Książka pt. "Jesteś człowiekiem, nie osobą"

 

         Opisuje ortodoksyjne państwo kościelne uwikłane w Unijne struktury i skrępowane jego nadrzędnymi statutami, przy jednoczesnym manifestowaniu w krajowej konstytucji aspiracji do samookreślenia jako państwo prawa. Tą karykaturę państwa prawa dopełnia sprawowanie rzeczywistego zarządu nad narodem i państwem przy pomocy prawa morza. Paradygmat państwa prawa jawi się, jako karykatura państwa, podległa jednocześnie trzem różnym systemom o sprzecznych interesach.

Gołym okiem widać, że państwo rządzone jest z zagranicy i nie są obserwowane żadne znamiona suwerenności. Przy czym wielkość terytorium i populacja, kwalifikują ten twór do średnich w realiach Europejskich. Pomimo to, naród ten, nie jest w stanie sprawować jakiegokolwiek nadzoru nad marionetkowym rządem z powodu braku świadomości i stosownego przygotowania.

     Książka nie stanowi porady prawnej, jest swoistym przewodnikiem opisującym narzędzia przydatne w obronie indywidualnego człowieka oraz rodu i narodu przed zniewoleniem Prawem Admiralicji znanym również, jako Prawo Morza.

Problemem badawczym a zarazem celem głównym książki jest, uświadomienie naturalnych ludzi, kobiet i mężczyzn na całym świecie, kiedy i jakim sposobem zostali zniewoleni tak, że większość z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Ich świadectwom urodzenia nadano wartość w dolarach amerykańskich i są przedmiotem międzynarodowego handlu na giełdzie w New York od dnia ich wystawienia tuż po urodzeniu po dziś dzień. W badaniach podjęto próbę udowodnienia tej (dla wielu) szokującej tezy. Analizie poddano, metody i adresy, wskazując jak i gdzie każdy człowiek może sprawdzić ile USD warte są obecnie świadectwa urodzenia wystawione na niego samego oraz na imiona i nazwiska jego dzieci. W badaniach podjęto próbę ukazania całego procederu od zarania cywilizacji i prawa po czasy współczesne, analizie poddano wszystkie istotne okoliczności w celu odpowiedzi na główny, tytułowy, problem badawczy, obrony człowieka przed zniewoleniem Prawem Morskim Admiralicji.

 

         Cel badania stanowiło również wskazanie, kto i w jaki sposób stał się naszym właścicielem, jak do tego doszło i jak to odwrócić, odzyskując wolność i suwerenność, jako jednostka, ród i naród. Podstawowym problemem badawczym była odpowiedź na pytanie:

jak doszło do tego, że prawo morskie pierwotnie dotyczące spraw handlowych na prywatnych statkach cumujących w zagranicznych portach w celach importowo-eksportowych lub pływających po morzach i oceanach zastosowano w stosunku do żywych, naturalnych ludzi, uznając ich za zmarłych lub zaginionych na dalekich morzach.

 

        Wiem, to brzmi absurdalnie a jednak tak właśnie było i jest nadal. Te niewiarygodnie brzmiące tezy, były przedmiotem badań faktograficznych, analizie poddano wszystkie dostępne, uznane za wiarygodne źródła, na których ślad trafiono w trakcie badań. Z powodu deficytu zwartej literatury problemu w języku polskim badania oparto o źródła obcojęzyczne, głównie anglosaskie, choć nie wyłącznie. Posłużono się analizą artefaktów, sondaży diagnostycznych z udziałem autorytetów prawa, miedzy innymi Sędzi Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych z wieloletnim doświadczeniem oraz prawników z dużym dorobkiem naukowym i praktycznym, tudzież specjalistów z innych obszarów, głównie przepływów kapitałowych i pieniężnych, choć nie wyłącznie.

 

           Prawo morskie dotyczy spraw bankowych i handlowych, a nie cywilnych. Prawo morskie zastępuje prawo cywilne, lecz obejmuje tylko tych, którzy dobrowolnie się na nie godzą. Autor wskazuje na powszechne błędne wyobrażenie, że każdy przepis i rozporządzenie, któremu ludzie podlegają jest "prawem". Jednak jest wiele innych rodzajów prawa, którego ludzie przestrzegają nie wiedząc, że ich nie dotyczy.

 

          Celem badania była odpowiedź na pytanie: jak do tego doszło? Po ogłoszeniu bankructwa przez rząd USA w 1933 r., ujawniono, iż "Federal Reserve System"- FED nie posiada w ogóle zapasów złota, którego ekwiwalentem miały być papierowe dolary będące w obrocie. Złoto zastąpiono świadectwami urodzenia żywych ludzi o wartości iloczynu wagi noworodka i kursu złota. Obecnie za wartość świadectwa urodzenia przyjmuje się zysk, jaki wypracuje w przyszłości dla państwa człowiek, przez 40 lat swojej pracy. Świadectwa urodzenia z wielu krajów świata są przedmiotem zabezpieczenia - zastawu kredytów zaciąganych przez rządy tych krajów. Świadectwa urodzenia są uważane za papiery wartościowe a ludzie za towar – rzecz i jako takie posiadają identyczne atrybuty i są przedmiotem obrotu gospodarczego na giełdzie w New York.

W badaniach wykazano, iż od XVIII wieku banki drukują pieniądze z powietrza bez zabezpieczenia w czymkolwiek. Badania wskazują, iż wartość pracy ludzkiej jest jedyną prawdziwą i realną wartością, dlatego w oparciu o nią banki centralne emitują pieniądze w swoich krajach i zaciągają kredyty pod jej obecną i przyszłą wartość, pomnożoną przez wielkość populacji. Stąd świadectwa urodzenia Suwerenów zastawiane są pod kredyty zaciągane przez delegowany przez Suwerenów personel, bez ich wiedzy i zgody.

 

 

 

    Książka nie jest poradnikiem ani poradą prawną, każdy suweren to człowiek odpowiedzialny, odpowiedzialny za siebie i za swój ród, zna swoją tożsamość narodową i wykuwa swoją świadomość samodzielnie, wreszcie nie korzysta z prawników, więc potrzebuje dużej dawki rzetelnych informacji, książka jest ich źródłem. Na 570 stronach z bibliografią 150 pozycji literatury zwartej i 90 stronach internetowych, mieści się dużo informacji i źródeł.

 

     Podjęto szereg badań a ich wyniki krok po kroku ukazują, kiedy, przez kogo i w jaki sposób zostaliśmy zniewoleni, odebrano nam naszą całą majętność łącznie z duszą i zrobiono z nas żywych naturalnych ludzi niewolników i w tym stanie jesteśmy do dzisiaj, nie zdając sobie z tego sprawy. Badania wykazały, że ma to ścisły związek z tym, co obserwujemy obecnie. Truizmem jest i rzeczą oczywistą dla niektórych, że to, co się dzieje dzisiaj na świecie obecnie jest konsekwencją tego, co było w przeszłości i co wybrzmi echem w wieczności.

 

     Wyniki badań potwierdzają, iż dawno temu Zawarto powiernictwa – trasty, konsekwencje tych powiernictw są obecnie egzekwowane a to, co się dzieje, co obserwujemy wszyscy jest zwiedzeniem, odwróceniem uwagi i niczym więcej. Mam tu na myśli cele i dążenia ŚFE i NWO. Ujawniamy oszustwo Klausa Szwaba, gdy mówi o tym, że on, jako główny ideolog ŚWE i NWO jest autorem wielkiego resetu, badania wykazały że to nie on ukuł to powiedzenia a Szwajcar holenderskiego pochodzenia Willem Middelkoop 6 lat wcześniej.

 

    Badania dowodzą również, że grupa tetryków, złośliwych starców 70 – 90, zdegenerowanych bez moralności, nie chce pogodzić się z czasem i swoim niechybnym odejściem i chce nas pociągnąć za sobą na tamten świat. Stąd Agenda 2030 gdyż mało ludzi dożywa 100 lat jest bardzo prawdopodobne ze oni odejdą właśnie w ciągu najbliższych 10 lat do roku 2030.

 

   Książka ujawnia prawdziwe struktury władzy na świecie, tłumaczy, kto jest, kim i za co odpowiada, ich symbolikę, metody działań w przeszłości i obecnie. Książka obala szereg mitów rozgłaszanych przez niedoinformowanych yutuberów z pokaźną liczbą subskrybentów i sporą ilością oglądalności ich kanałów lub prywatnych telewizji.

 

   Książka przedstawia historię FED, – jako historię zniewolenia ludzkości. To fascynująca, pełna emocji opowieść na faktach. Przedstawiamy wydarzenia bezpośrednio poprzedzające powołanie FEDu oraz wcześniejsze z przełomu XVIII i XIX wieku. Panujący wśród elit politycznych i społeczeństwa Amerykańskiego klimat, w jakim system rezerwy federalnej został powołany wiele wyjaśnia z tego, jak doszło do oddania w prywatne ręce banku centralnego stanów zjednoczonych.

 

   Opowiadamy historię, w jaki sposób prawo morza początkowo wprowadzone dla uregulowania spraw handlowych na prywatnych statkach w czasie żeglugi po morzach i oceanach przeniesiono na ludzi i stosuje się do ludzi. Z apomoca magii słowa oszustwa językowego przez przekładzie z łaciny na angielski – dog latin, Glossa – trucizna w języku obecnie dog latin – wielkie litery.

 

    Czytelnik pozna historie USA, o jakiej mało ludzi ma pojęcie w USA a na świecie to już zupełnie część promila, miedzy innymi prawdziwą flagę USA na czas pokoju, której mało, kto pamięta a większość nigdy nie widziała. Ukazuje cały tragizm narodu amerykańskiego, dzisiaj znienawidzonego w wielu krajach za tysiące ofiar wywołanych wojen za które nie USA ponoszą odpowiedzialność kierowniczą o czym prawie nikt nic nie wiedział.

 

 

Dla kogo jest książka?

 

   Bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wykonywany zawód, jak powietrze, oddychanie i woda, są niezbędne dla wszystkich, jak wolność i przyrodzone naturalne prawa, których nie można odebrać. Książka jest niezbędna dla wszystkich żywych ludzi kobiet i mężczyzn i chociaż dotyczy 100% ludzi w Polsce od 1500 lat, nie ma takiej książki, a wiedza tu zawarta, choć dotyczy wszystkich, jest ukrywana przez tych niewielu, którzy ją wykorzystują dla zniewolenia swoich braci. Książka odbiera uzurpatorom prawa nadane samym sobie przez grupę bezdusznych istot w czarnych kieckach, którzy ciągle mówią o duchowości, lecz nie mają z nią nic wspólnego.

 

    Książka jest kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób jesteśmy rządzeni, co nam zrobiono i kto nam to zrobił oraz jak się z tego uwolnić, nie wszczynając burd ulicznych, rozwiązań kinetycznych, jak uwolnić wszystkich ludzi razem i każdego z osobna. Jak zagłodzić gada, uzurpatora, który nas niewoli. Jak przywrócić legalny rząd i jak go kontrolować.

 

   Książka w właściwy sobie sposób ukazuje nierozerwalnie ze sobą związane trzy narzędzia zniewolenia, jakimi sterroryzowana jest ludzkość, wszystkie narody i wszyscy ludzie. Książka wskazuje na chorobę, stawia diagnozę, wiąże przyczyny ze skutkami i objawami, aby na koniec zaaplikować – zaproponować kurację i rozpocząć rekonwalescencję. Odbudowa społeczeństw narodowych żyjących w pokoju i dobrobycie jest możliwa, jeśli tego właśnie pragną naturalni ludzie, żywe istoty, nacje i narody. Wszystkim żywym ludziom można przywrócić ich naturalne prawa, społeczeństwom ich pierwotną, międzynarodową pozycję i znaczenie, jeśli ludzie zrozumieją, kim są, poznają odebraną im tożsamość i ich własną historię od początku, ukują swoją świadomość wówczas, jeśli wyrażą taką wolę, rzecz się stanie ciałem. To nie jest trudne ani czasochłonne, nie wymaga nakładów i inwestycji a gdy się zacznie nie można przestać, powstrzymując się, zbudzicie w sobie głód wiedzy nie do zaspokojenia, już zawsze będziecie chcieli wiedzieć i mieć wpływ, na wszystko i wszędzie, to wspaniałe uczucie wolności, drugie życie, to palec boży, boski cud, że powstałą ta książka, jedyna w Polsce i jakich niewiele w Europie i na Świecie. Klucz do wolności, suwerenności, teraz, gdy już wiecie, co z tą wiedzą zrobicie? Macie ją przekazywać dalej i dalej, aż świadomi ludzie w swojej liczebności przekroczą masę krytyczną i powstaną z kolan, zerwą łańcuchy, połamią bat, spojrzą w słońce i poczują boski wiatr, smak wolności.

 

 

Szybki komentarz na Facebook

NAPISZ

 

DO

 

AUTORA

  1. pl
  2. en
  3. ru
you tobe
twitter
facebook
linkenen