STRONA GŁÓWNA

WINDA NA GÓRE

1.         Abstrakt                                                                                                                      10

2.         Ostrzeżenie                                                                                                                 12

3.         Zastrzeżenie i maksymy prawa                                                                                  12

4.         Maksymy prawa                                                                                                         13

5.         Do moich Braci Ariów                                                                                               14

6.         Przedmowa                                                                                                                 15

7.         Wstęp                                                                                                                          21

8.         Rozdział I Prawo                                                                                                        23

9.         1.1 Prawo morskie, rys historyczny                                                                           23

10.       1.2  Prawo Morskie, kilka podstawowych pojęć                                                        27

11.       1.3  Tajemnica jurysdykcji morskiej - Prawa Morza                                                  28

12.       1.4  Legalne a legalne                                                                                                 33

13.       1.5  Korporacje                                                                                                           34

14.       1.6  Doktryna Clearfield                                                                                             35

15.       1.7 Sądy                                                                                                                      39

16.       1.8  Cestui Que Trust                                                                                                  40

17.       1.8.1 Przeniesienie twoich praw                                                                                 42

18.       1.8.2  Beneficjent - Cestui Que Trust                                                                         42

19.       1.9   Dlaczego Watykan i papież są tak wpływowi?

            Unam sanctum et Cestui Que Trust                                                                            43

20.       1.10  Czy zostałeś złapany w pułapkę tożsamości?                                                   43

21.       1.11  Stworzyli urząd „osoby”                                                                                   46

22.       1.12  NIGDY nie wolno zatrudniać adwokata                                                           51

23.       1.13  Podsumowanie wymagań, które należy spełnić, aby sejmową propozycje

            zakwalifikować, jako prawo                                                                                      54

24.       1.14  Różnice systemów prawa. Prawo precedensowe a kontynentalne                   56

25.       1.15  Kiedy się urodziłeś dostałeś akt urodzenia                                                       58

26.       1.16  Wasze naturalne prawa w Konstytucji Republiki                                             60

27.       1.17  Odezwa Suwerena do personelu na urzędach                                                   63

28.       Rozdział II Oszustwo Justyniana                                                                               65

29.       2.1 Matka wszystkich oszustw: koncepcja współczesnego niewolnictwa                70

30.       2.2  Jeśli nie jest to język angielski, to nie jest to prawo zwyczajowe!                     72

31.       2.3  Nazwisko                                                                                                            73

32.       2.4  Co więc zrobił Justynian,

            aby zdobyć tak wielką władzę i władzę nad człowiekiem?                                       79

33.       2.5  Tłumaczenia dotyczące użycia Dog Latin                                                          80

34.       2.5.1 Pierwszy krok do przejęcia zarządu nad każdym rządem                                82

35.       2.6  Zasada Justyniana,

            martwego ładu korporacyjnego dla ogłupiałych, rozproszonych mas.                      82

36.       2.7  Czym różni się świńska łacina  (pig latin) od psiej łaciny (doog latin)              84

37.       2.8  Prawo zaufania, kodeks prawny do współczesnego niewolnictwa                     85

38.       2.6.1  Urodzony w: ŻYCIU czy istnieniu?                                                                76

39.       2.9  Domina-ominia-jest-ukrytym-władcą                                                                 86

40.       2.9.1 SPLIT-TITLE: Dwa certyfikaty porodowe                                                       80

41.       2.10  Bóg (W sensie prawniczym)                                                                             88

42.       2.10.1  Znaczenie Glossa                                                                                           90

43.       2.11 Tak zwany „nowy porządek świata” - NWO                                                     90

44.       2.12  Twoje prawdziwe imię i nazwisko                                                                    91

45.       2.13  Zasady bankowe                                                                                               92

46.       2.13.1  Capitis Diminutio Maxima Media Minima                                                   93

47.       Rozdział III Życie prywatne                                                                                      95

48.         3.1 Prywatnie                                                                                                           95

49.         3.2 Twój słomiany człowiek (Strawman - Chochoł) to sztuczna osoba                  96

50.       3.2.1  Co to jest „Chochoł –Stawman”?                                                                    96

51.       3.2.2 Trzy elementy, które stanowią podstawę istnienia

             człowieka ze słomy - CHOCHOŁA                                                                          97

52.       3.2.3  Błąd „Słomianego Człowieka” - JAN KOWAL czy Jan Kowal?                   112

53.       3.2.4  Nigdy nie powiedzieliśmy, byliśmy wykluczani                                            112

54.         3.2.5  Polski Chochoł - JAN KOWAL czy Jan Kowal?                                          115

55.         3.2.6  § 1127. Konstrukcja i definicje, np.„osoba”                                                 117

56.         3.2.7   Jesteś wolny, czy jesteś niewolnikiem?                                                       123

57.         3.2.8  Definicje i znaczenia ciąg dalszy – rodzi się Chochoł                                  126

58.         3.2.9  Kluczem do posiadania jest rejestracja                                                         126

59.         Rozdział IV Pieniądze                                                                                             131

60.         4.1  Bank Rozrachunków Międzynarodowych                                                       131

61.         4.2  Kto ten wszechmocny bank kontroluje?                                                          132

62.         Rozdział V Żywy lub martwy                                                                                 144

63.         5.1 Gdzie stoisz                                                                                                       144

64.         5.2  Przekraczając linię                                                                                            145

65.         5.3  Twoje zaufanie publiczne                                                                                 146

66.         5.4  Urzędnicy                                                                                                         149

67.         5.5  Funkcjonariusze publiczni                                                                               153

68.       Rozdział VI - Kiedy się rodzisz                                                                                155

69.         6.1  Twoja Suwerenność. Jak zostajemy statkiem                                                  155

70.         6.2  Księga żywych i księga umarłych                                                                    161

71.         6.3  Proces Zniewolenia – początek                                                                        163

72.         6.4  Niszczenie osób prawnych                                                                               170

73.         6.5  Zatrudnienie                                                                                                     172

74.         6.6  Ustawa o spisie powszechnym ludzi i mieszkań w 2021 r.                              173

75.         6.7  Czy potrzebujesz prawnika?                                                                             175

76.         6.8 Twoja żywa Tożsamość                                                                                     176

77.         6.9 Sugerowane środki obrony                                                                                180

78.         6.10  Twoja zgoda                                                                                                    181

79.         6.11  Z autografem                                                                                                   187

80.         6.12 Niezbywalne prawa                                                                                         190

81.         6.13  Uprawnienia społeczności                                                                              191

82.       Rozdział VII – Twoja zgoda                                                                                      195

83.       7.1  „OSOBA” nie ma ciała                                                                                       195

84.       7.2  Termin „osoba” nie obejmuje suwerena                                                             197

85.       7.3  Literatura problemu. Definicje prawne – osoba                                                198

86.       7.4  § 1-206. Domniemania                                                                                      201

87.       7.5  Część Umowy                                                                                                    203

88.       7.6  Joinder                                                                                                               206

89.       7.7  Umowy nieważne                                                                                              207

90.       7.8 Obalić domniemanie                                                                                           209

91.       7.9  Zatrzymaj ich jurysdykcję                                                                                 212

92.       7.10 Moc słów                                                                                                          215

93.       Rozdział VIII – Twój kredyt                                                                                    217

94.       8.1  Sfinansowałeś swoją pożyczkę                                                                         217

95.       8.2  Ciężar dowodu                                                                                                  225

96.       8.3  Akceptacja warunkowa                                                                                     226

97.       8.4  Dostrzeganie prezentacji                                                                                    227

98.         Rozdział XIX – Jazda to handel                                                                             230

99.       9.1  Prawo do podróżowania                                                                                    230

100.       9.2 Commerce                                                                                                        234

101.       Rozdział X – Sądy                                                                                                  241

102.       10.1   Prawo a statuty                                                                                             243

103.       10.2   Sądy administracyjne                                                                                   245

104.       10.3   Jurysdykcja jest kluczem                                                                              247

105.       10.4   Nie pojawia się                                                                                             249

106.       10.5   Strategie dotyczące sądu                                                                              250

107.       10.6   Wezwania i prawa                                                                                        253

108.       10.7  Metoda szybkich czterech zdań                                                                    256

109.       10.8  Sąd - Nazwisko i imię                                                                                   257

110.       10.9  Na Sali sądowej                                                                                             258

111.       10.10  Podstawowe oświadczenie                                                                           258

112.       10.11  Zmieniając swoją nazwę                                                                             259

113.       10.12  Będąc zatrzymanym przez policję                                                               259

114.       10.13  Jak się podpisywać                                                                                      260

115.       10.14 Mandat                                                                                                         260

116.       10.15 Rozmowa z policjantem, sądem, urzędnikiem                                             261

117.       10.16  Wspólna informacja o prawach autorskich                                                 262

118.     Rozdział XI – Historia korporacji                                                                            266

119.       Rozdział XII Legalność nie jest rzeczywistością                                                   268

120.       12.1 Publicznie i prywatnie                                                                                    270

121.       12.2  „Instrument”, kontrakty                                                                                272

122.       12.3  Własność a Prawo Morza                                                                              278

123.       12.4  Linguistic lendgerdemain                                                                              283

124.                Rozdział XIII – Trójkorona władzy                                                              284

125.       13.1  Główni „gracze”, czyli kto jest kim?!                                                           284

126.       13.2  Symbole i znaczenie trójkorony władzy                                                       281

127.       13.3  Inne oznaczenia jurysdykcji prawa morza                                                    289

128.       13.4  Struktura władzy                                                                                           292

129.       13.5  Trzy depozyty trójkorony                                                                             292

130.       13.6   O Watykanie, „Koronie” i Washingtonie                                                     294

131.       13.7  Struktury władzy przed rokiem 2013                                                            302

132.       13.8  Historia Stanów Zjednoczonych                                                                   305

133.       13.9  Stany zjednoczone były w stanie wojny 242 z 259 lat                                  311

134.       13.10 Jak działają franczyzy narodowe                                                                  318

135.       Rozdział XIV – Wizja Alberta Pike'a z 1871                                                          321

136.     14.1  Wizja obecnych czasów jest realizowana już 150 lat                                      321

137.       14.2 Wyciągi z przysięgi urzędu jezuity                                                                 322

138.       14.3 Jak łamane jest prawo człowieka                                                                   323

139.     Rozdział XV- „Czarna szlachta”                                                                              325

140.     15.1 Podejrzane odznaczenia i posłuszeństwo                                                         328

141.       15.2  Główni gracze                                                                                                332

142.       15.3 Większe Święte Cesarstwo Rzymskie Państw Kościelnych                          333

143.       15.4  Arabska wiosna                                                                                             335

144.       15.5  Rothschyldowie to jezuici                                                                             336

145.       Rozdział XVI – Problem zniewolenia Prawem Morza                                          339

146.       16.1  Pieniądze                                                                                                       340

147.       16.2 Wiek niewolnictwa, to historia FED                                                              336

148.       16.3  Przekręt                                                                                                         351

149.       16.4  Złoto                                                                                                              357

150.       16.5  Wracając do FED                                                                                          364

151.       16.6  Twórca inflacji i generator baniek                                                                 365

152.       16.7  Gdzie jest złoto?                                                                                           368

153.       16.8 Giełda Papierów Wartościowych                                                                   372

154.       16.9 Bankowość                                                                                                     372

155.       16.10  Wybudzenie z amerykańskiego snu                                                            374

156.       16.11 Koszmar wielkiego kryzysu                                                                         370

157.       16.12  Bankructwo USA. Naród „na sprzedaż”                                                     374

158.       16.13  Wzrost gospodarczy i produkcja                                                                 380

159.       Rozdział XVII – Polska nie jest korporacją na sprzedaż                                       380

160.       17.1  Konkordat                                                                                                      383

161.       17.2  Z deszczu pod rynnę                                                                                      385

162.       17.3  Co dostajemy w zamian za choiną, coroczna darowiznę?                            386

163.       17.4  „Kościelne „zasługi”” dla Polski                                                                   387

164.       17.5  Fałszerze wolnych elekcji                                                                              398

165.       17.6  Poznaj dobrze wroga po czynach jego                                                           403

166.       17.7  Wracając do Rzeczpospolitej                                                                         404

167.       Rozdział XVIII – Co to jest trust?                                                                          417

168.       18.1  Kluczowe wnioski                                                                                         418

169.       Podsumowanie                                                                                                        428

170.       Zakonczenie                                                                                                            432

171.     Spis załączników i załączniki                                                                                   460

172.       Bibligrafia literatura zwarta                                                                                   580

173.       Wykorzystane strony internetowe                                                                          586

SPIS TREŚCI

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo