AKTY URODZENIA np.

 

 

Jesteście Rodzicami „zgadzam się/zgadzacie się” na bycie Powiernikiem i podpisujecie AKTY URODZENIA. 

(AKTY URODZENIA były tylko dla „niewolników” zanim kobiety stały się „równe” mężczyznom). 

Zwykle Matka jest jedyną osobą wymaganą do podpisania aktu, ponieważ uważa się ją za bezpośrednią krew bardziej niż Ojca. Ma wyższe „roszczenie” do żywego dziecka.

 

Gdy negocjowany instrument (ŚWIADECTWO URODZENIA) zostanie przeniesiony do Departamentu Handlu, „zastawia” twoją „pracę na całe życie” jako jego „zabezpieczone” aktywa i przystępuje do „zapewnienia” (w odróżnieniu od ubezpieczenia) TWOJEJ pracy przed jej ( DŁUG rządu), a następnie dostaje „ubezpieczyciela” do ubezpieczenia twojej Pracy. .

 

Ubezpieczyciel określa niską wartość z twojej pracy, która ma wartość 1 miliona dolarów i wyciąga „obligację”, która jest przechowywana w banku, - liczby na twoim ŚWIADECTWIE URODZENIA są numerami śledzenia Twojej obligacji PRAWNY/FIKCJE. 

Banknoty REZERWY FEDERALNE o wartości 1 miliona dolarów są następnie wydawane z tym samym numerem i wprowadzane do obiegu.

 

Na DOKUMENCIE URODZENIA PODMIOT PRAWNY/FIKCJA, ten z Twoim imieniem i nazwiskiem WIELKIMI LITERAMI (który reprezentuje PODMIOT/FIKCJĘ, KORPORACJĘ) znajduje się numer śledzenia „Obligacji”. Ten numer ma 7–9 cyfr z „literą” przed nim. Zdobądź banknot jednodolarowy i porównaj ten numer „seryjny” z numerem na nim. Zobaczysz podobieństwo. Na awersie banknotu dolarowego znajduje się litera wewnątrz symbolu ze słowami „FEDERAL RESERVE Bank of (State Name)” Jest to oznaczenie literowe Banku Stanowego, który posiada daną Obligację. przykład „E” to Bank of Virginia. Litera numeru na DOKUMENCIE URODZENIA oznacza Bank, który posiada Obligację, która reprezentuje Twoją „pracę” przez całe życie. Twoja „praca” została „ubezpieczona” i „zabezpieczona”, a pieniądze zostały na nią pożyczone. W ten sposób ludzie zostali zamienieni w zabezpieczenie dla Banku (Banków) REZERWY FEDERALNEJ.

 

 

Definicje prawne

 

Osoba: Człowiek nie jest osobą dlatego, że jest człowiekiem, ale dlatego, że zostały mu przypisane prawa i obowiązki

„Osoba” to podmiot prawny lub substancja, której atrybutami są prawa i obowiązki. 

Słownik prawa Blacka:

Nie człowiek, ale niewidzialny płaszcz człowieka - czapka niewidka.

 

Zastosowanie: oznacza błaganie.

 

 

Więcej o Chochole TU

Zasada gramatyczna dotycząca używania WIELKICH LITER w NAZWIE: 

jeśli w NAZWIE używa się WIELKICH LITER, zawsze odnosi się to do PODMIOTU PRAWNEGO/FIKCJI, SPÓŁKI lub KORPORACJI, bez wyjątków.

Na przykład Jan KOWAL lub KOWAL: JAN (PASZPORT, PRAWO JAZDY, ZAŚWIADCZENIE MAŁŻEŃSTWA i AKT URODZENIA)

 

C’EST TUI QUE TRUST: (wymawiane set-a-kay) wspólny termin w NOWEJ ZELANDII i AUSTRALII lub wspólny termin STRAWMAN w USA lub KANADZIE to PODMIOT PRAWNY/FIKCJA stworzona i będąca własnością RZĄDU, który ją utworzył.

 

„Z prawnego punktu widzenia jesteśmy uważani za FIKCJĘ, koncepcję lub ideę wyrażoną jako NAZWA, symbol. Ta OSOBA PRAWNA nie ma świadomości; jest to OSOBA prawnicza, EN LEGIS, NAZWISKO/słowo napisane na kartce” – Jason Whitney, prezenter i badacz: The Occult World of Commerce.

 

Kiedy się urodzisz, (WODA Twojej Matki się wylała).Twoi Rodzice Nazywają Cię, na przykład John lub Jane DOE. Pielęgniarka lub lekarz wraz z rodzicami podpisują Twój Akt Urodzenia Żywego (Tytuł Czynu do Nieruchomości), aby mógł zostać sporządzony CERTYFIKAT URODZENIA („certyfikat jest instrumentem negocjowanym; patrz Certi & fi-duc(e) iary & fi -cat(e)iary) w celu „stworzenia OSOBY PRAWNEJ/FIKCJI (ta OSOBA PRAWNA/FIKCJA jest regulowana i działa w handlu, ponieważ RZĄD może regulować tylko to, co tworzy, a nie stworzył żywego oddechu Człowieka lub Kobiety – to stworzył Bóg). OSOBA PRAWNA/FIKCJA jest zarejestrowana przez Departament Handlu, na podstawie ADMIRALNEGO PRAWA MORSKIEGO/JURYSDYKCJI (PRAWA WODY) – JURYSDYKCJA Handlu i Wojny.

 

Ty (dziecko) jesteś tym, co nazywa się Trustem „C'est tui Que” (wymawiane „Set-a-kay”), STRAWMANEM, a raczej ZABEZPIECZENIEM lub KORPUSEM (ciałem) Trustu. Twoja PRACA to energia, którą generujesz jako Żywa Istota. Jednak jako dziecko jesteś uważany za „Nieważny (nieważny/niepełnosprawny) i Niekompetentny, i chociaż Twoja Matka Cię Urodziła, zgadza się być POWIERNIKIEM Trustu (przez swój PODPIS), który został ROZLICZONY (utworzony). – Settlor) przez rząd federalny, więc ty (twoje ciało) jesteś jej POWIERZONY na przechowanie do osiemnastego roku życia.

 

Zgodnie z prawem biblijnym: KOBIETY nie są w stanie zawrzeć wiążących umów/kontraktów, ich Mąż lub Ojciec musi być obecny przy zawieraniu umów lub taka umowa jest nieważna. W większości przypadków obie strony są obecne podczas narodzin lub manifestacji produktu MARITIME. O ile nie istnieje uprzednia pisemna zgoda i aprobata przedstawiciela płci męskiej, Matka, która nie marzy o „oddaniu” swojego nowo narodzonego dziecka Rządowi, robi to nieświadomie, na podstawie nieujawnionych warunków podpisanej Umowy”.

 

 

NARODZINY CHOCHOŁA = CESYUI QUI  TRUST = STRAWMAN

Mija 118 lat od czasu, gdy pułkownik Edward Mandell House przepowiada powstanie - narodziny - STRAWMANA w Stanach Zjednoczonych.

To pierwszy prawdziwy dowód na to, że nasz obecny system społeczny, finansowy i prawny został celowo zaprojektowany, by zniewolić ludzkość:

   Na prywatnym spotkaniu z Woodrow Wilsonem (Prezydent USA 1913 - 1921) Pułkownik Edward Mandell House przewidział

plany banksterów dotyczące zniewolenia narodu amerykańskiego. 

Stwierdził: „Wkrótce każdy Amerykanin będzie musiał zarejestrować swoją biologiczną własność (to ty i twoje dzieci) w systemie

narodowym zaprojektowanym do śledzenia ludzi, który będzie działał w ramach starożytnego systemu zastawów.

Dzięki takiej metodologii możemy zmusić ludzi do podporządkowania się naszemu programowi, co wpłynie na nasze

bezpieczeństwo jako obciążenie zwrotne za naszą papierową walutę fiducjarną.

„Każdy Amerykanin będzie zmuszony zarejestrować się lub cierpieć, nie mogąc pracować i zarabiać na życie. 

Rejestrowani ludzie będą naszym majątkiem ruchomym (własnością) a my będziemy mieć nad nimi zabezpieczenie na zawsze.

Dzięki działaniu prawnika w ramach schematu zabezpieczonych transakcji Amerykanie,świadomie lub nieświadomie

dostarczając nam konosamenty (akt urodzenia) staną się bankrutami i niewypłacalnymi, zabezpieczonymi zastawami.

„Zostaną pozbawieni swoich praw i otrzymają wartość handlową mającą na celu przyniesienie nam zysku. Nie będą wcale

mądrzejsi, ponieważ ani jeden człowiek na milion nigdy nie będzie w stanie poznać naszych planów, a jeśli przez przypadek

jeden lub dwóch je pozna to mamy w naszym arsenale wiarygodną możliwość zaprzeczenia.W końcu jest to jedyny

logiczny sposób finansowania rządu, poprzez przekazywanie rejestrującym zastawów i długów w formie korzyści i przywilejów.” 

„To nieuchronnie przyniesie nam ogromne zyski, przekraczające nasze najśmielsze oczekiwania i pozostawi nieświadomego

każdego Amerykanina współautora tego oszustwa, które nazwiemy „ubezpieczeniem społecznym”. Nie zdając

sobie z tego sprawy, każdy Amerykanin nieświadomie będzie naszym sługą, choć niechętnie, ludzie staną się

bezradni i bez nadziei na ich odkupienie, a my zatrudnimy naszych ludzi na wysokie stanowisko (prezydencję) naszej fikcyjnej

korporacji (USA) do wzniecenia spisku przeciwko Ameryce ”.

- Dom pułkownika Edwarda Mandella.

              NARODZINY CHOCHOŁA = CESYUI QUI  TRUST = STAWMAN

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo