Zbliża się sztorm, Arian prowadzi Akcje Ratowania Zaginionych Ludzi na Morzu.  Akcja prowadzona do  skutku do ostatniego ogłoszonego zaginionym. Wspierraj Akcje Ariana

Stratusy nawarstwiają się, nadchodzi sztorm,  wszystkie ręce na pokład.

BAR słownik Blecka podaje kilka zastosowań BAR

  1. 1.Przegroda lub barierka biegnąca przez salę sądową, mająca na celu oddzielenie ogółu społeczeństwa od przestrzeni zajmowanej przez sędziów, adwokata, ławę przysięgłych i innych zainteresowanych procesem w sprawie.

    Na dworach angielskich jest to przegroda, za którą muszą stać wszyscy zewnętrzni adwokaci i każdy członek społeczeństwa. Adwokaci, będący funkcjonariuszami sądu, są do niego dopuszczeni; podobnie jak rada królowej, adwokaci z patentami pierwszeństwa i sierżanci z racji swych funkcji.

    2.Termin ten oznacza również określoną część sali sądowej; na przykład miejsce, w którym więźniowie stoją podczas procesu, stąd wyrażenie „więzień w barze”.

7.   Ponadto oznacza to, co pokonuje, anuluje,

      odcina lub kładzie kres.

8.   W piśmie procesowym wskazał zarzut                szczególny, stanowiący wystarczającą                odpowiedź na skargę; i nazwane tak,                  ponieważ uniemożliwiło to, tj. uniemożliwiło        powodowi dalsze ściganie go ze skutkiem,        a jeśli zostało ustalone na podstawie                  dowodu, całkowicie pokonało i zniszczyło          powództwo.

      To nazywa się specjalną „prośba w barze”.        „Zarzut w barze”, oznacza zarzut                         szczególny, stanowiący wystarczającą               odpowiedź na powództwo; i nazwane tak,           ponieważ uniemożliwiło to, tj.                             uniemożliwiło  powodowi dalsze ściganie           go ze skutkiem, a jeśli zostało ustalone na         podstawie dowodu, całkowicie pokonało i           zniszczyło powództwo.

3. Ponadto oznacza obecność sądu, rzeczywistą lub konstruktywną. A zatem, rozprawa z rozmachem toczy się przed pełnym sądem, „sprawa adwokacka” w odróżnieniu od rozprawy przed jednym sędzią w nisi prius.

4.W praktyce organów ustawodawczych bar stanowi zewnętrzną granicę budynku sądu i dlatego wszystkie osoby niebędące członkami, które chcą się zwrócić do sadu lub są do niego wezwane, w tym celu zjawiają się w izbie.

5.W innym sensie, cały zespół adwokatów i radców prawnych lub przedstawicieli zawodów prawniczych ( łącznie )  nazywa się w przenośni „barem” od miejsca, które zwykle zajmują w sądzie - który to termin oznacza cały zespół sędziów.

6.W prawie umów „bar” oznacza przeszkodę lub barierę zapobiegawczą.

  1. ŁAWKA Typowe odniesienie do sędziego, gdy używa się tego słowa, na przykład rozprawa przed ławą…
  2. BARRISTER W prawie angielskim. Adwokat; ten, który został wezwany do baru. Doradca…
  3. PIĘTRO Sekcja budynku pomiędzy poziomymi płaszczyznami. Termin używany metaforycznie w praktyce parlamentarnej…

Wszystko za zazanaczoną strzałką barierką, to też jest BAR

Termin „Bar” powstał w Anglii wraz z podziałem Baru ustalonym w celu podzielenia sali sądowej na dwie części w celu oddzielenia prawników i urzędników sądu od pozwanych i innych ogółu społeczeństwa - obserwatorów.

Słownik prawa Blacka definiuje „Bar” ,jako barierkę, która oddziela przednią część, w której sędzia, personel sądu, prawnicy i świadek prowadzą sprawy sądowe, od tylnej części, która zapewnia miejsca dla obserwatorów.

„Encyclopedia of American wyjaśnia, że ​​termin „Bar” ,jako sala sądowa odnosi się do obszaru domyślnie zarezerwowanego dla dyrektorów sądu. tj. sędziego, adwokatów, urzędnika sądowego i członków ławy przysięgłych.

Obecnie Bar to wydzielona część sali sądowej, w której zasiadają prawnicy.

Ława – Ława oznacza wszystkich sędziów razem wziętych w odróżnieniu od „Pałacy”. Nazwa oznaczająca wszystkich członków zawodów prawniczych

 – ława to ta część sądu uznawana urzędowo, podczas gdy sędziowie zasiadają.

Wcześniejsze znaczenie Baru zawierało część Bench, również w obecnym określeniu „Bar” jest stosowane dla części adwokackiej sądu, a określenie to jest używane dla części komorniczej Sądu.              

To jest pierwszy i najstarszy BAR z 1693 roku,

znajduje się w CITY

 

Termin „Bar” powstał w Anglii wraz z podziałem Baru ustalonym w celu podzielenia sali sądowej na dwie części aby oddzielić prawników i urzędników sądu od pozwanych i innych ludzi z ogółu społeczeństwa - obserwatorów.

 

Słownik prawa Blacka definiuje „Bar”, jako barierkę, która oddziela przednią część - w której sędzia, personel sądu, prawnicy i świadek prowadzą sprawy sądowe, od tylnej części - która zapewnia miejsca dla obserwatorów.

 

„Encyclopedia of American wyjaśnia, że termin „Bar”, jako sala sądowa i odnosi się do obszaru domyślnie zarezerwowanego dla dyrektorów sądu. tj. sędziego, adwokatów, urzędnika sądowego i członków ławy przysięgłych.

 

Obecnie Bar to wydzielona część sali sądowej, w której zasiadają się prawnicy.

 

Ława – Ława oznacza wszystkich sędziów razem wziętych w odróżnieniu od „Pałacy” - nazwy oznaczającej wszystkich członków zawodów prawniczych

 – ława to ta część sądu uznawana urzędowo w które zasiadają sędziowie. 

Wcześniejsze znaczenie Baru zawierało część Bench. Również w obecnym określeniu „Bar” jest stosowane dla części adwokackiej sądu, a określenie to jest używane dla części komorniczej Sądu. 

             

 To jest BAR

 

Bar and Bench odgrywają ważną rolę w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w sądach.  Słowem w obszarze prawa BAR określa  się różne miejsca związane z sądami czy szerzej wymiarem sprawiedliwości.

W USA znaczenie Bar and Bench -  Bar to zbiorcze określenie dla prawników, którzy są uprawnieni do wykonywania zawodu w sądach lub w konkretnym sądzie dowolnego stanu.  

 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo