauzuli Handlu w Konstytucji S.Z.

 

Sędzia ukuł z tej okazji nowe sformułowanie – „miejscowe, zależne narody.” Później zapewniał on, że indywidua Indiańskie są jakby w „stanie małoletniości”, czyli są podopiecznymi państwa oraz to, że mają ograniczoną suwerenność wynikającą z podpisanych z nimi traktatów.

Natomiast sędzia Smith Thompson wyraził niezgodę z tymi słowami i przekonywał, że Cherokee są niezależnym i suwerennym narodem. Pomimo ich statusu podbitych ludzi muszą być traktowani jak każdy inny suwerenny naród z którym rząd S.Z. wchodzi w relacje.

Podkreślał on również charakterystykę prawną suwerennego narodu jako ciągle akceptowalną w prawie międzynarodowym: Musi zajmować określone terytorium na którym populacja sprawuje wyłączną jurysdykcję, musi posiadać stabilną organizacje zarządzającą ich sprawami oraz dotrzymująca międzynarodowych zobowiązań.

 

Zanim tusz sędziego Marshall’a wysechł na dokumencie ogłaszającym jego wyrok, obywatel stanu Vermont został aresztowany w przez milicję stanu Georgia za brak licencji na przebywanie na ziemiach Cherokee – zarzuty brzmiały:

 

„ … przebywanie na terenie plemienia Cherokee

bez stosownego zezwolenia od jego ekscelencji Gubernatora …”

 

Samuel A. Worcester został uznany za winnego i skazany na 4 lata więzienia. Jego sprawa trafiła w formie apelacji do Sądu Najwyższego S.Z. na podstawie argumentu, że prawo stanu Georgia jest niekonstytucyjne, a co za tym idzie jest pogwałceniem traktatów między S.Z. a Cherokee oraz suwerennego statusu Narodu Cherokee. Sąd uznał apelację jako dramatyczne odchylenie od decyzji w sprawie plemienia Cherokee, sąd zgodził się cofnąć wyrok wydany na Worcestera.

 

Tym razem sędzia Marshall uzasadnił swój wyrok następująco:

 

„Narody Indiańskie zawsze były uważane za niezależne polityczne społeczności, zachowujące swoje naturalne prawa, bezdyskusyjni właściciele ziemi, od niepamiętnych czasów.

Panująca doktryna Prawa Narodów (Law of Nations) mówi, że słabsza władza nie oddaje swojej niezależności

– ma prawo do samostanowienia – poprzez związanie się z silniejszym i przebywanie pod jego opieką.

Słabszy stan w celu zapewnienia bezpieczeństwa może ustanowić siebie pod zwierzchnictwem mocniejszego bez utraty prawa rządzenia oraz przestania bycia państwem.”

Mimo drastycznej zmiany sądu w sprawie Worcestera, w opinii plemienia Cherokee było to faworyzowane w późniejszych relacjach z Indianami, ku szkodzie innych plemion klasyfikowanych jako „miejscowe, niezależne narody” i „podopieczni rządu.”

 

Refleksje na temat Wolnych Ludzi, Rdzennej Ludności i Prawa Zwyczajowego

Gdybyśmy zagrali w skojarzenia i zapytałbym was o skojarzenie ze słowami “wolni ludzie”, prawdopodobnie nie przyszłoby Wam na myśl słowo “Indianie”.

Jednak współczesny ruch patriotyczny i zmagania rdzennej ludności maja ze sobą wiele wspólnego; słowo

„suwerenność” jest przykładem wartości o której słyszy się w obu tych obozach. Ta idea sięga nawet głębiej – sięga do fundamentalnego pojęcia Prawa Zwyczajowego.

Niezorientowani dziennikarze mają zapewne trudności ze zrozumieniem istoty dyskusji patriotycznej społeczności na temat prawa zwyczajowego, wdając się zamiast tego w demonizowanie tych Wolnych Ludzi, co nie powinno mieć miejsca w mediach. Bezmyślne dziennikarstwo oraz poszukiwanie sensacji pozbawia ludzi jednej z najciekawszych kulturalnych dyskusji w naszych czasach (tak, ciekawszej nawet niż proces O. J. Simpsona).

 

To prawda, że większość z nas nie ma pojęcia czym powinno być prawo zwyczajowe. Nasze stanowe i federalne konstytucje mówią, że to prawo ziemi – poza przypadkami zastąpienia go statutami.

Patrioci twierdzą, że ma ono swoje fundamenty w Biblii. Ale nawet pobieżna wycieczka w rejony prawa zwyczajowego w wykonaniu społeczności patriotycznej pokazuje jak różne są zdania na temat sposobu ożywienia prawa zwyczajowego w naszym narodzie.

 

But even a cursory excursion into the vibrant venue of the Common law court phenomena currently sweeping the patriot community, will reveal fundamental disagreements over details about how to revive the Common law in our nation.

Wszyscy zgadzają się tylko co do jednego – ono musi się odrodzić.

There is a consensus however, that it must be revived, which is only natural.

 

Poparcie dla ruchu patriotyczno-militarnego (pomimo prób wyśmiania go przez media) jest spowodowane strachem przed inwazją i zagrożeniem naszych wolności, niektórzy odczuli go na własnej skórze – ci których życie i poglądy zostały zagrożone i przerwane. Zostali oni skolonizowani przez „najeźdźcę” – polityczną, korporacyjną i globalną elitę, która stosuje narzędzia podboju takie jak wykorzystywanie siły prawnej, regulacje, trybunały i wojsko urzędników.

 

Amerykańscy Ojcowie Założyciele wiedzieli, że prawo ludzi do życia i przemieszczania się jest zakorzenione w prawie organicznym.

Wiedzieli też, że jeśli ludzie stracą kontakt z tym prawem, kraj stanie się bezbronny VULNERABLE zarówno wobec inwazji armii zewnętrznych, jak i wewnętrznego korporacyjnego państwa.

Dlatego też napisali oni dokumenty ustanawiające rząd który miał chronić organiczny stosunek ludzi do siebie nawzajem, wydzielając rządowi federalnemu 10 mil kwadratowych i kilka placówek, aby nie mógł on zakłócać tej organicznej relacji. To był mądry pomysł.

W sercu prawa zwyczajowego, z którym ludzie przybyli do Ameryki, przywieźli ze sobą przez morze, były 2 uniwersalne reguły, których ignorowanie zawsze przynosiło negatywne skutki i nędzę.

 

Były nimi zasady:

Rób wszystko to do czego się zobowiązałeś

Nie naruszaj innych ludzi lub ich własności

 

Okrutnym paradoksem jest to, że wielu kolonizatorów zapominało stosować te wzniosłe ideały wobec każdego szczególnie, że wszyscy byli świadomi reguł prawa zwyczajowego i łatwo można było stwierdzić kto je łamie.

Jednak niezaprzeczalnie ci którzy łamali prawo zwyczajowe mieli świadomość jak wartościowe ono jest. Cóż – ten kraj został stworzony przez białych radykałów o wąskich horyzontach, którzy mieli jednak kilka dobrych pomysłów.

Na tyle dobre, że ludzie z innych narodów zaczęli tutaj napływać, czasami nawet ukradkiem. A my wszyscy zgadamy się co do prawa człowieka do pogoni PURSUE za szczęściem ON FINAGLED LAND AND TO PLEAD oraz pierwszą, drugą, piątą, i w zasadzie całą resztę Poprawek do Konstytucji, byleby zapewniły nam one rozwiązanie naszych problemów.

Inną kluczową zasadą prawa zwyczajowego jest restytucja (rewindykacja – zwrot mienia lub odszkodowanie). Zamiast zaprzeczania, że nasz narodowy zamek został zbudowany w połowie na skale prawa zwyczajowego, a w połowie na piaskach uzurpacji i zawłaszczenia, musimy zastosować to prawo do naprawienia naszych nadużyć poprzez przyznanie się do winy i restytucję.

Jak by nie patrzeć, sami zaczynamy odczuwać jak to jest być kolonizowanym.

Wszyscy ludzie maja tę samą podstawową cechę identyfikowania się z grupą, która opisywana się przez język, kulture, tradycje, poglądy, wierzenia, moralność i stosunek do własności – zarówno majątku ruchomego (osobistego), jak i nieruchomego.

Prawo zwyczajowe wywodzi się z duchowej moralności i zasad filozoficznych, zachowując sferę interakcji dla każdego społeczeństwa.

Jest to prawdą zarówno dla białych patriotów w Montanie, jak i ludu Ye’kuana z Wenezueli który jest niezadowolony z decyzji ONZ dotyczącej narzucenia im rezerwatu biosfery. Brzmi znajomo?

 

Rozmowy skolonizowanych ludzi pobrzmiewają od narodu do narodu oraz od plemienia do plemienia i w każdej z nich widać próby zachowania tego, to co identyfikuje dany naród czy plemię i odróżnia od innych.

Zauważ podobieństwo pomiędzy poniższą wypowiedzią z „Wiadomości Abya Yala”, gazety Centrum Praw Południowych oraz Indian Mezo, do komentarzy jakie często się słyszy z radykalno-patriotycznych społeczności:

 

„Narzucili oni sztuczne i arbitralne granice na geografię historyczną i kulturową; oszukali nas, każąc nam myśleć, że możemy liczyć na sprawiedliwość w ich sądach; podważyli nasz wymiar sprawiedliwości;

definiują nas językiem prawniczym, który nie może zdefiniować natury naszego charakteru; ta demokratyczna fikcja … pozwoliła im na oscylowanie pomiędzy demokracją a dyktaturą;

prawdziwe wyzwolenie Indian rozpocznie się gdy przyjmiemy naszą odwieczną tożsamość, porzucając osobowości prawne nadane przez jednostki rządowe, które nas osłabiają i wypierają się nas.”

 

Tylko ci którzy przeszli przez re-edukacje dokonaną przez okupującą władzę nalegają na kontynuowanie iluzji, że państwo korporacyjne reprezentuje interesy ludzi i ich zwyczaje.

 

 

PRZYPISY I ŹRÓDŁA:

 

Cytat Stevena Newcomb, autora eseju „A Matter of Religious Freedom”.

jak wyżej.

jak wyżej.

jak wyżej.

Steven Newcomb, Birgil Kills Straight, Maria Braveheart Jordan; cytat z listu otwartego do papieża Jana Pawła II.

Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.389.

Zobacz także Indian Gaming Act of 1988; 300 plemion w 27 stanach.

Title 4 USC §§105,106; Zobacz także Title, Rights Are Not the Same by Rafe Mair (odnośnie ruchu suwerennościowego Haida).

Zobacz także Corpus Juris Secundum,7 CJS at par. two, for the definition of „wards of the court.”

Title 25 USC §168.

Z Ann Botticelli, Honolulu Advertiser; Review by Estar Holmes, NANS, Spring ’96, p.19.

jak wyżej.

Z „NANS”, Spring ’96 p.19.

Z Russian Federation Association Of Indigenous Peoples Of The North, Siberia and Far

East; 117876 Moscow, ul. Stroitelei, 8, k. 2, kom. 707; Tel: (095) 930-7078. Sourced from PeaceNet: May 19, 1996; peacenetinfo@iqc.apaorq ; Reviewed by Estar Holmes.

Cytat z „the Gathering of Native Writers, Artists & Wisdom Keepers at Taos, New Mexico, Oct 1418, 1992.

Sourced from PeaceNet: Glen Switkes, May 17, 1996; saiic@iqc.apc.orq (South and Meso American Indian Rights Center); Reviewed by Estar Holmes, NANS, Summer ’96, p.18-21.

Z „The Register Guard”.

Z PeaceNet iitc@iqc.apc.orq (International Indian Treaty Council); Reviewed by Estar Holmes. Contact: John Abalone Walsh, Native American Support Group, 3594 Pleasant Echo Dr., San Jose, CA 95148, (408) 223- 1650. E-mail: Abalone@ableza.orq Dineh Alliance at (520) 607-1449, or the Treaty Council News at (520) 770- 9754.

Z Peltier Defense Committee. Contact: Leonard Peltier Defense Committee, P.O. Box 583, Lawrence, KS 66044.913-842-5774; fax913-842-5796. Email: lpdc@idir.net; Website: http://www.unicom.net/peltier/i ndex/html

Z Hawai’is Story by Hawai’is Queen by Liliuokalani (Mutual Publishing 1990).

Z NANS, Summer ’96, p.63.

Z NANS, Spring ’96, p.67. Ta strona celowo jest pusta

 

 

„Amerykańska Republika jest odmienna od Federalnego Rządu i Globalnej Elity”

– J.L.

 

Rozdział czwarty

 

Tłumaczenie: Medius Gajan/uk/podkarpacie/mazowsze @medius Źródło relacji : http://www.chat.ariowie.com

Skład, korekta i redakcja: Piotr Suweren

 

Władza tworzy zasady

 

"Siła i moc despotyzmu składa się z całkowicie ze strachu przed oporem."

- Thomas Paine

 

"Rząd de facto jest rozumiany jako jeden jedyny mający rzeczywistą kontrole nad maszynami rządowymi państwa i sprawowanie władzy bez istotnego sprzeciwu."

- Charles Fenwick

 

"Nie lubię ekspertów. Oni są naszymi więźniami.

Gardzę ekspertami bardziej niż kimkolwiek innym na ziemi...Oni niczego nie rozwiązują! Oni są sługami jakikolwiek systemu który ich wynajmie.

Oni to utrwalają. Kiedy będziemy torturowani, będziemy torturowani

przez ekspertów. Kiedy zostaniemy powieszeni, eksperci nas powieszą... Kiedy świat zostanie zniszczony, zostanie zniszczony nie przez swoich szaleńców

ale przez zdrowy rozsądek swoich ekspertów i całkowitą ignorancję swoich biurokratów."

- John LeCarre, The Russia House 1.

 

Dla większości ludzi, mówiących o suwerenności, systemie politycznem, gospodarczym i prawnym oraz sposbie ich rzeczywistego funkcjonowania, a także charakter władzy, która kontroluje i pociąga za sznurki amerykańskiego ustawodastwa i banków, jest zabroniony. To jest temat tabu! Jest to niestosowne i na pewno niepoprawne politycznie! Rzadko kiedy słyszymy takie "niegrzeczne" rozmowy przy stole do kawy. Te pytania nie są poważnie traktowane lub badane przez media głównego nurtu lub środowiska akademickie z neutralnego i bezstronnego punkt na prawicowo-lewicowej scenie politycznej. Ta biegunowość jest również utrzymywana przez obie strony polityczne i specjalne grupy interesów, aby zapobiec poważemu dialogowi lub poszukiwaniu prawdy. Gdybyśmy nie byli tacy niepewni co do naszych stanowisk, zaprosilibyśmy do żywej i poważnej debaty na ten temat, zamiast ukrywać się w sali luster za zasłoną własnych iluzji. Czy tak bardzo jesteśmy wystraszeni zeby stracić nasze ideały?

 

W wyniku tego dobrze zorganizowanego zmowy milczenia, spisku ignorancji i strachu, większość ludzi nie ma pojęcia, co naprawdę się dzieje, ani nie dbają jak odnieść się do szybko zmieniającego się świata wokół nich. My, ludzie, nie możemy myśleć lub kwestionować tego, jak jesteśmy faktycznie rządzeni! Sami się pilnujemy i dostosowujemy do uległości. Czy tak bardzo boimy się zapytać?

 

Spisek Ignorancji i Strachu

 

Sprzeciw był zawsze gruntownie zagłuszany i dyskredytowany. Jeśli mielibyśmy nawet najmniejsze pojęcie o tym, co naprawdę się dzieje, powstalibyśmy jutro rano i wymusilibyśmy natychmiastową rezygnacje (lub coś gorszego) wszystkich naszych przywódców. Czy tak bardzo boimy się prawdy?

 

Więc i tak zadamy te trudne pytania. Kto kontroluje 98% światowych zasobów, łącznie z ziemią, nieruchomościami, zasobami naturalnymi, kapitałem, mediami, przemysłem, korporacjami i rządami krajowymi?

Przed kim oni są odpowiedzialni? Skąd oni wzięli swoją władzę i autorytet? Czy istnieje spisek mający na celu przejęcie Świat? Czy istnieje globalna elita, która może korzystać na światowy rządzie? W jaki sposób GATT i NAFTA służą bogatym i potężnym międzynarodowym bankierom oraz niszczą gospodarki krajów trzeciego świata? Gdzie naprawdę trafiają pieniądze z podatku dochodowego oraz co opłaca?

 

Dlaczego amerykańskie wojsko jest pod obcym dowództwem Organizacji Narodów Zjednoczonych (pod rosyjskim dowódcą)? Dlaczego były prezydent George Bush zaangażował Amerykę w wojne w Zatoce Perskiej?

 

Dlaczego były prezydent Ronald Reagan zapieczętował Narodowe Archiwa na pięćdziesiąt lat (abyśmy nie mogli odkryć, kto tak naprawdę posiada i kontroluje Amerykę)? Dlaczego prezydent Bill Clinton kontynuuje politykę i traktaty administracji Busha w celu kompromitacji suwerenność stanów zjednoczonych ameryki? Kiedy Prokurator Generalny rozpoczął działalność jako obcokrajowy agent w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF) oraz okazywał swoją lojalność wobec INTERPOL-u? W jaki sposób bankructwo federalnych Stanów Zjednoczonych wpływa na wzrost gospodarczy? Czym jest inflacja (ukryty podatek)? Kim są prawdziwi"wrogowie" Stanów Zjednoczonych Ameryki (krajowi czy zagraniczni)? Dlaczego rząd chronicznie okłamuje swoich obywateli?

 

Obudź się Ameryko!

 

To tylko kilka z tysiąca pytań, na które musimy się zdobyć i żądać prawdziwej odpowiedzi od naszych wybranych przedstawicieli, polityków i urzędników państwowych. Zbyt długo mydlili nam oczy i my, ludzie, musimy to przerwać! Nie oczekujmy, że powiedzą prawde, chyba że wiedzą, że wiesz, co knują.Ta książka i inne takie jak ta otworzą ci oczy na zawsze. Odpowiedzi na te pytania znajdują się na stronach tej książki. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla pozostania we śnie. Nie ma mowy, żeby wrócić do spania! Obudź się Ameryko!

 

"Nic w polityce nie dzieje się przypadkowo."

- Franklin D. Roosevelt

 

Czy istnieje niewidzialna, suwerenna władza, która wymaga lojalności bankrutującego narodu stanów zjednoczonych ameryki? Czy jest jakiś spisek? Po znacznych badaniach i latach duchowych poszukiwań, bez wątpienia doszedłem do wniosku, że suwerenne władze i globalne elity stoją za kulisami każdego znaczącego wydarzenia w dzisiejszym świecie.

 

"Nic nie wskazuje na to, że amerykańska opinia publiczna, zatwierdziłaby ustanowienie superpaństwa lub zezwoliła na Amerykańskie członkostwo w nim. Innymi słowy, dużo czasu będzie potrzebne

zanim światowy rząd stanie się politycznie wykonalny... Ten element czasowy może być pozornie skrócony jeśli chodzi o opinię amerykańską poprzez aktywną kampanię propagandową w tym kraju."

- Allen W. Dulles (CFR)2

 

James P. Warburg zeznawał (17 lutego 1950) przed Komisją Spraw Zagranicznych Senatu w sprawie zrzeczenia się suwerenności stanów zjednoczonych i kilku republikańskich państw Unii Europejskiej powiedziała: "Powinniśmy mieć rząd światowy, czy nam się to podoba, czy nie. Jedyne pytanie to czy zostanie osiągnięty przez przyzwolenie czy podbój" Te przesłuchania odbyły się na 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17 i 20 lutego 1950 roku. Zapisy były utajnione na 75 lat. Możesz mieć szansę na spojrzeć na nich w roku 2025. Tyle na temat koncepcji otwartego rządu. Co oni ukrywają?

 

Suwerenne struktury władzy są przeważnie niewidoczne, konkurowanie o większy udział w rynku władzy i kontrolę nad każdym aspektem naszego życia na całym świecie. Łączą się one również w ogromne kartele i monopole w celu zminimalizowania konkurencji i maksymalizacji zysków. Struktury władzy walczą ze sobą za kulisami sceny każdej wojny i konfliktu w dzisiejszym świecie.

Te potężne jednostki, zaufane instytucje, przedsiębiorstwa, korporacje, banki i sieci międzynarodowych organizacji są "suwerenne" i stoją ponad rządami wszystkich państw narodowych w dzisiejszym świecie. Struktury władzy są z nami od zarania dziejów. Struktury władzy zaczęły się od wielkich, silnych, narzucających się jednostek chroniących plemie i ewoluowały do złożonych, ponadnarodowych mega- struktur, które charakteryzują się nowoczesnością i zaawansowaniem technologicznym dzisiejszego świata. Najbardziej ważna fundamentalna zasada każdej zorganizowanej struktury władzy to "dziel aby podbijać, utrzymaj podbój, utrzymaj podział"

 

Dziel i Podbijaj

 

My ludzie zostaliśmy takimi fachowcami od dzielenia siebie między: bogaty przeciwko biednemu, czarny przeciwko białemu, męski przeciwko żeńskiemu, silny przeciwko słabemu, mądry przeciwko głupemu, młody przeciwko staremu, heteroseksualny przeciwko homoseksualiście (vice versa i do znudzenia), my obecnie nie stanowimy żadnego zagrożenia dla struktur władzy które prowadzą nasz globalny polityczny, gospodarczy i prawny system. My Ludzie staliśmy się „małostkowymi tyranami" z naszego własnego przyzwolenia, rządzimy na niewielkim terytorium naszej rodziny, przyjaciół i wspólników w naszej tak zwanej demokracji.

 

Ludzie podzieleni nie zorganizują się politycznie, ani też nie zbudują niezbędnych spłeczności zaufania i nie otworzą oczu na to, co naprawdę dzieje się za kulisami sceny naszej codziennej walki o przetrwanie. My, ludzie, jesteśmy politycznymi więźniami strachu, wściekle obwiniamy i wskazujemy siebie nawzajem, unikając indywidualnej odpowiedzialność i prześladując niewinnych zamiast zbierając się razem i rozpoznać naszych prawdziwych oprawców. Jak powiedział Winston Churchill: "Nie ma się czego obawiać, z wyjątkiem strachu samego w sobie." My, ludzie, nie uznajemy tego, kto jest prawdziwym sprawcą, oraz ich agendy globalnej dominacji i Światowego rządu. To, że stnieje suwerenna struktura władzy z długiej linni zarządców cofająca się o setki lat wstecz,jest niezaprzeczalne. Isnieje historia tajnych stowarzyszeń, bractw i innych niewytłumaczalnych wydarzeń dotyczących pochodzenia rasy ludzkiej to również niepodważalne i nie mieszczące się w zakresie tej książki. Interesują mnie struktury władzy i ich strategie "kontroli umysłu". Nie jest możliwe, aby kontrolować miliardy ludzi bez ich zgody na oddanie swoich umysłów, temu nieco wyrafinowanemu systemowi manipulacji. Spójrz tylko, jak skuteczna jest reklama w "warunkowaniu rynku" by ten kupił prawie wszystko. Codziennie jestem zdumiony tym gównem, które ludzie kupują. Jestem zdumiony, że będą tak kupować, aż do śmierci. Jestem po prostu zdumiony tym, że ludzie wierzą, w to co mówią im inni bez pytania. Jestem całkowicie zdumiony, że ludzie wierzą w dosłownie wszystko co mówi im rząd lub media ! Wyjście poza zinstytucjonalizowane zaprzeczenie, które otacza większość "teorii spiskowych", i wszystko inne co cuchnie poważnym dochodzeniem i prawdą jest naszym największym wyzwanie. Wiele osób przestaje myśleć, gdy tylko usłyszy termin "teoria spiskowa" lub dowolny inny popularny termin (np. biały supremacista, rasista, bigot, terrorysta krajowy). Rozmowa skończona! Czy ci się to podoba czy nie, to jest "KONTROLA UMYSŁU" Ponadto, bardzo inteligentne i dobrze wykształcone jednostki są na nią bardzo podatne. Wielu ludzi jest skłonnych prostytuować prawdę dla swoich własnych interesów, samozachowawczości i kariery. To jest szczególny grzech osób zawodowo związanych z mediami, które prostytuują się codziennie za dobrą historię. Wiele osób przedkłada status społeczny nad intelektualną szczerość. Niech fakty mówią same za siebie, dla tych mających odwagę do słuchania. Zróbcie swoje własne badania, potwierdźcie dowody, zastanówcie się i wyciągnijcie własne wnioski.

 

"To może być prawda...

że nie można oszukiwać wszystkich ludzi przez cały czas, ale możesz oszukać ich wystarczająco dużo.

by rządzić dużym krajem."

- Will i Ariel Durant

 

Teorie spiskowe opierają się głównie na poważnych dochodzeniach, faktach, historiach i aktach publicznych. Gdzie spisek się rozciąga i traci wiarygodność, a my szukamy wypełnienia dziur w naszych teoriach.

 

Wiedza specjalna to potęga

 

Wiedza zawsze była siłą. Istnieje wiedza ukryta przed większością istot ludzkich, które zostały odseparowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie przez tajne stowarzyszenia i tajemne szkoły w Babilonie, Egipcie i Grecji aż po czasy współczesne. Są niższe i wyższe poziomy inicjacji

wiedze specjalną. Aż 95% członków tajnych stowarzyszeń nie zrealizują agendy, dopóki nie dotrą do najwyższe poziomy piramidy. To są fundamenty do globalnej manipulacji i struktur kontrolnych, które obecnie rządzą światem i strzegą umysłowych, duchowych i emocjonalnych "więzień", które zajmujemy jako istoty ludzkie. Dzięki tym hierarchicznym strukturom, w których nieliczni na górze z całkowitym opanowaniem wiedzy ezoterycznej, światowa elita, rządzi miliardami ludzi w niemalże nieprzerwany sposób.

 

EZOTERYCZNY = przeznaczony tylko dla wtajemniczonych. Czasami gromadzenie takiej wiedzy nie odbywało się ze złych pobudek ale ponieważ zostałaby zaatakowana, gdyby została odkryta. Istoty ludzkie mają u podstaw wrodzony strach przed zmianami, uprzedzenia wobec innowacji i nowych pomysłów. Wierzący w teorie płaskiej-ziemi i ugruntowany polityczny porządek oparli się koncepcji Ziemi jako kuli i spalili "heretyków" na stosie. Wiedza duchowa może być używana dla dobra lub zła. Młotek jest tylko narzędziem i może być używany do budowy lub złych zamiarów.

 

Wiele z tych tajnych stowarzyszeń gromadziło wiedzę dla władzy i kontroli nad innymi, w szczególności przed ignoranckimi masami. Ignoranci byli doskonałymi niewolnikami, sługusami i mięsem armatnim dla nieustannych wojen i konfliktów historycznych. Aby utrzymać przywileje, klasę i rządzące linie rody krwi, wymagało ogromnego wysiłku, by nie ujawniać prawdy ludziom.

 

Bilans Negatywny z Pozytywną energią

 

Celem tych sekretnych "bractw" było nie tylko gromadzić wiedzę, ale przekonać masę ludzi do uwierzyć w jakieś stare bzdury. Ta tajemna wiedza obejmowała starożytne mapy świata, dowody na pozaziemską obecność na Ziemi, jak wykorzystywać łatwowierne ludzkie umysły, różne naturalne sieci energetyczne i manipulować nimi na swoją korzyść. W przypadku użycia do celów negatywnych lub kontrolnych, ta święta wiedza staje się zniekształcona. Zniekształcony aspekt tej wiedzy ezoterycznej był w dużej mierze nieporozumieniem i błędnym zastosowaniem uniwersalnej mocy miłości, bez której struktura mocy generuje i zasila negatywną energię. Bez miłości, wiedza zawsze będzie nadużywana. To jest umysł bez serca i nieuchronne prowadzenie do zniszczenia.

 

Główni marionetkowi-dziennikarze liberalnie wykorzystują wyrażenie "orzechy spiskowe" przy opisywaniu tych, którzy wyrażają "antyrządowy" sentyment. Dla przeciętnego, rządowo-wykształconego obywatela, każda historia dotycząca rządu Stanów Zjednoczonych zdradzającego własnych ludzi wydaje się niedorzeczne. A jednak Amerykanie od pokoleń byli przygotowywani do wierzenia w polityczne teatry kukiełkowe mające na celu maskowanie złożoną i zupełnie inna rzeczywistość. Podobnie jak obywatele innych krajów. W rzeczywistości, globalna współzależność ekonomiczna została ustanowiona, aby ostatecznie kontrolować ludzi na Ziemi poprzez manipulowanie jedzeniem, energią i środkami finansowymi. Ale prawdziwi mistrzowie marionetek stojący za największą ideologiczną siłą rzadko są dokumentowani przez historyków, ponieważ mają być niewidoczni. Historia i działalność wielu kluczowych graczy w chwili obecnej walki o globalną władzę, w tym trójstronną Komisje, Grupe Bildeberg, Rade ds. Stosunków Zewnętrznych (CFR) i Organizacja Narodów Zjednoczonych jest dobrze udokumentowana. Przez cały czas, ludzie starali się kontrolować innych. Stosowano zwodnicze techniki manipulacji były dopracowywane przez wiele wieków.

 

Takie sztuczki, jak ta, często odgrywały scenariusz:

 

Tworzy konflikty, w których ludzie walczą między sobą i a nie prawdziwy podżegacz.

Nigdy nie jest się postrzeganym jako podżegacz do konfliktów.

Wspiera wszystkie walczące strony.

Jest postrzegany jako "dobroczyńca", który może zakończyć konflikt. Zakończenie konfliktu, oczywiście, wymaga kontroli niesfornej populacji przez niewidzialną osobę trzecią, która manipulowała grą przez cały czas. Strategia jest wyraźnie skuteczna.

 

Ludzie są dzisiaj tak zajęci gonieniem za własnymi ogonami przez niekończące się celowo wywoływane konflikty w sieci błędnych informacji że większość z nich nigdy nie dowie się, kto naprawdę zniszczył ich kraju, albo dlaczego. Pragnienie panowania nad światem sięga czasów biblijnych i dalszych. Jeden z takich planów dominacji nad światem był udokumentowany ponad dwa wieki temu. "Protokoły Starszyzny Syjonu" nakreśliły kroki w kierunku "jednego światowego rządu" do roku 2000. Plan omawiał manipulacje trzema wojnami światowymi. Pomysłem było wykorzystanie obaw i słabości ludzi jako środka do ostatecznego zniewolenia ich. Absolutną kontrolę nad mediami głównego nurtu uznano za niezbędna, tak samo jak rządowa kontrola nad edukacją. Historia rozwinęła się prawie co do joty tego niesamowitego dokumentu napisanego tak dawno temu; żadna racjonalna istota nie może odrzucić takich dowodów jako przypadek.

Jednak wszelkie próby ujawnienia korzeni lub działalności tego lub jakiejkolwiek gałęzi ukrytej struktury władzy zostały ujednolicone zgniecione i wyśmiewane przez dzisiejszych mistrzów propagandy. Istnieje wiele gałęzi, w rzeczy samej oddzielnych struktur władzy w sumie, walczących o globalną dominację w tej ochydnej grze w szachy. Nienasycone pragnienie bogactwa i kontroli społecznej ideologii stworzyła niewidoczną elitę, skłonną do zniewolenia mas. "Dziś nie ma ani jednego narodu na tym świecie" który nie jest tak zadłużony, żeby mógł istnieć bez kredytów od międzynarodowych bankierów." Świat czeka, opanowany jak domek z kart z tornadem zmierza w swoją stronę. Gdy nadejdzie burza, ludzie będą błagać…"rządy", aby ich ocalić, czy też zjednoczą się, aby zamienić ten gnijący płaszcz opresji na dobre? Nie ma nic złego w światowym rządzie, jest to pożądany cel, jeżeli tylko jest on prowadzony przez suwerennych ludzi, którzy mają dobrobyt swojego współtowarzysza w umyśle i sercu i którzy mają uczciwość, by rozwijać takie światowy rząd jawnie i przede wszystkim swobodnie. Obecnie tworzony rząd światowy jest dla elit, i tylko dla elit. W ten sposób reszta ludzkości jest utrzymywana w ciemności i w ten sposób zniewolona.

 

Oto krótka lista niektórych tajnych stowarzyszeń, które były wpływowe w historii Ameryki i świata.

 

Masonowie (Babilon, Egipt i Kabbala Hebrajska) Masoni nadal czczą "Boga" zwanego Jahbulon - Jah (Jehowa, hebrajski) Bul (Baal, Babilon) i On (Ozyrys, Egipt)

Rycerze Maltańscy (Knights Hospitallers of St. John;

kontroluje Watykan; Krzyż maltański znajduje się na nazistowskim kapeluszu z czaszką i kośćmi)

Katarzy (zaatakowani i zniszczeni przez Kościół katolicki)

Rycerze templariusze (z siedzibą we Francji; zostali zaatakowani przez Watykan i zeszli do podziemia jako rycerze Chrystusa; stali się pierwszymi współczesnymi bankierami na Zachodni świat; finansowali rodziny królewskie w Europie i mieli je aż po szyję w długach; Czerwony Krzyż przyjęty przez Templariuszy był obecny przy Krzysztofie Kolumbie. Statki do Nowego Świata; Czerwony Krzyż idzie dalej w misje humanitarne podczas wojny lub w sytuacjach kryzysowych jako organizacja frontowa)

Opactwo Syjonu

Order Krzyża Różanego

Royal Society (jedno z najbardziej wpływowych ciał w odniesieniu do nauki)

Rosicrucians

Smoki

The Black Nobility

Stowarzyszenie Czaszki i Kości (na Uniwersytecie Yale)

Bawarskie Iluminati (podzielone szeregi z lożami masońskimi w Niemczech)

 

Liga Sprawiedliwych (prekursor Ligi Komunistycznej, która zrodziła Karola Marksa i Manifest Komunistyczny)

Wielka Loża Bractwa Arabskiego (Egipt)

Świątynia Bractwa Egipskiego, El-Amarna

Order Złotego Świtu

Bohemian Grove (gdzie światowa elita bierze udział w tajnych rytuałach do Molocha/Baala - słonecznej diety Fenicjan - symbolizowanej przez kamienną sowę).

 

Rola kobieca w jej historii

 

Istnieją poważne zaburzenia równowagi, w tym dominacja negatywnej nad pozytywną energią, a mężczyzny nad kobietą. Powrót kobiecej mocy lub "bogini energia" jest niezbędna do ponownego zharmonizowania Ziemi. Równoważenie płci męskiej i żeńskiej to, co zostało podane jako "prawa kobiet", jest jednak tylko żeńska wersja "patriarchatu." Prawdziwie kobieca moc pochodzi z serca, nie z intelektu.Nie chodzi o naśladowanie męskiej siły czy chęć osiągnącia tego, co osiągnęli mężczyźni, ale o inny sposób o byciu razem. Niech kobiety będą kobietami, niech będą za to honorowane i szanowane. Niech kobieta będzie doceniana i szanowana za wyrażenie serca tak samo jak za działania intelektu. Musisz położyć większy nacisk na tę równowagę w całej suwerenności praca. Tajne stowarzyszenia są prawie całkowicie zdominowane przez mężczyzn i patriarchalne z kobietami wykluczonymi z wiedzy i podejmowania decyzji. Kobiety mają swoją własną siłę i ezoteryczną wiedzę poprzez cnote ich płci, sekret stworzenia i narodzin, które mężczyźni pragnęli, starali się replikować i kontrolować. Zbadajmy modele partnerstwa (np. Riane Eisler) pomiędzy płci, a nie dominacji i podporządkowania.

 

Illuminati i Wolnomularze

 

Jeśli chcesz prześledzić suwerenną strukturę władzy do jej korzeni tysiące lat temu, polecam "Pandora's Box" Alexa Christophera lub "Secret Societies and Their Power in the 20th Century" autorstwa Jana van Helsinga. Oba ujawniają z ekscytującymi detalami długie linie krwi aż do dzisiejszych czasów. "The Truth Shall Set You Free" Davida Icke'a to również dobra praca referencyjna. Najlepsza pojedyncza praca referencyjna na temat Bawarskich Iluminatów w Fakt i legenda to "The Illuminoids" Neala Wilgusa.

 

Bawarskie Illuminati zostało założone (1 maja 1776 r.) przez dr.Adama Weishaupta, profesora prawa kanonicznego w Ingolstadt. Uniwersytet. "Założył tajne stowarzyszenie o nazwie 'Order of Illuminati" w istniejących lożach masońskich w Niemczech. W 1785 roku, Illuminati zostali stłumieni przez Bawarczyków… za rzekome spiskowanie w celu obalenia wszystkich królów.

w Europie i papieża do startu." Brzmi jak rodzaj ludzi, z którymi nasi ojcowie założyciele dobrze sobie radzili." Illuminati i wolnomularze współpracowali przez pewien czas aby następnie podzielić się rangami. Po, ataku na kwaterę główną Illuminati przez bawarski rząd, Illuminati działali pod przykrywką Ligi Sprawiedliwych. Karl Marx został wynajęty do aktualizacji pism Weishaupt, które doprowadziło do powstania Manifestu Komunistycznego (1848). Leauge of Just stała się League of the Communists. Dom Rothschildów był zaangażowany w finansowanie tego częściowo religijnego, częściowo politycznego ruchu, którego Nicholoai Lenin też był członkiem. Rewolucja Rosyjska (1917) była finansowana przez obu Amerykańskie i europejskie międzynarodowe rodziny bankowe. Kiedy Nikita Chruszczow odwiedził Stany Zjednoczone, chwalił się, że komuniści pochowaliby nas i że nasze wnuki żyłyby pod komunistycznymi rządami. To może być proroctwo dnia, który spełni się na naszych oczach.11

 

"Wy, Amerykanie, jesteście tacy łatwowierni".

Nie, nie przyjmiesz komunizmu od razu,

ale będziemy karmić cię małymi dawkami socjalizmu, aż w końcu się obudzisz i stwierdzisz, że masz już komunizm.

Nie będziemy musieli z tobą walczyć.

Będziemy tak osłabiać waszą gospodarkę, do czasu aż wpadniesz w nasze ręce jak przejrzały owoc ."

- Nikita Chruszczow 12

 

Władza nie gra według zasad, które tworzy. Istnieje "niewidzialny" aspekt wszystkich struktur władzy, suwerenne siły działające za kulisami: banki, korporacje i państwa narodowe, pociągając za sznurki "widocznego" aspektu struktury władzy .W przeważającej części, z wyjątkiem prawa naturalnego, struktury władzy nie grają według tego samego zestawu zasad, to my jesteśmy jesteśmy do tego zobowiązani. Na przykład, Kongres Stanów Zjednoczonych zwolnił się z wielu ustaw, które mają zastosowanie do Obywateli amerykańskich. Te zwolnienia obejmują: Ustawa o prawach obywatelskich z 1964 r., Ustawa o wolności informacji z 1974 r., Ustawa o etyce w rządzie. Ustawa o urlopie rodzinnym i medycznym, OSHA i SSA. Komunista .Przywódcy partii zwolnili się również z ucisku, który spadł na zwykłych ludzi13 . Struktury władzy nie są motywowane przez jakiś wyższy porządek moralny czy autorytet. Nie przestrzegają nadrzędnych standardów etycznych postępowania, ani nie działają w interesie publicznym zwykłych obywateli w Ameryce, ani w innych częściach świata. Struktury władzy nie są lojalne żadnemu konkretnemu rządowi lub państwu narodowemu, nie są zmuszone do przestrzegania mandatów amerykańskiego prawa zwyczajowego, Konstytucji dla Ludu, Karty Praw lub prawa międzynarodowego, chyba że służy to ich własnym interesom.

 

"Żaden rząd nie jest nigdy za wolnością jednostki. Niezmiennie dąży do ograniczenia tej wolności, jeśli nie poprzez jawne zaprzeczenie, to poprzez dążenie do stałego poszerzania swoich funkcji...

Wszystkie rządy, oczywiście, są przeciwne wolności..."

- H. L. Mencken14

 

Struktury siłowe w pełni wykorzystują wiedzę wewnętrzną prawa dla ich własnych interesów ekonomicznych i politycznych. Struktury władzy czerpią swoją suwerenność albo z pochodzenia monarchy lub papieża, "osoby" prawnej i zagranicznej jak trust, korporacja, na mocy skrajnego bogactwa i wpływów (tj. bankierzy międzynarodowi) lub poprzez działalność w zakresie jurysdykcji prawa morskiego(Admiralty /Maritime). Struktury władzy działają na własną rękę z pełnym zastrzeżeniem praw. Zamierzają one konkurować lub współpracować z wzajemnie dla całkowitej kontroli i własności gospodarczej infrastruktury, w celu stworzenia globalnego imperium, światowego rządu - Nowego Porządku Świata.

 

"Nigdy nie przeceniaj inteligencji narodu amerykańskiego."

- P.T. Barnum

 

Amerykanie mają przeczucie, że są rażąco oszukani, źle poinformowani i wykorzystywani przez struktury władzy, które działają za kulisami autokratycznych mediów i wielkiego rządu.

Wiedzą, że ktoś pociąga za sznurki kukiełkowe amerykańskiego systemu demokratycznego, ale nie mogą się do końca dowiedzieć, kto albo dlaczego. My, ludzie, jesteśmy nieświadomie "ekonomicznymi niewolnikami" suwerenne struktury władzy, które kontrolują naszą globalną gospodarkę i systemy polityczne, wkraczają w nasze życie osobiste i wybory bardziej perwersyjnie niż kiedykolwiek. Struktury władzy wpompowują dotacje w przemysł, szkoły, instytucje badawcze, głównych wykonawców, oraz korporacje międzynarodowe, które dają im najwięcej korzyści i wspierać politykę, która utrwala ich własny interes. Struktury władzy finansują fundacje i organizacje non-profit w celu realizacji ich programów społecznych i edukacyjnych.15

 

"Fundacje są kolejnym ramieniem globalnej manipulacji. Norman Dodd był Dyrektor ds. badań Komitetu Reece'a przesłuchiwany wtedy przez Fundację Forda prezydenta, H. Rowan Gaither, w ramach swojego raportu. Gaither powiedział mu, że Fundacja Forda działających na podstawie dyrektyw Białego Domu i te instrukcje miały na celu dołożenie wszelkich starań, aby zmienić życie w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić wygodną fuzję ze Związkiem Radzieckim."

- Fundacje zwolnione z podatku 16

 

Struktury władzy kupują polityków hurtowo, w promocyjnych ilościach, aby uregulować swoje własne plany. To nie jest przypadek, że Dystrykt Kolumbia (DC) jest napędzany przez 30,000 zagranicznych lobbystów mających wpływ na głodnych pieniędzy urzędników wybranych w wyborach aby głosować za przyjęciem

 

polityki współdziałającej z interesami struktury władzy, zarówno zagranicznej, jak i krajowej. Struktury władzy drastycznie zmieniły same koncepcje i ustanowili swoją własną, interesującą markę prawa handlowego, korporacyjnego, ustawowego, które działają w oparciu o ukrytą Admiralicje / Morską, Wojskową / jurysdykcje stanu wojennego.

Praktycznie wszystkie sądy w Ameryce porzuciły… Prawo Zwyczajowe (Common Law) i zastąpiły je prawem międzynarodowym, umowami handlowymi lub prawem dotyczącym instrumentów prawnych (np,UCC) w imieniu różnych rządów de facto. Prawo wspólne, na podstawie którego wszystkie konstytucje i rządy zostały powołane do życia nie istnieje już na rzecz ludzi, ale dla wyłącznej korzyści władzy struktura posiadająca, obsługująca i kontrolująca system ekonomiczny. Ekskluzywna, ukryta i tajemnicza wiedza o "suwerenności" ma fundamentalne znaczenie dla globalnej elitarnej strategii dominacji i podbóju. Dlatego tak ważne jest, aby każdy obywatel, każdy człowiek rozumiał te kwestiei stał się biegłym w każdej dziedzinie, którą się zajmujemy w tej książce.

 

"Wielkie narody są po prostu frontem operacyjnym za kulisami, bardzo ambitne jednostki które stały się tak skutecznie potężne ze względu na ich zdolność do pozostawania niewidzialnymi

działając za narodową scenerią."

- Buckminster Fuller, ścieżka krytyczna 17.

 

Globalna struktura władzy

 

Najważniejsze składniki Globalnej struktury Władzy i stojąca za nią elita są "niewidzialne" i niedostępne dla nas, ludzie. Na przykład, Rada ds. Stosunków Zewnętrznych (CFR) posiada i kontroluje większość światowych karteli medialnych i jest prywatnym klubem rekrutacyjnym międzynarodowych bankierów, najwyższy rząd we wszystkich gałęziach władzy, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych Departamentu Stanu i prezesów głównych korporacji. Rada ds. Stosunków Zagranicznych jest amerykańskim oddziałem społecznym, które powstało w Anglii... [i] ...wierzy granice państwowe powinny zostać zatarte, a zasada jednego świata osiągnięta…

Wyczerpujące wykresy są dostępne z ostatnich czterech prezydentów USA (np. Carter, Reagon, Bush, Clinton) i ich administracje wyznaczające swoje członkostwo w CRF / Komisja Trójstronna.

 

"Komisja Trójstronna jest międzynarodowa...[i] ma być pojazdem dla wielonarodowych korporacji... konsolidacji sektora komercyjnego i bankowego poprzez przejęcie kontroli nad interesami politycznymi rządu Stanów Zjednoczonych."

- Barry Goldwater, Bez Przeprosin 18

 

Okrągły stół (wprowadził Commonwealth of Nations, Liga Narodów, kontrolował London Times, decydował o brytyjskiej polityce zagranicznej i napisał historię brytyjskiego imperializmu)

Royal Institute of International Affairs (RIIA) (30 maja 1919 r.)(wpływy w Oxfordzie i w London School of Economics)(prekursor CFR-ów) (homeport dla wszystkich międzynarodowych barów

stowarzyszeń, w tym Amerykańskiej Izby Adwokackiej)

Rada do Spraw Światowych (Indie)

Rada ds. Stosunków Zewnętrznych (CFR) (1921)19

Instytut Stosunków z Pacyfikiem (1924)

Komisja trójstronna (TC)

Bilderbergers

Bohemian Club

 

"Ci, którzy kontrolują historię kontrolują teraźniejszość,

i Ci, którzy kontrolują teraźniejszość kontrolują historie"

-George Orwell, 1984 20

 

Każdy amerykański prezydent od czasów FDR w tym Dwight Eisenhower, John F. Kennedy, Richard Nixon, Ronald Reagan, George Bush i Bill Clinton zostali zwerbowani i finansowani przez WSO, a także inne międzynarodowe i krajowe organizacje , które zamierzają zdominować i kontrolować świat. Wybory prezydenckie i rządy już dawno temu były kupione i sprzedane. Jeśliby twój głos zrobił jakąś różnicę w wyniku wyborów, uznaliby je za nielegalne dawno temu. Nieważne, kto zostanie wybrany, oni obstawiają i kontrolują obie strony. 21

 

"Więcej rządów zostało zmienionych od czasu

II wojny światowej przez zamach stanu, niż w jakikolwiek inny sposób."

- Edward Luttwak 22

 

Stypendia Rodos nie zostały stworzone po to, by nagradzać utalentowanych studentów z darmową przejażdżką do Oxfordu, ale raczej jako składnik grupy Rhodes-Milner w celu utworzenia rządu jednego świata w oparciu o zasady Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Funkcją stypendiów rodoskich było zidentyfikowanie przyszłych liderów, zaszczepić im wspólne wartości w Oxfordzie.

Carroll Quigley był jednym z "mentorów" Williama Clintona i napisała niezwykłą książkę zatytułowaną, Tragedia i nadzieja: A History of the World in Our Time. 23

 

To jest wewnętrzna historia o powstającym globalnym państwie, o stuletnim planie zakończenia suwerenności narodowej, konsolidując całą walutę i ustanawiając globalny rząd. W wieku 80 lat i wiecznie się przypatrując, David Rockefeller pragnie zobaczyć, jak jego marzenie o światowym rządzie zaczyna się zanim on umrze.

 

Już teraz ich cele na rok 2000 zostały zepchnięte na dalszy plan z powrotem do 2005 roku, częściowo z powodu tych "brzydkich" suwerenów USA. My, ludzie świata, wszędzie tam, gdzie nadal panuje wolność nasze serca i dusze są ostatnim oporem wobec Nowego Świata.

Porządkuj ambicje dominacji i kontroli nad światem. Rockefeller może nie dożyć spełnienia swojego marzenia. Podobnie jak jej młodzieżowa uczelnia, Komisja Trójstronna, która spotkała się w kwietniu w Kopenhadze, Dania, członkowie Bilderberg są przygnębioni przez obecny nastrój Ameryki. Obawiają się, że "populistyczne" nastroje i świeżo upieczeni kongresmeni i senatorowie zrównoważą budżet, ograniczenią wydatki i wielkości rządu, oraz zniesą pomoc zagraniczną.

 

Bilderbergowie są przyzwyczajeni do posiadania i kontrolowania Kongresu Stanów Zjednoczonych i prezydenta całkowicie. Oni również nie lubią rozgłosu szwajcarskich mediów ani światła dnia świecącego w ich kierunku. Więc świećcie światłem w ich kierunku. Bohemian Grove to 2700-akrowy las las czerwony położony w Monte Rio, w Kalifornii, z zakwaterowaniem na 2,000 miejsc ludzi do biwakowania w luksusie w ponad 120 różnych obszarach, podzielonych w zależności od klasy i statusu.

 

Klub jest stowarzyszeniem bogatych i potężnych mężczyzn, głównie Amerykanów.

 

Gaj jest miejscem dwutygodniowych odosobnień w lipcu każdego roku, gdzie "sieć" najpotężniejszych mężczyzn i ulegających dziwnym kabalistycznym rytuałom Molocha.

 

Istnieją przemówienia znane jako "Rozmowy nad Jeziorem", w których urzędnicy wysokiego szczebla rozpowszechniają informacje niedostępne dla publiki. My, ludzie, musimy skutecznie komunikować się z tymi Strukturami władzy, zaprosić ich na herbatę i podziękować im za przejęcie świata bez naszej zgody. Czas na nas ludzi,. by odzyskać swoją suwerenność i wolność, wewnętrznie i zewnętrznie. Jeśli nie uda im się wynegocjować, będziemy mieli nie ma innej możliwości niż przywrócenie legalnego rządu i procesu na całym świecie. Większość ludzi w tych organizacjach ma dobre intencje, robiąc swoje prace z najlepszymi intencjami, ale niewiele wiedząc o ukrytej agendzie na górze. Musimy im wybaczyć konsekwencje ich czynów.

 

bo naprawdę, większość z nich nie wie, co wspierają. Pamiętaj, nie zrażajmy tych, z którymi się różnimy, ale połączmy się w sieć i komunikujmy się bardziej efektywnie.

 

Zdecyduj się na sieć

 

„Użyj każdego listu, który piszesz, każdej rozmowy, którą masz, każdego spotkania, w którym uczestniczysz. Aby wyrazić swoje podstawowe przekonania i marzenia. Potwierdzić innym wizję świata, który chcesz tworzyć przez myślenie. Łącz się poprzez działanie, łącz się poprzez miłość łącz się poprzez ducha. Jesteś centrum sieci. Jesteś centrum świata. Jesteś wolnym, ogromnie potężnym źródłem życia i dobroci. Potwierdź to.

Rozprowadź to. Emanuj tym. Myśl o tym dzień i noc. I zobaczysz, że zdarzy się cud: wielkość twojego własnego życia. W świecie wielkich mocarstw, mediów i Monopoli, ale z pięciu miliardów osób źródło to nowa wolność, nowa demokracja, nowa forma szczęścia”

- Robert Muller, zastępca sekretarza Generał, Organizacja Narodów Zjednoczonych.

 

ONZ

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych została założona w 1944 r. w ślad po drugiej wojnie światowej. Był to zamiennik dla Ligi Narodów, którym nie udało się stworzyć rządu światowego po I wojnie światowej. Udział Stanów Zjednoczonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych nigdy nie był legalnie ratyfikowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych. Aby wziąć udział, narody członkowskie muszą oddać swoją suwerenność wobec Organizacji Narodów Zjednoczonych.

 

Rada Bezpieczeństwa koordynuje operacje wojskowe (tj,utrzymywania pokoju) swoich członków.

Narody takie jak Tajwan (wciąż na złotym poziomie) nie będą uznane, że nie są bankrutami dla międzynarodowych bankierów. Tylko zbankrutowane narody muszą się zgłosić. Światowa Komisja Finansowania Organizacji Narodów Zjednoczonych" mówi obecne ograniczenia finansowe w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych wymagają zmiany metod finansowania dla organizmu światowego. To jest czas aby : "przenieść ciężar finansowania ONZ z poziomu krajowego na źródła globalne poprzez wprowadzenie opłat za korzystanie z globalnych zwyczajów lub opłat za działalność międzynarodową, takich jak transakcja walutowa."

 

Komisja Narodów Zjednoczonych ds. globalnego zarządzania wzywała do zorganizowania światowej konferencji na temat globalnego zarządzania w 1998.

 

Celem konferencji jest przyjęcie traktatów oraz umów, które utorują drogę dla globalnego rządu do roku 2000. Oficjalnym motywem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla globalnego rządu jest ustanowieniem sprawiedliwości i prawości na całym świecie. Sprawiedliwość, teoria mówi, że może się zdarzyć tylko wtedy kiedy cała ludzkość jest równa ekonomicznie. Komisja zakłada, że masy Ziemi są teraz gotowe aby zaakceptować nową "globalną etykę", ale żeby ludzie terytorialni mogli potrzebować pomocy w przezwyciężeniu pierwotnego instynktu pragnienia do posiadania prywatnej własności. Ci, którzy przeczą planom ONZ, zostaną "skorygowani" poprzez wykorzystanie międzynarodowego prawa kapitałowego, popartego siłą fizyczną.

 

"Rada Powiernicza ONZ" jest obecnie zrestrukturyzowana w celu reprezentowania akredytowanych przez ONZ organizacji pozarządowych (NGO) i to właśnie ta grupa to przyjęcie powiernictwa i posiadanie tytułu do "globalnego wspólnoty." Propozycje dotyczące podatków międzynarodowych są forsowane w celu sfinansowania przejęcia przez ONZ. Najbardziej znaczący jest podatek w wysokości 0,5% od zagranicznych transakcji walutowych. Przewiduje się, że będzie to grabić w 1,5 biliona dolarów rocznie, co stanowi 150- krotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

 

Obecny budżet ONZ w wysokości 11 miliardów dolarów. Komisja ONZ ds. Globalnego Zarządzania twierdzi, że globalne opodatkowanie jest niezbędne do zaspokojenia potrzeb globalnych i że ochrona globalnej

 

wspólnoty nie możne zostać osiągnięta przy obecnym zasilaniu kroplówką finansów. Obecna administracja jest pełna osób mianowanych przez Clintona, które z całego serca popierają program ONZ. Na przykład, zastępca sekretarza stanu Strobe Talbott napisał artykuł dla magazynu Time zatytułowany "The Birth of the Global Nation" i zdobył nagrodę Global Governance Award od Światowego Stowarzyszenia Federalistów w 1993 r. Ponadto, prezydent Clinton mianował Mortona Halperina jako asystenta sekretarza obrony. Jego zaangażowanie na rzecz globalnego rządu było tak silne, że nie uzyskał potwierdzenia Senatu po przesłuchaniach.

 

Następnie został powołany do Narodowej Rada Bezpieczeństwa, która nie wymaga zatwierdzenia przez Senat. Prezydent Clinton z zadowoleniem przyjął również otwarty program ONZ z jego "prezydencką dyrektywą w sprawie decyzji (PDD25)," klasyfikowany dokument niejawny, który nie jest nawet dostępny dla Kongresu. Podsumowanie, które zostało rozesłane do Kongresu ujawniło "utworzenie przez ONZ Wydziału Planów, Informacji i Dział Badań, Dział Operacyjny, Dział Logistyczny Wydział do Spraw Publicznych, Komórka Policji Cywilnej oraz Profesjonalny Program Szkoleniowy Operacji Pokojowych." Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna mieć szybko rozlokowany zespół centrali i jego własne skromne możliwości w zakresie transportu lotniczego. Administracja twierdzi, że dokument ten daje prezydentowi upoważnienie przydzielenia amerykańskiego personelu wojskowego do ONZ. 24

 

Opór dla flagi ONZ

 

25 października każdego roku, miasto Lansing w Michigan obchodzi Dzień Narodów Zjednoczonych. Pierwsze takie świętowanie miało miejsce trzy lata temu. Flaga ONZ miała być wzniesiona ceremonialnie, w tym z lokalnymi elementami jak uczennice śpiewające hymn ONZ.

 

Ku zdziwieniu gubernatora i innych polityków, prawie tysiąc złych ludzi zebrało się, by zaprotestować przeciwko temu wydarzeniu. Wzniesiono dużą flagę ONZ, z amerykańską flagą podążając za nią, tłum stał się głośny i niebezpieczny. Małe dziewczynki śpiewały już mniej niż jeden werset wycofując się do Lansing City Hall. W ciągu 10 minut flagi spadły. W następnym roku, urzędnicy zdecydowanie podnieśli flagę ONZ na 25 października po raz kolejny, ale tym razem pod ochroną policji stanowej, zastępców szeryfa i oficerów z sąsiednich hrabstw. Snajperzy byli okopani na dachach. Maszt był otoczony przez policję w pełnym uzbrojeniu. W tym roku flaga ONZ była jednak nie tylko o połowę mniejsza, ale falowała pod swoim amerykańskim odpowiednikiem. W tym roku w sąsiedniej miejscowości odbyła się uroczystość wręczenia flagi w obecność kilkunastu znanych mówców przeciwnych ONZ, media informacyjne z trzech sieci publicznych oraz załoga francuskiego filmu. Notatki amerykańskiego wydawcy biuletynu: "Może ten numer z flagą jest podstawą "nowego" protestu podatkowego!

 

Może Amerykańskie stanowisko powinno brzmieć: "Nie będę płacił żadnego podatku do czasu aż obca flaga zostaje usunięta z tego stanu!" 25

 

 

NAFTA / GATT

 

Projektowanie struktur władzy i lobbowanie na rzecz ustawodawstwa, przepisów i zasad, ubezpieczenia i wymogi licencyjne są przede wszystkim dla ich własnego interesu. Północnoamerykański wolny handel Umowa (NAFTA) nie ma nic wspólnego z "wolnym handlem", ale ma na celu wyeliminowanie suwerenności Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych i ustanowić kartel regionalny, który skutecznie niszczy wszelką konkurencję i wolny handel. Układ ogólny w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) jest bardziej protekcjonistyczny dla globalnych karteli, aby ostatecznie zniszczyć wolny handel i zlikwidować to, co pozostało z suwerenność ponad 270 państw członkowskich i skutecznie umieścić je wszystkie pod jurysdykcją i "kontrolą" Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF), Agencja Rozwoju Międzynarodowego (AID), i Bank Światowy (WB.) Bardziej obrzydliwe jest to, że GATT ma 20.000 stron i Kongres głosował nad tym bez czytania okładki za okładką. Nikt nie wiedział, co w niej jest, oprócz

 

tych, którzy ją stworzyli. Opierali się na podsumowaniach i przywództwie, by powiedzieć im co było w środku. To przeszło z małą debatą. Jak to się ma do odpowiedzialność ustawodawczej? 26

 

Wolny rynek = Globalne Kartele

 

Internationalista Destabilizujący Amerykę Północną by Odbudować rząd regionalny Henry Kissinger powiedział, że NAFTA była największym krokiem w kierunku Nowego Porządku Świata. Celem globalnej elity jest aby zniszczyć całe poczucie nacjonalizmu, suwerenności i kultury i pochodzenia. Bankierzy międzynarodowi i globalne organizacje, które reprezentują nowych konkwistadorów Meksyku, łacińską Ameryke i reszte trzeciego świata (w tym USA). Będziemy rozmawiać o destabilizacji Meksyku i o tym, jak wpłynie to na postrzeganie i granice Stanów Zjednoczonych. Nowy porządek świata może zagrać kartą suwerenności w obnie strony i zachęca do rozpadu Meksyku, Kanady i USA. Pozwoli im to lepiej zaaranżować rekonstrukcję w samorządy regionalne po tym, jak wojna domowa rozerwała poza narodami. Plan Nowego Porządku Światowego ma na celu nie tylko destabilizację, ograbienie i splądrowanie całych krajów, ale także zobaczenie śmierć od czterech do pięciu miliardów ludzi na ziemi. Rewolucja jest ich tworem.

 

NAFTA zniewoliła Kanadyjczyków, Amerykanów i Meksykanów

 

Większość mieszkańców Kanady, Stanów Zjednoczonych oraz Meksyku sprzeciwiła się NAFTA. Wszyscy mamy te same podstawowe troski, mimo że nasze kraje są różne; nasze sposoby życia zostaną zniszczone przez NAFTA. Cała ta sytuacja jest tak skonstruowana, że zniewoli ona ludzi ze wszystkich trzech krajów w tym samym czasie. Jest to niezbędne że ludność Ameryki Północnej buduje mosty i organizuje komunikacje wokół tych kwestii27 .

 

Ustawodastwo proponowane do przeglądu NAFTA

 

Jednym z celów NAFTA jest "stworzenie rozszerzonego i bezpiecznego ryneku" dla towarów i usług. Jednakże, NAFTA odprowadza 2,5 miliona dolarów miesięcznie z amerykańskiej gospodarki, zgodnie z raportem Troya Underhilla w Media Bypass. Kraj stracił również 227.000 miejsc pracy w przemyśle oraz 300,000 wysoko płatnych pozycji. Notatka redaktora: Podczas samej administracji George'a Busha, gospodarka amerykańska straciła 2,5 miliona miejsc pracy przy produkcji. NAFTA ma również za zadanie "zapewnić przewidywalne ramy dla planowania biznesowego i inwestycji," ale nie ma zabezpieczenia w umowie dla zrównoważenia negatywnego wpływu poważnych wahań kursów walut. Stany Zjednoczone starały się chronić swoją gospodarkę, wspierając Meksykańskie peso z 30 miliardami dolarów w pożyczkach. Dewaluacja peso odwołało jednak wszelkie świadczenia przysługujące Stanom Zjednoczonym oczekiwane z umowy. Proponowana jest ustawa o odpowiedzialności NAFTA (HR 2651)do oceny wpływu NAFTA aby wymagać dalszych negocjacji niektórych prowizji w ramach NAFTA oraz odstąpić od stosowania tych przepisów, jeżeli nie są one spełnione28.

 

Polityka wolnego handlu podsycana przez były organ wykonawczy GM.

 

"Wolny handel ponad naszymi granicami jest oburzająco niemoralny, demagogia ekonomiczna i zniewaga dla

55 mężczyzn, którzy dali nam konstytucję Stanów Zjednoczonych." Mówi to emerytowany Dyrektor generalny General Motors, Gus Stelzer. Pan Stelzer niedawno otrzymał burzliwe owacje na stojąco za jego uwagi podczas publicznej debaty na temat wolnego handlu w Chapman Uniwersytet w Orange California. Pan Stelzer kwestionuje domniemanie wolnych handlarzy, którzy twierdzą, iż konsumenci są najlepiej obsługiwani przez wolny handel w naszym kraju. Stanowisko, że konsumpcja zwiększa bogactwo jest urojenia, mówi. Zamiast tego, Amerykanie są ograbioni z potencjalnego bogactwa poprzez wolny handel. Polityka ta udaremnia tworzenie bogactwa w USA, ponieważ jest to praca ludzi sprawiedliwie wynagradzanych która jest źródłem bogactwa narodu, tworzenia kapitału, dochodów z podatków i efektów mnożnikowy.

 

Co więcej, sabotuje on środki konstytucyjne zapewnione by generować dochody na prowadzenie rządu federalnego. Ponieważ pieniądze nie pochodzą z ceł na import. Amerykańscy ludzie pracujący, którzy już mniej zarabiająze względu na wolny handel, muszą teraz wziąć na swoje barki dodatkowe wydatki związane z prowadzeniem rządu poprzez zaporę podatkową skierowaną na nich. Kraj miał do tego prawo, aż do 1913 roku, kiedy to "my odstąpiliśmy od koncepcji taryfy celnej na przywóz oraz zastąpiliśmy taryfę na nasze własne produkty w postaci podatków dochodowych”. Następnie w 1935 roku, nałożyliśmy kolejną taryfę na pod nazwą "Ubezpieczenie społeczne". W 1995 roku rządy federalne, stanowe i lokalne narzuciły w sumie z 2,2 biliona dolarów podatków od przemysłu i pracowników, i to stanowi taryfę przekraczającą 45 % naszych dóbr konsumpcyjnych i kapitałowych, w przeciwieństwie do naszego wskaźnika taryfy celne na import, które sięgają zaledwie 2 procent. Amerykańscy konsumenci są dodatkowo karani zalewem kodeksów regulacyjnych, ustaw, rozporządzeń sądowych i monetarnych których biznes musi przestrzegać. Te "taryfy wewnętrzne"stanowią ponad 80 % kosztu średniego Produktu amerykańskiego.29

 

"Żadna umowa z obcym narodem nie może współtworzyć władzy nad Kongresem, lub nad jakimkolwiek innym oddziałem rządu, który jest wolny od ograniczeń ze strony Konstytucji."

- Sąd Najwyższy USA, Reid vs. Covent, 354 U.S. 1 (1957) 30\

 

Stan Nowa Kolumbia

 

Notatka redaktora: Dzięki Jeffreyowi Thayerowi i Melanie Miller za ich badania i zaangażowanie na rzecz suwerennościowego ruchu w Ameryce. Jeffrey Thayer był pierwszym adwokatem w Ameryce, aby zrezygnować z licencji baru i stać się ludowym prawnik i badaczem w kwestiach suwerenności. Przywiódł on Stan Nowa Kolumbia do naszej uwagi. W ostatnim stuleciu od czasu wojny domowej, światowa elita i suwerenna struktura władzy osiągnęła konsolidacje władzy w federalnych Stanach Zjednoczonych korporacji rządowej. To przeniesienie władzy z suwerennych państw i ich odpowiednie "państwo" Obywatele stworzyli wirtualną dyktaturę w Dystrykcie Columbia. Aby dodać obrazę do urazy, i do dalsze przenoszenie władzy na areny międzynarodowe i globalne, Dystrykt Columbia niedawno zreorganizowany jako stan Nowa Columbia. Stosunki polityczne między Dystryktem Kolumbia a państwami Unii były wielką tajemnicą dla większości ludzi. Dystrykt Columbia był terytorium federalnym odkąd konstytucja została ratyfikowana w 1791 roku. Jesse Jackson zwróci się do Organizacji Narodów Zjednoczonych w imieniu dystryktu Columbia. Jackson twierdzi, że Zjednoczone Państwa naruszają traktat o prawach człowieka ratyfikowany przez w Senacie w 1992 roku.

 

Pan Jackson nie uznaje, że Dystrykt Kolumbia nie może stać się państwem Unii, ani nie będzie korzystny aby się stać. Dzisiaj nad Dystryktem Columbia jest nowa flaga, ale to nie jest ta stara czerwona, biała i niebieska Amerykańska Flaga. W 1982 roku, Dystrykt Kolumbia ustanowił się jako Stan Nowa Kolumbia, w komplecie z zupełnie nową konstytucją, która nie ma żadnego podobieństwa do konstytucji Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stan Nowa Kolumbia nie jest tą samą jednostką co Miasto Waszyngton, które jest w 75% czarne. Grupa Bilderberg chce, aby stan Nowa Kolumbia był reprezentowany w Organizacji Narodów Zjednoczonych jako niezależny i nie obchodzi ich czarni Amerykanie z siedzibą w Waszyngtonie D.C. Jesse Jackson jest oszukiwany i nie zdaje sobie z tego sprawy. Obudźcie Jesse'go Dystrykt Columbia ostatnio stał się terytorium powierniczym Organizacji Narodów Zjednoczonych i niezależnym państwem Nowej Columbii w 1982 r. większością głosów wyborców z Dystrykt Columbia.

 

Międzynarodowa Grupa Bilderberg, będąca bastionem globalnej elity, stoi za posunięciem zmierzającym do podjęcia kwestii reprezentacji dla Dystryktu Columbia do ONZ. Jeżeli Grupa Bilderberg stoi za wszystkim Kupujący powinni się strzec! Stan Nowa Kolumbia jest siedzibą władzy dla trzeciego superpaństwa rozwijającej się globalnej struktury władzy odrębny od rządu federalnego i Kongresu Stanów Zjednoczonych. Nowa Columbia jest tylko jednym z trzech superpaństw. Londyn i Watykan to dwie pozostałe. Nowa Kolumbia - Londyn – Watykan Waszyngtonczycy dobrze wiedzą, że nazwa Dystrykt Columbia został zmieniony na Stan Nowa Columbia, kiedy jej nowa konstytucja została przyjęta przez 61, 405 do 54,964

 

głosów ratyfikowanych przez 116,000 "elektorów" w Waszyngtonie D.C., nie przez żaden głos oddany przez obywateli USA, 2 listopada 1982 r.

 

Notatka redaktora:

Elektorzy, nie obywatele amerykańscy, głosowali na państwo Konstytucji Nowej Kolumbii. Teraz, wiesz kto naprawdę ma moc. To samorządny, miejski organ polityczny, który nie jest sygnatariuszem Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ani związany z jej postanowieniami. Nowa Kolumbia nie działa w oparciu o żadne prawo poza swoim własnym prawem miejskim Dystryktu Columbia. Kongres Stanów Zjednoczonych dał sobie pustą delegację kontrolną, uprawnienia, autorytet i sumienie do działania jako suweren dla Nowej Columbii. Prawodawcy dali sobie upoważnienie do udzielania ochrony dzieciom lub osobom starszym lub kogokolwiek zechcą w jakikolwiek sposób, który uzna za najlepszy tylko zgodnie z prawem ustawowym. W Nowej Kolumbii możesz zapomnieć o pojęciach prawa powszechnego dotyczących suwerenności lub niezbywalnych praw. Aby jeszcze bardziej rozszerzyć twój umysł, Dystrykt Columbia nie jest państwem Unii, jest "terytorium zaufania". Terytorium zaufania jest teraz zdefiniowane w szóstym wydaniu Czarnego Słownika Prawnego jako "terytorium lub kolonia umieszczona pod administracją kraju przez Narody Zjednoczone." W gruncie rzeczy, Waszyngton, DC, został przemianowany na "stan Nowa Kolumbia" i umieszczony pod zarządem kraju (tj. Stanów Zjednoczonych Inc.,) przez ONZ. Stan Nowa Kolumbia jest nie tylko superpaństwem, ale także miejscem handlu, zarządzana przez kupców i prowadzona przez konsumentów korzystających z coraz bardziej elektronicznych sposobów działania interesu. Zasada działania na tym nowym polu gry jest następująca "prawa miejskie" Dystryktu Kolumbia i stanu Nowa Columbia. "Przeanalizujcie prywatne umowy w celu uzyskania sług telefonicznych lub pagera, a znajdziesz tam warunki prawne określające, że prawo Dystryktu Kolumbia reguluje wszystkie spory, a pozwy muszą być składane do Sądu Okręgowego Columbia." tan Nowa Kolumbia będzie miał władzę tylko nad osobami "prawnymi", które wyrażają zgodę na wcielenie do Kongresu w ramach swojej wyłącznej, ustawodawczej jurysdykcji. Innymi słowy, obywatele amerykańscy, korporacje i handlowcy, które zawierają różne umowy z Stanem Nowej Kolumbii. Tak więc, aby pozostać wolnym od jurysdykcji tego nowego superpaństwa, musisz odzyskać swój suwerenny American National lub "państwowe" obywatelstwo w suwerennym państwie, i/lub zadeklarować status kontraktowy znany jako sui juris. "Posiadając prawa, do których ma prawo wolny człowiek lub wolna kobieta, nie będąc pod władzą innej osoby, jak w przypadku niewolnika, nieletniego lub podobnego". 31

 

Amerykańskie Struktury Władzy

 

Część struktury Amerykańskiej Władzy jest widoczna przez alfabetyczną zupe korporacji, agencji i pseudo instytucji rządowych, które ustanowiła:

Bank Rezerwy Federalnej (FRB)

Wewnętrzna służba skarbowa (IRS)

Bureau of Alcohol, Tobacco & Firearms (BATF)

Departament Skarbu

Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA)

Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA)

Federalne Biuro Śledcze (FBI)

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC)

Biegli rewidenci (CPA)

Food & Drug Administration (FDA)

Agencja Egzekwowania Narkotyków (DEA)

Wall Street Attorneys and State Bar Associations

Prokuratorzy Generalni

Department Sprawiedliwości, trybunały administracyjne i sądy ds. sprawiedliwości/admiralne sądy

Współpracujące lokalne i państwowe agencje policyjne, wielojurysdykcyjne grupy zadaniowe (MJTF)

Stanowe i federalne systemy więziennictwa

Władze federalne, stanowe, okręgowe i miejskie,i ich powiązania z zasadami/wierzycielami Stanów Zjednoczonych.

 

"[Zamiast szukać]... wroga jako zewnętrznego z Moskwy, Hanoi czy Pekinu,... miliony Amerykanów...[budzą się] do tego, że główny wróg Ameryki... prowadzi działalność wewnętrzną z Nowego Jorku i Washington D.C."

 

"Komunizm nie jest [i nigdy nie był] tworem mas do obalenia Banków, ale raczej tworem banków do obalenia i zniewolenia ludzi."

- Anthony J. Hilder

 

Zlecenia wykonawcze i agencja zarządzająca (FEMA)

 

Władza wykonawcza, którą przyznano prezydentowi Stanów Zjednoczonych przez Kongres Stanów Zjednoczonych wezwał do zawieszenia wszystkich praw konstytucyjnych i obywatelskich po ogłoszeniu "stanu wyjątkowego w kraju" zarządzanego poprzez Federalną Agencje Zarządzania Kryzysowego (FEMA). Większość ludzi zna FEMA jako zaprzyjaźnioną agencję federalną, która wkracza i pomaga ludziom podczas powodzi, huraganów i zamieszek. FEMA powstała również jako równoległe i tajne zagrożenie które, rząd umieścił w podziemnym kompleksie przy Mt. Weather, która przejęła by kontrolę gdyby federalne bankructwo zostało ogłoszone, lub jakiś inny narodowy stan wyjątkowy. Rozporządzenia wykonawcze wynikają z faktu, że rząd nie zdołał unieważnić ogłoszenie stanu wojennego w czasie wojny domowej. Rozporządzenia wykonawcze mają charakter dyktatorski, z przyznanymi prezydentowi nadzwyczajnymi uprawnieniami, aby przewyższać ograniczenia konstytucyjne. Rozporządzenia wykonawcze (EO) muszą być publikowane w Federalnej Komisji ds. rejestracji. Stany Zjednoczone działają pod wiecznym stanem zagrożenia narodowego od 1933 roku. Na przykład, Ronald Reagan podpisał to rozporządzenie wykonawcze #12532 (wrzesień 1985), co jest jedną z wielu wymówek za zawieszenie rządu konstytucyjnego i utrzymanie w państwie bezpieczeństwa narodowego. Czy pamiętasz, żeby kiedykolwiek czuć się zagrożonym przez RPA? 32

 

"Ja, Ronald Reagan, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, stwierdzajam że polityka i działania Rządu Republiki Południowej Afryki stanowi niezwykłe i nadzwyczajne zagrożenie dla polityki zagranicznej oraz gospodarki Stanów Zjednoczonych i niniejszym deklaruje stan zagrożenia w kraju, aby poradzić sobie z tym zagrożeniem."

 

Te uprawnienia wykonawcze nie ograniczają się do wojny. orzystając z uprawnień nadzwyczajnych, prezydent może przejąć własność, kontrolę produkcje towarów przemysłowych i rolnych, konfiskate gromadzonych towarów, przydzielanie sił zbrojnych za granicą bez zgody Kongresu, wprowadzać stan wojenny, zamknąć wszystkie banki i regulować wypłatę środków z banków, zakazać nieautoryzowanego transportu, zakazać korzystania z prywatnych telefonów i pozostałych urządzeń komunikacyjnych.33

 

E.O. 12148-FEMA zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, takie jak: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, powstanie, lub krajowy kryzys finansowy.

E.O. 10995-"... przewiduje zajęcie wszystkich mediów komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych."

E.O. 10997-"... przewiduje zajęcie całego prądu elektrycznego, ropy naftowej, gazu, paliwa i minerałów, zarówno publicznie jak i prywatnie."

E.O. 10998-"... przewiduje zajęcie całej żywności dostawy i zasobów, publiczne i prywatnie, oraz wszystkich gospodarstw rolnych,ziemi i sprzętu."

E.O. 10999-"... przewiduje zajęcie wszystkich środków transportu, w tym samochody osobowe, ciężarówki lub pojazdy każdego rodzaju i całkowitej kontroli nad wszystkimi autostradami, portami morskimi, i drogami wodnymi."

E.O. 11000-"... przewiduje zajęcie wszystkich amerykańskich ludzi dla sił roboczych pod nadzorem federalnym, włącznie z podziałem rodzin, jeśli trzeba."

E.O. 11001-"... przewiduje przejęcie przez rząd całego zdrowia, edukacji i dobrobytu społecznego."

 

E.O. 11002-"... wyznacza poczmistrza generalnego by prowadzić krajową rejestrację wszystkich osób." Na mocy tego zgłosiłbyś się na swoją lokalną pocztę, aby być oddzielonym i przypisanym do nowego obszaru. Oto gdzie rodziny zostałyby rozdzielone.

E.O. 11003-"... przewiduje, że rząd przejmie wszystkie porty lotnicze i statki powietrzne, handlowe, publiczne i prywatne."

E.O. 11004-"... przewiduje, dla gospodarki mieszkaniowej i finansów upoważnienie do relokacji społeczności, wyznaczenie obszarów, które mają być opuszczone i stworzyć nowe lokalizacje dla ludności."

E.O. 11005-"... przewiduje przejęcie przez rząd torów kolejowych, śródlądowych dróg wodnych i magazyny publiczne."

E.O. 11051-"... biuro planowania kryzysowego ma pełne upoważnienie do wprowadzania w życie powyższych zleceń w czasie zwiększonego napięcia międzynarodowego lub gospodarczego lub kryzysu finansowego."

 

Wszystkie powyższe zarządzenia zostały połączone przez Prezydenta NIXONa do rozporządzenia wykonawczego 11490, które umożliwia to wszystko jeśli nastąpi ogłoszenie stanu wyjątkowego w kraju przez prezydenta. Palenie i powstanie w Los Angeles w sprawie Rodneya Kinga mógł wykonać (i częściowo wykonał) te rozporządzenia wykonawcze.

 

Obozy koncentracyjne w Ameryce

 

Prezydent Reagon reaktywował 10 ogromnych obozów karnych w kluczowe obiekty obronne przeznaczone do przechowywania 25.000 cywilnych więźniów. Nowy obóz koncentracyjny na Alasce z barakami, kantynami, ogrodzeniem z drutu kolczastego wytrzyma 500.000 więźniów do niewolniczej pracy przy budowie rurociągów, i kopania za metale szlachetne.Rozporządzenie wykonawcze podpisane przez ówczesnego prezydenta George'a Busha w 1989 r. upoważniła FEMA do wybudowania 43 podstawowych obozów dla internowanych, z których każdy ma pojemność 35.000 do 45,000 więźniów. Zatwierdził również setki obiektów drugorzędnych. Kilka z nich te obiekty mogą pomieścić 100.000 więźniów. Te obiekty zostały ukończone, a wiele z nich jest już ale jak na razie nie ma w nich więźniów. FEMA została upoważniona przez ostatnie 15 lat przez prezydenckie zarządzenia wykonawcze dotyczące konfiskaty wszelkiego mienia pochodzącego od Amerykanów, i rozdzielanie rodziny w "internowanych obozach." Rząd nazywa je "obozami relokacyjnymi" przydział do obozów pracy. Dwa z więzień państwowych w Gruzji są obecnie puste, choć obsadzone przez minimalną liczbę pracowników, zostały ustawione i celowo niezamieszkałe przez więźniów tylko po to, by wspierać tę politykę. 34- Rozporządzenie wykonawcze 12919-"Przemysł obrony narodowej zasoby w gotowości". Podpisany przez prezydenta Clintona (3 czerwca 1994 r.), delegatów organów, obowiązki i przydziały FEMA Rozporządzenia wykonawcze dotyczące konfiskaty wszelkiego mienia pochodzącego od Amerykanów, ich relokację i przydział do obozów "pracy". Rozporządzenie wykonawcze zastępuje lub cofa również jedenaście (11) poprzednich rozporządzeń wykonawczych [od 1939 do 1991 r.] oraz zmienia rozporządzenie wykonawcze 10789 i 11790.To rozporządzenie wykonawcze jest wypowiedzeniem wojny przeciwko Amerykanom przez tajny rząd Stanów Zjednoczonych w porozumieniu z ONZ.

 

Operacja Dragnet

 

Janet Reno może wykonać tę operację po otrzymaniu jednego telefonu od prezydenta. Nakazy aresztowania zostaną wydane za pomocą komputera do zaokrąglenia ponad 1 miliona patriotów Amerykanów którzy mogą "oprzeć się" nowemu porządkowi świata.

 

Operacja Rolling Thunder

 

Reno i Benson wspomnieli o tej operacji, która obejmuje ogólnokrajowe zamiany domów na domy, dynamiczne wprowadzanie, przeszukiwanie i konfiskata wszystkich rodzajów broni i zapasów żywności przez

 

BATF, Państwową Gwardia Narodowa, żołnierzy służb specjalnych, a także miejscową policje. Ta funkcja jest również prowadzona i koordynowana przez FEMA.

 

Prawo publiczne 100-690

 

Zakazało prawie WSZYSTKICH RELIGIJNYCH ZGROMADZEŃ (jeszcze nie wyegzekwowane.) Departament Armii, Dowództwo Generalne, Dowództwo Sił USA, Fort McPherson, Gruzja jest agencją wykonawczą i wdrażającą. Odpowiedzialną agencją w Dowództwie Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. była znana jako zastępca szefa sztabu dla Działu Operacji i Planów (DCSOPS, Plany), który zmienił się kilka lat temu na J-3 po tym, jak centrala stała się wspólną siedzibą. Przechowują oni na plikach kopie wszystkich planów operacji zarządzania kryzysowego FEMA, w tym planów opracowanych przez Armie wspierająca plan FEMA mającą na celu eliminację Konstytucji Stanów Zjednoczonych po wdrożeniu. Zgodnie z obecnymi planami, Konstytucja będzie czasowo wstrzymana i odłożona do czasu rzeczywistego lub postrzegane i deklarowane zagrożenie zostało zneutralizowane. Ale raz odłożone na półkę, jak przy prawie każdym innym działaniu rządu, zostaje na półce.

 

Tajne bazy podziemne i satelity szpiegowskie

 

Udokumentowano ponad 60 tajnych, wirtualnych miast, podziemnych, zbudowanych przez rząd, właścicieli FED i członków wysokiego szczebla rządu. Niektóre z tych podziemnych obszarów można zobaczyć w Kansas City, Missouri i Kansas City, Kansas. Dodatkowo, istnieją podziemne Śledzące obiekty Satelitarne, które mają możliwość sprawdzenia twojego adresu 911 do komputera i satelita może w ciągu kilku sekund przynieść kamere do obserwowania twojej posesji do tego stopnia, że ten monitoring może odczytać numer rejestracyjny na samochodzie twojego podjazdu.

Obiekty te od 1 października 1994 r. zostały przekazane (obcej potędze) Narodom Zjednoczonym.

 

Rok 2000 Kryzys Prawdopodobny

 

Jest bardzo prawdopodobne, że federalny rząd Stanów Zjednoczonych zostanie zablokowany przez międzynarodowych bankierów, gdy deficyt federalny sięgnie ?16 bilionów dolarów (około 2000). Ten sam scenariusz miał miejsce w przypadku byłego Związku Radzieckiego kiedy zbankrutowali. W tym czasie w państwie zostanie ogłoszony przez prezydenta stan wyjątkowy. Wszystkie cywilne i niezbywalne suwerenne prawa i sprawiedliwy proces zgodnie z prawem zostanie zawieszony na czas nieokreślony.

 

Konstytucja i Bill of Rights zostaną ponownie zawieszone. Siły "pokojowe" Organizacji Narodów Zjednoczonych będą wykorzystywane do okupowania Stanów Zjednoczonych Ameryki, aby utrzymać "pokój". Brak poważnych działań politycznych w celu odwrócenia Y2K kryzys komputerowy daje powody, by sądzić, że może to być porównywalne wydarzenie na skalę światową w celu zorganizowania globalnego kryzysu aby zaprowadzić Nowy Porządek Świata jednocześnie z ogłoszeniem upadłości i rozwiązania federalnych, stanowych i samorządowych władz , oraz przywrócenie regionalnego rząd światowego. Notatka redaktora: Y2K nie było wydarzeniem, jakim większość z nas słyszała. Federalna Agencja Zarządzania Kryzysowego (FEMA) była ustanowiony w celu nadzorowania kraju, gdy upadłość i stan wojenny zostanie w końcu ogłoszony. Bankructwo było w dużej mierze utrzymywane w tajemnicy przez ponad 65 lat. Poniżej znajdują się spekulacje na temat tego, co może się zdarzyć kiedy otwarcie ogłoszone zostanie federalne bankructwo. Mocodawcy/wierzyciele federalni Stanów Zjednoczonych znajdą się w wojnie z narodem amerykańskim przy pełnej współpracy zbankrutowanej korporacji USA.

 

Ameryka będzie wkrótce rządzona przez rząd światowy, zaawansowany technologicznie, totalitarny prokurator-policja-państwo więzienne, "komunistyczny" kraj zamknięty przez międzynarodowych bankierów i pod nadzorem wojska ONZ i wojsk federalnych. Czy te postulaty staną się rzeczywistością, czy też nie, zależy od tego, co dzisiaj zrobimy. Czy to jest ten rodzaj Ameryki w którym chcesz mieszkać? Jest tuż za rogiem. Pismo jest na ścianie. W rzeczywistości, jest między wierszami wiadomości codziennie.35

 

Rząd federalny jako przestępstwo zorganizowane

 

Gdyby kiedykolwiek powiedziano prawdę, a my, ludzie, moglibyśmy ją usłyszeć, o ukrytej i przestępczej działalności osób działających w imieniu naszego rządu federalnego, byłaby...rewolucja jutro. Prawda jest taka, że skandaliczne działania naszych wybranych przedstawicieli i inni urzędnicy federalni, którzy osiągnęli zysk na wydatkach publicznych i zaangażowali się w wielką kradzież naszego kraju, naszych atutów i naszego naturalnego prawa. Od kradzieży Oszczędności i Kredytów, BCCI, systematyczna grabież majątku z rozdziału 11, kradzież oprogramowania typu "Inslaw" poprzez Departament Sprawiedliwości, October Surprise, Iran- Contra, Watergate, i wojny agresji na całym świecie federalne Stany Zjednoczone mają słabe wyniki w drugiej połowie XX wieku.36 Nasza porażka jako Amerykanów w zabieraniu głosu i odpowiedzialnym działaniu doprowadziła do eskalacji naszych politycznych, społecznych i gospodarczych problemów do tego stopnia, że sparaliżują ten niegdyś wielki naród. Wszyscy na stanowiskach władzy wiedzą, że Amerykańscy ludzie drogo płacą za tolerowanie tej skandalicznej korupcji, ale my, ludzie, pozostajemy obojętni, jak bydło idąc na ubój. Wegetacja przed telewizorem, nie przeszkadzająca status quo zagwarantuje, że wszystko się pogorszy.

 

Większość ludzi nie dostrzega tego przestępczego zachowania i wykroczenia jako zagrożenie dla nich samych, więc są zadowoleni i nic nie robią. Ogromna ignorancja i obojętność wobec rządu ,przewinienia popełnione przez Amerykanów czynią ich przestępcze zachowanie bardziej dochodowym i zachęca do jego rozprzestrzeniania się od wyższych szczebli władzy w dół do poziomu ulicy. Generujemy przestępcze zachowania na wszystkich poziomach społeczeństwa w etyczną i moralną próżnię, która wspiera mit, że przestępstwo w rzeczywistości się opłaca.

 

Ta ogromna ignorancja i obojętność powoduje również, że próby podejmowane przez śledczych, uczciwych pracowników rządowych, oraz informatorów i sygnalistów w celu skorygowania trudnego zachowania przestępcy jest daremne. Struktura Mocy jest obecnie tak skorumpowana, że nie może i nie poprawi się, dopóki ludzie nie wypowiedzą się, nie zaczną poważnych działań w celu ponownego zastosowania kontroli i bilansów, które ograniczają rząd i przywrócić republikę konstytucyjną. My, ludzie, musimy przywrócić naszą suwerenność i przyjąć odpowiedzialność za zapewnienie przestrzegania prawa ziemi zarówno przez rząd, jak i przez ludzi. Istotne jest, aby większość Amerykanów stała się świadomi dobrze zorganizowanego zachowania przestępczego obejmującego personel rządowego wysokiego szczebla, a także do motywowania Amerykanów do podjęcia działań i powstrzymania zniszczenie wartości, które kiedyś uczyniły ze Stanów Zjednoczonych Ameryki wspaniały kraj. Musi być rewolucja przeciwko korupcji rządowej i bezprecedensowe obalenie urzędników federalnych nigdy wcześniej nie widziane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Rząd federalny Stanów Zjednoczonych stracił wszelką wiarygodność przez swoją bezczynność w korygowaniu problemów systemowych, szalejącą zachowań przestępczych, a także zaniedbując swój obowiązek i urząd jako określone w Konstytucji dla USA. Zachowując się w sposób tak nieodpowiedzialny i będąc nieodpowiedzialnym za swoje działania, "Dystrykt Kolumbii" stał się "Dystryktem Przestępcy" działającego poza prawem ziemi. Wygląda na to, że jedyni ludzie, którzy nie wiedzą o tej złowieszczej praktyce personelu rządowego są Amerykanami, którzy nie zostali jeszcze dotknięci przez długie ramię tyranii które w końcu staną u ich drzwi.

 

Wzorowany na słynnym cytacie Martina Niemoellera kiedy naziści w końcu przyszli po Żydów:

"Nie odezwałem się, gdy tajny rząd wywołał wojny w Laosie, Birmie, Wietnamie, [E. Timor], i Ameryce Środkowej. Nie mówiłem o śmierci 58.000 osób Amerykanów w Wietnamie, albo dziesiątek tysięcy zabójstw dokonywanych na zlecenie CIA w Ameryce Środkowej i Południowej. Nie odezwałem się, kiedy oszczędności i pożyczki zostały splądrowane. Nie odezwałem się, ani nie słuchałem, gdy odważne osoby wypowiadały się na temat Październikowej operacji niespodziance.

Nie odezwałem się, gdy... ludzie zgłosili CIA… za handel narkotykami w Stanach Zjednoczonych.

Nie odezwałem się, gdy dowiedziałem się o grabieży majątku ludzi w rozdziale 11 przez skorumpowanych sędziów federalnych i innych."

 

"Zdecydowałem się pozostać ignorantem co do głębokości korupcji urzędników państwowych i sędziów. Zignorowałem wzorzec ukrywania i przestępczego działania członków Kongresu. Zignorowałem swoje obowiązki jako obywatel, i byłem obojętny na tragiczny los tych osób, które zostały bezpośrednio dotknięte przez masową korupcję w rządzie. Wymigałem się od swoich obowiązków, ochoczo wierząc, dezinformacji i zaprzeczeniom udzielonym przez media i urzędników federalnych. Płacę teraz konsekwencje, i podzielam winę za to, co się dzieje Stanom Zjednoczonym, [i] narodowi amerykańskiemu."

- Rodney Stich, Defrauding America 37

 

Rząd federalny Stanów Zjednoczonych stał się przedsiębiorstwem przestępczym na czele z błędnie nazwanym Departamentem Sprawiedliwości i CIA z pełną wiedzą oraz współudziałem władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej rządów federalnych i stanowych oraz mediów głównego nurtu. Jak to się stało w niegdyś wielkich Stanach Zjednoczonych Ameryki? 38

 

Przestępczość zorganizowana działa w i wokół Białego Domu i Kongresu Stanów Zjednoczonych przez ponad dwie dekady. Zarówno George Bush jak i Bill Clinton byli kluczowymi graczami w Mena, Arkansas operacja przemytu kokainy, pranie pieniądzy na tajne operacje i na budowanie polityki Imperium. Wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tym zdrajcom jest…prawdziwym testem na integralność naszego systemu prawnego. Jest wystarczająco dużo dowodow na zapełnienie stadionu piłkarskiego, ale nie ma jednego aktu oskarżenia który został sprowadzony. Biały Dom ukrywa poważną działalnośc przestępczą od dziesięcioleci.Nasz system jest tak samo zbankrutowany i skorumpowany jak moralność i etyka naszych przywódców. Wielu z tych ludzi powinno być wysłanych do więzienia. "Three Strikes and You're "Out" powinno być stosowane przede wszystkim do naszych wybranych przedstawicieli. Gdyby zawodowi politycy w Kongresie Stanów Zjednoczonych mieli odwagę, by mówić prawdę i zejść z doli, ten krajmógłby się zmienić. Pieniądze wciąż są pierwotną zachętą za zdradę stanu.35 Nie jestem zainteresowany usprawnianiem rządu albo w zwiększeniu jego efektywności, bo mam na myśli ograniczenie jego rozmiaru. Nie zobowiązuję się do promowania dobrobytu, bo proponuję rozszerzyć wolność. Moim celem nie jest uchwalanie ustaw, ale ich uchylenie. Nie chodzi o inicjowanie nowych programów, ale o anulowanie starych, którzy dopuszczają się przemocy wobec konstytucji, lub które zawiodły w swoim celu, lub które narzucają na ludzi nieuzasadnione obciążenie finansowe. Nie będę próbował odkryć, czy prawodawstwo jest "potrzebne" zanim ustalę, czy jest to konstytucyjnie dopuszczalne.I jeśli później zostanę zaatakowany

za zaniedbanie "interesy moich wyborców", odpowiem, że ja zostałem poinformowany, że moim głównym interesem jest wolność i że w tej sprawie robię, co mogę.

-Barry Goldwater

 

Państwo Bezpieczeństwa Narodowego i CIA

 

Czy wiesz, że rząd może wykorzystać twoje gospodarstwo domowe lub śmieci biurowe, aby obciążyć cię, w tym twoje medyczne akta, prywatne notatki psychiatry czy twojego adwokata?Agenci celni rutynowo przeszukują pasażerów odlatujących z kraju za przemycane przedmioty, w tym nadmiar gotówki. Poczta zagraniczna jest otwierana, a kasjerzy bankowi są zobowiązani zgłaszać podejrzane transakcje. Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) jest w stanie monitorować rozmowy telefoniczne między Stanami Zjednoczonymi a obcymi narodami. Ustawa o dopasowaniu komputerowym i ochronie prywatności daje rządowi absolutna władze i dyskrecje w zakresie podsłuchu telefonów i robaków roślinnych w domach i firmach bez wiedzy lub zgody osób monitorowanych 15.

 

Ustawa o telefonii cyfrowej (HR 4922), uchwalona przez Izbę (5 października 1994 r.), stworzyła i sfinansowała krajowy system dla przechwytywania komunikacji cyfrowej i innej. Pozwoli to na łatwą izolację komunikacji indywidualnej do celów podsłuchu rządowego, zgodnie z wyrokiem sądu nakazu lub innego zgodnego z prawem upoważnienia. Firmy telefoniczne, które nie przestrzegają lub nie wspierają rządu zostaną zamknięte. Clipper chipy zostały przeznaczone do instalowania we wszystkich urządzeniach elektronicznych, w tym komputery, telefony, faksy i telewizory tak, aby rząd mógł monitorować twoją komunikację zdalnie. Poszukajcie tego bo wkrótce wejdzie w życie.

 

"Rewolucyjna zmiana, pozwalająca organom wykonawczym prawa do przekazywania informacji dochodzeniowych, wiele z nich to plotki

i o krajowym systemie komputerowym prowadzonym przez Wielkiego Brata."

- Representative Don Edwards (D-CA)

 

Dyrektywy bezpieczeństwa narodowego (KDPW) wydane przez Krajową Radę ds. gencja Bezpieczeństwa nie muszą być zgłaszane, poddawane przeglądowi, dostępne dla każdego lub nawet uznane, że istnieją.Prezydent może również powołać się na ponad 500 tajnych rozkazów, włączając w to całkowitą cenzurę wszystkich urządzeń zdolnych do emitacji promieniowania elektromagnetyczne.36 CIA zostało powołane do życia za pośrednictwem Krajowego Urzędu ds. Ustawy o bezpieczeństwie (1947) z ograniczoną władzą ustawową37

.Pierwotnie wymagane, aby wszelkie tajne działania podjęte przez CIA musi być upoważnione przez Narodową Radę Bezpieczeństwa. KWB pierwotnie przewidziała, że kontrole i bilanse, które stały się dzisiaj bez znaczenia. CIA wzięła na siebie funkcje nigdy nie przewidziane przez NSA, i konsekwentnie złamało swój mandat.Po II wojnie światowej wielu byłych nazistowskich oficerów wywiadu było przywiezione do Stanów Zjednoczonych i umieszczone w różnych agencjach wywiadowczch, w tym Biurze Wywiadu Marynarki Wojennej, oraz CIA.38 Infiltrując wiele kluczowych stanowisk w agencjach rządowych i przedsiębiorstwach prywatnych za pośrednictwem ludzi lojalnych wobec różnych hierarchii CIA, CIA reprezentujeprawdziwe struktury władzy w Stanach Zjednoczonych. 39 CIA zeszła do podziemia, kiedy prezydent Jimmy Carter nakazał rozwiązanie tajnych operacji w latach siedemdziesiątych, dopóki wybory Reagana nie przywróciły operacji CIA. W CIA są trzy frakcje, które często walczą nawzajem frakcja -pierwsza jest kontrolowany przez Departament Sprawiedliwość i Biały Dom. Frakcja druga jest kontrolowana przez Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej, często w przeciwieństwie do pierwszej frakcji trzecia to niewielka liczba byłych pracowników Biura Wywiadu Marynarki Wojennej. Personel służb strategicznych (OSS).40Dzisiaj CIA stało się tak potężne, że może zniszczyć każdego polityka, który poważnie kwestionuje jego działalność.

 

"Państwo Bezpieczeństwa Narodowego używa faszyzmu, aby chronić kapitalizm, podczas gdy mówią,że chronią demokracje przed komunizmem."

- Michael Parenti 47

 

CIA spiskuje z osobami z podziemi, w tym z Włoską i żydowską mafią do prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności przestępczej zarówno za granicą, jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prezydent Dwight Eisenhower ostrzegł naród amerykański o zagrożeniach narzuconych przez kompleks wojskowo- przemysłowy, który obejmowuje CIA.

 

Kontrola umysłu i globalne manipulatory

 

Słynny ośrodek kontroli umysłu i badań nad podróżami w czasie na wschodnim końcu Long Island, Nowy Jork to Montauk. Preston Nichols odkrył blokadę częstotliwości zacięcia umysłów psychologów, z którymi pracował. Częstotliwość blokująca umieszczona wokół tej planety w celu odłączenia ludzi od innych wymiarów jest jak bycie astronautą na księżycu odciętym od kontroli misji. Jak fale radiowe lub telewizyjne nadawane z nadajnika i dekodowane przez radio lub telewizor, ludzki umysł dekoduje fale myślowe nadawane przez wszechświat.

 

Niektórzy ludzie mają swoje zestawy dostrojone do innych częstotliwości i są uważani za utalentowanych psychologów, intuicyjnych albo jasnowidzów. To są talenty kiedyś wspólne dla całej rasy ludzkiej, które zostały zablokowane, zatrzaśnięte lub usunięte z nas przez globalnych manipulatorów. CIA i inne społeczności wywiadowcze mają za sobą długi czas pracy nad eksperymentami kontroli umysłu: LSD i psychodeliczne eksperymenty w latach sześćdziesiątych; HAARP wysadzanie ludzi skupisk ludności i środowiska naturalnego z promieniowaniem elektromagnetycznym; szkolenie zabójców dla ich brudnych zadań, i obózów dla ochotników i mięsa armatniego.

 

Tajne rządowe dyrektywy stojące za sprawdzaniem identyfikacji na lotniskach, zainteresowani mogą być reporterzy śledczy spraw federalnych FOIA w niedawnych staraniach orędowników prywatności o sprawienie aby rząd wydał tajną dyrektywe, na której linie lotnicze opierają się jako na podstawie do żądania, aby pasażerowie pokazali oficjalne zdjęcie ID przed wejściem na pokład samolotu. Niektórzy zwolennicy prywatności uważają, że wymóg posiadania dokumentu tożsamości dotyczący lotów krajowych jest niepotrzebną ingerencją w prywatność pasażerów, ponieważ detektory metalu i bagażu, które już istnieją, są wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa podróży lotniczych. Podczas gdy urzędnicy linii lotniczych obarczają FAA winą za identyfikator fotograficzny zgodnie z wymogiem, FAA odmawia podania do publicznej wiadomości tajemniczej dyrektywy, którą linie lotnicze twierdzą, że wdrażają. To oczywiście rodzi pytania, dlaczego sama dyrektywa to taka tajemnica. Z perspektywy pasażera linie lotnicze mówią "FAA nas do tego zmusza", ale FAA mówi "nie", gdy są pytani o przedstawienie dokumentu, który linie lotnicze twierdzą, że wymagają, aby pytać o ID. Adwokaci ds. ochrony prywatności Robert Ellis Smith i Lee Tien złożyli wniosek o wydanie dowodu osobistego po wypełnieniu oddzielnych wniosków FOIA aby uzyskanić dyrektywe FAA.

 

Oba wnioski FOIA zostały odrzucone, a Smith i Tien przeprowadzają większą ilości badań prawnych w celu ustalenia, czy mają wystarczające podstawy do pozwu. Tymczasem pasażerowie, którzy odmawiają okazania ID, mają w kilku przypadkach uniemożliwione wejście na pokład, pod względem nadużyć ze strony urzędników linii lotniczych lub traktowane podejrzliwie z powodu egzekwowania swoich konstytucyjnych praw do prywatności. Jeszcze bardziej dezorientujące jest to, że niektórzy pasażerowie nie są pytani o identyfikacje przed wejściem na pokład. 48

 

"Od pewnego czasu przeszkadza mi sposób, w jaki CIA zostało przekierowane z jego pierwotnego przeznaczenia.

Stał się operacyjnym i czasami politycznym ramieniem rządu..."

- Prezydent Harry Truman 49

 

 

 

 

Uwagi i źródła (w oryginale) SUWERENNE STRUKTURY WŁADZY

 

Sourced from John LeCarre, The Russia House.

Sourced from Allen W. Dulles (CFR).

Sourced from testimony before a Senate Foreign Relations Committee. These hearing occurred on February 2,3,6,8,9,13,15,17, and 20th, 1950. They were sealed for 75 years; Sourced from John Prukop writing for The Free American (December 1997, p.17).

Sourced from Jan van Helsing’s Secret Societies and Their Power in the 20th Century. Orders: A & R Specialty Research, P.O. Box 5447 Pompano Beach, FL 33074; (954) 785-8432; (954) 946-6912fax. Reviewed by Shay McNamara in NANS, Spring ‘97, p.125.

Sourced from David Icke, The Truth Shall Set You Free (Bridge of Love, Cambridge, 1995).

For more on the role of women, goddesses and the feminine in “herstory,” read Riane Eisler, The Chalice & the Blade, (Harper San Francisco, 1987) & Clarissa Pinkola Este, Women Who Run With the Wolves, (Ballantine Books, 1992).

Sourced from Alex Christopher, Pandora's Box.. See also Jan van Helsing’s Secret Societies and Their Power in the 20th Century.

Sourced from Neal Wilgus, The Illuminoids (Sun Press, Albuquerque, New Mexico, 1977).

Sourced from Robert Anton Wilson Cosmic Trigger: The Final Secret of the Illuminati (Pocket Books, New York, p.263).

 

See also Anthony C. Sutton's Wall Street And The Bolshevik Revolution (Veritas Publishing, Morley, Western Australia, 1981, p 49-50).

Sourced from Alexander Christopher,Pandora's Box, p. 82-83.

12. Ibid, p.144.

Sourced from NPR's All Things Considered.

Sourced          from    H.L.     Mencken.       See     also:    http://www.freedomsnest.com/fn/menhl.      html     OR http://www.antiquarian.com/historicana/l it/mencken.htm

Sourced from Special House Committee to Investigate Tax Exempt Foundations (1953) under B. Carrol Reece of Tennessee; William H. McIllhany II, The TaxExempt Foundations (1988)

Ibid

Sourced from Buckminster Fuller, Critical Path (St. Martins Press, New York, p. 72). See also: http://world.std.com/~brd/bucky.html

Sourced from the great statesman, Barry Goldwater, With No Apologies.

See also James Perloff, The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline (Appleton, WI, Western Islands, USA, 1988). He read every issue of the CFR published magazine Foreign Affairs and his comments and conclusions are contained in the book.; See also Phyllis Schafly and Chester Ward, Rear Admiral VSN (Ret), Kissinger on the Couch, (Arlington House, New Rochelle, New York, 1975). Admiral Chester Ward, a former U.S Judge Advocate General of the Navy, was a member of CFR for sixteen years. He said the purpose of the organization was the “submergence of US sovereigntyand national independence into an all-powerful oneworld government.”

Sourced from the political visionary George Orwell, 1984.

Sourced from Gary Allen, None Dare Call it Conspiracy, (Concord Press, Rossmar, California, 1971, p.87); See also The Constitution in Crisis and The Secret Government (television programs by Bill Moyers); Sourced from Study #7 published by the Council for Foreign Relations (CFR) on November 11, 1959; Regarding the power structure, see also CFR/Trilateral/New World Order Connection charts published by the Fund to Restore an Educated Electorate (map of the visible aspect of the power structure); Secret Treaty of Verona,

U.S. Congressional Record, Senate, 1916, p.6781, and the American Diplomatic Code, Vol. 2, 1778-1884, Elliott, p.179 (conspiracy by monarchies and the church to destroy the representative governments of the sovereign people)

Sourced from Edward Luttwak, The Coup d' etat.

Regarding power structures, see also Quigley, Clinton, Straight & Reich by Jim Martin, Flatlands , p.40; Carroll Quigley, Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (lauded research theorist investigating the Rhodes-Milner group, an upper-crust cabal with financial and matrimonial connections to the world’s most wealthy and powerful; the function of Rhodes scholarships to identify future leaders; revealing the plan to create a one-world government based on British Commonwealth rules); Mihajlo Mesarovic & Eduard Pestel, Directors, Regionalized and Adaptive Model of the Global World System published by the Club of Rome, September 17, 1973 (a confidential report and strategy for survival project).

Sourced from Multiple Land Use Review, March/April 1996; See also Treason in High Places by William Cooper, Behold A Pale Horse, pp.239249 (comments on the United Nations Treaty, the United Nations Participation Act Vs. the sovereignty of the United States of America).

Sourced from NANS, Spring ‘97, p.27; Reviewed by Shay McNamara; Lansing Celebrates United Nations Day by Gregory Allan, The American’s Bulletin (November 1996);

See also GATT: The Conquistadors of the Next Millennium by Joseph Wanzala, Discourse Magazine (September 1993, p.20) (new circuits of imperialism); U.S. Constitution Invalidates NAFTA: An Internationalist Agenda To Change Concepts of Sovereignty by Iain C.L. Poole, Perceptions, (Summer 1994, p.13) (U.S. Constitution doesn't give the federal government the power to surrender United States sovereignty and sign the NAFTA agreement); HR 499 was recently introduced by Peter DeFazio (D-Ore) to repeal NAFTA; See also Aaron Russo, Mad As Hell (Video)(Max & Sam TV Inc.,) on his dramatization of the 20,000 pages of GATT.

Sourced from NANS, Spring ‘96,

Ibid; Media Bypass (March, 1996).

Sourced from The Nightmare of Camelot: An Expose of the Free Trade Trojan Horse by Gus Stelzer is available by calling (800) 939-9827; Media Bypass (May 1996); Reviewed by Estar Holmes.

 

Reid vs. Covert, 354 U.S. 1(1957)

Sourced from Jeffrey Thayer, Perceptions Magazine.

EO#12532 (September 1985); Sourced from Behold A Pale Horse, by William Cooper, p. 111 (Executive Orders must be published in the Federal Register). Regarding FEMA, see also H.R. 4079 & FEMA: Federal Emergency Management Agency by William Cooper, Behold A Pale Horse, p.121; FEMA: Fact, Fantasy or Failed Democracy? by R. Louis Richards, North Coast XPress, June/July 1994

See also EO#12919, National Defense Industrial Resources Preparedness; Sourced from the Federal Register, (June 7, 1994). The Presidents signature appears to be missing on this one. Who's really in charge in the White House?

Sourced from the Internet.

Ibid.

Sourced from Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.238 (standard disinformation and cover-up tactics for discrediting testimony that might implicate high-level government officials in criminal activity has kept the public sheltered from the truth for generations); See also Book Details Endemic Government Corruption by John Austin, HIS Inc. Features (review of Defrauding America); Regarding Inslaw, see also Software Stolen from Inslaw Was Used to Penetrate Banks, The Daily Citizen, February 9, 1994.

Sourced from Rodney Stitch, Defrauding America (1994), Introduction; See also What Uncle Sam Really Wants by Noam Chomsky, Odonian Press, 1986-1992 (progressive view on United States foreign policy and the institutionalized aggression towards countries who dissent from the New World Order); Low Intensity Democracy: The New Face of Global Domination by William I. Robinson, Covert Action, #50 p.40 (the myth of exporting democracy); Rights Advocates Rank More Nations Not Free, Associated Press,RegisterGuard.

See also Organized Crime in the Justice Department, Sacramento Bee, Oct. 27, 1991; See also Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.279 (on the Justice Department retaliation against the Christic Institute when they exposed the atrocities associated with CIA activities in Central America), pp.370-399 (Justice Department involvement with stolen Inslaw software reconfigured for intelligence communities worldwide), pp.464-488 (federal government as criminal enterprise). (Rodney Stitch and Lyndon LaRouche were two or hundreds of examples of whistleblowers who were forced into bankruptcy then politically and economically attacked by the Bankruptcy courts). 39. See also Connie Chung, Eye to Eye, June 17, 1993 (drug trafficking into the US in military aircraft); 60 Minutes, November 21, 1993 (filmed several DEA officials and agents describing smuggling of large quantities of cocaine by the CIA into the US); Associated Press, May 3, 1993 (reported cooperation by U.S. Customs agents in drug trafficking); Clinton Chronicles (video portraying Clintons political machine and the financial involvement in drug money laundering and a blind eye turned to Mena, Arkansas); Spider's Web by Alan Friedman; Compromised by Terry Reed & John Cummings; The Mafia & the CIA & George Bush by Pete Brewton; Deep Politics by Peter Dale Scott; Rodney Stitch, Defrauding America (1994), pp.199, 293, 327.

Sourced from National Security Agency and Computer Matching and Privacy Act.

Digital Telephony Bill (H.R. 4922) passed on Oct. 5, 1994 sourced from Perceptions, May/June 1995, p.80; See also Technology & Liberty: Police State Plans by Clark Matthews, The Spotlight, February 28, 1994, p.6 (Zimmermans PGP software to insure privacy on the INTERNET). He is now being persecuted by the so called Justice Department for having dared to bypass their surveillance equipment and offer encryption software to the public. By the way, he won that one!

Sourced from Behold A Pale Horse, by William Cooper, p. 111 (national security directives are not published anywhere); Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.346 (full text of a standard CIA secrecy agreement) and p.346 (portions of the National Security Act); See also What Uncle Sam Really Wants by Noam Chomsky, Odonian Press, pp.8-10 (National Security Council Memorandum 68 (1950) written by Dean Acheson, Paul Nitze & Policy Planning Study 23 written by George Kennan were the implementing policies for Soviet-American foreign policy which perpetuated the arms race and the eventual bankruptcy of both countries); The National Security State, by Gore Vidal, Organica, Autumn 1993, p.4 (on the American empire). Regarding CIA experimentation and using the public as guinea pigs, see also the article Microwave Harassment & Mine-Control Experimentation by Julianne McKinney, Electronic Surveillance Project, Association of National Security Alumni.

Sourced from Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.345.

 

44. Ibid, p.348.

Sourced from L.Fletcher Prouty. Prouty is supposedly the deep cover CIA operative that was portrayed in Oliver Stones movie JFK.

See also Deadly Deceits by Ralph W. McGehee (insiders story of the CIA); A sworn Affidavit by Gunther Russbacher, former deep-cover CIA operative sourced from Rodney Stitch, Defrauding America (1994), p.181 (CIA scheme for creating an unlimited money supply after learning how the Federal Reserve operated by fleecing the Savings & Loans), p.185 (a database called Black Flag located on a Cray computer in DC is accessed through a government Sentry Terminal and contains a list of judges, trustees, law firms and attorneys who covertly work to carry out Justice Department and CIA activities) (for the bold and somewhat crazy here's the access code: 3A46915W), p.227 (competing factions of the CIA); See also The Banks and the CIA, Cash and Carry, Penthouse, September 1989; p.192 (CIA operations are funded from a front organization called Shamrock), p. 193 (huge sums of money looted from HUD and Savings & Loans scandals are stored in hundreds of trusts recorded in Baca County, Springfield, Colorado).

Sourced from Michael Parenti, International Distress Signal, Pacifica Radio.

Sourced from an article by Audrie Krause; Contact: NetAction, 601 Van Ness Ave., No. 631, San Francisco, CA 9410 (415) 775-8674. (415) 6733813fax. http://www.netaction.org

Sourced from Washington Post, Dec. 21, 1963.

 

 

Uwagi i źródła (tłum. Peter Sovereign) SUWERENNE STRUKTURY WŁADZY

 

Źródło: John LeCarre, The Russia House.

Źródło: Allen W. Dulles (CFR).

Pozyskane z zeznań przed senacką komisją spraw zagranicznych. Przesłuchanie odbyło się 2, 3, 6, 8, 9, 13, 15, 17 i 20 lutego 1950 roku. Zostały zapieczętowane na 75 lat; Źródło: John Prukop pisze dla The Free American (grudzień 1997, s.17).

Źródło: tajne stowarzyszenia Jana van Helsinga i ich władza w XX wieku. Zamówienia: A & R Specialty Research, P.O. Box 5447 Pompano Beach, FL 33074; (954) 785-8432; (954) 946-6912 fax. Sprawdzone przez Shay McNamara w NANS, wiosna 1997, str. 125.

Źródło: David Icke, The Truth Shall Set You Free (Most miłości, Cambridge, 1995).

Więcej informacji na temat roli kobiet, bogiń i kobiecości w „herstorii” można znaleźć w: Riane Eisler, The Chalice & the Blade, (Harper San Francisco, 1987) i Clarissa Pinkola Este, Women Who Run With the Wolves, (Ballantine Książki, 1992).

Źródło: Alex Christopher, Pandora's Box. Zobacz także: Jan van Helsing’s Secret Societies and their Power in the 20th Century.

Źródło: Neal Wilgus, The Illuminoids (Sun Press, Albuquerque, Nowy Meksyk, 1977).

Źródło: Robert Anton Wilson Cosmic Trigger: The Final Secret of the Illuminati (Pocket Books, Nowy Jork, str. 263).

Zobacz także Wall Street Anthony'ego C. Sutton'a And The Bolshevik Revolution (Veritas Publishing, Morley, Zachodnia Australia, 1981, s. 49-50).

Źródło: Alexander Christopher, Pandora's Box, str. 82-83.

Tamże, s. 144.

Pozyskane z All Things Consarded NPR.

Źródło: H.L.     Mencken.       Zobacz            także:  http://www.freedomsnest.com/fn/menhl.html          LUB http://www.antiquarian.com/historicana/lit/mencken.htm

Źródło: Special House Committee do badania fundacji zwolnionych z podatku (1953) pod kierownictwem

B. Carrol Reece z Tennessee; William H. McIllhany II, The TaxExempt Foundations (1988)

Tamże

Źródło: Buckminster Fuller, Critical Path (St. Martins Press, Nowy Jork, str. 72). Zobacz też: http://world.std.com/~brd/bucky.html

Informacje pochodzą od wielkiego męża stanu Barry'ego Goldwatera, bez przeprosin.

 

Zobacz także James Perloff, The Shadows of Power: The Council on Foreign Relations and the American Decline (Appleton, WI, Western Islands, USA, 1988). Przeczytał każdy numer magazynu Foreign Affairs wydanego przez CFR, a jego komentarze i wnioski są zawarte w książce; Zob. Także Phyllis Schafly i Chester Ward, kontradmirał VSN (w stanie spoczynku), Kissinger on the Couch (Arlington House, New Rochelle, Nowy Jork, 1975). Admirał Chester Ward, były rzecznik generalny marynarki wojennej USA, był przez szesnaście lat członkiem CFR. Powiedział, że celem organizacji było „zanurzenie suwerenności i niezależności narodowej Stanów Zjednoczonych we wszechpotężnym rządzie oneworld”.

Źródło: wizjoner polityczny George Orwell, 1984.

Źródło: Gary Allen, None Dare Call it Conspiracy, (Concord Press, Rossmar, Kalifornia, 1971, str. 87); Zobacz także „Konstytucja w kryzysie” i „Tajny rząd” (programy telewizyjne Billa Moyersa); Źródło: Badanie nr 7 opublikowane przez Radę Stosunków Zagranicznych (CFR) 11 listopada 1959 r .; Jeśli chodzi o strukturę władzy, patrz również wykresy CFR / trójstronnego / nowego porządku światowego opublikowane przez Fundusz na rzecz Odbudowy Wykształconego Elektoratu (mapa widocznego aspektu struktury władzy); Tajny traktat z Werony, Zapis Kongresu Stanów Zjednoczonych, Senat, 1916, str. 6781 i Amerykański Kodeks Dyplomatyczny, t. 2, 1778-1884, Elliott, str. 179 (spisek monarchii i kościoła w celu zniszczenia reprezentatywnych rządów suwerennych ludzi)

Źródło: Edward Luttwak, The Coup d'etat.

Odnośnie do struktur władzy, zob. Także Quigley, Clinton, Straight & Reich, Jim Martin, Flatlands, str. 40; Carroll Quigley, Tragedy & Hope: A History of the World in Our Time (chwalony teoretyk badań badający grupę Rhodes-Milner, wyższą kabałę z finansowymi i małżeńskimi powiązaniami z najbogatszymi i najpotężniejszymi na świecie; funkcja stypendiów Rhodesa do zidentyfikować przyszłych przywódców; ujawnić plan utworzenia jednego światowego rządu opartego na zasadach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów); Mihajlo Mesarovic i Eduard Pestel, Dyrektorzy, Regionalizowany i adaptacyjny model globalnego systemu światowego opublikowany przez Klub Rzymski, 17 września 1973 r. (Poufny raport i strategia projektu przetrwania).

Dane pochodzą z przeglądu wielokrotnego użytkowania gruntów, marzec / kwiecień 1996 r .; Zobacz także Treason in High Places, William Cooper, Behold A Pale Horse, s. 239249 (komentarze na temat Traktatu Narodów Zjednoczonych, Ustawy o uczestnictwie Narodów Zjednoczonych a suwerenność Stanów Zjednoczonych Ameryki).

Źródło: NANS, wiosna 1997, str. 27; Sprawdzone przez Shay McNamara; Lansing obchodzi Dzień Narodów Zjednoczonych Gregory Allan, The American’s Bulletin (listopad 1996);

Zobacz także GATT: Conquistadors of the Next Millennium Joseph Wanzala, Discourse Magazine (wrzesień 1993, s. 20) (nowe obwody imperializmu); Konstytucja Stanów Zjednoczonych unieważnia NAFTA: międzynarodowy program zmiany koncepcji suwerenności autorstwa Iaina C.L. Poole, Perceptions, (lato 1994, s. 13) (Konstytucja Stanów Zjednoczonych nie daje rządowi federalnemu uprawnień do zrzeczenia się suwerenności Stanów Zjednoczonych i podpisania umowy NAFTA); HR 499 został niedawno wprowadzony przez Petera DeFazio (D-Ore) w celu zniesienia NAFTA; Zobacz także Aaron Russo, Mad As Hell (wideo) (Max & Sam TV Inc.) o jego dramatyzacji 20 000 stron GATT.

Źródło: NANS, wiosna 1996 r.,

Tamże; Media Bypass (marzec 1996).

Źródło: The Nightmare of Camelot: An Expose of the Free Trade Trojan Horse autorstwa Gusa Stelzera jest dostępne pod numerem (800) 939-9827; Media Bypass (maj 1996); Sprawdzone przez Estar Holmes.

Reid kontra Covert, 354 U.S. 1 (1957)

Źródło: Jeffrey Thayer, Perceptions Magazine.

EO # 12532 (wrzesień 1985); Źródło: Behold A Pale Horse, William Cooper, str. 111 (zarządzenia wykonawcze muszą być opublikowane w Rejestrze Federalnym). Odnośnie FEMA, patrz także H.R. 4079 i FEMA: Federal Emergency Management Agency, William Cooper, Behold A Pale Horse, str. 121; FEMA: Fakt, fantazja czy nieudana demokracja? R. Louis Richards, North Coast XPress, czerwiec / lipiec 1994

Zobacz także dokument EO nr 12919, Gotowość do przygotowania zasobów przemysłu obronnego kraju; Pozyskano z Rejestru Federalnego (7 czerwca 1994). Wydaje się, że na tym brakuje podpisu prezydentów. Kto naprawdę rządzi w Białym Domu?

Pozyskano z Internetu.

 

Tamże.

Źródło: Rodney Stitch, Defrauding America (1994), str. 238 (standardowa dezinformacja i taktyki ukrywania zeznań, które mogą sugerować, że urzędnicy wysokiego szczebla mogą prowadzić działalność przestępczą, od pokoleń chronią opinię publiczną przed prawdą); Zobacz także Szczegóły książki: Endemiczna korupcja rządu autorstwa Johna Austina, HIS Inc. Features (przegląd Defrauding America); Odnośnie Inslaw, zobacz także Software Stolen from Inslaw Was Used to Penetrate Banks, The Daily Citizen, 9 lutego 1994.

Źródło: Rodney Stitch, Defrauding America (1994), Wprowadzenie; Zobacz także What Uncle Sam Really Wants, Noam Chomsky, Odonian Press, 1986-1992 (progresywny pogląd na politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych i zinstytucjonalizowaną agresję wobec krajów, które nie zgadzają się z Nowym Porządkiem Świata); Demokracja o niskiej intensywności: nowe oblicze globalnej dominacji Williama I. Robinsona, Covert Action, # 50 s.40 (mit eksportu demokracji); Zwolennicy praw oceniają więcej krajów niewolnych, Associated Press, RegisterGuard.

Zobacz także Przestępczość zorganizowana w Departamencie Sprawiedliwości, Sacramento Bee, 27 października 1991; Zobacz także Rodney Stitch, Defrauding America (1994), str. 279 (o odwecie Departamentu Sprawiedliwości na Christic Institute, kiedy ujawnili okrucieństwa związane z działalnością CIA w Ameryce Środkowej), strony 370-399 (udział Departamentu Sprawiedliwości w kradzieży Inslaw oprogramowanie rekonfigurowane dla społeczności wywiadowczych na całym świecie), str. 464-488 (rząd federalny jako przedsiębiorstwo przestępcze). (Rodney Stitch i Lyndon LaRouche to dwa lub setki przykładów demaskatorów, którzy zostali zmuszeni do bankructwa, a następnie zaatakowani politycznie i ekonomicznie przez sądy upadłościowe). 39. Zobacz także Connie Chung, Eye to Eye, 17 czerwca 1993 (przemyt narkotyków do Stanów Zjednoczonych w samolotach wojskowych); 60 minut, 21 listopada 1993 (sfilmowano kilku urzędników i agentów DEA opisujących przemyt dużych ilości kokainy przez CIA do USA); Associated Press, 3 maja 1993 (doniesiono o współpracy agentów celnych USA w handlu narkotykami); Clinton Chronicles (wideo przedstawiające machinę polityczną Clintonów i finansowe zaangażowanie w pranie brudnych pieniędzy z narkotyków oraz przymykanie oka na Mena w Arkansas); Spider's Web autorstwa Alana Friedmana; Skompromitowany przez Terry'ego Reeda i Johna Cummingsa; Mafia, CIA i George Bush, autor: Pete Brewton; „Deep Politics” Petera Dale'a Scotta; Rodney Stitch, Defrauding America (1994), str.199, 293, 327.

Dane pochodzą z National Security Agency oraz Computer Matching and Privacy Act.

Ustawa o telefonii cyfrowej (H.R. 4922) uchwalona 5 października 1994 r. Na podstawie Perceptions, maj

/ czerwiec 1995, str. 80; Zobacz także Technology & Liberty: Police State Plans, autor Clark Matthews, The Spotlight, 28 lutego 1994, str. 6 (oprogramowanie Zimmermans PGP zapewniające prywatność w Internecie). Obecnie jest prześladowany przez tak zwany Departament Sprawiedliwości za to, że odważył się ominąć ich sprzęt do nadzoru i udostępnić publicznie oprogramowanie szyfrujące. Nawiasem mówiąc, wygrał to!

Źródło: Behold A Pale Horse, William Cooper, str. 111 (dyrektywy bezpieczeństwa narodowego nie są nigdzie publikowane); Rodney Stitch, Defrauding America (1994), str. 346 (pełny tekst standardowej umowy CIA o tajemnicy) i str. 346 (fragmenty ustawy o bezpieczeństwie narodowym); Zobacz także What Uncle Sam Really Wants, Noam Chomsky, Odonian Press, str. 8-10 (Memorandum Rady Bezpieczeństwa Narodowego 68 (1950) napisane przez Dean Acheson, Paul Nitze & Policy Planning Study 23 napisane przez George'a Kennana były -Amerykańska polityka zagraniczna, która utrwaliła wyścig zbrojeń i ostateczne bankructwo obu krajów); The National Security State, Gore Vidal, Organica, jesień 1993, str. 4 (o imperium amerykańskim). Jeśli chodzi o eksperymenty CIA i wykorzystywanie opinii publicznej jako świnek morskich, zobacz także artykuł Julianne McKinney, „Microwave Harassment & Mine-Control Experimentation”, „Electronic Surveillance Project, Association of National Security Alumni”.

Źródło: Rodney Stitch, Defrauding America (1994), str. 345.

Tamże, s. 348.

Pozyskane od L. Fletcher Prouty. Prouty jest podobno agentem CIA przedstawionym w filmie Olivera Stonesa JFK.

Zobacz także Deadly Deceits Ralpha W. McGehee (historia CIA z wewnątrz); Zaprzysiężone oświadczenie Gunthera Russbachera, byłego tajnego agenta CIA pochodzącego z Rodneya Stitcha, Defrauding America (1994), str.181 (plan CIA mający na celu stworzenie nieograniczonej podaży pieniądza po tym, jak dowiedział się, jak Rezerwa Federalna działała poprzez okradanie oszczędności i pożyczek) , str.185 (baza danych o nazwie Black Flag znajdująca się na komputerze Cray w Waszyngtonie jest dostępna za pośrednictwem

 

rządowego terminalu wartowniczego i zawiera listę sędziów, powierników, firm prawniczych i adwokatów, którzy potajemnie prowadzą działalność Departamentu Sprawiedliwości i CIA) ( dla odważnych i nieco szalonych kod dostępu: 3A46915W), s. 227 (konkurujące frakcje CIA); Zobacz także The Banks and the CIA, Cash and Carry, Penthouse, wrzesień 1989; s. 192 (operacje CIA są finansowane przez frontową organizację zwaną Shamrock), s. 193 (ogromne sumy pieniędzy zrabowanych z HUD i skandali dotyczących oszczędności i pożyczek są przechowywane w setkach trustów zarejestrowanych w hrabstwie Baca, Springfield, Kolorado).

Źródło: Michael Parenti, International Distress Signal, Pacifica Radio.

Na podstawie artykułu Audrie Krause; Kontakt: NetAction, 601 Van Ness Ave., nr 631, San Francisco, CA 9410 (415) 775-8674. (415) 6733813fax. http://www.netaction.org

Źródło: Washington Post, 21 grudnia 1963.

 

Rozdział piąty

 

“Wojna z terroryzmem jest Wojną terroru Globalnych Elit przeciwko Ludziom na Świecie”

 

Tłumaczenie: surja / śląsk @surja7

Źródło relacji : http://www.chat.ariowie.com Skład, korekta i redakcja: Peter Sovereign

 

Terroryzm

Autorstwa Johnny’ego Liberty

 

Dedykowany tysiącom pionierów którzy przybyli wcześniej i przyczynili się do badań i stworzenia tego podręcznika.

 

Konspiracja a fakt: kto korzysta z terroryzmu?

 

Machina propagandy dwu-licowych mediów pracuje po godzinach, żeby oszukiwać Amerykanów, sprawiać, by ufali funkcjonariuszom, a suwerennych obywateli i sądy powszechne przedstawia jako antyrządowe i złe. “Imperium zła” na nowo zakorzeniło się w Ameryce.

Johnny Liberty

 

Od redakcji: Poniższy komentarz zainspirowany został filmami, które tworzyłem podczas jednoczesnego poszukiwania związków i wzorców informacji w INTERNECIE. W ostatnich dwóch latach obserwujemy natężenie lokalnych działań terrorystycznych, nakręcanie mediów kwestią terroryzmu oraz ewidentne tuszowanie przez rząd oraz tłumienie dowodów w celu uzyskania wyroków skazujących. Kto na tym zyskuje? Czy to faktycznie terroryści korzystają na swoich akcjach czy raczej media i rządy? Sam zdecyduj. Pewne jest, że nic w polityce i sprawach globalnych nie dzieje się przypadkowo.

 

Zabójstwo Gordona Kahla

 

Gordona Kahl, protestujący przeciwko podatkom został zamordowany 13 lutego 1983 roku w Medinie, w Północnej Dakocie. Było to przełomowe wydarzenie dla współczesnego ruchu “patriotów” w Ameryce. Biały, należący do klasy średniej Amerykanin był coraz bardziej zaniepokojony spadkiem jakości życia, coraz częstszym kąsaniem ze strony urzędników podatkowych oraz licznymi bankructwami i egzekucjami nieruchomości, co zakłócało wygodne życie rolników prowadzących rodzinne farmy na Środkowym Zachodzie.

 

Fuzje i przejęcia dużych gospodarstw korporacyjnych było bezpośrednią przyczyną manipulacji giełdowych dokonanych przez bankierów w połowie lat 70-tych, którzy w ten sposób doprowadzili tysiące rolników ze środkowego-zachodu do utraty swoich własności.

Eugene Schroder zorganizował marsz protestacyjny do Waszyngtonu D.C., lecz Kongres okazał się zupełnie głuchy na krzyk swoich najbardziej lojalnych wyborców. Od tego czasu Dr. Schroder stał się głównym badaczem podstaw prawnych dla wprowadzania stanu wojennego i wyjątkowego, które pozbawiły Nas - Ludzi podstawowych praw konstytucyjnych.

 

A teraz, rząd i policja od pokoleń toczą jawną wojnę przeciwko czarnym Amerykanom, rdzennym mieszkańcom Ameryki, przewodniczącym związków, obrońcom prawa człowieka i w sumie każdemu kto śmie podważać autorytet scentralizowanego rządu. Lecz to było coś innego.

Nie chodziło o atak na mniejszości narodowe. W mniemaniu rządu, taki atak byłby usprawiedliwiony,

 

ponieważ, jako mała grupa, nigdy nie mogliby się stać poważnym zagrożeniem dla systemu.

 

Zamordowanie Gordona Kahla nie miało podłoża rasowego lecz polityczne. Miał dość tego, że rząd nie reaguje na ludzi. Rozpoczął własne studia nad prawem w celu walki z IRS. Popularyzował legalne sposoby na odwrócenie stereotypu wielkiego rządu i poczynił kilka dużych kroków na drodze w tym procesie.

 

Zdarzenie to oznaczało desperację scentralizowanego rządu w celu utrzymania ładu i porządku oraz dalszego ukrywania oszustwa, którego dopuścił się na Amerykanach.

Ale pokrywka zaczęła się otwierać i rząd mógłby zostać przyłapany na gorącym uczynku. Jak w grze o “grających krzesłach” [z ang. musical chairs, przyp. tłum.]: nikt nie chce, żeby zabrakło dla niego krzesła, kiedy muzyka przestanie grać. A muzyka miała za chwilę ucichnąć.

Gdyby najbardziej lojalni wyborcy, biali ze średniej klasy Amerykanie przestali płacić podatki i połapali się, co tak na prawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami - wielki rząd i wielkie biznesy, które go wysysają byliby martwi.

Coś trzeba było zrobić. Gordona Kahla należało powstrzymać. Ktoś więc zaaranżował całe wydarzenie nawet 10 lat przed Waco & Ruby Ridge.

Dla tego białego chrześcijańskiego buntownika z klasy średniej wydano nakaz przeszukania i wiązało się to z użyciem nadmiernej siły. Był to sygnał do rewolucji, która trwa do dziś. Jego syn został oskarżony i skazany za zabicie agentów federalnych w obronie własnej.

Wydarzenie to stanowiło przejaw lekkomyślności i głupoty z jaką nasz rząd zdecydował się wypowiedzieć wojnę własnemu ludowi. To był rządowy atak, który zapowiadał początek nowej „ery patriotów”.

Tysiące przeciętnych, płacących podatki Amerykanów z klasy średniej tamtego dnia przebudziło się politycznie i w cale jeszcze nie zasnęło. Zdali sobie sprawę, że ich życie może zostać zgaszone tak szybko jak Gordona Kahla przez pijany władzą rząd. Rebelia Sagebrush zaczęła nabierać rozmachu.

 

Od redakcji: Yorie Kahl jest od tamtego czasu w więzieniu, pierwszy wybitny patriota i więzień polityczny na przestrzeni całej naszej epoki. Nie otrzymał należytego procesu sądowego w toku postępowania swojej sprawy. Jego odwołania i zwolnienia warunkowe zostawały wprost odrzucane. Przeczytaj te historie, napisz i bądź wsparciem. Czas gnicia w więzieniu, jest to bardzo długi czas. (przyp.1)

 

Stwarzanie problemu, reakcja, wyniki

 

Istotne jest, aby w rezultatach dostrzec powtarzający się wzór. Nie są one odosobnione. Zaplanowano je i zaprojektowano. Wszystkie te DZIAŁANIA lub WYDARZENIA wywołały określone REAKCJE, które przyniosły jeden wspólny REZULTAT u kilku beneficjentów.

Jednym z rezultatów jest współpraca między agencjami i ogromny krok w kierunku łączenia wszystkich lokalnych i federalnych sił w narodową siłę policyjną pod jednym szyldem - eliminowania “terroryzmu” i tak zwanych sekt, które go utrwalają.

 

Akcja - Reakcja - Wynik

 

Za tym REZULTATEM stoi cel światowego rządu, poprzez i dla globalnej elity. My Ludzie musimy zrozumieć, że mentalność stadna pozwala ludziom zaakceptować wszelkie oszustwa i manipulacje powoli lecz z łatwością.

 

Od redakcji: Modne słowa takie jak: “terrorysta” i “sekta” zostały ukute przez specjalistów od dezinformacji (czyli media rządowe) by uprzedzić czytelnika lub widza zanim odrzuci je jako niewartych uwagi “fanatyków z marginesu”. “Patrioci”, “bojówki”, “suwerenni obywatele” stali się nowymi “czarnuchami”.

 

Kto zyskuje?

 

Przestępcy zaczęli wyrastać jak grzyby po deszczu dzięki potokom nowych przepisów, praw, regulacji i kontroli na wszystkich szczeblach rządowych, w szczególności federalnych.

 

Cały ten ogromny napływ federalnej biurokracji i jej uprawnień policyjnych stał się niebezpieczny i nieporęczny.

Kto korzysta na wzroście sił policyjnych? Kto korzysta ze wszystkich nowo powstałych więzień? Kto w końcu korzysta z terroryzmu? Clinton stwierdził, że zamach bombowy na Oklahoma City był jedynym i najważniejszym powodem jego reelekcji.

Czy My Ludzie korzystamy jakkolwiek z tych wszystkich nowych regulacji? Czy jesteśmy bardziej bezpieczni? Czy śpimy lepiej w nocy? A może jest to przemyślana i dobrze zaimplementowana mistyfikacja, która ma na celu powolne lecz konsekwentne odbieranie naszych praw obywatelskich i wprowadzanie państwa policyjnego?

Nie! Erozja naszej wolności łączy się z ukrytym planem rządu cienia, aby zniszczyć wszystkie formy rządów, sprawowanych przez ludzi i dla ludzi. Czas się obudzić powąchać róże!

 

Centralizacja władzy policyjnej

 

To jest WYNIK socjalistyczno - komunistyczno - faszystowskiej siły policyjnej, scentralizowanej władzy wykonawczej w rękach Państwa, zamiast korygowania i wykluczania tyranii z poszczególnych agencji czy instytucji rządowych. Kto w dyktaturze będzie niezależnym biegłym, który dopilnuje standardów? Kto będzie pilnował policji? Kto będzie pilnował sądów i policji? Bez odpowiedniego ostrzeżenia i edukacji populacji, tyrania zagwarantowana. Nawet policja i siły militarne podporządkowane są globalnej agendzie.

Rząd i media fałszują dowody, o czym się nie wspomina (tj. czytasz to, co chcemy, żebyś czytał), utrudniają pracę wymiaru sprawiedliwości (tj. zatrzymujemy wszelkie dowody pasujące do naszej wersji historii, a niszczymy resztę), robią fałszywe i często bezpodstawne oskarżenia (tj. pomówienia i zniesławienia, umieszczanie na czarnej liście wybranych osób, którzy mogliby powiedzieć niechcianą, podłą prawdę i nic innego), złośliwe oskarżenia (tj. wybieranie oskarżeń i skazywanie tych, których należy się pozbyć z obiegu), a być może bezpośrednie zaangażowanie w inscenizację wydarzeń terrorystycznych w celu uzyskania pożądanego rezultatu, jak wyżej.

 

Jeżeli nadal uważasz, że JFK został zamordowany przez samotnego zabójcę, to znaczy, że zbyt długo żyłeś z głową w piachu.

 

Od redakcji: Dzisiaj, nazwalibyśmy Oswalda terrorystą, a tych którzy twierdzą, że strzały pochodziły z innej strony niż magazyn z książkami, skazalibyśmy na zielonym wzgórzu jako konspiratorów.

 

Wielu świadków zaprzeczyło raportowi Komisji Warrena o pojedynczym zabójcy i teorii ‘magic bullet’ [lub ‘single-bullet’, przyp. tłum.]. Zeznania zostały zmienione lub wyeliminowane, żeby dopasować do koncepcji rządowej. Czy nie nadszedł czas, żeby przeprowadzić własne dochodzenie i na nim oprzeć własne wnioski? Mordercy nawet wznieśli pomnik w miejscu zabójstwa i nikt się nie zorientował.

Istnieją dowody na to, że FBI wiedziało wcześniej o planowanym zamachu na WTC i zamiast mu zapobiec, obwiniło palestyńskich terrorystów.

Istnieją dowody na to, że bombardowanie budynku federalnego w Oklahoma City było wojskową operacją rządu, a nie operacją dwójki fanatyków.

Bombardowanie budynku federalnego w Oklahoma City zostało przeprowadzone strategicznie i z bardzo wysokich szczebli, po to, aby zniszczyć potępiające dowody na temat zachowania rządu w Waco, wzbudzić negatywną opinię publiczną przeciwko grupom, które stanowią zagrożenie dla podstaw ich władzy, a potem wrobić i obwinić “milicję”. Strzeżcie się drodzy obywatele, ponieważ rząd Stanów Zjednoczonych stał się najbardziej niebezpieczną organizacją „terrorystyczną” na świecie.

Wielu świadków zamachu bombowego w Oklahoma City widziało Timothy'ego McVeigha w towarzystwie czterech lub pięciu osób rano przed zamachem. FBI nęka i zastrasza tych świadków, aby wpłynąć na ich wersję tej historii.

Świadkowie widzieli ogień unoszący się z ziemi w kierunku lotu TWA 800 tuż przed wybuchem, ale po dochodzeniu wartym 40 milionów dolarów rząd nie wie i nie powie, co wysadziło ten samolot.

Może Ron Brown wiedział coś, czego nie powinien wiedzieć? Być może jest to korzystne dla rządowych

 

planów następnego zamachu stanu, aby ludzie oszaleli na punkcie „terrorystów” i grup bojowych, aby wprowadzić stan wojenny.

W Ameryce od czasu bankructwa w 1933 r. Znajdujemy się w nieustannym stanie wyjątkowym. Teraz globalna struktura władzy postanowiła zaprzestać biegania po ciemnych uliczkach rządu cienia, tak jak to miało miejsce od kilku pokoleń.

Wychodzą arogancko teraz w biały dzień, aby zniszczyć ostatnie ślady wolności w Ameryce. Zadzieje się tak, jeśli nadal będziemy współpracować z nimi i oddawać im naszą moc.

 

Zabójstwa polityczne

 

DZIAŁANIA: Zamachy lub zabójstwa dobroczynnych i dynamicznych przywódców: John F. Kennedy, Robert Kennedy, Medgar Evans, Martin Luther King, Malcolm X, John Lennon.

 

Od redakcji: Rząd federalny zabezpieczył akta dotyczące zabójstwa Kennedy'ego do roku 2029. Departament Sprawiedliwości nie wznowił śledztwa pomimo wielu niepokojących dowodów na prawdopodobny spisek na najwyższych szczeblach rządowych.(przyp.2)

 

REAKCJE: Amerykanie są zszokowani przemocą w samym środku i utratą przywództwa; Amerykanie są zbyt pozbawieni mocy, by podejmować skuteczne działania lub kwestionować historię rządu.

 

Od redakcji: Od 23 listopada 1963 r. do chwili obecnej w Ameryce spadło zaufanie do przywództwa i ślepa wiara w tak zwane „demokratyczne” instytucje. Od tamtej pory rząd rutynowo okłamuje Amerykanów na temat każdego ważnego wydarzenia. Rząd okazał się jednoznacznie niewiarygodny.

 

WYNIKI: Zamach stanu dokonany przez Military Industrial Complex; Eskalacja wojny w Azji Południowo- Wschodniej; Ogromne zyski dla przemysłu wojennego; Ekspansja zimnej wojny; Fragmentacja ruchu na rzecz praw obywatelskich i aktywizmu politycznego lat sześćdziesiątych; Rozszerzenie władzy scentralizowanej w rękach rządu federalnego. Kto na tym korzysta?

 

Nadmierne wykorzystanie władzy policji

 

DZIAŁANIA: M.O.V.E. Zamachy w Filadelfii przez COINTELPRO; Leonard Peltier wrobiony w zabójstwo agentów federalnych (26 czerwca 1975 rok) przez FBI COINTELPRO; Protestujący przeciwko podatkom Gordon Kahl zamordowany przez agentów federalnych (13 lutego 1983 rok) i jego syn Yorie Kahl uwięziony; Rodney King pobity przez policję w Los Angeles; Donald Carlson; Donald Scott zamordowany przez policję podczas doręczania nakazu.(przyp.3)

 

Wydarzenia terrorystyczne w Ameryce

 

DZIAŁANIA: Informator FBI zaangażowany w zorganizowanie bombardowania World Trade Center z udziałem terrorystów (26 lutego 1993 rok); ADL podsyca retorykę na temat nastrojów antyżydowskich i obwinia świat arabski;

 

Od redakcji: Dowody ujawnione podczas procesu potwierdzają wniosek, że FBI wiedziało z góry o zamachu bombowym, a informator FBI był zaangażowany w dostarczanie terrorystom materiałów do produkcji bomby. To było zaczątkiem Waco, trwającego dwa miesiące.(przyp.4)

 

DZIAŁANIA: Łączony wojskowy i federalny atak na cywilów, zabójstwo niewinnych kobiet i dzieci: Waco (19 kwietnia 1993 rok) i Ruby Ridge (22 sierpnia 1992 rok)

 

Od redakcji: rząd federalny nadal nie bierze odpowiedzialności za inscenizację tych katastrof. Czy było to w całości zaplanowane, aby osiągnąć zamierzony rezultat? Dalszy ucisk i centralizacja władzy policyjnej w

 

rękach rządu federalnego? Zaangażowanie wojskowe w sprawy cywilne i zamach stanu? Czy historia się powtórzy? (przyp.5)

 

REAKCJE: rosnące liczebnie i zbrojące się grupy milicji w całych stanach; Wielka Obywatelska Komisja formująca się w celu oskarżenia o korupcję urzędników państwowych; Rozszerzenie przez obywateli korzystania z sądów w celu wnoszenia skarg i spraw; Organizowanie przez obywateli sieci faksu, wykorzystywanie radia krótkofalowego oraz Internetu do wspierania działań na rzecz sprawiedliwości; Rząd na wszystkich szczeblach denerwuje się aktywizmem i narastającym gniewem.

 

Od redakcji: Ruchu patriotyczny stopniowo rozwijał się od połowy lat siedemdziesiątych do jego eskalacji w połowie lat dziewięćdziesiątych. Prawie dwadzieścia lat zajęło podnoszenie ciśnienia, by w końcu rząd się zaniepokoił. Wielkiemu rządowi, korporacjom i bankom od pokoleń uchodzą na sucho morderstwa i plądrowanie majątku ludzi, a jednocześnie zastanawiają się, dlaczego obywatele są źli i organizują się przeciwko nim. Być uznanym za antyrządowego, znaczy być przeciw korupcji rządu, a nie przeciwko prawowitemu rządowi ludu, dla niego i przez niego. Nie ma nic z natury „nienawistnego” w niedopuszczeniu do panowania korupcji, niesprawiedliwości i zła. (przyp.6)

 

DZIAŁANIA: Zbombardowanie budynku federalnego w Oklahoma City (19 kwietnia 1993 rok); BATF miał wcześniejszą wiedzę na ten temat, lecz nic z tym nie zrobił; oczywiste było tłumienie sprawy przez rząd federalny.

 

Od redakcji: Dowody potwierdzają, że McVeigh nie działał sam, że bomba nawozowa nie mogła wysadzić budynku, że do zburzenia budynku użyto bomb wojskowych. Jest o wiele więcej niż widać na pierwszy rzut oka oraz zbyt wiele dowodów utajonych by wykluczyć tuszowanie przez rząd. McVeigh był postacią z poza ruchu patriotów, i nieznaną, dopóki nie dokonał swojego czynu. Był prawdopodobnie agentem rządowym i kozłem ofiarnym, by wziąć na siebie winę za mroczne operacje ciemnego rządu. Nicholsa właśnie porwała gniewna pasja tamtych czasów i został rozszarpany przez wściekły system żądny zemsty.

 

REAKCJE: Ustawa o dalszym ograniczaniu wolności obywatelskich została uchwalona w ramach ustawodawstwa antyterrorystycznego, rozszerzania federalnych sił policyjnych i zezwalaniu na użycie sił zbrojnych USA w walce z terroryzmem; media rozpalały narodowe szaleństwo na temat grup militarnych i ochoczo, bez podania faktów, obwiniały je lub każdego, kto wypowiadał się na temat korupcji rządu i oszustw w zamachach bombowych.

 

Uwaga redaktora: Nie trzeba być geniuszem, żeby zobaczyć wzór wyłaniający się w końcowym efekcie bardziej scentralizowanej władzy policyjnej w rękach państwa. Otwórzcie oczy, ludzie i obudźcie się! Milicje, osobowości z audycji radiowych, suwerenni obywatele i konstytucjonaliści nie byli odpowiedzialni za zbombardowanie budynku federalnego, a jednak w opinii publicznej i z chciwości zemsty psychologicznie zostali powiązani z karaniem kozła ofiarnego, za tę straszliwą zbrodnię przeciwko ludzkości. Strategiczna dezinformacja wygrywa z rozsądkiem i faktami w kraju pełnym mentalności ofiary, pragnącej winić kogokolwiek za swoje problemy i ból. To jest podstawa wszelkiej kontroli umysłu, a rządy cieni są w tym ekspertami. (przyp.8)

 

DZIAŁANIA: Potencjalny atak wojskowy i federalny zatrzymany przez obecność bojówek obywatelskich; Patrioci biorą udział w negocjacjach: Freemen z Montany (25 marca 1996 rok); Elizabeth Broderick, znana jako „The Lien Queen” aresztowana w Kalifornii (26 kwietnia 1996 rok).

 

Od redakcji: Leroy Schweitzer, w wyniku doskonałych badań nad zasadą międzynarodowego systemu bankowego, ujawnił ogromne oszustwa popełniane na narodzie amerykańskim i stał się pierwszym znaczącym i kontrowersyjnym więźniem politycznym. Chociaż wielu nie zgadza się co do tego, czy jego badania są ważne, większość zgodzi się, że jego słaba, choć szlachetna próba finansowego pogrążenia struktury władzy poprzez proces zastawu była skazana na niepowodzenie. Miał silną i upartą osobowość i był

 

oddany temu procesowi, na dobre i na złe.

 

REAKCJE: W każdym państwie powstawały sądy powszechne; Amerykańscy patrioci byli podzieleni na zwolenników i przeciwników wolności; Walki i zdrady wewnętrzne były liczne; Informatorzy wybiegali masowo z ukrycia, niczym szczury i tchórze; ruch zaczynał się dzielić.

 

Uwaga redaktora: Zamach bombowy w Oklahoma City, a następnie aresztowanie Schweitzera, wywołały falę w systemie sądowym, która przeszkodziła obywatelom w znalezieniu środka odwoławczego i zadośćuczynienia w ramach legalnego procesu. Osoby zaangażowane w sądy powszechne, wielkie ławy przysięgłych lub jakikolwiek głośny sprzeciw wobec rządu padły ofiarą złośliwego ścigania i / lub nalotów policyjnych w stylu wojskowym na ich domy lub biura. Patriotów ogarnęła panika oraz obawa o własne życie i rodzinę. (przyp.10)

 

DZIAŁANIA: Bombardowanie na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie; Próba wrobienia ochroniarza nie powiodła się: bombardowanie na igrzyskach olimpijskich

Uwaga redaktora: bez komentarza. Kto to zrobił? Trafnie przypuszczasz. Ja nic nie wiem. (przyp.11)

 

DZIAŁANIA: Zestrzelenie TWA Flight 800; Potencjalne zatuszowanie rzeczywistej przyczyny upadku lotu 800; Sekretarz Handlu Ron Brown uczestniczył katastrofie samolotu sił powietrznych;

Od redakcji: Dowody potwierdzają, że samolot został zestrzelony pociskiem. Rząd i NTSB zaprzeczają zeznaniom świadków naocznych. Świadkowie są nękani. (przyp.12)

 

DZIAŁANIA: Republika Teksasu była najbardziej efektywną i najlepiej zorganizowaną państwową grupą suwerenną w kraju; McLaren był założycielem i prawnikiem, który stał za jej sukcesami; Republika Teksasu właśnie podzieliła się na dwie frakcje; Richard McLaren wykorzystywał Lien Process jak Schweitzer; McLaren odnosił wątpliwe sukcesy w pracy w istniejącym systemie sądowniczym; Federalne sądownictwo utrudniało proces niepodległości Teksasu i ignorowało prawo międzynarodowe i konstytucyjne: powstała Republika Teksasu.

 

Uwaga redaktora: był to proces, który wszystkie pozostałe 47 republik stanowych musiałaby wykonać jednocześnie, aby dokonać przewrotu politycznego nad Nowym Porządkiem Świata. (przyp.13)

 

REAKCJE: McLaren musiał zostać zatrzymany; McLaren stawał się coraz bardziej zdesperowany i paranoiczny, zostawiając większość swojego wsparcia w Teksasie; Rząd skorzystał z okazji, gdy McLaren zareagował i rzekomo go porwał; Rząd nadużył swoich sił podczas doręczania nakazu: Republika Teksasu wstrzymana.

 

Od redakcji: McLaren był znanym i cenionym przeciwnikiem stanu Teksas, broniącym suwerennego prawa ludu do przywrócenia republiki. Uważam, że był prawy i szczery, chociaż nie mogę zweryfikować wszystkich jego opinii prawnych i strategii. Jego osobowość i niezdolność do utrzymania działań Republiki Teksasu w jednym kierunku, nadmierna cierpliwość i nie-agresja, okazały się być jego ostatecznymi upadkami. Podzielona Republika Teksasu ostatecznie nie była w stanie odzyskać swojej niezależności. Jak wyżej w Królestwie Hawajów.] [Uwaga redaktora: Kiedy media mówią o „separatystach”, sugerują, że nie ma rozdziału między władzami rządów federalnych i stanowionych (