OPPT, One People's Public Trust rozpoczyna swoje kroki od zbadania funkcjonowania „łańcucha pieniądza”, drogi, jaką pieniądze przechodzą przez podmioty gospodarcze. W ten sposób dotarł do sedna sprawy. Nacisk kładziony jest na doktrynę „głównego agenta”. „Zleceniodawcy” odpowiadającego za działania swoich agentów i wszystko wraca do początku. OPPT  odkrył, że BIS (Bank w Bazylei - Bank Rozliczeń Międzynarodowych) jest głównym agentem dla wszystkich zleceniodawców systemu. System ten polega na czynieniu nielegalnym (zgodnie z jego specjalnie ustanowionymi prawami) tego, co nie jest dla niego odpowiednie. To system niewolnictwa. 

 

Wszystko, co zrobił OPPT, to ustanowienie, z korzyścią dla wszystkich, „Hej, JESTEŚMY”. I to zostało zapisane w systemie. Powinni byli to obalić i powiedzieć, że jesteśmy ich własnością, że nas stworzyli lub że mają nad nami kontrolę. Ale nie zrobili tego, bo potwierdziliby tym samym istnienie systemu niewolnictwa. W ten sposób rejestracja naszego BYCIA (to doktryna opisana na kolejnych stronach) zasadniczo przejęła i zawaliła cały system, a także przejęła kontrolę nad aktywami.(ludzie którzy to rozpoznali i zainteresowali się, spłacili swoje kredyty (anulowano im je) i uzyskali milionowe odszkodowania, twierdzą że z tego powodu już się tym nie zajmują, są w siódmym niebie( nie znalazłem na to dowodów w postaci dokumentów bankowych, możliwe że są a ja nie umiałem znaleźć a może ich zabito, zaszantażowano - nie wiem) i sprawa powoli idzie w zapomnienie - Wszystko to przespaliśmy w Polsce, niewielu o tym wie, ci co wiedza milczą, dlaczego?). Wiele krajów Europejskich miało własne witryny z OPTT, które obecnie są już nie aktywne, więc prawdopodobne że jednak wszyscy dostali swoje, zbiega się to w czasie z listem papieskim anulującym trzy trusty, tym samym uwolnieniu narodów, Wydaje się że ma to związek.

 

Dokonano tego za pośrednictwem UKC. UCC jest najwyższym prawem planety. Mówią, że to jest w konstytucji. Ale Konstytucja to tylko kontrakt, którego nie podpisaliśmy. To, co zrobili, to ujednolicenie wszystkich procedur i dokumentów w handlu międzynarodowym, aby stworzyć bardzo precyzyjny, skuteczny mechanizm śledzenia transferu towarów, dokumentów i pieniędzy. 

 

Świadectwa urodzenia, tytuły własności ziemi, Rezerwa Federalna, Banki Centralne, BIS i włożono w to wszystkie „narody”, stany, miasta, wszystko w tym jest, a oni próbowali ukryć ten fakt. Tak więc to w UCC (jednolity kodeks handlowy) OPPT zarejestrował ISTNIENIE wszystkich wyżej wymienionych. Wszystkie ogromne zasoby drogocennych dóbr należących do Mocarstw również zostały przejęte.

 

Aby uniknąć załamania się systemu z praktycznego punktu widzenia, po tym „resetowaniu” podjęto środki ostrożności. CVACS zostały utworzone tymczasowo, zarejestrowane w UKC, jako tymczasowe korporacje należące do wszystkich ludzi, w których możesz w przejrzysty sposób umieścić wszystko według własnego wyboru, jeśli chcesz. Jest to metoda pozwalająca ludziom wybrać, jak BYĆ i co robić.


Z tego powodu struktury 194 istniejących państw zostały utrzymane i reprezentowane w CVAC.

 

W ten sposób obecne struktury stanu, które mogą być dla niektórych uspokajające, zostały zmapowane na CVAC.

 

Oficjalna strona internetowa OPPT  została zamknięta, gdy Trust został zamknięty] www.peoplestrust1776.org  


w którym wymienione są wszystkie dokumenty zarejestrowane w UKC. 

 

Zaczerpnięte głównie z wywiadu z powiernikiem OPPT Heather Ann Tucci-Jarraf przeprowadzonego przez Maxa Igana

Czym jest OPPT 

i do czego służy —


 Wprowadzenie.

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo