Dodajcie też, że chcecie nas pozbawić życia (95% populacji Agenda 2021) wiec dlaczego - w jakim celu, chcecie liczyć nasze sprzęty? Nagrajcie to i opublikujcie na You Tube, te nagrania, to będą Hity ale i dowody w sprawie.

 

Niczego nie podpisujcie, możecie zażądać ustawy o spisie i jeśli będzie urzędnik ją miał, okażcie wtedy własną, jest TU. 

Art. 3. Ustawa dotyczy osób fizycznych.... Wy nie jesteście osobą! Osoba to maska teatralna. Sprawdź w słowniku TU. Wy jesteście żywymi ludźmi, kobietami i mężczyznami - oznacza to brak jurysdykcji, ustawa ta ani inna Was nie obowiązuje. Poinformujcie o tym rachmistrza i każdego urzędnika w każdej sprawie, w tym policjanta i sędziego. Zalecam unikania tych ostatnich za wszelką cenę i stosowanie tej obrony wyłącznie w ostateczności będąc przypartym do ściany.

Ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, statusy i inne akty prawa stanowionego, dotyczą Waszego Chochoła, nie Was żywych kobiet i mężczyzn  - żywych naturalnych ludzi. Żywy człowiek to taki, który to oznajmia urzędnikowi słownie nie okazując żadnych dokumentów. Wszystkie dokumenty wydane przez urzędy - należą do tych urzędów. Wszystkie urzędy są korporacjami - osobami prawnymi i martwymi. Martwy z żywym nie ma nic wspólnego, żadnych możliwości współpracy. Jedynym wyjątkiem jest współpraca za zgodą - musicie wyrazić zgodę na współpracę - np. żądanie urzędnika do wylegitymowania się. To że się nie zgadzacie na to co on Wam proponuje, musi wybrzmieć, musicie kilkakrotnie powiedzieć do urzędnika, że się nie zgadzacie. Nie zaszkodzi nagrać wideo z tej rozmowy, zacząć od nagrania jego osobistych dokumentów i upoważnienia, oraz całej rozmowy. 

Spytajcie go, dlaczego chce Wam zabrać Wasze mieszkanie i nagrajcie jego odpowiedź.

Powyższe nie stanowi porady prawnej. Każdy stosując powyższe rozwiązania robi to na własna odpowiedzialność i ponosi ryzyko z tym związane. Niemniej chcę wiedzieć o każdej sytuacji, dlatego nagrywanie tego kontaktu i wylegitymowanie rachmistrza - zbliżenie kamery na dokładne dane (lub zdjęcie - nazwisko i imię)tego urzędnika są ważne i zasadnicze dla ewentualnych reperkusji związanych z odmową współpracy. Urzednik nie może sprzeciwiać się nagrywaniu rozmowy i nie może odmówić wylegitymowania się, wylegitymowanie samą pokazówką to za mało - ma okazać dowód osobisty z obu stron a Wy macie zrobić zdjęcia.

 

Legitymacja to za mało bo nie znacie jak powinna wygladać, moze pokazac Wam karte rowerową z małego drukarza dla dzieci  Dowód osobisty wiecie jak wygląda, tak jak Wasz, jeśli jeszcze pamiętacie.(doradzam zapomnieć i nie uzywać aby nie kłamać i byc konsekwentnym w tym co się mówi i robi.

Spis powszechny 2021

„Nic na całym świecie nie jest bardziej niebezpieczne niż szczera ignorancja lub sumienna głupota”.

--Martin Luther King, Jr.

 

„Ostateczna ignorancja to odrzucenie czegoś, o czym nic nie wiesz i odmowa zbadania”

.--Dr Wayne Dyer

 

„Jeżeli niewidomy poprowadzi niewidomego, obaj wpadną do rowu”

.--Molly Ivins

 

„Wszyscy rodzimy się ignorantami, ale trzeba ciężko pracować, aby pozostać głupim”.

-Benjamin Franklin

 

„Każdemu postępowemu duchowi przeciwstawia się tysiąc przeciętnych umysłówwyznaczonych do ochrony przeszłości”.

--Maurice Maeterlinck

Ja, jeśli w ogóle tu jestem, moja obecność jest wyjątkowa, ponieważ jestem tutaj w wyniku nakazu siły i kary przeciwko mojemu Życiu, Wolności, mieniu oraz dążeniu do szczęścia i dobrego samopoczucia;

 

Nie można nałożyć żadnej sankcji bez dowodu jurysdykcji”.

Stanard przeciwko Olesenowi, 74 S. Ct. 768

 

"Po zakwestionowaniu jurysdykcji nie można 'założyć', należy udowodnić, że istnieje!"

Stuck przeciwko lekarzom, 94 Ca2d 751, 211 P.2s 389

 

Jurysdykcja raz zakwestionowana nie może być przyjmowana i musi zostać podjęta decyzja”.

Maine przeciwko Thiboutot, 100 S.Ct. 2502

 

Gdy jurysdykcja jest kwestionowana, należy ją udowodnić”.

Hagans przeciwko Lavine, 415 US 528 pod numerem 533

 

Kwestionuję zastosowanie {szczególnego kodu} na mnie i mojej własności."

Dekret Prezydenta Rzeczpospolitej z 30 listopada 1939 roku o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych.

 

Art. 8.  "Obywatel polski, który będzie dobrowolnie pomagał władzom okupacyjnym do wykonywania aktów....

Podlega karze - 10 lat więzienia i przepadek mienia"

 

 Oryginał ww. Dekretu  Prezydent Mościckiego można przeczytać TU.

Branie udziału w tym spisie jest współpracą, o której mowa w tym Dekrecie.

 

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo