Ad . PPSA 

Wszystkie zbywalne papiery wartościowe muszą mieć przypisany NUMER CUSIP, zanim będą mogły zostać zaoferowane inwestorom. Świadectwa urodzenia i wnioski o ubezpieczenie społeczne są konwertowane na rządowe papiery wartościowe; przypisany NUMER CUSIP; pogrupowane w partie, a następnie są sprzedawane jako inwestycja w fundusze wzajemne. Po dojrzałości zyski są przenoszone do rządowego Cesta Que Trust, a jeśli nadal żyjesz, poświadczone dokumenty są ponownie inwestowane. To właśnie fundusze zawarte w tym funduszu Cesta Que Trust są naprawdę zainteresowane sędzią, urzędnikiem i prokuratorem okręgowym! Za zarządzanie tymi inwestycjami odpowiada System Rezerwy Federalnej.

Najlepsza rada, jaką kiedykolwiek otrzymasz, to: unikaj ich sądów, kiedy tylko jest to możliwe. W tych sądach nie ma sprawiedliwości, chyba że jesteś członkiem Watykanu, królewskiego rodu lub inny elitarnym, albo  posiadasz immunitet dyplomatyczny! 

Dodam z autopsji że wszelkich innych urzędów też to dotyczy, skoro chcesz hołdować Prawu Naturalnemu a te urzędy są korporacjami to przypomnę zasadę, która mówi aby nie nadużywać  reprezentowania swojego Chochoła. Życie według zasad Prawa Naturalnego w świecie zdominowanym przez Reżim  - Martix nie jest łatwe, wymaga poświęceń , niewygód i niestety ofiar, jak każda walka dobra ze złem.  

 

Pełne zwycięstwo nad Reżimem Matrixa jest możliwe bez najmniejszych działań kinetycznych dosłownie, ale konieczne jest użycie całej mocy Prawa Naturalnego. To można osiągnąć po odseparowaniu się o d Matrixa, nasza obecność w nim wzmacnia go, bo przekazujemy mu owoce naszej pracy i kreacji - jedyną prawdziwą wartość na świecie i na niej tylko jemu zależy, można go zagłodzić i wykończyć tylko nie karmiąc go. Ta gra zawsze była o pieniądze, są więc dwa wyjścia, pierwsze docelowe pozbycie się trzech narzędzi zniewolenia w tym pieniędzy, drugie to nie płacenie za nic, od urodzenia dzieci w domu z akuszerką po niepłacenie haraczy w życiu dojrzałym.

Każdy sam musi zrozumieć, kontrolować, zdecydować i świadomie wybrać. Ale działać trzeba szybko, niewiele czasu zostało. W Almanachu jest kilka rozdziałów o tym, każdy zrozumie kto przeczyta.

Ces tui Qui Trust 

CESTA QUE TRUST

Oba terminy są archaizmami już nie w użyciu dzisiejszy odpowiednik to beneficjent, róznice w pisowni wynikają z języka użycia, oryginalny termin pochodzi z języka starofrankonskiego a ten drugi z języka angielskiego. Jest to termin prawny dla osoby fizycznej, która obecnie jest beneficjentem trustu lub polisy ubezpieczeniowej, z prawami własności oraz dochodami i zyskami, jakie zapewnia nieruchomość. Cestui que trust to osoba uprawniona do słusznego, a nie prawnego zaufania (trustu) do majątku spadkowego.(w książce poswięcono cały rozdział dla omówienia tego pojęcia pomijanego w polskim prawie, nieslusznie bo uzywanego praktycznie, takich przypadków nie ma). Pojęcie to jest stosowane we współczesnych polisach na życie i ubezpieczenia zdrowotne, gdzie cestui que vie to osoba, której życie mierzy czas trwania umowy ubezpieczenia. W tych umowach cestui que vie jest określany, jako posiadacz polisy, ubezpieczony lub właściciel polisy.

 

  • Po francusku Cestui que vie oznacza „ten, który żyje”.

  • Termin prawny opisuje osobę, która jest beneficjentem i ma prawo do majątku spadkowego.

  • W literaturze problemu występuje również jako: “Term of Life or Years” or “Pur Autre Vie” or "Fide Commissary Trust" or “Foreign Situs Trust” or “Secret Trust

 

Jak działa Cestui Que Vie

Cestui que vie jako pojęcie prawne datuje się na okres średniowiecza, a konkretnie na Anglię. W tym czasie właściciele gospodarstw i innych posiadłości mogli być nieobecni przez dłuższy czas podczas podróży, czy to w celach biznesowych, czy religijnych. Istotne stało się zapewnienie, aby członkowie rodziny, partnerzy biznesowi czy najemcy mogli korzystać z nieruchomości bez obawy, że zostanie ona wywłaszczona przez panów feudalnych. Podczas gdy osoba była nieobecna, powiernik opiekował się gruntem, ale nie zachował prawnej własności nieruchomości. Zaufanie często opierało się na porozumieniu w dobrej wierze między stronami.

 

W praktyce często był to sposób na uniknięcie płacenia podatków poprzez przyznanie Kościołowi ziemi i majątku, który był zwolniony z podatków, a jednocześnie pozwalał potomkom na zamieszkanie i korzystanie z majątków. Henryk VIII, pod przewodnictwem swoich doradców Thomasa Cromwella i Thomasa More'a, próbował unieważnić cestui que vie trusts, proces kontynuowany podczas angielskiej reformacji.

 

 

1666 Rok, w którym rząd brytyjski uchwalił ustawę Cestui Que Vie.

Cestui Que Vie jest teraz częścią nowoczesnego prawa

Później jednak, po Wielkiej Pladze w 1665 roku i Wielkim Pożarze w 1666 roku, które zniszczyły Londyn, rząd brytyjski uchwalił ustawę Cestui Que Vie w 1666 roku, która przywróciła koncepcję prawną. Po tych bliźniaczych katastrofach setki tysięcy obywateli brytyjskich zginęło lub uciekło. W odpowiedzi rząd przejął całą własność prywatną do trustu, dopóki nie można było zidentyfikować odpowiednich spadkobierców lub właścicieli – cestui que vie. Niektóre części ustawy z 1666 r. nadal obowiązują w Zjednoczonym Królestwie.

 

Koncepcje prawne stojące za cestui que vie zmieniły się nieco na przestrzeni wieków, aby ograniczyć oszustwa i zapewnić, że właściciele nieruchomości nie będą mogli przenieść swojej własności na fundusze powiernicze w celu uniknięcia wierzycieli . Niedawno przepisy dotyczące własności utrzymywanej w nieskończoność wymagały, aby strony wskazane jako beneficjenci trustu nabyły uprawnienia, a tym samym miały w nim interes, a nie biernie otrzymywać korzyści.

 

Kiedy tworzone jest zaufanie, odbywa się to na korzyść konkretnej osoby, która jest zidentyfikowana w dokumencie zaufania. W przypadku trustu, cestui que trust to osoba, która ma słuszny interes w zaufaniu. Tytuł prawny trustu przysługuje jednak powiernikowi. Cestui qui use, czyli ten, kto używa, to osoba, na korzyść której składa się zaufanie. W średniowieczu aranżacje cestui que stały się tak powszechne, że często zakładano, że są obecne nawet wtedy, gdy nie zostały zaaranżowane.

 

 

„Ces tui Qui Trust” (wymawiaj set-a-kay) i dlaczego powinno Cię to obchodzić?

W 1666 roku w Londynie, podczas czarnej zarazy i wielkich pożarów londyńskiego parlamentu, za zamkniętymi drzwiami parlament uchwalił akt zwany Cestui Que Vie Act 1666.

Ustawa Cestui Qui była przedmiotem debaty, miała zastąpić prawa mężczyzn i kobiet, co oznaczało, że ​​wszyscy mężczyźni i kobiety zostali uznani za zmarłych, zagubionych na morzu, co pozwalało działać bez przeszkód w prawie admiralicji - prawie morza, tak jak podczas ratowania zagubionych na morzu.

W tamtym czasie całą swoją potęgę Anglia zawdzięczała potężnej flocie, która niepodzielnie panowała na Morzach i Oceanach, tak jak obecnie US NAVY. W związku z tym, Admiralicja Brytyjska miała praktycznie nieograniczoną władzę, korona nie podważała nigdy decyzji Admiralicji, gdyż z każdego łupu z każdej wyprawy otrzymywała swoją część (divide et empera – dziel i rządź). Jednak Admiralicja – dowództwo floty, nie znali życia na lądzie, ich wyprawy trwały niekiedy całymi latami, więc nie umieli zarządzać inaczej ludźmi niż do tego przywykli na morzu, a ponieważ było to skuteczne (zyskowne), nie widziano powodu, aby cokolwiek zmieniać.

W 1666 r. stan (Londyn) przejął opiekę nad wszystkimi mieszkańcami i ich własnością w powiernictwo (trust), państwo stało się powiernikiem / mężem posiadającym wszystkie tytuły do ​​ludzi i mienia, dopóki żyjący człowiek nie wróci, aby odzyskać te tytuły i może również domagać się odszkodowania (odzyskać za pomocą UCC i PPSA.

 

UCC 1, nie zagłębioając się w dzisiejsze rozumienie tego terminu, oznacza:

Oświadczenie finansowe w ramach UCC-1 jest formą prawną, którą wierzyciel składa w celu powiadomienia, że ​​ma lub może mieć interes w majątku osobistym dłużnika. W kontekście artykulu dłużnikiem był parlament. 

PPSA,

Definicja UCC Uniform Commercial Code) :

Jednolity Kodeks Handlowy 1 lub Oświadczenie o Finansowaniu UCC 1 to dokument prawny tworzony, gdy jakaś nieruchomość jest wykorzystywana jako zabezpieczenie w momencie zabezpieczenia pożyczki.

 

PPSA  Ustawa o papierach wartościowych w mieniu osobistym    LUB:

PPSA  Ustawa o ochronie mienia osobistego (Kanada)

 

 

Oto strona z terescia tej ustawy wraz z załacznikami. Ces tui Qui Tust czytaj aktualne oryginał.

 

 

Dlatego zawsze potrzebujesz pełnomocnika (prawnika), gdy jesteś zaangażowany w sprawy prawne, ponieważ jesteś martwy.

 

Fikcja prawna (korporacja) jest konstrukcją na papierze, majątkiem powierniczym. Kiedy dostajesz rachunek lub wezwanie z sądu, zawsze jest ono pisane wielkimi literami, podobnie jak kamienie nagrobne na cmentarzach. Wielkie litery oznaczają śmierć. Piszą do martwej fikcji prawnej. Prawna fikcja została stworzona, gdy ktoś poinformował rząd, że na podstawie twojego urodzenia pojawił się nowy statek w mieście.

 

Akty urodzenia wystawia nam doc. tak jak statki otrzymują świadectwa zacumowania w doku. Chodzi o handel. Pochodzimy z wód naszych matek. Twoja matka ma kanał rodny jak statek. Statek porusza się z prądem morskim, tak jak my jesteśmy w stanie poruszać się za pomocą waluty.

 

Wszystkie te informacje odnoszą się do tego, w jaki sposób opinia publiczna jest nadal prawnie powiązana przez Prawo Admiralicji Morskiej. Dzięki tej starożytnej konstrukcji prawnej możemy być łatwo kontrolowani i oszukiwani. Poznanie swojej fikcji prawnej pomoże ci się odblokować. W przeciwnym razie jesteś tylko pustym statkiem unoszącym się na morzu handlu. Rodzice są nakłaniani do rejestrowania narodzin swoich dzieci.

 

Około 1837 r. w Wielkiej Brytanii utworzono ustawę o narodzinach, zgonach i małżeństwach oraz ustanowiono stanowisko sekretarza generalnego. Jego zadaniem było zbieranie wszystkich danych z kościołów, w których przechowywano metryki urodzenia.

 

Regis od Królowej lub Korony

Wszyscy ludzie są postrzegani, jako pod opieką „Korony”. Pozwala to ludziom funkcjonować w handlu i akceptować korzyści zapewniane przez państwo. Musimy zrozumieć, kim jesteśmy jako mężczyźni i kobiety oraz jak możemy odnosić się do systemu. City of London to centrum targowe, na którym pracują kupcy. Następnie jest Prawo Handlowe. Pochodzi z Prawa Admiralicji. Spójrz na symbole w twoich sądach miejskich, które odnoszą się do Admiralicji.

 

Więc tam, gdzie masz handel i pieniądze, masz również „sprawiedliwość” i „szkodę”. Musisz zrozumieć bankructwo, zanim będziesz mógł zrozumieć wymiar sprawiedliwości. Przyjęliśmy żądanie przyjęcia wezwania, jednak TYLKO zmarłych można wezwać. Istnieje obowiązek przyjęcia wszelkiej powstałej odpowiedzialności.

 

Działamy w Admiralicji

Przyznanie się do niewinności lub DOWOLNY zarzut dopuszcza jurysdykcję. Chochoł, czyli fikcja prawna jest zawsze winny. Adwokaci i radcy prawni utrzymują się z tworzenia kontrowersji. Tworząc kontrowersje, stajesz się odpowiedzialny za sprawę.

 

Honor i hańba

Aby pozostać w honorze, musisz zaakceptować roszczenie i je załatwić (zwolnić). Następnie dodajesz warunki, czyli tzw. „Akceptuję na dowód roszczenia i dowód utraty” . To im zwraca odpowiedzialność. Prawna fikcja jest zawsze winna. Tylko w Sądzie Najwyższym może pojawić się prawdziwy mężczyzna lub kobieta (to nie dotyczy tzw. Polski. W Polsce sąd najwyższy jest tak wysoki, że człowiek nawet we własnej sprawie nie może się do niego zwrócić na piśmie, kasacje musi napisać adwokat). Gry rozgrywane są na kortach, stąd nazwa „kort”. Jest to gra z aktorami (działającymi na aktach). Trzeba to traktować, jako grę i po prostu biznes. Dramaty na sali sądowej to dezinformacja.

 

W społeczeństwie działamy w stanie upadłości, a Ty otrzymujesz świadczenia. Zrozumienie i korzystanie z tych narzędzi wymaga dużo czasu, wysiłku i nauki. Musisz być przygotowany, aby przejść w pełni przez cały proces, wydobyć właściwe narzędzie ze swojego zestawu narzędzi we właściwym czasie.

Ludzie muszą nauczyć się działać jako stworzenie Boga, a nie stworzenie człowieka.

 

Co to jest Ces tui Qui Trust?

Mobile menu
Prawo Morza Trybunał Prawa Naturalnego przeciwieństwo