„Prawo umów jest ponad konstytucją i podlega jurysdykcji sądów ds. Kapitału / admiralicji, więc rządy zaczęły zawierać umowy ze wszystkimi. W latach trzydziestych XX wieku federalne ustawodawstwo przewidywało rejestrację dzieci poprzez wnioski o wydanie aktu urodzenia. Pracownicy rządowi mogli otrzymać płatny urlop macierzyński. Państwa naciskały na rejestrację samochodów poprzez wnioski o wydanie świadectwa własności i rejestrację gruntów poprzez rejestrację aktów zaufania. Konstruktywne trusty [Cesta Que Vie (str. 4)] zostały stworzone potajemnie na podstawie umów adhezyjnych, dając korzyści obecne lub przyszłe, w wyniku czego każdy z ludzi ślepo wpadł w pułapkę demokracji Stanów Zjednoczonych i jej jurysdykcji, podpisując kontrakty.

Rządy federalne i stanowe nie istnieją. Są prywatnymi korporacjami zwanymi rządami. Sędziowie są prywatnie zatrudnionymi administratorami zwanymi sędziami, a prawo to nic innego jak ich regulamin korporacyjny zwany Statutami. Sądy nie są już budynkami publicznymi, ale są prywatnymi strukturami zwanymi Centrami Sądowymi lub Departamentem Sprawiedliwości, a więzienia są obiektami prywatnymi, które nigdzie w nazwie nie wymieniają miasta ani hrabstwa.

Obrońcy publiczni, prokuratorzy i policja nie są po to, by chronić i służyć społeczeństwu, ale wręcz przeciwnie, są po to, by chronić i służyć prywatnej korporacji.

Watykan, sędziowie, prokurator i urzędnik zarabiają na twoim wyroku skazującym, a prywatni właściciele więzienia zarabiają na twoim pozbawieniu wolności. Wszystko, co podpiszesz podpisem mokrym atramentem, staje się przedmiotem negocjacji w ich świecie i jest przekształcane w gwarantowane aktywa, takie jak zabezpieczenie lub obligacja, ponieważ jesteś prawdziwą żywą osobą z krwi i kości! Wielu sędziów i firm prawniczych jest właścicielami budynków rządowych i więzień.

Twoja obecność w więzieniu napędza również inwestycję w fundusz powierniczy. W ich świecie wszystko jest fikcyjne i dlatego twój status życiowy tworzy substancję dla ich świata zarówno fizycznie, jak i na piśmie! Kto płaci za większość tych wyroków?

Pamiętacie te Land Trusts w imieniu Watykanu [Cesta Que Vie]? Prokurator wnosi (składa) oskarżenie przeciwko Tobie i Trustowi wraz z Sekretarzem. Sekretarz dokumentuje sprawę i wyznacza sędziego jako administratora Trust. Zostaniesz postawiony przed nimi i zapytany, czy jesteś osobą wskazaną w akcie oskarżenia, a następnie niezwłocznie poinformują Cię o Twoich prawach i oskarżeniu. To twój akt urodzenia jest faktycznie sądzony i ścigany, ale nie wiesz o tym, a twój prawnik wyznaczony przez sąd lub prawnik wynajęty prywatnie, nigdy ci tego nie powie!

Po skazaniu Land Trust wypłaci odszkodowanie wszystkim zaangażowanym osobom oprócz Ciebie; ponieważ nie jesteś prawdziwy! Żyjący jesteś beneficjentem Trustu i korporacją, której jesteś poddawany próbie! Uważają, że te fundusze są dla nich, jeśli mają do nich dostęp! Nigdy nie otrzymujesz korzyści z Trustu i jesteś skazany na więzienie, zawieszenie w zawieszeniu lub grzywnę!

Osoby buntownicze lub wolnomyślicielskie są zwykle wykluczane, cenzurowane, karane lub otoczone kamiennymi murami na każdym kroku, ponieważ odmawiają przyjęcia propagandy i technik prowadzenia niewolników narzucanych im przez ich prywatnych właścicieli korporacji, zwanych dużymi mocami kontraktowymi!

Prawdopodobnie identyfikujesz się z tym procesem korporacyjnym jako procesem prawnym, ale tak naprawdę nie chodzi o to, co jest legalne lub zgodne z prawem, ponieważ cały proces dotyczy egzekwowania umów lub nakładania i egzekwowania przepisów korporacyjnych zwanych statutami.

 

SĄDY

 

Jedynym Trybunałem Konstytucyjnym w Ameryce jest Międzynarodowy Trybunał Handlowy, który został utworzony, ponieważ żaden rząd obcego państwa nie prowadziłby handlu z Korporacyjnymi Stanami Zjednoczonymi, dopóki nie zapewniły one możliwości egzekwowania przez te zagraniczne narody ich umów handlowych z Ameryką.

 

UWAGA: Historycznie rzecz biorąc, Sąd Światowy został utworzony, aby zapewnić narodom miejsce do egzekwowania ich umów handlowych, ale korporacyjne Stany Zjednoczone odmówiły zaproszenia sądu do udziału, ponieważ odmówiono im kontroli nad sądem.

 

Wszystkie inne sądy amerykańskie są pseudo sądami lub fikcjami i są po prostu biurami administracyjnymi korporacji, zaprojektowanymi tak, aby przypominały sądy, a wszyscy ich sędziowie są po prostu zarządcami wykonawczymi, zaprojektowanymi tak, aby przypominać sędziów.

 

Celem tych pseudo-korporacyjnych sądów jest jedynie rozstrzyganie sporów kontraktowych, a ponieważ rząd Jerzego Waszyngtona miał strukturę wojskową to jeśli którakolwiek ze stron odmówi udziału, to te sądy nie mogą się w to angażować, a taki spór jest martwy! Używam terminu „martwy w wodzie”, ponieważ te pseudo sądy są niekonstytucyjnymi sądami Admiralicji, Międzynarodowego Prawa Morza!

 

Pomnik Waszyngtona został ukończony w 1884 r. [13 lat po ustawie z 1871 r., która ustanowiła nową korporację STANÓW ZJEDNOCZONYCH], jako hołd dla Jerzego Waszyngtona i jego rządu wojskowego, który jest w rzeczywistości obeliskiem na poziomie morza, który wnioskuje, że cała Ameryka jest „Pod wodą”, a zatem podlega prawu admiralicji, w przeciwieństwie lub wbrew zamierzonemu konstytucyjnemu rządowi cywilnemu na mocy prawa zwyczajowego.

Pseudo sędziowie tych pseudo sądów nie mają uprawnień bez zgody zarówno Powoda, jak i Pozwanego.

[I] W każdym przypadku sędzia musi stwierdzić, że ma zgodę; Personam and Subject Matter Jurisdiction, zanim będzie mógł działać lub uzyskać dostęp do Cesta Que Trust.

Powtarzam!: W każdym przypadku sędzia musi stwierdzić, że ma zgodę; Personam and Subject Matter Jurisdiciton, zanim będzie mógł działać lub uzyskać dostęp do Cesta Que Trust.

 

[Niektórzy ludzie z powodzeniem zaprzeczyli jurysdykcji przedmiotowej sędziego, używając „estoppel”. Oświadczając w sądzie, że sędzią jest korporacja a że oni są kobietą lub mężczyzną z krwi i kości i dlatego nie mogą brać udziały w rozprawie. Umieszczenie tego oświadczenia w aktach sądowych powodowało, że sędzia oddalał sprawę.]

 

Cesta Que Trust

 

Wszystkie zbywalne papiery wartościowe muszą mieć przypisany NUMER CUSIP, zanim będą mogły być oferowane inwestorom. Akty urodzenia i wnioski o ubezpieczenie społeczne są zamieniane na rządowe papiery wartościowe; przypisano im NUMER CUSIP i pogrupowano w partie a następnie są sprzedawane jako inwestycja w fundusz powierniczy. [Dowody na to można znaleźć w raporcie CRIS.] Po osiągnięciu terminu zapadalności zyski są przenoszone do rządowego funduszu Cesta Que Trust i jeśli nadal żyjesz, certyfikowane dokumenty są ponownie inwestowane. To fundusze zawarte w tym funduszu Cesta Que Trust są naprawdę poszukiwane lub stanowią zainteresowanie sędziego, urzędnika lub prokuratora okręgowego!... Za zarządzanie tymi inwestycjami odpowiedzialny jest system Rezerwy Federalnej.

 

Najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymasz, to: unikać ich sądów, gdy tylko jest to możliwe. W tych sądach nie można znaleźć sprawiedliwości, chyba że jesteś członkiem Watykanu, członkiem rodziny królewskiej lub elity albo posiadasz immunitet dyplomatyczny!

 

Czy zostałeś złapany w pułapkę tożsamości?

Co to jest pułapka tożsamości?

Czy naprawdę wiesz, kim jesteś?

Jeśli już jesteś złapany w pułapkę tożsamości, jak się wydostaniesz? Zobacz poniżej.

Zajmujesz się swoją codzienną działalnością, nie wyrządzając nikomu krzywdy. Nie ma żadnych ofiar pozostawionych za tobą. Jednak „rząd” mówi, że musisz przestrzegać dosłownie tysięcy kodeksów i ustaw regulujących całe twoje życie, egzekwowanych przez ludzi z odznakami i bronią, a jeśli tego nie zrobisz, możesz zostać wtrącony do więzienia, ukarany grzywną prowadzącą do nędzy i możesz stracić życie w ich systemie korporacyjnym.

Czy „rząd” kiedykolwiek w pełni ujawnia, w jaki sposób możesz podlegać wszystkim tym kodeksom i ustawom, kiedy zapisałeś się na jakieś „korzyści” lub kiedy dobrowolnie zastosowałeś się do jakiejś regulacji? NIE, ukryli większość konsekwencji tego, co podpisałeś i TO BYŁO OSZUSTWO i do dziś jesteś ofiarą. Może nawet niczego nie podpisałeś. Być może to twoi rodzice nieświadomie podpisali twój Akt, gdy się urodziłeś.

MOŻNA TO ODWRÓCIĆ! Oszustwo niszczy wszystko, czego dotyczy prawo. NIE MA STATUTU OGRANICZEŃ, DOTYCZĄCYCH OSZUSTW!

Czy naprawdę musisz złożyć formularz podatku dochodowego 1040 w IRS?(cit, pit – w Polsce bez różnicy).

Czy naprawdę musisz przestrzegać drakońskich kodeksów i ustaw wydanych przez tak zwany „rząd federalny”? (Knesecie w Wa-wie)?

„Na tej stronie dowiesz się dokładnie, w jaki sposób Amerykanie zostali wciśnięci w obcą międzynarodową jurysdykcję morza, w wyniku czego zostali przywiązani, zaatakowani i pozbawieni praw i własności w warunkach oszustwa, oszustwa semantycznego oraz braku - ujawnienia."

Dowiesz się również, jakie są zgodne z prawem środki zaradcze na te problemy i zbrodnie popełnione na Amerykanach i Polakach - bez różnicy. Pamiętaj, że przestępstwo oszustwa nie podlega przedawnieniu a oszustwo niszczy każdą umowę, której dotyczy. DOWIEDZ SIĘ JAK ZATRZYMAĆ GRABIEŻ, ROZBÓJ I PIRACTWO!

Jeśli naprawdę poważnie myślisz o tym, jak przywrócić Republikę i swoją wolność, musisz włożyć trochę wysiłku, aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasze wolności są nam odbierane przez oszustwa, brak pełnego ujawnienia, kłamstwa, groźby, przymus, terror oraz zastraszanie każdego dnia naszego życia od ponad 100 lat.

Są w Polsce przestępcy, którzy uprowadzili nasz rząd, bogactwo i dziedzictwo dla własnego zysku i złych zamiarów.

Zdobądź wiedzę, której potrzebujesz aby chronić siebie i swoją rodzinę oraz swój majątek w czasie kryzysu, który dotrze do Polski !

Twoja godność samemu nadana - imię i adres e-mail to wszystko, czego potrzebujesz.

 

LEGALNIE a LEGALNE

 

 

Zgodne z prawem: to, co zostało stworzone przez ludzi na mocy prawa zwyczajowego, po to by stało na straży „dobra i zła” oraz „sprawiedliwości” i zawierało przykazania prawa zwyczajowego czyli: żyć uczciwie, nikogo nie krzywdzić, oddawać każdemu to co mu się należy.

Orzecznictwo. Trial by Jury. De iure. Prawo ziemi.

 

Prawo: to, co jest tworzone przez ustawodawstwo rządowe w celu rządzenia osobami prawnymi wszelkiego rodzaju. Zasady i przepisy ustaw, zawieranie umów za zgodą. Mający „kolor prawa”. Reklama w telewizji. De facto jest to Prawo Morza.

 

Prawo ziemi w świecie zachodnim opiera się na Prawie Mojżeszowym Biblii, które jest wspólne dla Judaizmu, Chrześcijaństwa i Islamu. Dziesięć przykazań jest podstawą prawa kraju. W USA jest to amerykańskie prawo zwyczajowe. Konstytucja jest również tworzona na podstawie prawa zwyczajowego i jest nazywana przez rząd federalny „prawem kraju związkowego”, aby odróżnić ją jako „prawo”, którego muszą przestrzegać w kontaktach z nami, obywatelami Stanów Zjednoczonych i naszymi państwami nieposiadającymi osobowości prawnej na lądzie znanym jako Stany Ameryki.

Sędziowie, popularnie nazywani „sędziami” w naszych sądach powszechnych, NIE są członkami żadnej izby adwokackiej, nie posiadają żadnych tytułów szlacheckich i pełnią funkcję sędziów pokoju (jak wtedy, gdy sędzia pokoju zawiera małżeństwo) lub członków sądu (tak jak przy wypowiadaniu wyroku wymaganego przez Jury orzekające).

Common Law Sędziowie, zwani „sędziami”, nie instruują ławników w sensie mówienia im, co mają robić, ani w sensie interpretacji prawa - to jest zadanie przysięgłych. Sędziowie służą jako źródło informacji, jeśli ławnicy mają pytania dotyczące procedur sądowych i tego rodzaju informacji ale nie przeszkadzają, nie kierują ani nie próbują wpływać na jury przysięgłych w ich ustaleniach. Sędziowie prawa zwyczajowego przyjmują instrukcje od przysięgłych, zarówno Wielkiej Jury, jak i Jury Procesu.

Prawo Morza ma charakter międzynarodowy i opiera się na prawie kupieckim wywodzącym się z Kodeksu Hammurabiego (morskiego „prawa handlowego”) i prawie morza (Admiralicji), które wywodzi się z satanistycznego prawa Sumerii i Fenicjan - źródło słowa „fałszywy”. Jest to „prawny” system jurysdykcji morskiej w przeciwieństwie do „legalnego” systemu lądowego. Jak można się spodziewać, Prawo Morza opiera się na oszustwie, ponieważ wywodzi się z kultu Ojca Wszystkich Kłamstw.

Sędziowie w tych sądach są albo administratorami biznesowymi, albo działają jako kapłani Świątyni Korony. Muszą być adwokatami zgodnie z regulaminem ich stowarzyszeń Jural zwanych izbami adwokackimi i złożyć przysięgę unieważnienia, znaną jako Kol Nidre - która zgodnie z podstawową religią morza pozwala im unieważnić wszelkie zawarte przez nich umowy. Oni jednak nie dotrzymują umów i działają podstępnie (popełniając oszustwa) bez konsekwencji. Postacie te „naśladują” postępowanie sądowe, aby - według ich własnych słów w Federalnym Kodeksie Postępowania Cywilnego - nadać „pozór” wymiaru sprawiedliwości. Sędziowie ci używają jurorów (przysięgłych), jako rekwizytów w sztuce, gdy po prostu znęcają się i „kierują” jurorami, aby uzyskać dowolny wynik, jakiego chce sędzia.

Prawo ziemi = Ojcze nasz, Prawo morza = Lucyfer.

Istnieje również Prawo Powietrza, które jest globalne w jurysdykcji i ekumeniczne.

Ma tylko trzy prawa: zachowaj spokój, nie czyń krzywdy, traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być traktowany.

Jeśli będziesz przestrzegać tych praw lotniczych, automatycznie wypełniasz wszystkie inne prawa i stoisz ponad każdą inną formą prawa.

 

KORPORACJE NIE MOGĄ BYĆ SUWERENNYMI RZĄDAMI

POLSKA jest korporacją podobnie jak 99 procent państw na świecie. Jednak nie ma to nic wspólnego z zarejestrowaną w New York działalnością pod szyldem Poland Republic of. Jeśli myślicie, że właścicielem tej korporacji jest USA, to jesteście w błędzie.

Almanach Wolnego Człowieka dementuje plotki, powstałe z błędnych wniosków i niewłaściwej interpretacji, prawdziwych dokumentów i wydarzeń.

Korporacja jest fikcyjną postacią lub podmiotem prawnym stworzonym przez rząd, co sprawia, że ta fikcyjna postać lub podmiot staje się własnością intelektualną rządu, ale nigdy się o tym nie mówi! Korporacje mogą posiadać dowolną liczbę innych korporacji, ale nigdy nie mogą posiadać człowieka z krwi i kości!

[Ponieważ korporacje istnieją tylko na papierze, są one zarówno zdefiniowane jak i związane prawem umów - więcej słów na papierze. Innymi słowy, korporacje nie istnieją w „prawdziwym świecie” i nie mogą kiwać głowami, podawać rąk ani wypowiadać żadnych słów afirmacji.]”

 

PODAJE TU CYTATY Z KSIAŻKI !!!

„KORPORACJE

Korporacja jest fikcyjną postacią lub podmiotem prawnym, stworzonym przez rząd, co sprawia, że ta fikcyjna postać lub podmiot staje się własnością intelektualną rządu, ale nigdy się o tym nie mówi! Korporacje mogą posiadać dowolną liczbę innych korporacji, ale nigdy nie mogą posiadać człowieka z krwi i kości!

 

[Ponieważ korporacje istnieją tylko na papierze, są one zarówno zdefiniowane, jak i związane prawem umów - więcej słów na papierze. Innymi słowy, korporacje nie istnieją w „prawdziwym świecie” i nie mogą kiwać głowami, podawać rąk ani wypowiadać żadnych słów afirmacji.]”

 

„Wszystkie prawa stworzone w ramach tej spółki-matki staną się zasadniczo prawami i przepisami korporacyjnymi, które będą regulować korporację dominującą oraz wszystkie jej podrzędne lub drugorzędne korporacje. Te korporacyjne prawa i regulacje nazywane są statutami, a ich wpływ i kontrola nad istotami ludzkimi jest oszukańczo uzyskiwana za zgodą na podstawie umów cywilnych. Poszukaj słowa „osoba” w każdym współczesnym słowniku prawniczym, a zobaczysz, że osoba jest uważana za korporację, a nie za człowieka z krwi i kości.

 

[ Rząd stając się korporatorem, (Patrz 28 USC § 3002 (15 (A) (B) (C), 22 USCA 286 (e)) ustanawia swoją suwerenność i przejmuje suwerenność prywatnego obywatela. Nie może sprawować władzy, która nie pochodzi z statut korporacyjny. (Patrz: The Bank of the United States przeciwko Planters Bank of Georgia, 5 L.Ed. (Wheat) 244; US v. Butt, 309 US 242).]

 

 

Ponadto, ponieważ wszystkie korporacyjne jednostki rządowe używają prywatnych skryptów (FEDERAL RESERVE NOTE) do prowadzenia interesów, zeszły do poziomu zwykłych prywatnych korporacji. Dla celów pozew, takie korporacje są traktowane jako podmioty całkowicie niezależne od rządu. W związku z tym rząd staje się wówczas związany regułami i prawami, które rządzą prywatnymi korporacjami, co oznacza, że jeśli zamierzają zmusić osobę do określonych działań w oparciu o jej statut korporacyjny lub reguły korporacyjne, to rząd, jak każda prywatna korporacja, musi być posiadaczem umowy lub innego porozumienia handlowego między nim a podmiotem żądającym określonego świadczenia.

 

Dalej, rząd musi chcieć wprowadzić kontrakt lub umowę handlową jako dowód, zanim spróbuje zmusić sąd do wyegzekwowania jego żądań, zwanych ustawami. Widzieć: Doktryna Clearfield

Te umowy cywilne zostały zabezpieczone przez kilka federalnych i stanowych programów dobrowolnej rejestracji, mających na celu przekształcenie i zniewolenie obywateli Republiki z krwi i kości we własność korporacyjną. Te programy rejestracji zawsze obejmowały świadczenia rządowe jako zachętę. Jednak nic nie jest za darmo, a kiedy rządy stanowe i federalne oferują coś za darmo, możesz założyć się, że po wyrażeniu zgody na szyję, do rąk i kostek zostaną ci przywiązane liny i łańcuchy!

Z prawnego punktu widzenia w tych umowach cywilnych brakowało „wzajemności”, co oznacza, że wszyscy rejestrujący muszą rozumieć prawdziwy charakter i zamiary umowy, a następnie muszą świadomie zaakceptować lub zgodzić się na warunki tych umów. Wywrotowa taktyka rządu wypacza „wzajemność” i zgodnie z prawem eliminuje wszelkie stosunki umowne, zgodnie z historią ustanowioną przez Międzynarodowe Prawo Umów zwane też Jednolitym Kodeksem Handlowym.

Rząd federalny, BAR i sądy opierają się na maksymie, że: „Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem”, które są zdolne do odrzucenia ich zwodniczych twarzy poprzez umiejętność czytania i pisania, a to właśnie próbuje wam zapewnić to exposé!

Kiedy osoba zostaje aresztowana lub pozwana z powodu przepisu ustawowego, znanego również, jako prawo karne lub cywilne, w rzeczywistości jest oskarżana o naruszenie przepisów korporacyjnych lub korporacyjne naruszenie umowy! Umowa cywilna, która istnieje w stosunku do ludzi tylko przez oszustwo i zwiedzenie!

W Ameryce nie ma prawa karnego. Zasada 1 Federalnego Regulaminu (FCRP) służy do określenia tego właśnie faktu. (np.) „Wszystkie prawa są cywilne”, które zostało później zmodyfikowane przez Ustawę o sądownictwie, aby ukryć ten fakt, tworząc jeden zestaw przepisów cywilnych (FCRP) i jeden zestaw przepisów karnych (F.Cr.RP), ale to nigdy nie zmieniło faktu, że w Ameryce nie ma prawa karnego.

Ustawa o sądownictwie była konieczna, gdy zwykli ludzie zaczęli reprezentować się w sądzie i odkrywać to i inne oszustwa.

Niniejszy regulamin i regulamin Trybunału zostały pierwotnie opracowane i przyjęte w celu zmniejszenia zamieszania w sądach i były przeznaczone wyłącznie dla prawników; nie oznacza to jednak, że sądy nie będą próbowały ich egzekwować od osób niebędących prawnikami!

„A tak przy okazji, nie ma przepisów zabraniających zwykłemu człowiekowi wykonywania zawodu prawnika bez licencji! Ani Lincoln, ani Clarence Darrow nigdy nie uczęszczali do szkoły prawniczej; żaden nie był licencjonowany i każdy z nich stał się sławnym prawnikiem".

 

Dzisiaj każdy sędzia reprezentujący Sąd Rejestrowy jest prawnikiem i członkiem Związku Amerykańskiego Stowarzyszenia BAR, a wszyscy ci sędziowie związkowi spiskowali, aby napisać Lokalny Regulamin, zakazujący nie-prawnikom praktykowania prawa bez licencji! TO SIĘ UDAŁO W POLSCE, A NAWET JEST GORZEJ PRAWNIK POTRZEBUJE ADWOKATA ABY NAPISAĆ DO SĄDU NAJWYŻSZEGO. TEN OSTATNI JEST TAK WYSOKO, ŻE WZROK ZWYKŁEGO SUWERENA tam nie sięga. Pracownik uważa pracodawcę za idiotę. Ten idiota zafundował bezpłatną naukę przyszłemu pracownikowi, a ten gdy się za jego pieniądze wykształcił , stawia się wyżej od boga, wgniata w ziemię malutkiego suwerena dla którego dalej pracuje i który zrzuca się co miesiąc na jego wypłatę!!!

Tak jest w Polsce - same barany, kilka owieczek i prawie nie ma świadomych suwerenów - sami pasterze!!”

Ta praktyka chroni ich zdradę, ubezpiecza pracę dla członków Unii [ prawnicy BAR ] i jawnie narusza federalne przepisy antymonopolowe! ”

 

 

Stara maksyma prawa mówi:

„WSZYSTKO WPROWADZA OSZUSTWO”.

Cytaty z książki adwokata Melvina Stampera Fruit from a Poisonous Tree [Dostępna w Amazon and Barnes and Noble] :

„Program przewidywał również kontrolę sądów poprzez utworzenie w 1913 roku American Bar Association, którego organizacją macierzystą było European International Bar Association, który był dziełem Rothschilda. Pozwoliło to międzynarodowym bankierom kontrolować praktykę prawa, ponieważ jedynymi uprawnionymi do wykonywania zawodu przed sądami byli ci, którzy byli kształceni pod ich marką prawa, którym było tylko prawo Admiralicji i prawa umów. Powszechne prawo ludowe miało zostać zastąpione, ponieważ dawało naturalnemu człowiekowi wiele jurysdykcji ochrony przed ustawodawstwem bankierów”.

.

 

 

 


 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo