A tak jest obecnie :

Tak się to zaczło:

Więź wydane przez East India Company

holenderskiej (VOC), pochodzący z 1623 roku,

na kwotę 2400 florenów

1/8 akcji 

kopalni Stora Kopparberg 

z dnia 16 czerwca 1288 r.

Monety bite przez Holenderską Kampanie Wschodnioindyjską

Co to jest korporacja?

Słowo „korporacja” pochodzi z łaciny i oznacza: korpus (ciało),„korporacja” reprezentuje „grupę ludzi”; to znaczy Grupę ludzi upoważnionych do działania, jako osoba fizyczna (Słownik angielski Oxford).

 

W ujęciu uniwersyteckim „korporacja” odnosił się również do grupy ludzi - konkretnie do grupy uczonych. 

W Anglii termin „korporacja” bywa wykorzystany przez organy samorządu terytorialnego odpowiedzialne za jakieś miasto. Ten styl od 1997 roku w Wielkiej Brytanii i w Republice Irlandii został w większości przypadków zastąpiony terminem - rada (rada miasta). 

Jedynym wyjątkiem jest konserwatywna korporacja Londyn, która zachowuje tytuł, nie uznając nowszych form.

Korporacje były obecne w niektórych formach już w starożytnych Indiach i starożytnym Rzymie, choć pozbawione niektórych podstawowych cech, dzięki którym znane są dziś. Korporacje, były to przedsiębiorstwa mające udziałowców, (obecnie udziałowcy występują w spółkach prawa handlowego np. z ograniczaną odpowiedzią), którzy zainwestowali pieniądze w określonym celu.

Korporacje w Imperium Rzymskim były usankcjonowane przez państwo, podczas gdy w Imperium Maurya, występowały głównie, jako prywatne podmioty gospodarcze.

Wraz z upadkiem Cesarstwa Rzymskiego rzymska koncepcja korporacji połączyła się z innymi poglądami. Germańskie plemiona, na przykład, utrzymywały, że jednostka zbiorowa sama w sobie może mieć tożsamość odrębną od tożsamości jej członków. Te wpływy zebrały się w korpusie prawa kanonicznego zbudowanego wokół koncepcji kościoła, jako struktury korporacyjnej w średniowieczu.

 

 
Różne teorie kościoła, jako zbiorowości były faworyzowane przez różne jednostki, ale wszystkie zgadzały się, co do jednego kluczowego elementu:

 

że kościół był czymś więcej niż tylko zbiorowiskiem jego członków i mógł utrzymać egzystencję wiecznie, niezależnie od śmierci pojedynczego członka.

To, wraz z dyskusją na temat relacji między szefem korporacji (np. papieżem) a jej członkami, spowodowało, że pojawiły się pomysły i koncepcje rozwoju nowoczesnych korporacji, które miały się urzeczywistnić podczas wieku oświecenia.

Kenneth Pomeranz, historyk ekonomii twierdzi, że potrzeba przeprowadzania operacji pseudo rządowych (takich jak prowadzenie wojny) odpowiada za rozwój tej struktury gospodarczej w Europie, ale nie w Chinach czy na Bliskim Wschodzie.

 

 
Prawo klasyfikuje korporację jako jednoosobową korporacje (jedna osoba) lub jako agregat korporacyjny (dowolnej liczby osób).

 

 

Do najstarszych korporacji obecnie zalicza się: Holenderska Kompania Wschodnioindyjska,- datowana na 1623 r., z kapitałem 2400 florenów (obligacja założycielska na te kwotę, obok na ilustracji). 

Wczesne korporacje typu komercyjnego były tworzone przez rządy państw, wspólnie z kapitałem prywatnym, aby podejmować zadania, które wydawały się zbyt ryzykowne lub zbyt kosztowne dla jednostek samorządowych lub rządów. Obecnie w celu realizacji jakiejś dużej inwestycji (np. budowy autostrad) obserwujemy powrót do tej formy korporacyjnej, tworzone są korporacje, w których udziałowcami są zarówno państwowe jednostki terytorialne jak też kapitał prywatny w różnych formach własności.   

Rzekomo najstarszą korporacją handlowa na świecie, jest Stora Kopparberg - społeczność górnicza Falun w Szwecji, która uzyskała w 1347 roku czarter kopalni miedzi od króla Magnus Eriksson’a.

Wiele narodów europejskich utworzyło korporacje do prowadzenia przedsięwzięć kolonialnych, na przykład Holenderska Kompania Wschodnioindyjska albo Hudson's Bay Company. Korporacje te odegrały dużą rolę w historii kolonializmu korporacyjnego.

W Stanach Zjednoczonych czarterowanie rządowe zaczęło wychodzić z mody w połowie XIX wieku. Prawo korporacyjne w tamtym czasie koncentrowało się na ochronie interesu publicznego, a nie na interesach.

 

 

KORPORACJA NIE MOŻE BYĆ SUWERENNYM RZĄDEM

JAKO, ŻE KORPORACJE SĄ FIKCJAMI. OKREŚLONE SĄ SŁOWAMI NA KARTCE PAPIERU.

NIE ISTNIEJĄ W „PRAWDZIWYM” ŚWIECIE

Korporacja jest fikcyjną postacią lub podmiotem prawnym, stworzonym przez rząd, co czyni tę fikcyjną postać lub podmiot własnością intelektualną rządu, ale nigdy się o tym nie mówi !

Każda Korporacja może posiadać dowolną liczbę innych korporacji, ale korporacja nigdy nie może posiadać istoty ludzkiej z krwi i kości!

 

Ponieważ każda korporacja istnieje tylko na papierze, wszystkie są zdefiniowane i związane prawem umów – więcej słów na papierze. 

Innymi słowy, żadna korporacja nie może kiwać głową, uścisnąć dłoni ani wypowiedzieć żadnych słów afirmacji.

Wszystkie prawa utworzone w ramach tej korporacji macierzystej staną się zasadniczo prawami i regulacjami korporacyjnymi regulującymi korporację macierzystą i wszystkie spółki zależne lub spółki zależne należące do spółki dominującej (spółki matki). 

Te prawa i regulacje korporacyjne nazywane są statutami, a ich wpływ i kontrola nad ludźmi jest zwodniczo uzyskiwana za zgodą  - poprzez umowy cywilne. 

Poszukaj słowa „osoba” w jakimkolwiek współczesnym słowniku prawniczym, a zobaczysz, że dana osoba jest traktowana, jako korporacja, a nie -  jako istota ludzka z krwi i kości.

Te kontrakty cywilne były zabezpieczone przez federalne i stanowe, dobrowolne programy rejestracyjne, mające na celu przekształcenie i zniewolenie amerykańskich czy polskich obywateli Republiki z krwi i kości na własność korporacji. 

W Polsce jest identycznie  - na bazie franczyzy korporacji Poland Republic Off podległej koronie brytyjskiej i Watykanowi, jako pierwszej - pierwotnej korporacji. 

Te programy rejestracji zawsze obejmowały korzyści rządowe, jako zachętę. Jednak nic nie jest za darmo, a kiedy rządy stanowe i federalne oferują coś za darmo, możesz założyć się, że po twojej akceptacji, liny i łańcuchy zostaną przymocowane do twojej szyi, rąk i kostek u nóg! 

Z prawnego punktu widzenia, w tych umowach cywilnych brakowało „wzajemności”, co oznacza, że wszyscy rejestrujący muszą zrozumieć prawdziwy charakter i intencje umowy a następnie świadomie zaakceptować lub wyrazić zgodę na warunki tych umów. 

Wywrotowa taktyka rządu wypacza „wzajemność” i zgodnie z prawem eliminuje wszelkie stosunki umowne.

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo