Piramidy Władzy ikony ukazujące zło Prawa Morza handel ludżmi
Piramidy władzy światowej mangusta walczy z Kobrą i wygrywa

Piramidy Władzy.

Powyższa piramida również jest przestarzała i nie wszyscy główni gracze są w niej uwzględnieni lub są na niewłaściwych pozycjach - oceniając ją z pozycji dzisiejszej wiedzy. Tak to wyglądało, gdy jeszcze wszyscy spali, ale w międzyczasie wielu ludzi się już zbudziło a sprawy nabrały tempa.

Piramida w zamyśle autora ma ukazywać ład światowy po osiągnięciu celu, którym jak widać jest NWO.

Oczywiście na szczycie umieszczono jak zawsze wszystkowidzące oko Horusa - (ten element jest dobrze przedstawiony w poprzedniej piramidzie). Za Watykanem wszyscy oligarchowie królewskich rodzin oraz komitet 300 i wszystkie tajne stowarzyszenia tuz pod nimi, czyli na szczycie i u podstawy piramidy wszystko bez zmian. Charakterystyczne jest to, że umieszczono korporacje nad rządami i politykami a to by się zgadzało z tym co teraz obserwujemy.

Ogólna ocena dążeń animatorów NWO Piramidy Władzy jest taka jak opisałem w książce.

Ten wielki zamęt z Plan-Demią i maseczkami a teraz szczepieniami itd. to odwrócenie uwagi, fałszywa flaga, fikcyjne nierealne plany i dążenia, ale nadal żadnych poważnych zmian w czołówce graczy na szczycie piramidy - świadczy o niemocy intelektualnej animatorów światowej sceny.

.

Piramida powyżej potwierdza to co zaprezentowano i opisano pod dwoma wcześniejszymi piramidami. Wierzchołek wszystkich piramid jest ten sam i jest nim "holy see" - Watykan - pierwsza korporacja z jezuitami, którzy byli i są obecnie głównym rozgrywającym. NIC nie dzieje się bez ich wiedzy i zgody.

Oni piszą wszystkie scenariusze i zawsze obstawiają dwie strony wywoływanych wojen i konfliktów. Każdą wzrastającą świadomość ludzką sprytnie wspierają, aby skupić wokół nowej idei wszystkich podobnie myślących i zbuntowanych, domagających się zmian ludzi. Gdy ten etap dobiega końca dofinansowują i zapewniają wszelkie potrzebne wsparcie dla opozycji, a jeśli jej nie ma to oni ją tworzą w całości od początku do końca. Kolejny etap to konfrontacja - sterują zawsze dwiema stronami konfliktu. Dostarczają broni i amunicji wszystkim zwaśnionym stronom wywołanego przez nich konfliktu interesów, co doprowadza do totalnego wyniszczenia tych stron. Podsycają ogień i obserwują do momentu, gdy wszystkie zwaśnione strony mają już dosyć. Wówczas oni ogłaszają się architektami "nowego ładu", który finansują i na który udzielają niezbędnego wsparcia, ponownie kontrolując wszystko.

Trzeba wiele zmienić, aby zostało po staremu.

Aby wygrać wojnę, trzeba dobrze poznać przeciwnika i jego metody.

Wszystko co dzieli ludzi to im pozwala rządzić i zniewalać ludzkość.

Organizacja bez organizacji, sztuka walki bez walki, wiedza i świadomość jednostki, odwaga, spryt i zwinność mangusty walczącej z wężem, to są atrybuty zwycięzcy.

 

 

Piramidy Władzy sprawiają, że ponad 99 % populacji ludzkiej to niewolnicy nie mający pojęcia o Prawie Morza, którzy mają zbyt małą wiedzę i/lub nie potrafią się nią właściwie posługiwać.

 

Aby zmienić ten układ piramidy władzy, Arian ułożył puzzle i opisał to w Almanachu Wolnego Człowieka - książce, która będzie wydana w 6 językach, aby uwolnić od zniewolenia jak największą liczbę ludzi.

Pomimo podejmowanych starań, szanse na to są jednak niewielkie.Na całym świecie są ludzie, którzy świadomie o tym pisali i mówili, ale niewiele wskórali i ja też nie mogę liczyć, że wygram z naturalnym dla człowieka lenistwem, ignorancją i ostracyzmem lub choćby brakiem czasu na reedukację.

Piramida władzy zniewolenia działa, ponieważ większość ludzi woli ufać politykom i "mainstreamowym" mediom, zamiast zaufać prawdzie.

Patrząc można odnieść pozorne wrażenie, że w niniejszej piramidzie jest kilka błędów lub niezgodności z pierwszą piramidą. Ta piramida nie pokazuje obiektywnej, wszechstronnej władzy, ale subiektywne odczucia i ocenę ze strony korony. Stąd niska pozycja religii monoteistycznych, obcych koronie oraz banków. Wszystko widzące oko Horusa (domniemanie) jest na szczycie i oczywiście jest symbolem - zarządzanym przez Watykan z papieżem i jezuitami z ich generałem - czarnym papieżem. W tej hierarchii Królowa jest największym właścicielem nieruchomości na świecie, wliczając w to wszystkie kraje noszące jej barwy w swoich flagach, banderach, sztandarach i herbach.

Oczywiście ta piramida również nie jest aktualna, ponieważ w okresie od jej sporządzenia do dzisiaj zaszły istotne zmiany, a kolejne nastąpią lada moment. Niezmienny jest jednak jak zawsze element podstawy piramidy - to, że owce są strzyżone i milczą - co jest uważane za milczącą zgodę na taki stan rzeczy.

Piramidy Władzy budzą świadomość sytuacyjną. Znajomość tego jest wiedzą elitarną i jest udziałem niewielu. Aby to zmienić trzeba trzech rzeczy: wiedzy, wiedzy i jeszcze raz wiedzy. Ona wykuwa świadomość tożsamości, historii i sytuacji obecnej. Wiedzy nic nie zastąpi, jak się niektórym wydaje.

Ludzie liczą na to, że jak pokażą taki czy inny papierek i to to im zapewni nietykalność od uzurpatorskich działań reżimu Matrixa. Poprzez pisemne oświadczenie o zmianie jurysdykcji, przez okazanie innego dowodu osobistego lub paszportu czy Aktu urodzenia. Osoby które to mówią lub proponują to innym, robią to dla zysku lub z niewiedzy albo mogą też być rozgrywani przez innych graczy.

 

Wiedza i słowa mają moc, Wasza praca i kreacja są jedyną wartości ! Pieniądze, władza polityczna i religijna są niczym bez Waszej zgody i są tylko złudzeniem.

Piramidy Władzy są faktem i manipulacją złudzeniami. Władają ją i nami ci sami ludzie, którzy obecnie zarządzają strachem. Nie reprezentują ani wiedzy, ani moralności. Nie mają wybitnych umysłów, wzroku ani siły fizycznej i są przeciętni w tym zakresie. To co ich wyróżnia to brak skrupułów, zuchwałość, poczucie bezkarności, brak ludzkich odruchów, mistycyzm, znajomość historii i ich własnej tożsamości, pogarda dla prawa oraz wstręt do ludzi. To co ich wyniosło to historia, dlatego istnieją ale nie skalali się pracą, bo nie umieją nic społecznie pożytecznego robić. Są pasożytami społecznymi i wiedzą o tym.

 

Wasza świadomość piramidy władzy, to ich koniec, dlatego zawsze byli, są i będą wrogiem nauki i wiedzy dostępnej wszystkim w równym stopniu na jednakowym poziomie nauczania. W wyścigu szczurów nie mają szans z Suwerenami. Ich wiedza i umiejętności są związane z zachowaniem obecnego status quo, czyli tego, że oni dalej będą zarządzać niewolnikami - czyli nami i będą żyć z naszej pracy.

Starożytny Rzym trwa nada. Czas zatoczył koło i ponownie daje nam szansę.

Co z tym zrobimy?

Określ Twoje położenie, gdzie jesteś Ty w tej piramidzie.

Piramidy Władzy

Powyższa piramida jest najważniejsza i odzwierciedla faktyczne władanie światem przez trójkoronę władzy czyli trzy miasta-państwa.

Jest to jednocześnie docelowa struktura władzy NWO-Agenda 2030.

Obserwując Piramidy Władzy nasuwa się wniosek - planują wiele zmienić, aby wszystko zostało po staremu.

Dla ludzi przebudzonych najważniejsze jest to, iż korporacje ukazane w piramidzie władzy w dalszym ciągu zamierzają zniewalać ludzkość prawem rzymskim, a więc Prawo Morza pozostanie w mocy, a jego dogłębna znajomość, tak jak dotychczas jest podstawą wyzwolenia ludzkości.

Według tej Piramidy Władzy, warto zwrócić uwagę, iż rząd USA ma być syjonistyczny, lecz trudno powiedzieć co znaczy Jerusalem pod Washington D.C.

Donald Trump zapowiedział, iż po powrocie wybuduje nową stolicę USA, umotywował to tym, iż nie może rządzić wolnym narodem z terenu innego państwa. Mając na myśli to, iż Washington D.C. jest ex terytorialne, czyli nie jest częścią USA.

Piramida ta jednak powstała przed wyborem Donalda Trumpa na pierwszą kadencję, gdyby nie to, to można by pomyśleć, iż stoi on po czarnej stronie mocy a obecnie wiemy, że tak nie jest a w jego osobie pokładana jest cała nadzieja. Z dużym prawdopodobieństwem w niedługim czasie ponownie wróci on na fotel prezydenta USA.

Uważny czytelnik zauważy, że w piramidzie władzy, zgodnie z zapowiedziami Trumpa, dominującą walutą na świecie pozostanie dolar amerykański, tyle że ten nowy dolar (którego wizerunek publikowany jest w książce) będzie miał pełne pokrycie w złocie oraz towarach strategicznych o dużej płynności jak: ropa, gaz, metale oraz minerały i rzadkie pierwiastki szlachetne. Towary mają być dostępne w magazynach w każdej chwili do wydania nabywcy, aby urzeczywistnić obrót kapitałem.

Piramidy Władzy trzy miasta państwa rządzą światem z pomocą Prawa Morza
Piramidy Władzy oko horusa na szczycie i królowa Elzbieta II
Piramidy władzy światowej cele NWO
Piramidy Władzy na szczycie 666 lucyfer religie syjoniści

Piramidy Władzy

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo