Co to jest zgoda?

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo

Zgoda JEST:

 

  • Oparta na wolnej woli wybóru wszystkich stron

  • Aktywna, nie pasywna

  • Możliwa tylko wtedy, gdy moc stron jest równa

  • Wyrażana, mówiąc: „ TAK ”

  • Do negocjacji na każdym etapie:

 

Tak w jednej rzeczy nie oznacza tak na wszystko .

 

Zgodą NIE jest:

 

-Poddanie się z powodu strachu

 

-Oparta na manipulacji, oszustwie lub kłamstwie

 

-Możliwa, gdy jedna osoba ma większą moc

 

-Możliwa, jeśli jedna osoba jest pod wpływem alkoholu, narkotyków, rzekomego autorytetu (lub mediów).

 

Chichotanie , zmiana tematu lub stracenie zainteresowanie, nie komunikowanie się przez TAK lub NIE.

 

Aby dać pozwolenie, musisz być w stanie powiedzieć TAK lub NIE bez nacisku.

 

 

 

 

 

Zmieniony Statut Kolorado § 18-3-403 brzmi w stosownej części: „Zgoda oznacza współpracę w działaniu lub zgodnie z wolną wolą i znajomością charakteru aktu. Obecny lub poprzedni związek nie wystarczy do ustanowienia zgody. Zgłoszenie pod wpływem strachu nie stanowi zgody. "