UWAGA:

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedynczym przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa korporacji dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności, od indywidualnego przypadku.

 

 1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego przypadku

€ 500 ryczał, 1000 € ryczałt

 1. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku

€ 3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

 1. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek,

€ 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

 1. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości

€ 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

 1. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej

€ 1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

 1. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

€ 500 ryczałt,+ 10- krotnie , 1000 € ryczałt, + 10- krotnie.

 1. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –

€ 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

 1. Upowszechnienie dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako „prywatne”, „ściśle poufne” lub

„nie do publicznej wiadomości.”, € 500 ryczałt, 1000 € ryczałt

 1. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta

€ 50.000 ryczałt, € 500.000 ryczał

 

10. Przymuszanie na służbie .€ 5,000 ryczałt, € 10,000 ryczałt

 1. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę .

100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

 1. Wstrzymanie, odrzucenie papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania stanu konta,

€ 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

 1. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek,

€ 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych.

€ 100.000 ryczałt, 2.000.0000 €.

15. Złamanie umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne

100.000 ryczałt, 2.000.0000 € minimum

 1. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim 17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € 18.Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

 

 1. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , € 400,000
 2. Publiczne wykorzystywanie w pracy zawodowej nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie.€ 75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt
 3. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych, € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,
 4. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu – € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt
 5. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców. € 250.000 ryczałt. 1.000.000 € ryczałt.
 6. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego” , € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt
 7. Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150,000 minimum. 10 mln €, co najmniej.
 8. 26. Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50,000 minimalna. €

  200.000 min.

 9. Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt 28.Odrzucenie jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100.000 ryczałt, € 500.000
 10. 29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika.

  € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt

 11. 29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika.

  € 50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt

 12. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt
 13. 31. Wtargnięcie do używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego uzytkownika. € 50.000 ryczałt. €

  100.000 ryczałt.,

 14. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50.000 ryczałt,
 15. € 500.000 ryczałt

  33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.

  € 100.000 ryczałt, przypadku, € 500.000 ryczałt,

  34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

  € 100.000 ryczałt, 500,000 € ryczałt.

 16. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt
 17. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 18. 36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie,

  zakładanie kajdanek itp, następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy, 500.000 € każdy

 19. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 20. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności. 505000 € za godzinę, 
 21. Przeniesienie powiernictwa na inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego,
 22. € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

  1. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda )

  € 250.000 ryczałt, 10 mln € ryczałt

  41. Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub adoptowanym – każde dziecko.

  1.000.000 € ryczałt, 10 mln € ryczałt

  1. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

   

  20 mln € ryczałt

 23. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
  1. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

   

  20 mln € ryczałt

 24. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
 25. zgłoszenie własności ruchomości do licytacji
 26. € 100.000 ryczałt + aukcja € 400.000 ryczałt + aukcja 45.Przeprow

 27.  

  1. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

   

  20 mln € ryczałt

 28. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
 29. zgłoszenie własności ruchomości do licytacji
 30. 100.000 ryczałt + aukcja € 400.000 ryczałt + aukcja 45.Przeprow

 31. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

   

  20 mln € ryczałt

 32. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
 33. zgłoszenie własności ruchomości do licytacji
 34. Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt
 35. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów.
 36. 100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,

 37. Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 38. 58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, €

  200.000 ryczałt, € 800.000 ryczałt,

 39. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 40. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt,
 41. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.
 42. 62 Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 43. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa
 44. 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 45. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.
 46. 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 

UWAGA:

Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedynczym przypadkiem” złamania prawa, obok podana w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota-ryczałt od szefa korporacji dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności, od indywidualnego przypadku.

 

 1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się – w zależności od indywidualnego przypadku

500 ryczał, 1000 € ryczałt

 1. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku

3,000 ryczałt , € 10,000 ryczałt

 1. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek,

1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

 1. Zlekceważenie przez osobę publiczną obowiązku okazania dowodu tożsamości

500 ryczałt, 1000 € ryczałt

 1. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej

1000 ryczałt, € 2,000 ryczałt

 1. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp.

500 ryczałt,+  10- krotnie , € 1000  ryczałt, + 10- krotnie.

 1. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe –

500 ryczałt, 1000 ryczałt

 1. Upowszechnienie dokumentów do publicznej wiadomości, które zostały oznaczone jako „prywatne”, „ściśle poufne” lub

„nie do publicznej wiadomości.”, € 500 ryczałt,€  1000  ryczałt

 1. Przekazanie lub zignorowanie pisemnej woli, oświadczenia woli pacjenta

50.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

10. Przymuszanie na służbie .€ 5,000 ryczałt, € 10,000 ryczałt

 1. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia ) papierów wartościowych lub oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę .

100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

 1. Wstrzymanie, odrzucenie papierów wartościowych celem uniemożliwienia wyrównania stanu konta,

€ 100.000 ryczałt, € 1,500,000 ryczałt

 1. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu – Szczególny przypadek,

€ 50.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych.

€ 100.000 ryczałt,€  2.000.0000 .

15. Złamanie umowy przez władze publiczne i / lub osoby publiczne

100.000 ryczałt, € 2.000.0000  minimum

 1. Fałszerstwo stanu osobowego – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € płaskim 17.Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt, 500.0000 € 18.Prześladowania polityczne – każdy przypadek, € 100.000 ryczałt,500.0000 €

 

 1. Zastosowanie norm i przepisów związanych nazistowską historią (również przez analogię z artykułem 139 Niemieckiej Ustawy Zasadniczej). € 100,000 ryczałt , € 400,000
 2. Publiczne wykorzystywanie w pracy zawodowej nazistowskich źródłeł , nazw, i wzorców podporządkowania przywódców nazistowskich, nazistowskiej historii przeciwko innej osobie.

75.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt

 1. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych, € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt,
 2. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu – € 250.000 ryczałt, € 3.000.000 ryczałt
 3. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami , bez suwerennej legitymacji jej wykonawców. € 250.000 ryczałt.€  1.000.000  ryczałt.
 4. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego” , € 100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt
 5. Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych (np ekspertyz) wbrew woli osoby osoby, € 150,000 minimum.€ 10 mln , co najmniej.

26. Zabranie, konfiskata dokumentów tożsamości wbrew woli osoby (np paszporty, prawa jazdy, itd.), € 50,000 minimalna. €

200.000 min.

 1. Odrzucenie prawomocnego przedstawiciela. € 100.000 ryczałt,€ 500.000 ryczałt 28.Odrzucenie jako prawomocnego przedstawiciela osoby trzeciej. € 100.000 ryczałt, € 500.000

29. Wtargnięcie do pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika.

50.000 ryczałt , € 100.000 ryczałt

 1. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt

31. Wtargnięcie do używanego samolotu bez jej wyraźnej i dobrowolnej zgody jego uzytkownika. € 50.000 ryczałt. €

100.000 ryczałt.,

 1. Wtargnięcie na statek, łódź lub inny pojazd wodny bez wyrażnej i dobrowolnej zgody jego użytkownika..€ 50.000 ryczałt,

€ 500.000 ryczałt

33. Wtargnięcie bez wyraźnej i dobrowolnej zgody na zamieszkały grunt wraz z dojściem.

100.000 ryczałt, przypadku, € 500.000 ryczałt,

34. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.

100.000 ryczałt, 500,000 € ryczałt.

 1. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.€100.000 ryczałt, €1.000.000 ryczałt

36. Bezpośrednia przemoc fizyczna ( indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie,

zakładanie kajdanek itp, następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań), 75.000 € każdy, 500.000 € każdy

 1. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie : € 250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt
 2. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności. 5000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę
 3. Przeniesienie powiernictwa na inną osobę o takim samym nazwisku lub podjęcie próby tego, bez wyraźnego nazywania tego procesu jako takiego,

250.000 ryczałt, € 5.000.000 ryczałt

 1. Bezpodstawne i wbrew woli osoby, przejęcie opieki, ubezwłasnowolnienie. (Każda osoba prawna w niewolniczym systemie władzy Trój -Korony,dopisek M.Bejda )

250.000 ryczałt, € 10 mln  ryczałt

41. Pozbawienie prawa opieki nad własnym dzieckiem lub adoptowanym – każde dziecko.

1.000.000 € ryczałt, € 10 mln  ryczałt

 1. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

 

20 mln € ryczałt

 1. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
 2. zgłoszenie własności ruchomości do licytacji

100.000 ryczałt + aukcja € 400.000 ryczałt + aukcja 45.Przeprowadzenie licytacji własności / ruchomości.

 1. Odebranie dzieci biologicznych i / lub dzieci adoptowanych .€ 5.000.000 ryczałt

 

20 mln € ryczałt

 1. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece – .€ 50.000 ryczałt,+Rejestracja, € 200.000 ryczałt + Rejestracja
 2. zgłoszenie własności ruchomości do licytacji

100.000 ryczałt + aukcja € 400.000 ryczałt + aukcja 45.Przeprow

 1. Sprzeczna z prawem międzynarodowym, IP66,odmowa lub zaniżenie wypłaty świadczeń z ubezpieczenia na życie, z gwarancjami państwowymi € 50.000 ryczałt, € 400.000 ryczałt
 2. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie przymusowego zajęcia przez komornika, nie posiadajacego legitymacji państwowej, gwarantowanych przez państwo ubezpieczeń lub innych dochodów.

100.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt,

 1. Posłużenie się, sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć komorniczych, € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,

58. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod grożbą nakazu aresztowania, €

200.000 ryczałt, € 800.000 ryczałt,

 1. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii , € 100.000 ryczałt, € 300.000 ryczałt,
 2. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych każdy przypadek.€ 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt,
 3. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 ryczałt, € 500.000 ryczałt.

62 Złożenie z podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymiacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 1. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika, który nie jest obywatelem państwa

100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

 1. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.

100.000 ryczałt, € 200.000 ryczałt

Międzynarodowa taryfa odszkodowawcza za łamanie praw człowieka 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo