Czym jest Chochoł - Stawman i jego rola w handlu 

Ich śluby ubustwa nie dotyczą Was, odwiecznych władców tej ziemi, Wy nie ślubowaliście ubóstwa, My je praktykujemy i dlatego brakuje Nam, mimo że pracujemy 7 dni w tygodniu na nic nas nie stać i dlatego mamy również prawo moralne, żądać zwrotu Naszej ziemi, Naszych nieruchomości z odsetkami za okres 500 lat nie mniej !!!

Unie Europejska rónież zakazuje nam pokrywania deficytu budzetowego, zadłużeniem w NBP. W ten sposób odsetki trafiają do  zagranicznych banków - czytaj niemieckich, zadłużajac nas każdego roku bardziej.

 

    W ten sposób dług rośnie proporcjonalnie do liczonego tą metodą PKB. Tu dochodzimy do powiedzenia innego "geniusza " , któremu gdy tłumaczono tą zawiłość, ukół on  pojęcie "plusy dodatnie i plusy ujemne" , co doskonale oddaje tę sytuacje. Otóż gdy PKB rośnie (plus dodatni) to zadłużenie  czyli dług (plus ujemny) też wzrasta. Ponadto mamy ze wszystkimi  umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, to powoduje że ta firmy nie płacą u nas ale i u siebie tez nie, zgłaszając że płacą w Polsce w ten sposób, korporacje się bogacą dodatkowo, bo nie jedynie. Poza tym że nie płacą podatków w Polsce, to mało płacą pracownką, trzykrotnie mniej niż za tę samą pracę w tej samej firmie na tym samym stanowisku. 

 

    Więc gdy niemiecka fabryka wywozi swoje zyski za granice zgodnie z niekorzystna dla nas umową, deklaruje ze podatki płaci w Niemczech a że to jest uważane za eksport to budżet dokłada do tego im VAT. A sobie zapisujemy wzrost PKB na papierze, co polskojęzyczne niemieckie media dla Polaków nagłaśniają abysmy dalej spali i dawali się okradać. Media te są wycoce nie rentowne i trzeba do nich doplacać ale to dla nich knieczne ze zrozumialych powodów. Aby dalej nas okradać muszą nas oszukiwać gratulując sukcesu - "wzrostu  polskiego PKB".

I mydląc nam oczy wzrostem PKB do czego wlicza się wartośc produkcji nie polskich przedsiębiorstw.

Dokładamy do tych fabryk a one nie płacą w Polsce podatków. Jednynie pracujemy w tych fabrykach, na podżednych stanowiskach podczas gdy budżet dopąłca do tego więcej niż płaciłby  bezrobotnym, gdyby tych fabryk nie było. 

Gdy po raz pierwszy USA udzieliły Rrzeczpospolitej pożyczki, franczyza zastawiania ludzi a precyzyjniej ujmując ludziej kreatywności, pracowitości  została przeniesiona do Rzeczpospolitej. Do 1971 r  w tzw. PRL długów zagranicznych w zachodnich bankach nie było, dlugi zaciągnięte za E.Gierka spłacono ostatecznie w październiku 2012 r. W 1989 zadłużenie zagraniczne wynosiło 42,3 mld USD Jaruzelski sprzedał akty urodzenia 40 milonów Polaków, to otwarło nam kredyt. Najwiekszej zbrodni dokonał Izak,  Aleksander Stolcman vel Aleksander Kwasniewski, sprzedał swoim ziomkom, żydowskim bankierom   Polskę - wszystkich Polaków wpędził w wieczne długi takim zapisem w konstytucji: 

 

Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

         – Rozdział 10, art. 220 ustęp 2.

 

Od tego czasu deficyt budzetowy pokrywa się długiem zagranicznym. Każdy Polak płaci obecnie podatek dochodowy, który w całości służy spłacie odsetek od zagranicznych kredytów. Gdyby ten bandyta tego nie zrobił NBP mógł pozyczać żadowi bez oprocentowania, jak robił to wcześniej a Każdy pracujący Polak co miesiąc od tamtego czasu miałby o 20% większe dochody.

  Rząd Stanów Zjednoczonych wziął uwierzytelnione kopie wszystkich aktów urodzenia i umiescił je w Departamęcie Handlu Stanów Zjednoczonych.

 ... jako zarejestrowane papiery wartościowe. Te papiery wartościowe, z których każdy ma szacunkową wartość 1 000 000 USD (jeden milion) dolarów, były (i nadal są) rozprowadzane na całym świecie, jako zabezpieczenie pożyczek, wpisów po stronie aktywów w księgach rachunkowych itp., tak jak inne papiery wartościowe. Jest tylko jeden problem, nie autoryzowaliśmy tego.

 To wyeliminowało naszą zdolność do spłaty naszych długów, pozwalając jedynie na odroczenie SPŁATY. Kiedy używamy jakiegokolwiek papieru komercyjnego ( czeki, weksle, nakazy, banknoty rezerwy federalnej itp. ) i przyjmujemy je, jako pieniądze, po prostu przekazujemy niespłacony dług dołączony do tego dokumentu innym, w ramach naszych zakupów i transakcji. Ten niespłacony dług, zgodnie z polityką publiczną, teraz ponosi odpowiedzialność publiczną za jego ściągnięcie Innymi słowy, cały dług jest teraz publiczny.

 Rząd Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić niezbędne towary i usługi, utworzył obligację handlową (weksel własny), zastawiając majątek, pracę, życie i ciało swoich obywateli, jako zapłatę za dług (upadłość). Ta więź handlowa uczyniła ruchomym (majątkiem) każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w Stanach Zjednoczonych. Staliśmy się niczym więcej jak „zasobami ludzkimi” i zabezpieczeniem długu. Działo się to bez naszej wiedzy i / lub naszej zgody. W jaki sposób? Dokonano tego poprzez złożenie (rejestrację) naszych aktów urodzenia

Zasady gry handlowej

To tutaj formułowane są metody tworzące najbardziej rozbudowany schemat zniewolenia. Wszystkie działania, prowadzone w największej tajemnicy, są poza zasięgiem i zrozumieniem nawet dla szwajcarskich organów ścigania i rządu. Elementy tajemnicy i immunitetu dyplomatycznego charakteryzują złe zamiary jego prawdziwych właścicieli.

Oni wiedzą o wszystkim bez ich zgody i wiedzy nic się nie dzieje w finansach i geopolityce. Wiec tak było i nadal jeszcze jest. Aby to zmienic trzeba zmienic wszystko. Jeśli remontujesz swoje mieszkanie, dom to przecież Ty decydujesz co i jak bedzie wygladać po remoncie, Ty za to płacisz i Ty nadzorujesz ekipe remontową. 

Pamietaj że papież tym cyrkiem zarządza i pamiętaj o manguscie, małym zwierzątku futerkowym. Kto ma myszy potrzebuje kota a komu zalęgły się wężę powinien uczyć się od mangusty.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) – Bank Centralny Watykanu, 

Przez sto lat bank ten uosabiał najwyzszą władzę - władzę pieniądza.  Więc jeśli dzisiaj mamy jakiś problem np z pandemią Cowid 19, czy to wersja z labolatorium, czy jako polityka zarzadzania strachem i dyscyplnowania społeczeństw, to niech nikomu nie przyjdzie na myśl, że oni są zaskoczeni i nic nie wiedzą. 

To co jednoczy cały świat, wszystkie rządy w okól tej chorej ideii, ten wspólny mianownik to:

Trójkorona władzy z papieżem na jej szczycie to w dalszym ciągu aktualny schemat. W dalszym ciągu BISE - bank wszystkich banków w Bazyleji to jego bank. Jego i wszystkich banków centralnych na świecie, tu podejmowane są  decyzje o tym kto jak żyje i co znczy na arenie międzynarodowej. O ile City of LOndon ma całą gotówkę i złoto o tyle ten to największa drukarnia świata  - FED był do 2018 jego małym trybikiem. Tak czy owk w swiecie finansów to tu podejmuje się decyzje. Prawie dwieście państw nalezy do tego najstarszego na świecie banku, założonego dla rozliczenia reparacji wojennych po Wielkiej Wojnie. 

To oni trzymają nas za jaja i ściskają a teraz ci zboczeńcy chcą nas zabić i obrabować, na nasz kwadrat przysyłają rewidenta (rachmistrza) aby zliczył fanty (spis powszecny). Zero moralności, nawet nie wiedzą co to takiego, wogóle nic nie wiedzą, spytajcie który z nich czytał stary testament w oryginale, ja spytałem, aż dwunastu. Żaden nie znał, hebrajskiego, starej łaciny, staroitaliańskiego ani innych na tyle biegle aby czytać oryginał. Wiec powtarzają po żydach, ich  klamstwa i brednie.

Kiedyś chcieli się upodobnić do Jezusa i żyć skromnie. wszystkie żebracze zakony złożyły śluby ubóstwa, aby żyć duchem w duchu i z duchem. nic się nie zmieniło, dalej pier.... te same banialuki. ale teraz gwałcą dzieci, mordują je i jedzą. Żyją w biedzie jak ich jezusek ze stajenki?.  "lubią te proste chłopskie życie, te lustra, te marmury, te złocenia". Twiedzą, że cieśla jest ich idolem ale oni nigdy w swoim zasranym życiu nie przepracowali uczciwie ani jednego dnia, to widać po ich dłoniach, te ręce dotykają tylko napletek i karki pornola. Więc pytam czy można im wierzyć w cokolwiek?

  

                                                 Maxyma prawa

         

Falsus in uno, falsus in omnibus.

Fałsz w jednym, fałsz we wszystkim.

 

 

No i kasiora, liczą ale to ci na dole, czerwone kapelusze to szlachta, ballla. niczego nie liczą, tylko wydaja, jeżdzą merolami z kierowcą, znają smaki życia lepiej od baranków, które strzygą. Zakładają cywilki, wsiadają do merola z kierowca i jakda do burdelu za granicę. Śą  traktowani jak Vip, maja otwarty kredyt w kasynach.

Abyśmy mogli ponownie umieścić chochoła w fikcyjnym świecie, a siebie w świecie rzeczywistym ( ze wszystkimi naszymi „tarczami” na miejscu przeciwko fikcyjnemu rządowi) musimy przesłać niepodlegające negocjacjom (prywatne) „obciążenie zwrotne” i niezbywalny „rachunek wymiany”. Jak to ma wyglądać i jak to zrobić skutecznie? na to pytanie odpowiedź umieszczono w książce, razem z innymi na liście rzeczy do zrobienie przez  naturalnego człowieka w celu uwolnienia się ze zniewolenia.

Ngdy nie powiedzieno, że byliśmy wykorzystywani !

 

Jak się z tym czujesz?

Jest jeszcze coś, o czym warto wiedzieć: wszyscy ludzie obracający, rozliczający się w dolarach od czerwca 1933 są przedmiotem zasatawu i handlu!

 

Dlaczego to jest ważne? Handel opiera się na umowie, kontrakcie. Rząd ma dorozumianą umowę z chochołem ( stworzenie rządu ), a Chochoł podlega rządom Rządu, jak zilustrowano powyżej. ale kiedy my, prawdziwy mężczyzna i kobieta z krwi i kości, wkraczamy w ich „proces”, stajemy się „poręczeniem” fikcyjnego chochoła.

 

Rzeczywistość i fikcja są odwrócone. Następnie stajemy się odpowiedzialni za długi, Zobowiązania i zobowiązania chochoła, rezygnując z naszej prawdziwej ( chronionej ) postaci, gdy stajemy w obronie fikcyjnego chochoła.

 

Nigdy nie powiedziano nam , z pełnym i otwartym ujawnieniem, co nasi urzędnicy państwowi planują zrobić… i dlaczego.

Nigdy nie powiedziano nam, że rząd (tzw. III rzeczpospolitej ) jest korporacją, fikcyjną „osobą”. Nigdy nam nie powiedziano, że rząd po cichu, prawie potajemnie, stworzył cień, chochoła dla każdego Polaka na bazie franczyzy strawmana dla każdego amerykanina. . . aby rząd mógł nie tylko „kontrolować” ludzi, ale także pozyskiwać niemal nieograniczoną ilość dochodów – aby mógł trwać… nie tylko istnieć, ale i rozwijać się. Nigdy nam nie powiedziano, że kiedy rząd zajmuje się chochołem,

Nie ma do czynienia z prawdziwymi, żywymi mężczyznami i kobietami. Nigdy nam nie powiedziano, otwarcie i jasno, z pełnym ujawnieniem wszystkich faktów, że  5 czerwca 1933 roku parlament stanów zjednoczonych ogłosił banktuctwo i jakie będą tego konsekwencje dla nas nigdy nam nie powiedziano, że zostaliśmy zastawieni ( i nasze dzieci, ich dzieci, ich dzieci, i tak dalej ) jako zabezpieczenie, zwykłe rzeczy ruchome, za dług stworzony przez urzędników państwowych, którzy dopuścili się zdrady.

Nigdy nie powiedziano nam, że po cichu i sprytnie zmienili zasady, nawet samą grę, i że świat, który postrzegamy jako prawdziwy, jest w rzeczywistości fikcyjny – i to wszystko dla ich korzyści.

Nigdy nie powiedziano nam, że chochoł – fikcyjna osoba, istota państwowa – podlega wszystkim kodeksom, ustawą, rozporzadzenią, przepisom,  itp. wydawanym przez rząd, ale nie my, prawdziwy mężczyzna i kobieta. Nigdy nie powiedziano nam, że jesteśmy traktowani jak własność, jak niewolnicy. ktoś nam nie powiedział że żyjąc w krainie wolnych, naturlnych ludzi  możemy łatwo odejść od oszustwa, rezygnując z tej fikcji. Wiecej o tym czytaj tu.

 Stany Zjednoczone Są Korporacją Dystryktu Kolumbii. Skoro Korporacja Jest Fikcyjną „Osobą” ( Nie Potrafi Mówić, Widzieć, Dotykać, Powąchać Itp. ), Nie Może Sama Funkcjonować W Realnym śWiecie. Potrzebuje Kanału, Narzędzia Transmisyjnego, Pewnego Rodzaju łąCznika, Aby „Połączyć” Fikcyjną Osobę I Fikcyjny śWiat, W Którym Istnieje, Ze śWiatem Rzeczywistym. Dlaczego To Jest Ważne? ŻYjący Ludzie Istnieją W śWiecie Rzeczywistym, A Nie Fikcyjnym, Wirtualnym. Ale Rząd Istnieje W Fikcyjnym śWiecie I Może Bezpośrednio Zajmować Się Tylko Innymi Fikcyjnymi Lub Wirtualnymi Osobami, Agencjami, Stanami Itp. Aby Fikcyjna Osoba Miała Do Czynienia Z Prawdziwymi Ludźmi, Musi Istnieć Związek, łąCznik, Wyjście -Pomiędzy. To Może Być Coś Tak Prostego Jak Umowa. Kiedy Obie „Osoby”, Realna I Fikcyjna, Zgadzają Się Na Warunki Kontraktu, Następuje Połączenie, Stosunek, Stosunki, Komunikacja, Wymiana. Jest Biznes! Ale Istnieje Inny Sposób, W Jaki Fikcyjny Rząd Może Poradzić Sobie Z Prawdziwym Mężczyzną I Kobietą: Poprzez Wykorzystanie Przedstawiciela, łąCznika, Pośrednika. Kim Jest Ten Pośrednik, Ten łąCznik, Który łąCzy Fikcyjny Rząd Z Prawdziwymi Mężczyznami I Kobietami? To Cień Stworzony Przez Rząd, Fikcyjny Mężczyzna Lub Kobieta... O Tym Samym Imieniu, Co My. Ta Osoba Została Stworzona Z Wykorzystaniem Naszych Metryk Urodzenia, Jako Mco ( śWiadectwa Pochodzenia Producenta ) Oraz Państwau, W Którym Się Urodziliśmy, Jako „Portu Wjazdu”. To Dało Fikcyjnemu Rządowi Fikcyjną Osobę, Z Którą Miał Się Bezpośrednio Kontaktować. Ta Osoba To Chochoł.

STRAMINEUS HOMO: Po łacinie: człowiek ze słomy, bezwartościowy, wystawiony jako kaucja lub poręczenie. ta definicja pochodzi z black's law dictionary, 6th. wydanie, strona 1421. Podążając za definicją stramineus homo u blacka, znajdujemy następne słowo, strawman.

STRAWMAN: Przykrywka , osoba trzecia, która jest podana z nazwy tylko po to, by wziąć udział w transakcji. nominalna strona transakcji; Osoba, która działa jako pośrednik innej osoby w celu przejęcia tytułu własności do nieruchomości i wykonania wszelkich dokumentów i instrumentów, które może zlecić zleceniodawca. Osoba, która kupuje nieruchomość dla innej osoby w celu ukrycia tożsamości prawdziwego nabywcy lub w celu realizacji jakiegoś celu w inny niedozwolony sposób.

Dziewiąty nowy słownik kolegialny Webstera Definiuje termin „strawman” jako:

1: słaba lub wyimaginowana opozycja stworzona tylko po to, by łatwo ją zmylić

2: osoba założona, jako przykrywka dla zwykle wątpliwej transakcji. strawmana można podsumować jako wyimaginowany, pasywny zastępca prawdziwego uczestnika; fasada, maskownica, atrapa; osoba uważana za niebyt. strawman jest „cieniem”, pośrednikiem, jego odpowiednikiem w jezyku polskim jest chochoł – człowiek ze słomy.

na góre

Piramida władzy, dalej istnieje i pełni swoje funkcje 

Trójkorona władzy z papieżem na jej szczycie to w dalszym ciągu aktualny schemat. W dalszym ciągu BISE - bank wszystkich banków w Bazyleji to jego bank. Jego i wszystkich banków centralnych na świecie, tu podejmowane są  decyzje o tym kto jak żyje i co znczy na arenie międzynarodowej. O ile City of LOndon ma całą gotówkę i złoto o tyle ten to największa drukarnia świata  - FED był do 2018 jego małym trybikiem. Tak czy owk w swiecie finansów to tu podejmuje się decyzje. Prawie dwieście państw nalezy do tego najstarszego na świecie banku, założonego dla rozliczenia reparacji wojennych po Wielkiej Wojnie. 

To oni trzymają Nas za jaja i ściskają a teraz ci zboczeńcy chcą nas zabić i obrabować, na nasz kwadrat przysyłają rewidenta (rachmistrza) aby zliczył fanty (spis powszecny). Zero moralności, nawet nie wiedzą co to takiego, wogóle nic nie wiedzą, spytajcie który z nich czyta stary testament w oryginale, ja spytałem, aż dwunastu. Żaden nie znał, hebrajskiego, starej łaciny, staroitaliańskiego ani innych na tyle biegle aby czytać oryginał. Wiec powtarzają po żydach, ich  klamstwa i brednie.

Chcę dostać książkę

NIGDY NIE POWIEDZIENO, ŻE BYLIŚMY WYKORZYSTYWANI !

 

Abyśmy mogli ponownie umieścić Chochoła w fikcyjnym świecie, a siebie w świecie rzeczywistym ( ze wszystkimi naszymi „tarczami” na miejscu przeciwko fikcyjnemu rządowi) musimy przesłać niepodlegające negocjacjom (prywatne) „obciążenie zwrotne” i niezbywalny „rachunek wymiany”. Jak to ma wyglądać i jak to zrobić skutecznie? Na to pytanie odpowiedź umieszczono w książce, razem z innymi na liście rzeczy do zrobienie przez  naturalnego człowieka w celu uwolnienia się ze zniewolenia.

Nigdy nie powiedziano nam , z pełnym i otwartym ujawnieniem, co nasi urzędnicy państwowi planują zrobić… i dlaczego.

Nigdy nie powiedziano nam, że rząd (tzw. III Rzeczpospolitej ) jest korporacją, fikcyjną „osobą”.

Nigdy nam nie powiedziano, że rząd po cichu, prawie potajemnie, stworzył cień, Chochoła dla każdego Polaka na bazie franczyzy STRAWMANA dla każdego Amerykanina. . . aby rząd mógł nie tylko „kontrolować” ludzi, ale także pozyskiwać niemal nieograniczoną ilość dochodów – aby mógł trwać… nie tylko istnieć, ale i ROZWIJAĆ się.

Nigdy nam nie powiedziano, że kiedy rząd zajmuje się CHOCHOŁEM, nie ma do czynienia z prawdziwymi, żywymi mężczyznami i kobietami.

Nigdy nam nie powiedziano, otwarcie i jasno, z pełnym ujawnieniem wszystkich faktów, że  5 czerwca 1933 roku parlament Stanów Zjednoczonych ogłosił banktuctwo i jakie będą tego konsekwencje dla nas

Nigdy nam nie powiedziano, że zostaliśmy zastawieni ( i nasze dzieci, ich dzieci, ich dzieci, i tak dalej ) jako zabezpieczenie, zwykłe rzeczy ruchome, za dług stworzony przez urzędników państwowych, którzy dopuścili się zdrady.

Nigdy nie powiedziano nam, że po cichu i sprytnie zmienili zasady, nawet samą grę, i że świat, który postrzegamy jako prawdziwy, jest w rzeczywistości fikcyjny – i to wszystko dla ich korzyści.

Nigdy nie powiedziano nam, że CHOCHOŁ – fikcyjna osoba, istota państwowa – podlega wszystkim kodeksom, ustawą, rozporzadzenią, przepisom,  itp. wydawanym przez rząd, ale nie MY, prawdziwy mężczyzna i kobieta.

Nigdy nie powiedziano nam, że jesteśmy traktowani jak własność, jak niewolnicy. Ktoś nam nie powiedział że żyjąc w krainie wolnych, naturlnych ludzi  możemy łatwo odejść od oszustwa, rezygnując z tej fikcji.

                                      Wiecej o tym czytaj TU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedyś chcieli się upodobnić do Jezusa i żyć skromnie. Wszystkie żebracze zakony złożyły śluby ubóstwa, aby żyć duchem w duchu i z duchem. Nic się nie zmieniło, dalej pier.... te same banialuki. Ale teraz gwałcą dzieci, mordują je i jedzą. Żyją w biedzie jak ich Jezusek ze stajenki?.

"Lubią te proste chłopskie życie, te lustra, te marmury, te złocenia".

    Twiedzą, że cieśla jest ich idolem ale oni nigdy w swoim zasranym życiu nie przepracowali uczciwie ani jednego dnia, to widać po ich dłoniach, te ręce dotykają tylko napletek i karki pornola. Więc pytam czy można im wierzyć w cokolwiek?

 

                                              Maxyma prawa

         

                                 Falsus in uno, falsus in omnibus.

                              Fałsz w jednym, fałsz we wszystkim.

 

 

 

 

No i kasiora, liczą ale to ci na dole, czerwone kapelusze to szlachta, ballla. Niczego nie liczą, tylko wydaja, jeżdzą merolami z kierowcą, znają smaki życia lepiej od baranków, które strzygą. Zakładają cywilki, wsiadają do merola z kierowca i jakda do burdelu za granicę. Są  traktowani jak Vip, maja otwarty kredyt w kasynach.

  

 

 

                   

 

 

   Stany Zjednoczone są korporacją Dystryktu Kolumbii. Skoro korporacja jest fikcyjną „osobą” ( nie potrafi mówić, widzieć, dotykać, powąchać itp. ) nie może sama funkcjonować w realnym świecie. Potrzebuje kanału, narzędzia transmisyjnego, pewnego rodzaju łącznika, aby „połączyć” fikcyjną osobę i fikcyjny świat, w którym istnieje, ze światem rzeczywistym. Dlaczego to jest ważne?

ŻYJĄCY ludzie istnieją w świecie rzeczywistym a nie fikcyjnym, wirtualnym. Ale rząd istnieje w fikcyjnym świecie i może bezpośrednio zajmować się tylko innymi fikcyjnymi lub wirtualnymi osobami, agencjami, stanami itp. Aby fikcyjna osoba miała do czynienia z prawdziwymi ludźmi, musi istnieć związek, łącznik, wyjście - pomiędzy. To może być coś tak prostego jak umowa.

Kiedy obie „osoby”, realna i fikcyjna, zgadzają się na warunki kontraktu, następuje połączenie, stosunek, stosunki, komunikacja, wymiana. 

Jest biznes!

Ale istnieje inny sposób, w jaki fikcyjny rząd może poradzić sobie z prawdziwym mężczyzną i kobietą: poprzez wykorzystanie przedstawiciela, łącznika, pośrednika. 

Kim jest ten pośrednik, ten łącznik, który łączy fikcyjny rząd z prawdziwymi mężczyznami i kobietami? To cień stworzony przez rząd, fikcyjny mężczyzna lub kobieta... o tym samym imieniu, co my.

Ta OSOBA została stworzona z wykorzystaniem naszych metryk urodzenia, jako MCO ( świadectwa pochodzenia producenta ) oraz państwa, w którym się urodziliśmy, jako „portu wjazdu”. To dało fikcyjnemu rządowi fikcyjną OSOBĘ, z którą miał się bezpośrednio kontaktować. 

Ta OSOBA to Chochoł.

STRAMINEUS HOMO: Po łacinie: człowiek ze słomy, bezwartościowy, wystawiony jako kaucja lub poręczenie. 

Ta definicja pochodzi z Black's Law Dictionary, 6th. Wydanie, strona 1421. 

Podążając za definicją STRAMINEUS HOMO u Blacka, znajdujemy następne słowo, Strawman.

STRAWMAN: Przykrywka , osoba trzecia, która jest podana z nazwy tylko po to, by wziąć udział w transakcji. Nominalna strona transakcji; osoba, która działa jako pośrednik innej osoby w celu przejęcia tytułu własności do nieruchomości i wykonania wszelkich dokumentów i instrumentów, które może zlecić zleceniodawca. Osoba, która kupuje nieruchomość dla innej osoby w celu ukrycia tożsamości prawdziwego nabywcy lub w celu realizacji jakiegoś celu w inny niedozwolony sposób.

Dziewiąty nowy słownik kolegialny Webstera definiuje termin „strawman” jako:

 

1: słaba lub wyimaginowana opozycja stworzona tylko po to, by łatwo ją zmylić
2: osoba założona, jako przykrywka dla zwykle wątpliwej transakcji.

 

   Strawmana można podsumować jako:  wyimaginowany, pasywny zastępca prawdziwego uczestnika; fasada, maskownica, atrapa; osoba uważana za niebyt. Strawman jest „cieniem”, pośrednikiem.

A jego odpowiednikiem w języku polskim jest Chochoł – człowiek ze słomy.

Czytaj Narodziny Chochoła dowiesz się więcej.

 

 

 

 

Sulpicjusz Rufus

Ed ad it se Constituo

Zasady gry handlowej

Mydląc nam oczy wzrostem PKB  - do czego wlicza się wartość produkcji nie polskich przedsiębiorstw.

Dokładamy do tych zagranicznych fabryk, a one nie płacą w Polsce podatków. Jedynie pracujemy w tych fabrykach, na podrzędnych stanowiskach podczas, gdy budżet dopłaca do tego więcej niż płaciłby bezrobotnym, gdyby tych fabryk nie było. 

   Rząd Stanów Zjednoczonych wziął uwierzytelnione kopie wszystkich aktów urodzenia i umieścił je w Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych.

 

 ... jako zarejestrowane papiery wartościowe. Te papiery wartościowe, z których każdy ma szacunkową wartość

1 000 000 USD (jeden milion) dolarów, były (i nadal są) rozprowadzane na całym świecie, jako zabezpieczenie pożyczek, wpisów po stronie aktywów w księgach rachunkowych itp., tak jak inne papiery wartościowe. 

Jest tylko jeden problem, nie autoryzowaliśmy tego !

To, co dziś uchodzi za prawo, jest tylko „kolorem prawa” , nazwają to porządkiem publicznym, polityką.

 

To wyeliminowało naszą zdolność do spłaty naszych długów, pozwalając jedynie na odroczenie SPŁATY. 

Kiedy używamy jakiegokolwiek papieru komercyjnego (czeki, weksle, nakazy, banknoty rezerwy federalnej itp.) i przyjmujemy je jako pieniądze, to po prostu przekazujemy niespłacony dług dołączony do tego dokumentu innym w ramach naszych zakupów i transakcji. Ten niespłacony dług, zgodnie z polityką publiczną, teraz ponosi odpowiedzialność publiczną za jego ściągnięcie - Innymi słowy, cały dług jest teraz publiczny.

   Rząd Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić niezbędne towary i usługi, utworzył obligację handlową (weksel własny), zastawiając majątek, pracę, życie i ciało swoich obywateli, jako zapłatę za dług (upadłość). Ta więź handlowa uczyniła ruchomym (majątkiem) każdego mężczyznę, kobietę i dziecko w Stanach Zjednoczonych. Stali się oni niczym więcej niż „zasobami ludzkimi” i zabezpieczeniem długu. Działo się to bez naszej wiedzy i / lub naszej zgody. 

W jaki sposób? 

Dokonano tego poprzez złożenie (rejestrację) naszych aktów urodzenia!

Unia Europejska również zakazuje nam pokrywania deficytu budżetowego zadłużeniem w NBP. W ten sposób odsetki trafiają do zagranicznych banków - czytaj niemieckich, zadłużając nas każdego roku bardziej.

 

W ten sposób dług rośnie proporcjonalnie do liczonego tą metodą PKB. Tu dochodzimy do powiedzenia innego "geniusza ", któremu, gdy tłumaczono tą zawiłość, ukuł pojęcie "plusy dodatnie i plusy ujemne", co doskonale oddaje tę sytuacje. 

Otóż, gdy PKB rośnie (plus dodatni), to zadłużenie  czyli dług (plus ujemny) też wzrasta. 

Ponadto mamy ze wszystkimi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania co powoduje, że ta firmy nie płacą u nas podatków, ale i u siebie ich również nie płacą - zgłaszając, że płacą w Polsce. W ten sposób, korporacje się bogacą dodatkowo, bo nie jedynie. 

Poza tym, że nie płacą podatków w Polsce, to mało płacą pracownikom ( trzykrotnie mniej niż za tę samą pracę w tej samej firmie na tym samym stanowisku ).

 

    Także, gdy niemiecka fabryka wywozi swoje zyski za granice zgodnie z niekorzystną dla nas umową, deklaruje że podatki płaci w Niemczech, a że to jest uważane za eksport,  to budżet dokłada do tego im jeszcze VAT. 

Sobie zapisujemy wzrost PKB na papierze, co polskojęzyczne niemieckie media dla Polaków nagłaśniają abyśmy dalej spali i dalej dawali się okradać. Media te są wysoce nie rentowne i trzeba do nich dopłacać, ale jest to dla zachodnich graczy i tak korzystne, z przedstawionych tu, zrozumiałych powodów. Aby dalej nas okradać muszą nas oszukiwać gratulując sukcesu - "wzrostu  polskiego PKB".

 

Gdy po raz pierwszy USA udzieliły Rzeczpospolitej pożyczki, franczyza zastawiania ludzi, a precyzyjniej ujmując ludzkiej kreatywności, pracowitości  została przeniesiona do Rzeczpospolitej. Do 1971 r  w tzw. PRL długów zagranicznych w zachodnich bankach nie było, długi zaciągnięte za Edwarda Gierka spłacono ostatecznie w październiku 2012 r. W 1989 zadłużenie zagraniczne wynosiło 42,3 mld USD. Wojciech Jaruzelski sprzedał akty urodzenia 40 milionów Polaków - co otworzyło nam kredyt. Największej zbrodni dokonał Izak,  Aleksander Stolcman vel Aleksander Kwaśniewski, który sprzedał swoim ziomkom, żydowskim bankierom  Polskę, a wszystkich Polaków wpędził w wieczne długi takim zapisem w konstytucji: 

 

Ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania w centralnym banku państwa.

         – Rozdział 10, art. 220 ustęp 2.

 

„ Od tego czasu deficyt budżetowy pokrywa się długiem zagranicznym. Każdy Polak płaci obecnie podatek dochodowy, który w całości służy spłacie odsetek od zagranicznych kredytów.” 

Gdyby ten bandyta tego nie zrobił NBP mógł pożyczać rządowi bez oprocentowania, jak robił to wcześniej, a Każdy pracujący Polak co miesiąc od tamtego czasu miałby o 20% większe dochody.

 

 

 

 

Maxsymy prawa 

Qualibet jurysdykcja concellos suos habet.

Każda jurysdykcja ma swoje granice.

 

Consensus facit legem.

Zgoda tworzy prawo.

 

Quid fas non veriotas est.

Legalność nie jest rzeczywistością.

   Ed ad it se Consituo

Marcjanus Capella

Incerta pro mullis habentur.

Rzeczy niepewne sa uważane za nic.

 

Falsus in uno, falsus in omnibus.

Fałsz w jednym, fałsz we wszystkim.

 

Disparata non debent jungi.

Nie nalezy łączyc rzeczy nierównych.

Ed ad it se Constituo 

Inventius Celsus

Ei incubbit probatio qui negat. 

Ciężar dowodu spoczywa na tym, który potwierdza, a nie na tym, który zaprzecza.

 

 Qui tacet Consentire videtur.

Strona, która milczy, wydaje się wyrażąć zgodę.

 

Non videntur qui errant consenfire.

Ten, kto błądzi, nie jest uważany za wyrażającego zgodę.

 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo