Zasada używania WIELKICH LITER w NAZWIE

Statu civitatis - Capitis Diminutio

 

co oznacza zmniejszenie statusu poprzez użycie kapitalików. W prawie rzymskim zapisywano w ten sposób  zmniejszenie lub skrócenie osobowości; utrata lub ograniczenie statusu mężczyzny lub zespół atrybutów i kwalifikacji prawnych np z powodu zamiany długów cywilnych na osobiste.

 

Capitis Diminutio Maxima (czyli maksymalna utrata statusu poprzez użycie wielkich liter, np. JAN KOWAL lub KOWAL JAN) - Największa lub najbardziej wszechstronna utrata statusu. Miało to miejsce, gdy stan mężczyzny zmienił się z wolności na stan niewoli, kiedy stał się niewolnikiem. Pozbawiany był wszystkich praw obywatelskich i wszystkich prawa rodzinnych” – niewolnik nie mógł mieć rodziny bez zgody właściciela a jeśli nie miał właściciela, zostawał wypędzony z Rzymu i skazany na wygnanie.

prawie rzymskim utrata lub zmiana jednego ze statuum osoby. Powodowała m.in. zmianę długów cywilnych na naturalne.

 

Kara Capitis Diminutio Maxima była zapisywana w dokumentach Rzymu WIELKIMI LITERAMI.

Istniały w starożytnym Rzymie również Capitis Diminutio Media i Capitis Diminutio Minima, z oszczędności procesowej nie będę tych definicji przytaczał z uwagi na przesyt tą informacją polskiego internetu.

Zasada używania WIELKICH LITER w NAZWIE:

użycie WIELKICH LITER w dowolnym miejscu w NAZWIE odnosi się zawsze do PODMIOTU PRAWNEGO/FIKCJI, SPÓŁKI lub KORPORACJI bez wyjątków.

np. Jan KOWAL lub Kowal JAN: JAN’a (PASZPORT, PRAWO JAZDY, ZAŚWIADCZENIE MAŁŻEŃSTWA i AKTY URODZENIA), (swoją drogą obecnie wielu się tym zajmuje mając mgliste o tym pojęcie, w tamtym czasie nic takiego nie miało miejsca, wszystkie wymienione wyżej papiery to wymysł dużo późniejszy, jeszcze przed Wielką Wojną Światową (po II WŚ nazwanej pierwszą) ludzie podróżowali bez paszportów, rody prowadziły księgi rodów, w których głowa rodu zapisywała urodzenia, zgony i mariaże (nie było aktów urodzenia i stąd zwyczaj proszenia ojca o rękę narzeczonej – bez zgody, nie było wpisu do księgi i ślub był nieważny a dzieci nie były uznane za spadkobierców itd.))

 

 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo